Skip to main content

Khử trùng các giếng nước của tư

Disinfecting private wells in Vietnamese

Tại sao giếng nước tư cần được khử trùng?

 • Nước an toàn để uống không được có các hóa chất nguy hiểm và các vi trùng gây bệnh. Các vi trùng này có thể gây các bệnh như bệnh viêm ruột non, viêm dạ dày và ruột, và viêm gan. Khi giếng bị hư hỏng hoặc khi bị ngập lụt, các vi trùng và các hóa chất gây bệnh có thể tràn vào nước giếng.
 • Mục đích của việc khử trùng là để diệt hoặc vô hiệu hóa tất cả các vi trùng gây bệnh có thể có trong giếng.
 • Ô nhiễm hóa chất khó loại trừ hơn. Hãy tham khảo với bộ y tế công cộng để được khuyên về cách giải quyết các ô nhiễm hóa chất.

Tôi nên làm gì nếu tôi nghi nước giếng bị ô nhiễm?

 • Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể nhận ra các hóa chất cụ thể và một nhóm vi khuẩn gọi là “dạng vi khuẩn coli” (coliform).
 • Sự có mặt của dạng vi khuẩn coli cho thấy có thể có việc ô nhiễm phân và có thể nguy hại cho sức khỏe.

Làm thế nào để tôi thử nghiệm nước giếng?

 • Bộ Y Tế Công Cộng sẽ thử nghiệm nước tìm xem có dạng vi khuẩn coli hay không, nhưng không có thử nghiệm tìm hóa chất. Thử nghiệm có tốn tiền. Có thể nhận một bộ dụng cụ để thử ở văn phòng bộ y tế công cộng tại địa phương quý vị.
 • Các phòng thử nghiệm tư cũng thử nghiệm tìm dạng vi khuẩn coli trong nước. Họ cũng sẽ thử nghiệm về ô nhiễm hóa chất. Danh sách của các phòng thử nghiệm này có thể tìm gặp trong các niên giám điện thoại trang vàng dưới mục “laboratories – analytical” (phòng thử nghiệm – phân tích).

Tôi nên làm gì khi kết quả thử nghiệm nước giếng của tôi là “unsatisfactory” (không đủ chuẩn)?

 • Nếu dạng vi khuẩn coli được tìm thấy trong nước, giếng này có thể được khử trùng theo miêu tả dưới đây.
 • Nước thuốc tẩy gia dụng bằng chất chlorine là một thuốc khử trùng hiệu quả và rẻ tiền. Thuốc tẩy bằng chlorine cũng có ở dạng bột.

Làm thế nào để tôi khử trùng một giếng khoan hoặc đào?

Tính số lượng thuốc khử trùng cần có qua cách dùng bảng tính được cấp sẵn dưới đây.

