Skip to main content
Our website is changing! Starting March 31, 2023 our website will look different, but we're working hard to make sure you can still find what you need.  
King County logo

Superior Court Clerk's Office

Office of the County Clerk

Bắt Buộc Phải Đeo Khẩu Trang tại tất cả Cơ Sở của Superior Court

Mọi người vào Phòng Xử Án, Khu Vực Chờ của Tòa Án hoặc Văn Phòng Tòa Án đều phải đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng.


Tìm Hỗ Trợ tại Clerk's Office

 

 

Trò Chuyện Trực Tiếp

Giờ Hỗ Trợ qua Trò Chuyện Trực Tiếp:

8:30 sáng đến 4:30 chiều

Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

 

Gọi cho Chúng Tôi
206-296-9300

Giờ Hỗ Trợ qua Cuộc Gọi:

9:00 sáng đến 4:30 chiều

Thứ Hai đến Thứ Sáu


 

 Gửi Email cho Chúng Tôi

Bấm vào đây để tới Văn Phòng Lệnh Bảo Vệ Trực Tuyến (Một số thông tin trên trang liên kết chưa được dịch.)