Skip to main content

Đeo khẩu trang 

Đeo khẩu trang 

Khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang chất lượng cao, vừa vặn như N95 hoặc KN95, vẫn là một công cụ quan trọng trong việc giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19. Khẩu trang đặc biệt quan trọng đối với những người thuộc các nhóm sau và những người tiếp xúc gần với họ:

  • 65 tuổi trở lên
  • có một số bệnh lý nền khiến họ có nguy cơ cao mắc bệnh nặng
  • suy giảm miễn dịch
  • suy giảm miễn dịch
  • cảm thấy không khỏe

Trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang.

Khẩu trang được khuyến nghị nên đeo ở các không gian công cộng trong nhà và đặc biệt ở:

  • Cơ sở chăm sóc sức khỏe và y tế, bao gồm các bệnh viện, phòng khám ngoại trú, cơ sở nha khoa, và nhà thuốc
  • Các cơ sở chăm sóc dài hạn

Bất kỳ tổ chức nào cũng có thể yêu cầu quý vị đeo khẩu trang.  Cảm ơn quý vị đã tôn trọng sự lựa chọn của mọi người để tiếp tục đeo khẩu trang.


Nguồn thông tin

Tìm Khẩu trang Miễn phí

Áp phích

Các cơ sở thương mại, người lao động, nhà trường, trung tâm giữ trẻ, và đoàn thể

Các cơ sở thương mại tư nhân, đoàn thể, nhà trường và trung tâm giữ trẻ có thể chọn để có yêu cầu khẩu trang của riêng họ ngay cả sau khi chính phủ đã dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang. Các cơ sở có chính sách đeo khẩu trang của riêng mình có thể sử dụng những áp phích này.

expand_less