Skip to main content
King County logo

Best Starts for Kids is entering its sixth year and we continue to invest in communities across King County. The Best Starts for Kids Health Survey helps us understand the greatest strengths and needs for our children, and changes in our community.

Parenting is hard work, and it is our hope that learning about your experiences as a parent, child's health, family strengths, and community supports will help all children in King County—including your children—grow up to be happy and healthy.

The Kids Health Survey is now closed. Thank you to all parents and caregivers who participated, we are looking forward to sharing back your answers.


ለተጨማሪ መረጃ
ኢትየጵያ አለምነህ 
Amharic.BSK@KingCounty.gov


ቤስት ስታርት የተሰኘው የጤና ዳሰሳ ጥናት ምንድን ነው ?

ቤስት ስታርተ ፎር ኪድስ የተሰኘው ጤንንትን አሰመልክቶ የተዘጋጀው የዳሰሳ ጥናት የተመሰረተው በኪንግ ካውንቲ ውስጥ በሚኖሩ ኤለመንተሪ ልጆች ወይም ከዛ ያነሱ ልጆች ባለቸው ቤተሰቦች ደህንነት ፥ጥንካሬ እንዲሁም ፍላጎት ላይ ነው። ይህንን መርሐግብር ለመደገፍ ፦ ቤስት ስታርት ከዮንቨርስቲ ኦፍ ዋሽንግተን ጋር በአጋርነት መረጃወችን ይሰበስባል ። ዳሰሳውም በሰባት የሚከተሉት የተለያዩ ቓንቓወች ተዘጋጅትዋል ፦በእንግሊዘኛ ፥ በስፓኒሽ ፥ ኮሪያኛ ፥ በቬትናሚስ ፥ በራሻ ፥ በቻይና ፥ እንዲሁም በሱማሌኛ።

 

ለመሳተፍ ምን ላድርግ ?

ቤስት ስታርት ፎር ኪድስ በድምጵ ምርጫ የጸደቀው መርሀግብር የተነደፈው በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የሚኖሩትን ቤተሰቦች ፥ ህጻናትን እነዲሁም ታዳጊውን ትውልድ ለመገንባትና ለማጠናከር ነው። አንደእርሶ አይነት ወላጆች በዚህ ዳሰሳ ውስጥ የሚሰጡትን አሰተያየት በመጠቀም ቤስት ስታርት ፎር ኪድስ ለሚያከናውናቸውን ተግባሮች ምሪትና ይሰጣል። በዚህ ዳሰሳ አማካኝነት ጠቅላላውን የልጆችን ማህበረሰብ በተለያዩ የቓንቓ ማህበረሰብ የሚያድጉ ልጆችን ጨምሮ ጥንካሬ እንዲሁም ፍላጎት ለመረዳት ይስችለናል።


For more information contact:

Lalita Uppala

Hindi.BSK@KingCounty.gov


What is the Best Starts for Kids Health Survey?

The Best Starts for Kids Health Survey is a survey of King County families with children in elementary school or younger to learn about their health, well-being, strengths, and needs. To help guide this initiative, Best Starts is partnering with the University of Washington to collect this information. The survey is available in seven languages: English, Chinese, Korean, Russian, Spanish, Somali, and Vietnamese.

Why should I participate?

Best Starts for Kids is a voter-approved initiative designed to build on the strengths of King County families and communities to help babies, children, and young people thrive. The information provided through this survey by parents like you will guide the activities of Best Starts for Kids. The survey will also help us understand the greatest strengths and needs for children across our community, including families that speak languages like Hindi, Punjabi, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu, and many other languages of India.


更多信息请联络:
Janet He 何晏

Chinese.BSK@KingCounty.gov

繁體中文

什么是赢在起跑线健康调查?

赢在起跑线健康调查是针对在金郡居住的有幼儿到小学年龄的孩子的家庭所作的关于健康,福利,优势和需求的调查表。
为了帮助指导此议案, 赢在起跑线和华盛顿大学一起合作收集信息。問卷有七種語言:英文,中文,韓文,俄文,西班牙文,索馬里文 和越南文。

我为什么要参与?

