Skip to main content
King County logo

Goorma ayaan u baahanahay in aan is karantiillo?

Dadka si dhow ula xiriiray qof qaba COVID-19, waa inay is baaraan oo ay ku ekaadaan meel karantiil ah (gurigaaga haddii aad mid leedahay ama meelaha dowladdu kuu tilmaameyso ama meel dadweynaha loogu talao galay haddii midkood la heli karo) iyadoo la raacayo tilmaamaha Xarunta Xakameynta Cudurads(CDC) iyo kan Caafimaadka Bulshada.

Haddii natiijada baaritaankaaga lagaa helay fiyruska, waa inaad markaa is go'doomisaa.

Haddii aad la kulantay qof qaba COVID-19 oo aanad lahayn calaamado:

 • Karantil ku jir 14 maalmood kadib xiriirki kuugu dambeeyay ee aad la yeelatay. Tani waa ikhtiyaarka ugu ammaansan.
 • Haddii tani aysan suurtagal ahayn, gal karantiil muddo 10 maalmood ka dib xiriirkii kuugu dambeeyay ee aad la yeelatay, adigoon helin baaritaan dheeri ah.

Haddii labada ikhtiyaar ee ugu horeeya aysan suurta gal ahayn, gal karantiil 7 maalmood oo buuxa laga bilaabo xiriirkaagii kuugu dambeeyay iyo haddii aad hesho natiijo baritaan oo fayoobi ah (isa soo baar sida ugu dhakhsaha badan maalinta 5naad kadib xiriirki kuugu dambeeyay). Xulashadan waxay kuxirantahay helitaanka ilaha baaritaanada lagumana talin karo meelaha qaarkood.


Ka waran haddii si buuxda layga tallaalay COVID-19?

Haddii si buuxda laguu tallaalay*, uma baahnid inaad karantiil gasho ka dib markaad la kulanto qof la tuhunsan yahay ama la xaqiijiyey in uu qabo COVID-19 ilamaa aad ka hesho calaamado mooyee.

Haddii aad isku aragto calaamado 14 maalmood gudahood ka dib qaadista, iska go'doomi dadka kale oo la hadal daryeel bixiyaha caafimaad si loo qiimeeyo COVID-19. Daryeel bixiyahaagu waa inuu ku weydiiyo xaalada tallaalkaaga iyo/ama xaaladdii ka horeysay infagshinka. Waxay kaala hadli doonaan talaabooyinka xiga, oo ay ka mid tahay in laga baaro SARS-CoV-2 ama in goor hore la soo afjaro go'doominta.

Haddii aadan isku arag calaamado u nuglaanshaha fayriska, waa inaad la socotaa astaamaha muddo 14 maalmood ah, laakiin uma baahnid inaad karantiil gasho ama lagaa baaro.

*Dadka waxaa loo tixgeliyaa in ay si buuxda u tallaalan yihiin:

 • 2 toddobaad kadib qaadashadooda labaad talaal ee taxane ah, sida tallaalada Pfizer ama Moderna, ama
 • 2 toddobaad kadib tallaalka halka-qaadasho ah, sida tallaalka Johnson & Johnson ee Janssen.

Haddii ay ka yarayd wax ka yar 2 toddobaad tallaalkaaga, ama haddii aad weli u baahan tahay inaad hesho tallaalkaaga labaad, MA AHA inaad si buuxda u badbaadsan tahay. Sii wad inaad qaaddo dhammaan tallaabooyinka ka hortagga illaa aad si buuxda isu tallaalayso, oo ay ku jiraan hagida karantiika ee kor ku xusan.

Waxaad u baahan tahay inaad karantiil ahaato 14 maalmood oo lagaa baaro COVID-19 ka dib markaad la kulanto qof la xaqiijiyey ama looga shakisan yahay COVID-19. Tani waa sababta oo ah goobaha isku-imaatinka deganaanshuhu waxay la kulmi karaan baaxad badan oo dadka deegaanka ah, halista ugu badan ay tahay gudbinta, iyo caqabadaha ku saabsan ilaalinta ka fogaashaha.

Uma baahnid inaad karantiil gasho markaad la kulanto qof la xaqiijiyey in uu qabo ama looga shakisan yahay COVID-19 haddii aadan yeelan astaamo. Baaritaan ayaa weli lagula talinayaa kiisaskaas.