Thuốc tẩy chlorine dùng cho giếng khoan hoặc đào
 Đường kính của giếng (theo "feet") Số lượng loại thuốc tẩy quần áo 5.25% cho mỗi "foot" nước Số lượng thuốc tẩy chlorine dạng bột cho mỗi "foot" nước
3
1-1/2 tách
1 ounce
4
3 tách
2 ounces
5
4-1/2 tách
3 ounces
6
6 tách
4 ounces
7
9 tách
6 ounces
8
12 tách
8 ounces
10
18 tách
12 ounces
 • Đo đường kính của giếng, và tính chẳn số đo đến số “foot” gần nhất. (Ví dụ: 5.3 feet = 5 feet, 5.7 feet = 6 feet)
 • Tìm số lượng thuốc tẩy chlorine cần có để khử trùng mỗi foot nước cho đường kính giếng quý vị đã đo. Ví dụ, số lượng thuốc tẩy cho một giếng có đường kính 5 feet sẽ là 4-1/2 tách cho mỗi foot.
 • Xác định chiều sâu của giếng theo mức feet.
 • Nhân số đo này với số lượng thuốc tẩy đã tính sẵn. Một giếng có đường kính 5 feet, sâu 40 feet:
  1. Xem trong biểu đồ có ghi 4-1/2 tách thuốc tẩy chlorine cho mỗi foot nước của một giếng có đường kính 5 feet.
  2. Kế đến nhân số 4-1/2 tách thuốc tẩy chlorine cho số 40 foot chiều sâu của giếng.
  3. Tổng số lượng thuốc tẩy chlorine cần có sẽ là 4-1/2 nhân 40 hoặc 180 tách thuốc tẩy chlorine. Số này tương đương với 11.25 ga-lông khi dùng hệ thống chuyển đổi 16 tách sang một ga-lông.
 • Dùng đồ đựng sạch và đúng tầm cỡ và đổ lượng thuốc tẩy chlorine đã lường sẵn vào trong giếng.
 • Trong khi đổ thuốc tẩy chlorine, cố gắng đổ một ít vòng quanh tường hoặc lớp tráng bên trong của giếng.
 • Cài chặt nắp giếng.
 • Mở hết những vòi nước và bơm nước cho đến khi ngửi thấy có mùi hôi của thuốc tẩy ở mỗi vòi nước. Tiếp đó ngưng máy bơm và để cho dung dịch thuốc tẩy đọng lại qua đêm trong giếng. 
 • Ngày sau, mở tất cả các vòi nước và bơm nước ra cho đến khi tất cả mùi hôi thuốc tẩy chlorine mất hết đi. Nên nhớ điều chỉnh mực nước chảy của những vòi nước và ống nước để tránh làm ngập hệ thống hầm mương.
 • Sau 5 ngày sử dụng như thường lệ, hãy thử nghiệm nước để tìm dạng vi khuẩn coli.

Làm thế nào để tôi khử trùng một giếng khoan sâu?

Tính lượng nước trong giếng bằng cách nhân số ga-lông của mỗi foot cho số đo chiều sâu của giếng bằng feet. Ví dụ, một giếng có đường kính 6 inch chứa 1.5 ga-lông nước cho mỗi foot. Nếu giếng sâu 120 feet, nhân 1.5 ga-lông của một foot cho 120 feet ra 180 ga-lông.

Thuốc tẩy chlorine dùng cho giếng khoan sâu
 Đường kính của giếng (theo inch) Ga-lông (cho mỗi foot)
 3 0.37
 4  0.65
 5  1.0
 6  1.5
 8  2.6
 10  4.1
 12  6.0

Cho mỗi 100 ga-lông nước trong giếng, hãy dùng lượng thuốc tẩy chlorine (nước hay bột) có ghi trong bảng dưới đây.

Lượng thuốc khử trùng quy định cho mỗi 100 ga-lông nước
 Hóa Chất Số Lượng
Thuốc Tẩy Quần Áo (5.25% Chlorine) 3 tách*
Thuốc Tẩy Dạng Bột (70% Chlorine) 2 ounces**

* 1 tách = tách lường 8 ounce
** 1 ounce = 2 muỗng canh đầy vun thuốc bột

 • Pha tổng số lượng thuốc nước hoặc thuốc bột với khoản 10 ga-lông nước.
 • Mở bù-lon trên nắp lớp bọc của giếng.
 • Dùng một cái phễu và đổ dung dịch vào từ bên trên giếng.
 • Nối một ống vào trong vòi ở phía bên xả ra của thùng áp suất và nhét vào nắp của lớp bọc giếng.
 • Mở máy bơm. Phun nước lại vào giếng và rửa các vách của lớp bọc ít nhất 15 phút.
 • Mở mọi vòi nước trong hệ thống và để nước chảy cho đến khi ngửi thấy mùi chlorine.
 • Khóa các vòi nước lại và cài chặt nắp giếng.
 • Để cho nước có pha chlorine đọng trong hệ thống vài giờ đồng hồ, tốt hơn nữa là để qua đêm.
 • Sau khi để nước đọng lại, mở máy bơm và mở hết các vòi nước. Để nước chảy cho đến khi hết mùi chlorine. Nên nhớ điều chỉnh mực nước chảy cho chậm từ các vòi hoặc các ống xả vào bồn nước thải để tránh làm tràn khoảng đất thoát nước.
 • Sau 5 ngày sử dụng như thường lệ, thử nghiệm nước để tìm các dạng vi khuẩn coli.
expand_less