赢在起跑线是一个被金郡选民投票通过的议案。目的是依靠金郡家庭和社区现有的优势来帮助所有幼儿和青少年们茁壮成长。父母们提供的信息将对赢在起跑线议案的工作起到指导性的帮助。此调查表也将会帮助我们更好地了解包括华人社区在内的所有社区的孩子们的最大优势和需求。


ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង ៖

Khmer.BSK@KingCounty.gov


តើការស្ទង់មតិអំពីសុខភាពរបស់កម្មវិធី Best Starts for Kids គឺជាអ្វី?

ការស្ទង់មតិអំពីសុខភាពរបស់កម្មវិធី Best Starts for Kids គឺជាការស្ទង់មតិមួយទៅលើគ្រួសារទាំងឡាយនៅក្នុង King County (តំបន់ឃីងខោនធី) ដែលកូនរបស់ពួកគាត់កំពុងរៀននៅតាមសាលាបឋមសិក្សា ឬកូនរបស់គាត់មានអាយុតិចជាងនោះ នៅក្នុងបំណងដើម្បីឈ្វេងយល់អំពីសុខភាព, សុខុមាលភាព, សមត្ថភាព និង តម្រូវការទាំងឡាយរបស់ពួកគាត់ ។

ដើម្បីតម្រង់ទិសរបស់កម្មវិធីនេះឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅ កម្មវិធី Best Starts (ការចាប់ផ្តើមដ៏ប្រសើរ) ចាប់ដៃគូសហការគ្នាជាមួយ University of Washington (សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីងថុន) ដើម្បីប្រមូលយកព័ត៌មាននេះ ។ អ្នក​អាច​​​បំពេញ​សំណួរ​នៃ​ការ​ស្ទង់​មតិ​​​ក្នុង​ភាសា​ណាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ ៧ ភាសា ពោល​គឺ ភាសា​អង់គ្លេស, ចិន, កូរ៉េ, រុស្ស៊ី, អេស្ប៉ាញ៉ុល, សូម៉ាលី, និង វៀតណាម ។

តើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរតែចូលរួម?

កម្មវិធី Best Starts for Kids គឺជាកម្មវិធីមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោត ហើយកម្មវិធីនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រួសារទាំងឡាយនៅក្នុង King County និងនៅក្នុងសហគមន៍នានា ដើម្បីជួយកុមារ និងយុវជនឲ្យអាចរីកចម្រើនកើនចំណេះយ៉ាងប្រសើរ ។ ព័ត៌មានដែលឪពុកម្តាយទាំងឡាយ រួមទាំងអ្នកផងដែរ នឹងផ្តល់ជូនតាមរយៈការស្ទង់មតិនេះ នឹងតម្រង់ទិសដៅនៃសកម្មភាពរបស់កម្មវិធី Best Starts for Kids ។ ការស្ទង់មតិនេះក៏នឹងជួយយើងឲ្យស្គាល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនូវសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យ និងតម្រូវការនានាសម្រាប់កុមារនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង រាប់បញ្ចូលទាំងគ្រួសារដែលនិយាយភាសានានា ដូចជាភាសាខ្មែរ ។


좀더 자세한 정보를 원하시면 이리로 연락해 주세요.

정제영

Korean.BSK@KingCounty.gov


아이들을 위한 최고의 출발 건강 설문조사는 무엇인가?

아이들을 위한 최고의 출발 건강 설문 조사는 킹카운티에 거주하는 초등학생이나 더어린 자녀를 가진 가족들의 건강, 웰빙, 강점과 필요한점들을 알아보기 위한 설문조사 입니다. 최고의 출발은 이를위해 워싱턴 대학과 협력하고 있습니다. 이설문조사는 7개국 언어로 만들어 집니다: 영어 중국어 한국어 러시아어 스페인어 소말리어 베트남어

참여해야 하는가?