Haddii aad ku nooshahay goob daryeel caafimaad: Xitaa haddii aad si buuxda isu tallaasho, waa inaad karantiil ahaataa 14 maalmood.

Haddii aad ka shaqeysid goob daryeel caafimaad: shaqaalaha dhameystay tallaalka buuxa ee aan laheyn astaanta covidka uma baahna in laga xaddido shaqada. Waxaa jiri kara waxyaabo ka reeban oo uu ku sharaxay CDC halkan.

Wixii ku saabsan hagitaan dheeraad ah, fadlan booqo bogga hagida CDC ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee la tallaalay guidance for vaccinated health care workers.

Marka loo eego CDC-da, waxaa laga yaabaa in aadan si buuxda u difaaci karin xitaa haddii aad si buuxda isu tallaasho. La hadal daryeel bixiyahaaga caafimaadka. Xitaa tallaalka kadib, waxaad u baahan kartaa inaad sii wado qaadashada dhammaan taxadarka.

Ma u baahanahay inaan karantiillo galo safarka ka dib? Ka waran haddii la i tallaalo?

Waxaan kugula talinaynaa in la xadido safarka aan muhiimka ahayn si loo yareeyo faafitaanka COVID-19, xitaa haddii lagu tallaalo.

Haddii aad doorato inaad safarto, Haddii aad doorato inaad safarto, iyadoo ku xiran tahay meesha aad u safreyso iyo heerka tallaalkaaga. Qof kastaa waa inuu la socdaa astaamaha ilaa 14 maalmood oo uu xirto maaskaro, iyadoon loo eegin heerka tallaalkaaga ama meesha aad u safreyso.

Safarka Gudaha:

Safarka Gudaha Talooyinka iyo Shuruudaha Aan talaal-leyn Talaal Buuxa*
Isbaar 1-3 maalmood ka hor intaadan ka safrin.  
Is baaro 3-5 maalmood safarka ka dib iyo is karantiil muddo 7 maalmood ah. Is karantiil muddo 10 maalmood ah haddii aadan isbaarin.  
La socodka calaamadaha.
Xiro maaskaro oo qaado taxaddarro kale inta lagu jiro safarka.

Safarka Gudaha:

Safarka gudaha Talooyinka iyo Shuruudaha Lama Tallaalin Tallaal Buuxa*
Isbaar 1-3 maalmood ka hor intaadan ka safrin Mareykanka.  
Sharuudaha khasabka ah ayaa loo baahan yahay ka hor inta aanad ka duulin Mareykanka.
Isbaar 3-5 maalmood safarka kadib.
Is karantiil 7 malmood safarka kadib haddi lagaa waayey ama 10 maalmood oo aan baaritaan lahayn.  
La socodka calaamadaha.
Xiro maaskaro oo qaado taxaddarro kale inta lagu jiro safarka.

*Dadka waxaa loo tixgeliyaa in ay si buuxda u tallaalan yihiin:

 • 2 toddobaad kadib qaadashadoodii labaad ee taxane talaalka, sida tallaalada Pfizer ama Moderna, ama
 • 2 toddobaad kadib tallaalka hal-qaadasho ah, sida tallaalka Johnson & Johnson’s Janssen.

Haddii aadan ka soo bixin shuruudahaan, si buuxda UMA tallaalnid.

Ka waran haddii aan dhawaan ka bogsooday COVID-19?

Haddii aad dhawaan ka bogsatay cudurka COVID-19 ee shaybaarka lagu xaqiijiyey looma baahna inaad karantiil gasho ka dib markuu kugu cusubonaado COVID-19 haddii:

 • Aaad dhammeysay go'doomintii shaybaarkaagii markii ugu horreeyay ee la xaqiijiyay ee cudurka COVID-19 IYO,
 • Waxay ka yarayd 90 maalmood tan iyo markii baaritaankaagii ugu horreeyay ee cudurka lagaa helay (haddii uusan astaan lahayn) ama illaa iyo markii ay astaamuhu bilaabeen AND,
 • Aadan laheyn wax calaamado ah tan iyo markii uu u soo shaac baxday COVID-19

Dadka yeesha calaamadaha cusub ee COVID-19 muddo 14 maalmood gudahood ah uu soo-gaaro mid cusub oo la kulama labada shuruudood ee kor ku xusan waa inay godoon ka noqdaan kuwa kale oo ayna la hadlaan daryeel caafimaad bixiyaha si loogu qiimeeyo COVID-19. Daryeel bixiyahaagu waa inuu wax ka weeydiiyo haddii lagaa tallaalay ama uu horey kuugu dhacay cudurka 'COVID-19'. Waxay kaala hadli doonaan talaabooyinka xiga, oo ay ku jirto in la baaro ama goor hore la joojiyo go'doominta.

