Skip to main content
Our website is changing! Starting March 31, 2023 our website will look different, but we're working hard to make sure you can still find what you need.  
King County logo

Xafiiska Karaaniga Maxkamadda Sare 

Xafiiska Karaaniga Degmada 

Maaskaro ayaa la iskaga baahan yahay dhammaan Xarumaha Maxkamada Sare

Qof walba oo soogalaaya qolalka maxkamada, Aagga Dadka lagu sugo, ama Xafiisyada Maxkamada waa inay xirtaan maaskaro haddii ay qaateen ama aysan qaatan talaalka labadaba.

Caawimaad ka helo Xafiiska Karaaniga

 

 

Wada sheekeysi Layf ah

Saacadaha Wada sheekeysiga Layfka ah:

8:30 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo.

Isniin ilaa Jimco

 

Naga soo wac

206-296-9300

Saacadaha Taleefanka:

9:00 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo.

Isniin ilaa Jimco

 

 Iimayl noo soo Dir

Guji halkaan si aad u gasho Xafiiska Amarada Dhowritaanka ee Oonleenka ah (Qaar kamid ah macluumaadka kujira bogga lagu soo lifaaqay hoos lama turjumin.)