아이들을 위한 최고의 출발은 킹카운티 지역 가족들의 영아, 유아, 그리고 청소년들이 잘 성장할수 있도록 유권자들이 투표로 승인한 프로그램 입니다. 귀하와 같은 부모님들의 설문조사를 통해 얻은 정보는 아이들을 위한 최고의 출발의 활동 방향을 정하는데 반영될것 입니다. 또 이설문조사는 귀하와 같은 언어를 사용하는 이지역사회와 가정들의 아이들의 필요와 강점을 우리가 잘이해하게 도울것입니다


За дополнительной информацией обращайтесь к

Марии Дарской

Russian.BSK@KingCounty.gov

Руcский


Опрос от Best Starts for Kids- что это?

Опрос о здоровье от Best Starts for Kids проводится среди семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, живущих в округе Кинг. Цель опроса: узнать об их здоровье, благополучии, сильных сторонах и нуждах. Best Starts for Kids сотрудничает с Университетом шт. Вашингтон для успешного продвижения программы и для сбора информации. Опрос доступен на семи языках: английском, испанском, корейском, вьетнамском, русском, китайском и сомали.

Зачем участвовать в опросе?

Best Starts for Kids – это программа, одобренная избирателями. Она создана для того, чтобы помогать детям и подросткам округа Кинг гармонично развиваться и процветать. Информация, полученная нами в результате опроса родителей, поможет нам в организации деятельности Best Starts for kids. Благодаря Вашим ответам мы сможем лучше понимать сильные стороны и нужды детей нашего сообщества, включая семьи, говорящие на русском.


Hadii aad wax su’aal dheeraad ah ka qabto laso xariir

Fahmo Abdulle

Somali.BSK@KingCounty.gov

Soomaali


Wa maxay Xog uruurinta caafimadka ee Best Start for Kids

Xog uruurinta caafimaadka ee Best Start for Kids waa xog- uruurin ku saabsan qoysaska King County oo leh carruurta dugsiga hoose ama ka yar si ay u bartaan caruuurta caafimadkoda, waxa ay ku wanaagsan yihin iyo baahida caruurta ey qabto.
Best start for Kids waxa ka cawinayo qowl galka oo la shaqeynayo Jaamacadda Washington si ay u ururiyaan warbixinta. Xog-uruurinta waxaa lagu helaa lix luqadood oo kala ah: Ingiriis, Isbaanish, Vietnamese, Ruush, Shiineys, iyo Soomaali.

Maxaan uga qaybgalaa?

Best for Kids waa qorshe bulshada u codeyeen oo loogu talagalay in lagu dhiso awooda qoysaska King County iyo jaaliyadaha si ay u caawiyaan dhalaanka, caruurta, iyo dhalinyarada. Warbixinta an waalidka ka helno waxey hagaajin doonta wax qabadyada ee Best Start for Kids. Xog uruurinta wuxuu sidoo kale naga caawin doonaa in aan fahanno xooga iyo baahida weyn ee carruurta ka dhex jirta bulshadeena, oo ay ku jiraan qoysaska ku hadla luqadaha sida Somaliga


Para más información contacte con:

Carmen Casillas
Spanish.BSK@KingCounty.gov

Español


Que es la encuesta de Salud de Mejor Comienzo Para Los Niños?

El Mejor Comienzo Para Los Niños, es la encuesta del Condado de King para las familias con hijos en escuela primaria o más jóvenes, para aprender acerca de su salud y bienestar, fortalezas y necesidades.

Para ayudar a guiar esta iniciativa, Mejor Comienzo Para los Niños está colaborando con la Universidad de Washington para recopilar esta información. La encuesta está disponible en siete idiomas: inglés, chino, coreano, ruso, español, somalí y vietnamita.

¿Porque Yo Debería Participar?

Mejor Comienzo Para los Niños es una iniciativa designada para construir fortalezas de las familias del Condado de King y las comunidades para ayudar a los bebes, niños y jóvenes a prosperar. La información provista mediante esta encuesta por los padres como usted Guiara las actividades de Mejor Comienzo Para Los Niños. La encuesta También nos ayudara a entender las grandes fortalezas y necesidades de los niños a lo largo de nuestra comunidad incluyendo familias que hablan su idioma.


Đế biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc

Đặng Thanh Tâm

Vietnamese.BSK@KingCounty.gov

Tiếng Việt 


Sự Khảo sát sức khõe Sự Khởi Đầu Tốt Nhất Dành Cho Trẻ em là gì?

