Skip to main content
Our website is changing! Starting March 31, 2023 our website will look different, but we're working hard to make sure you can still find what you need.  
King County logo

Khẩu trang vẫn là một công cụ quan trọng để giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19. 

Những người bị suy giảm miễn dịch, không chích ngừa, hoặc cảm thấy bị ốm nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và người khác khi ở những không gian công cộng trong nhà. Trẻ từ 2 đến 4 tuổi được khuyến khích đeo khẩu trang dưới sự giám sát của người lớn. Trẻ sơ sinh và dưới 2 tuổi không bao giờ nên đeo khẩu trang. 

Cần đeo khẩu trang ở: 

 • Các cơ sở chăm sóc sức khỏe và y tế, bao gồm bệnh viện, cơ sở ngoại trú, nha khoa, và nhà thuốc 
 • Cơ sở chăm sóc dài hạn 
 • Cơ sở cải huấn 

Các cơ sở thương mại tư nhân, đoàn thể, nhà trường và trung tâm giữ trẻ có thể yêu cầu quý vị phải đeo khẩu trang. Cảm ơn đã tôn trọng sự lựa chọn tiếp tục đeo khẩu trang của người khác. 

Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch hoặc không chích ngừa thì:

 • Đeo một khẩu trang chất lượng cao và vừa khít để che mũi và cằm của quý vị.
 • Đeo khẩu trang chất lượng tốt nhất mà quý vị có thể có. Ví dụ, thứ tự theo chất lượng:
  1. Khẩu trang được chứng nhận N95, KN95, hoặc KF94; hoặc
  2. Khẩu trang phẫu thuật; hoặc
  3. Khẩu trang vải có nhiều lớp vải dệt chặt chẽ và thở được.

Nếu quý vị đã xét nghiệm dương tính hoặc phơi nhiễm COVID-19 thì:

 • Đeo một khẩu trang chất lượng cao và vừa khít trong 10 ngày.

Nguồn thông tin

Tìm Khẩu trang Miễn phí

Áp phích

Những nơi bắt buộc đeo khẩu trang theo luật tiểu bang và liên bang

Những áp phích này được sử dụng ở những nơi mà luật tiểu bang và liên bang yêu cầu đeo khẩu trang (cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở chăm sóc dài hạn, giao thông công cộng, taxi truyền thống/taxi công nghệ, cơ sở cải huấn).

Các cơ sở thương mại, người lao động, nhà trường, trung tâm giữ trẻ, và đoàn thể

Các cơ sở thương mại tư nhân, đoàn thể, nhà trường và trung tâm giữ trẻ có thể chọn để có yêu cầu khẩu trang của riêng họ ngay cả sau khi chính phủ đã dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang. Các cơ sở có chính sách đeo khẩu trang của riêng mình có thể sử dụng những áp phích này.