Skip to main content
King County logo

Khi nào thì tôi phải cách ly?

Những người đã tiếp xúc gần gũi với người nhiễm COVID-19 nên xét nghiệm và ở trong một địa điểm cách ly (nhà của quý vị nếu quý vị có nhà, hoặc ở một địa điểm được chính phủ chỉ thị hoặc cung cấp cho người dân, nếu có) theo hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng và CDC.

Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là dương tính, quý vị phải tiếp tục cách ly.

Nếu quý vị đã bị phơi nhiễm với người bị nhiễm COVID-19 và quý vị không có triệu chứng:

 • Hãy cách ly 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với người bệnh. Đây là lựa chọn an toàn nhất.
 • Nếu không thể thực hiện lựa chọn này, hãy cách ly 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng, không cần xét nghiệm thêm.

Nếu hai lựa chọn đầu tiên không thể thực hiện được, hãy cách ly 7 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng và nếu quý vị nhận được kết quả xét nghiệm âm tính (đi xét nghiệm không sớm hơn ngày thứ 5 sau lần tiếp xúc cuối cùng). Lựa chọn này phụ thuộc vào việc quý vị có thể xét nghiệm hay không và có thể không được khuyến khích trong một số trường hợp.


Nếu tôi đã được chích ngừa COVID-19 đầy đủ thì sao?

Nếu quý vị đã được chích ngừa đầy đủ*, quý vị không cần phải cách ly sau khi tiếp xúc với người bị nghi ngờ hoặc đã được xác nhận nhiễm COVID-19 trừ khi quý vị có triệu chứng.

Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc, hãy cách ly bản thân với những người khác và nói chuyện với bác sỹ để được đánh giá về khả năng nhiễm COVID-19. Bác sỹ của quý vị nên hỏi về tình trạng tiêm chủng và/hoặc quý vị có nhiễm COVID-19 trước đó không. Họ sẽ trao đổi với quý vị về các bước tiếp theo, bao gồm khả năng được xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc kết thúc cách ly sớm.

Nếu quý vị không xuất hiện các triệu chứng sau khi tiếp xúc với người bệnh, quý vị nên theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày, nhưng quý vị không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm.

*Những người được coi là đã được chích ngừa đầy đủ:

 • 2 tuần sau khi chích liều vắc xin thứ hai đối với các vắc xin có 2 liều, như vắc xin Pfizer hoặc Moderna, hoặc
 • 2 tuần sau khi chích vắc xin một liều, như vắc xin Johnson & Johnson's Janssen.

Nếu chưa được 2 tuần kể từ khi chích ngừa hoặc nếu quý vị vẫn cần chích liều thứ hai, quý vị vẫn CHƯA được bảo vệ đầy đủ để chống lại COVID-19. Tiếp tục thực hiện tất cả các bước phòng ngừa cho đến khi quý vị được chích ngừa đầy đủ, bao gồm cả hướng dẫn cách ly ở trên.

Quý vị cần cách ly 14 ngày và xét nghiệm COVID-19 sau khi tiếp xúc với người đã được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 ( do các khu dân cư tập trung thường có số lượng người ra vào nhiều hơn, rủi ro lây nhiễm cộng đồng cao hơn, và việc giãn cách xã hội sẽ khó khăn hơn).

Quý vị không cần phải cách ly sau khi tiếp xúc với người đã được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19. Xét nghiệm vẫn được khuyến khích trong những trường hợp này.

Nếu quý vị lưu trú trong cơ sở chăm sóc sức khỏe: Ngay cả khi quý vị đã được chích ngừa đầy đủ, quý vị nên cách ly 14 ngày.

Nếu quý vị làm việc trong cơ sở chăm sóc sức khỏe: nhân viên được chích ngừa đầy đủ mà không có triệu chứng thì không cần phải hạn chế làm việc. Có thể có một số ngoại lệ được CDC miêu tả ở đây (trang web chỉ có tiếng Anh).

Để đọc thêm hướng dẫn, mời quý vị xem trang Chỉ dẫn cho nhân viên chăm sóc sức khỏe đã được chích ngừa của CDC (trang web chỉ có tiếng Anh).

Theo CDC, quý vị có thể KHÔNG được bảo vệ đầy đủ ngay cả khi đã được chích ngừa đầy đủ. Hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Ngay cả sau khi chích ngừa, quý vị có thể cần phải tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa COVID -19.

Tôi có cần cách ly sau khi đi du lịch không? Nếu tôi đã được chích ngừa thì sao?

Chúng tôi khuyên quý vị nên hạn chế việc đi lại không cần thiết để giảm sự lây lan của COVID-19, ngay cả khi đã được chích ngừa.

Nếu quý vị chọn đi du lịch, đây là những khuyến cáo của CDC tùy thuộc vào địa điểm du lịch và tình trạng chích ngừa của quý vị. Quý vị nên theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày và đeo khẩu trang, bất kể tình trạng chích ngừa hay địa điểm nơi quý vị đang đi du lịch.

Du lịch nội địa:

Các Yêu Cầu và Khuyến Cáo khi Du Lịch Nội Địa Chưa Chích Ngừa Chích Ngừa Đầy Đủ*
Xét nghiệm 1-3 ngày trước khi khởi hành.  
Xét nghiệm trong vòng 3-5 ngày sau khi đi du lịch và tự cách ly trong 7 ngày. Tự cách ly trong 10 ngày nếu quý vị không xét nghiệm.  
Tự theo dõi các triệu chứng.
Dùng khẩu trang và các biện pháp phòng ngừa khác khi đi du lịch.