Haddii aad ka shakisan tahay inaad horey u lahayd COVID-19 laakiin aadan helin natiijo shaybaarka la xaqiijiyey, weli waa inaad is karantiishaa (eeg "Goorma ayaan u baahanahay inaan is karantiillo?" Qaybta kore) oo aad iska baartid haddii aad la kulantay qof laga shakisan yahay ama la xaqiijiyay in uu qabo COVID-19 iyadoo aan loo eegin haddii aad isku aragto astaamo iyo in kale.


Goorma ayaan u baahanahay in aan is go'doomiyo?

Dhammaan shakhsiyaadka la hubiyey in ay qaban COVID-19, xitaa tallaalka ka dib, waa ay geli doono oo ku sii jiri doonan go'doon.

Ha ka bixin gurigaaga ama xarunta raysashada, marka laga reebo inaad heleyso daryeel caafimaad. Shakhsiyaadka qaba astaamaha, jooji oo ha sii wadin go'doominta kaliya kadib:

 • Ugu yaraan 24 saac kadib iyadoo aan lahayn qandho (iyada oo aan la isticmaalin daawada qandhada yareysa); IYO,
 • Ugu yaraan 10 maalmood ayaa laga soo wareegay tan iyo markii ugu horraysay ee astaamuhu ay muuqdeen; IYO,
 • Calaamadaha kale way fiicnaadeen.

Shakhsiyaadka laga helay cudurka laakiin aan lahayn wax calaamado ah, ha joojiyaan go'doominta marka ugu yaraan 10 maalmood laga soo bilaabo taariikhda markii ugu horreysay ee laga baaray cudurka COVID-19, oo uusan jirina cudur dambe.


Ka waran haddii aan u baahdo caawimaad si aan u helo meel aan isku go'doomiyo ama isku karantiillo?

Godoominta iyo xarumaha karantiilku waa la heli karaa in la helo meel aamin ah, nadiif ah, oo raaxo leh oo ay ku sii nagaadaan dadka aan si ammaan ah iskood isu karantillayn ama isku go'doomin karin gurigooda, ama aan haysan guri. Meelahan waa lacag la'aan waana qarsoodi qof walba, joogitaankaagana laguma wargaliyo maamul ka baxsan Caafimaadka Dadweynaha.

Si aad u hesho adeegyada, ka wac Xarunta Wicitaanka ee King County COVID-19 206-477-3977 laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 10 galabnimo maalin kasta si aad u ogaato in go'doominta iyo adeegyada karantiilku adiga kugu habboon yihiin. Turjubaan ayaa la heli karaa.

Ka baro waxbadan oo ku saabsan taageerada Adeegyada Godoonka iyo Karantinka halkan.


Amarka iyo Tilmaamaha Sarkaalka Caafimaadka Deegaanka iyo Amarka

Laga bilaabo Maarso 28, 2020, shakhsiyaadka laga helay cudurka COVID-19 ama qaba calaamadaha COVID-19 oo natiijada baaritaanka laga helay waa inay galaan karantiil ama go'doomin si looga hortago in uu san sii faafin, sida kor lagu sharaxay. Shakhsiyaadka u hogaansami waaya waxay muteysan doonaan xarig qasab ah iyadoo la raacayo xeerka maamulka caafimaadka bulshada sida ku xusan RCW 70.05.070 (2)-(3) iyo WAC 246-100-036 (3) (macluumaadka sharciga ah oo ku qoran af Ingiriis oo kaliya).


Wixii macluumaad dheeraad ah,  fiiri amaraka soo koobaya wixii faahfaahin dheeri ahs, oo ay ku jiraan xaaladaha karantiilka iyo go'doominta.