Khảo sát sức khõe về Sự Khởi Đầu Tốt Nhất Dành Cho Trẻ Em là cuộc khảo sát các gia đình Quận King có trẻ em học tiểu học hoặc trẻ em nhỏ hơn để tìm hiểu về sức khỏe, hạnh phúc, điểm mạnh và nhu cầu của mọi người

Để giúp hướng dẫn sáng kiến này, Best Starts đang hợp tác với Đại học Washington để thu thập thông tin. Bản khảo sát có sẵn bằng bảy ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Somali và tiếng Việt.

Tại sao tôi nên tham gia?

Sự Khởi Đầu Tốt Nhất Dành Cho Trẻ Em là một sáng kiến được cử tri phê duyệt và được thiết kế dựa trên thế mạnh của các gia đình và cộng đồng trong Quận King để giúp trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên phát triển mạnh. Thông tin được cung cấp qua khảo sát này bởi các bậc cha mẹ như quí vị sẽ hướng dẫn các hoạt động của Best Starts for Kids. Cuộc khảo sát cũng sẽ giúp chúng tôi hiểu được những điểm mạnh và nhu cầu lớn nhất đối với trẻ em trong cộng đồng của chúng tôi, bao gồm các gia đình nói các ngôn ngữ như tiếng Việt

What is the Best Starts for Kids Health Survey?

 • A survey to learn about the health, well-being, strengths, and needs of young children and their families in King County.

 • The Kids Health Survey focuses on King County families with children in elementary school or younger.

 • The Kids Health Survey questions ask about the health of your children. For example:

Child's well-being Healthy weight Community supports
Parent-child connection Physical activity
Basic needs
Breastfeeding School experiences Family strengths
Early childhood experiences Child care and after-school care Parent supports

Best Starts for Kids Health Survey

Who can participate?

 • All parents in King County with elementary school children are invited to take the Kids Health Survey. The survey is available in seven languages: English, Chinese, Korean, Russian, Spanish, Somali, and Vietnamese.
 • January - May 2021: About 15,000 parents/guardians in King County were randomly chosen to participate. If your family was selected, you received a letter and instructions to complete the Kids Health Survey.

 • June - end of summer 2021: The Kids Health Survey is now open to all parents/guardians of children elementary school age and younger. Please share your voice through our 15-20 minute survey here.

  Best Starts for Kids is working alongside the University of Washington’s School of Social Work Survey Research Division to conduct the Kids Health Survey. Participants will be contacted through letters or phone calls and the Kids Health Survey can be completed online, by phone, or on paper if requested.

Why should I participate?

 • Your voice matters. The information provided by parents through the Kids Health Survey will guide the direction of the voter approved Best Starts for Kids Initiative.
 • Best Starts works to ensure that every child, including yours, has the best chance to succeed in life. The Kids Health Survey will help us understand the greatest strengths and needs for children in our community— across King County’s diverse range of cultures and languages.
 • Best Starts will share what we learn from the Kids Health Survey on our blog and website.
 • The survey will continue over time to help us track whether we are making a difference in the health of King County children.
 • Your participation is voluntary and you can skip any questions or stop answering questions at any time.

How is my child randomly chosen?

If your family received a letter in the mail, your child was randomly selected to participate:

 • Your child’s name and their parent/guardian contact information is safely and securely gathered by Public Health – Seattle & King County in partnership with the Washington State Department of Health and King County’s public school districts.

 • Through random selection, there is a better chance that the results will reflect the opinions and experiences of all King County families with young children.

How does the study keep my information secure and confidential?

 • All your answers are confidential. Only trained employees with permission to work with confidential information can see responses and all the data is carefully saved using secure technology.
 • Children’s names are removed to keep responses confidential and only summarized results will be shared publicly. No one family or individual can be identified, and the data is collected only to inform Best Starts for Kids’ work.
 • Your information is safe to provide over the internet. All survey information is collected using strict security and encryption standards.
 • We will never ask for you or your child’s:
  • Social Security Number
  • Credit card information
  • Bank account information
  • Money or donations

For more information, contact:

1-888-313-9575

Contact Us

Phone 206-263-9105

TTY Relay: 711

Fax: 206-296-5260