Du lịch quốc tế:

Các Yêu Cầu và Khuyến Cáo khi Du Lịch Quốc Tế Chưa Chích Ngừa Chích Ngừa Đầy Đủ*
Xét nghiệm trong 1-3 trước khi rời khỏi Hoa Kỳ.  
Xét nghiệm bắt buộc trước khi bay tới Hoa Kỳ.
Xét nghiệm trong vòng 3-5 ngày sau khi đi du lịch.
Tự cách ly trong 7 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính. Cách ly trong 10 ngày nếu không được xét nghiệm.  
Tự theo dõi các triệu chứng.
Dùng khẩu trang và các biện pháp phòng ngừa khác khi đi du lịch.

*Những người được coi là đã chích ngừa đầy đủ:

 • 2 tuần sau liều thứ hai của họ khi tiêm vắc-xin loại 2 liều, chẳng hạn như vắc-xin Pfizer hoặc Moderna, hoặc
 • 2 tuần sau khi tiêm vắc-xin loại một liều, chẳng hạn như vắc-xin Janssen của Johnson & Johnson.

Nếu quý vị không đáp ứng các yêu cầu này, quý vị KHÔNG được coi là đã chích ngừa đầy đủ.

Nếu tôi vừa mới hồi phục từ COVID-19 gần đây thì sao?

Nếu gần đây quý vị đã hồi phục sau khi bị COVID-19 và có kết quả xét nghiệm được phòng thí nghiệm xác nhận, quý vị không cần phải cách ly sau khi tiếp xúc với người bệnh COVID-19 nếu:

 • Quý vị đã hoàn thành việc cách ly đối với bệnh COVID-19 được phòng thí nghiệm xác nhận ban đầu VÀ,
 • Đã chưa đầy 90 ngày kể từ lần xét nghiệm dương tính đầu tiên của quý vị (nếu không có triệu chứng) hoặc kể từ khi các triệu chứng bắt đầu VÀ,
 • Quý vị không có bất kỳ triệu chứng nào kể từ lần phơi nhiễm hiện tại với COVID-19

Những người phát triển các triệu chứng COVID-19 mới trong vòng 14 ngày kể từ lần phơi nhiễm mới và chỉ đáp ứng hai tiêu chí đầu tiên ở trên nên cách ly và nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được đánh giá về khả năng nhiễm COVID-19. Bác sỹ của quý vị nên hỏi về việc quý vị đã được chích ngừa hay đã bị nhiễm COVID-19 trước đó chưa. Họ sẽ trao đổi với quý vị về các bước tiếp theo, bao gồm khả năng xét nghiệm hoặc kết thúc sớm việc cách ly.

Nếu quý vị nghi ngờ trước đây mình đã nhiễm COVID-19 nhưng không có kết quả xét nghiệm được phòng thí nghiệm xác nhận, quý vị vẫn nên cách ly (xem phần "Khi nào thì tôi cần cách ly?" ở trên) và đi xét nghiệm nếu quý vị có tiếp xúc mới với một người bị nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 bất kể quý vị có xuất hiện các triệu chứng hay không.


Khi nào tôi cần cô lập?

Tất cả những cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, ngay cả sau khi tiêm chủng, phải bắt đầu cô lập.

Không rời khỏi nhà hoặc nơi nghỉ ngơi để hồi phục của quý vị, ngoại trừ để được chăm sóc y tế. Đối với những người có triệu chứng, chỉ ngừng cô lập sau khi:

 • Ít nhất 24 giờ đã qua mà không bị sốt (không dùng thuốc hạ sốt); VÀ,
 • Ít nhất 10 ngày đã trôi qua kể từ khi các triệu chứng lần đầu tiên xuất hiện; VÀ,
 • Các triệu chứng khác đã được cải thiện.

Đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào, hãy ngừng cô lập khi sau ít nhất 10 ngày kể từ ngày xét nghiệm COVID-19 có kết quả dương tính đầu tiên và không có dấu hiệu bệnh.


Nếu tôi cần trợ giúp tìm nơi để cô lập hoặc cách ly thì sao?

Các trung tâm cách ly luôn có sẵn để cung cấp một nơi ở an toàn, sạch sẽ và thoải mái cho những người không thể tự cô lập và cách ly an toàn trong nhà riêng của họ hoặc không có nhà ở. Những nơi này là miễn phí và bí mật cho tất cả mọi người, và thời gian lưu trú của quý vị không được báo cáo cho bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào bên ngoài Sở Y Tế Công Cộng.

Để tiếp cận các dịch vụ này, hãy gọi Tổng Đài COVID-19 của quận King theo số 206-477-3977 từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày để xem liệu các dịch vụ cách ly có phù hợp với quý vị hay không. Có dịch vụ phiên dịch.

Vui lòng tìm hiểu thêm về dịch vụ hỗ trợ Cách Ly của quận King ở đây.


Chỉ Thị Và Lệnh Của Viên Chức Y Tế Địa Phương

Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2020, những cá nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đang có các triệu chứng của COVID-19 và có kết quả xét nghiệm đang chờ xử lý phải được cô lập hoặc cách ly để ngăn ngừa lây lan, như đã mô tả ở trên. Những cá nhân không tuân thủ có thể bị giam giữ không tự nguyện theo yêu cầu của cơ quan y tế công cộng dưới điều luật RCW 70.05.070 (2)-(3)WAC 246-100-036 (3) (thông tin pháp lý chỉ bằng tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tóm tắt chỉ thị, bao gồm điều kiện để cách ly.