Skip to main content
Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo

Là một phần thuộc ngân sách 2021-2022 của King County, hiện có sẵn các nguồn tiền để King County Metro (Metro) có thể khảo sát việc mở rộng các lựa chọn di chuyển ở Skyway.

Để thực hiện các lựa chọn di chuyển trong cộng đồng Skyway, Metro đang làm việc với King County Department of Local Services (DLS), các tổ chức cộng đồng Skyway khác, và phối hợp cung cấp các dịch vụ vận chuyển đổi mới cùng những cải tiến an toàn cần thiết để mọi người kết nối với phương tiện giao thông công cộng.

Metro sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ lâu dài với cộng đồng Skyway. Metro muốn thực hiện các khoản đầu tư hữu hình và đầu tư cộng đồng có hiểu biết tại Skyway, đảm bảo rằng chúng tôi cùng gắn kết tham gia và hướng về cộng đồng vì những hành động của chúng tôi sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên các lựa chọn di chuyển của cộng đồng Skyway.

Các lựa chọn di chuyển

Các dự án di chuyển sau đây được nêu bật bởi cộng đồng Skyway trong những nỗ lực gắn kết trước đây (bài Tiếng Anh) như là nhu cầu di chuyển thiết yếu. Metro cam kết thực hiện đầu tư di chuyển hướng về cộng đồng với khoản tiền $6 triệu vào Skyway, sẽ bắt đầu thực hiện vào mùa Thu năm 2021.

Via to Transit

Vào tháng 8 năm 2021, Metro đã mở rộng Via to Transit, một dự án thí điểm dịch vụ di chuyển theo yêu cầu tại Skyway, Rainier Beach, Othello, Renton Highlands và Tukwila. Via to Transit cung cấp nhiều điểm kết nối tốt hơn đến các chuyến xe buýt, tàu lửa, công viên, thư viện và nhiều hơn nữa cho những người sống, làm việc và học tập trong những khu vực dịch vụ.

Các hành khách có thể đề nghị lộ trình theo yêu cầu bằng ứng dụng Via hoặc bằng cách gọi điện đến trung tâm dịch vụ khách hàng Via (206-258-7739). Hành khách có thể đón xe ngay trước cửa nhà của mình và di chuyển đến/từ các địa điểm sau đây trong khu vực dịch vụ Rainier Beach/Skyway mà không cần sử dụng xe hơi:

  • Tàu điện Rainier Beach Link
  • Kubota Garden
  • Skyway Library
  • Renton Transit Center

Via to Transit tại Rainier Beach/Skyway hoạt động từ thứ Hai–thứ Bảy, 5 giờ sáng đến 1 giờ sáng; Chủ Nhật, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Thêm về Via to Transit

Skyway Community Van (Xe Vận Tải Nhỏ Trong Cộng Đồng Skyway)

King County Metro và Department of Local Services (DLS) đã giới thiệu dịch vụ đi chung xe Community Van (Xe Vận Tải Nhỏ Trong Cộng Đồng) đến cộng đồng Skyway.

Community Van (Xe Vận Tải Nhỏ Trong Cộng Đồng) thực hiện dịch vụ đi chung xe tại địa phương cho cộng đồng, do các tình nguyện viên hoạt động và do Community Van Coordinator (Điều Phối Viên Xe Vận Tải Nhỏ Trong Cộng Đồng) xếp lịch để đáp ứng các nhu cầu đi lại trong cộng đồng.

Để tìm hiểu thêm về lịch vận chuyển, hãy liên hệ Skyway Community Van Coordinator (Điều Phối Viên Xe Vận Tải Nhỏ Trong Cộng Đồng Skyway), Kahdijah Jackson, qua điện thoại theo số 206-477-7660 hoặc bằng email tại địa chỉ kajackson@kingcounty.gov.

Thêm về Community Van (trang Tiếng Anh)

ORCA Youth Cards (Thẻ ORCA dành cho Thanh Thiếu Niên) & Phổ biến về Phương tiện giao thông công cộng

Metro’s Youth Program (Chương Trình Thanh Thiếu Niên của Metro) đang làm việc để cho phép các học sinh Skyway tiếp cận phương tiện giao thông công cộng và công cụ để di chuyển một cách tự tin và an toàn qua các buổi hội thảo trên lớp cùng với sự gắn kết không ngừng của thanh thiếu niên.

Những học sinh của trường Renton High School, Talley High School, và học sinh lớp 8 của trường Dimmitt Middle School có thể nhận ORCA Youth cards (Thẻ ORCA Thanh Thiếu Niên) tại văn phòng trường của mình. Thẻ ORCA sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021–ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Nội dung cập nhật của dự án:

  • Các học sinh có thể tham gia khảo sát (trang Tiếng Anh) của Metro để phản hồi về chương trình. Thông tin liên hệ cũng có thể được cung cấp nếu học sinh muốn tham gia nhóm trọng tâm thanh thiếu niên tương lai và các hoạt động dành cho khu vực Skyway.
  • Đối với những học sinh nào muốn biết thêm về những gợi ý sử dụng phương tiện giao thông công cộng một cách an toàn, vui lòng xem bài blog Trở lại Trường (bài Tiếng Anh) của chúng tôi.

Đối với những câu hỏi về thẻ ORCA hoặc để tham gia chương trình thanh thiếu niên của Metro, vui lòng liên hệ Dani Hurula, Youth Program Manager (Quản Lý Chương Trình Thanh Thiếu Niên), dhurula@kingcounty.gov

Những cải tiến an toàn để kết nối phương tiện giao thông công cộng

Metro đang phối hợp với Washington State Department of Transportation (WSDOT, Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Washington) để xây dựng vỉa hè cho Lộ Trình Tiểu Bang Washington SR900 (Martin Luther King Jr Way S) phía bắc của 68th Ave South để tiếp cận an toàn hơn lộ trình 101 và 102 northbound Metro (Metro về phía bắc). Dự kiến sẽ xây dựng vỉa hè vào cuối năm 2022.

Mối quan hệ hợp tác với Urban Family

Metro đã hợp tác với Skyway community-based organization (tổ chức trong cộng đồng Skyway), Urban Family, để thực hiện tiếp cận và gắn kết thay mặt các phòng ban của King County.

Thông tin liên lạc

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:


Translation disclaimer