Skip to main content
King County logo

Đối với bất kỳ ai chưa được tiêm chủng đầy đủ, Lệnh của Bộ Y Tế Tiểu Bang (Trang bằng tiếng Anh) vẫn được áp dụng: Những người chưa được tiêm chủng đầy đủ bắt buộc phải “đeo khẩu trang ở trong nhà tại bất kỳ khu vực công cộng nào, hoặc khi ở ngoài trời mà không thể giữ khoảng cách 6 feet (2 mét) với những người khác. ”

Nơi quý vị cần mang khẩu trang và tiếp tục giãn cách:
Địa điểm Người đã chích ngừa đầy đủ (hai tuần sau khi chích đủ liều) Người chích ngừa chưa đủ hoặc chưa chích lần nào
Nơi ngoài trời đông người các địa điểm công cộng (các sự kiện ngoài trời, đường phố hay lối đi đông người)  
(khi không thể giãn cách sáu feet)
Trong nhà địa điểm công cộng nói chung  
Trong nhà các địa điểm công cộng mà chủ cơ sở kinh doanh yều cầu hoặc bắt buộc tất cả mọi người phải đeo khẩu trang
Bệnh viện, nhà dưỡng lão, văn phòng bác sĩ, trại cải tạo, nơi cư trú cho người vô gia cư, trường học, hoặc trên phương tiện di chuyển công cộng

Những người đã chích ngừa đầy đủ có thể tiếp tục đeo khẩu trang nếu họ lựa chọn làm vậy, nhất là khi đang ở xung quanh những người chưa được chích, người có vấn đề sức khỏe, hoặc trẻ em mà chưa đủ điều kiện chích vắc-xin. Không phải ai cũng đã được chích, bao gồm hơn 300.000 trẻ em, vì vậy tất cả mọi người nên tiếp tục làm theo các hướng dẫn của tiểu bang về khẩu trang cũng như các chỉ dẫn du lịch của CDC.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC, U.S. Centers for Disease Control and Prevention) vừamớicập nhật hướng dẫn để cho phép những người được tiêm chủng đầy đủ có thể ngừng đeo khẩu trang trong nhiều trường hợp. Sau đó, Giám Đốc CDC Rochelle Walensky và Bộ Y Tế Tiểu Bang Washington đã làm rõ việc chấm dứt các quy định về khẩu trang trong nhà phải đi theo tỷ lệ người nhiễm COVID-19 tại địa phương và tỷ lệ tiêm chủng.

Nếu quý vị có thắc mắc về những gì đang xảy ra ở Quận King, xin vui lòng gọi cho Tổng Đài COVID-19 của Quận King từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 8h sáng – 7h tối theo số 206‑477‑3977. Hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn.