Skip to main content
King County logo

Two people add native plants to the landscape with a river behind them; the King County Flood Management Plan logo is on the photo.
Một nhóm nghiên cứu bổ sung thêm các loài thực vật bản địa để cải thiện môi trường sống gần Dự Án Bảo Vệ Đường Ống Tolt vào năm 2018.

Trong hai năm tới Quận King sẽ cập nhật Kế Hoạch Quản Lý Nguy Cơ Lũ Lụt của mình. Kế hoạch ứng phó lũ lụt là hướng dẫn của chúng tôi để quản lý rủi ro lũ lụt dọc theo các con sông, lạch và bờ biển của chúng ta. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro do lũ lụt ảnh hưởng đến các con sông hiện là nguồn hỗ trợ động vật hoang dã và nghề nuôi trồng? Đảm bảo những con đường an toàn và cơ sở hạ tầng đáng tin cậy? Làm thế nào để chúng ta giải quyết khả năng xảy ra lũ lụt lớn hơn với các nguồn lực sẵn có? Điều gì quan trọng nhất đối với quý vị?

Để lập kế hoạch tiếp theo, Quận King đang tìm hiểu về các giá trị và mục tiêu của các cộng đồng dễ bị ngập lụt nhất của chúng ta. Những gì chúng tôi học hỏi được sẽ giúp chúng tôi định hình một cách công bằng các chương trình, chính sách và cơ sở hạ tầng của mình trong nhiều năm tới.

Hãy tham gia cùng chúng tôi, hãy lập kế hoạch cho một tương lai với khả năng chống chịu lũ lụt ở Quận King.

Về dự án này

Là thảm họa thiên nhiên phổ biến nhất của chúng ta, lũ lụt là một phần trong cuộc sống ở Quận King. Kế hoạch ứng phó lũ lụt sẽ thiết lập chính sách quản lý vùng ngập lụt cho Quận King chưa hợp nhất và có thể thông báo cho các hành động của cơ quan quản lý nguy cơ lũ lụt của các thành phố, Khu Kiểm Soát Lũ Lụt Quận King và các đối tác vùng ngập lụt khác.

SR 202 near Fall City damaged by flooding in 2009.
Mọi người cùng làm việc để đánh giá thiệt hại của Quốc lộ 202 do lũ lụt từ sông Snoqualmie năm 2009.

Tại sao Quận King cập nhật kế hoạch ứng phó lũ lụt?

Sông và suối luôn tồn tại — chúng thay đổi theo thời gian. Quận King cập nhật kế hoạch ứng phó lũ lụt lần cuối vào năm 2013. Kể từ đó, gần 10 mùa lũ lụt đi qua đã làm thay đổi diện mạo và chức năng của các con sông. Dân số của chúng ta đã tăng lên và chúng ta đã bổ sung thêm nhiều ngôi nhà và doanh nghiệp hơn vào cảnh quan xung quanh. Cách chúng ta phát triển nguồn đất, quản lý chất thải, điều chỉnh giao thông, trồng cây lương thực và tái tạo gây ảnh hưởng đến các con sông và vùng ven biển của chúng ta.

Kế hoạch ứng phó lũ lụt lần này sẽ khác như thế nào?

Để tạo ra một tương lai có khả năng chống chịu lũ lụt, kế hoạch phải thể hiện các quan điểm đa dạng của cộng đồng chúng ta. Do các thực tiễn lịch sử bất công, một số cộng đồng có nhiều nguy cơ bị lũ lụt hơn. Một số người ít có khả năng chuẩn bị hoặc phục hồi sau thiên tai lũ lụt. Việc hiểu được tất cả các cộng đồng cần gì và các giải pháp được đề xuất của họ là ưu tiên của Quận King.

Quận King sẽ làm việc trực tiếp với các cộng đồng về kế hoạch ứng phó lũ lụt vào năm 2022 và 2023. Các cơ hội tương tác sẽ bao gồm quan hệ đối tác cộng đồng, các nhóm tư vấn và khảo sát trực tuyến. Quận King cũng sẽ tổ chức các buổi thu thập ý kiến công công, và các cuộc họp dưới hình thức trực tuyến. Lực lượng nhân viên cũng sẵn sàng tham gia các cuộc họp do cộng đồng tổ chức và chia sẻ thông tin.

Flooding along the coast of Vashon Island with blue houses on the right and Puget Sound on the left.
Lũ lụt ven biển trên đảo Vashon vào năm 2021.

Các kế hoạch ứng phó lũ lụt trong quá khứ đã tập trung vào tình trạng ngập lụt dọc theo các con sông lớn của Quận King. Kế hoạch ứng phó lũ lụt này sẽ bao gồm một loạt các nguy cơ lũ lụt ảnh hưởng đến người dân. Kế hoạch này sẽ bao gồm các nguy cơ xảy ra lũ lụt ven biển và mực nước biển dâng, lũ lụt ở các dòng suối nhỏ và lũ lụt tại đô thị.

Kế hoạch ứng phó lũ lụt được cập nhật sẽ tìm kiếm những cách thức mà chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro lũ lụt đồng thời mang lại những lợi ích khác cho cộng đồng. Các dự án và chương trình của chúng tôi có thể hỗ trợ nông nghiệp hoặc tạo việc làm mới như thế nào? Cải thiện môi trường sống của cá hồi và cung cấp các khu vực giải trí? Điều gì quan trọng nhất đối với quý vị cũng như cộng đồng của quý vị cần gì?

Cùng tham gia

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật về kế hoạch ứng phó lũ lụt và tìm hiểu về các cách tham gia vào việc tạo dựng một tương lai có khả năng chống chịu lũ lụt. Quý vị có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.


Giá trị cốt lõi của chúng tôi trong việc xây dựng kế hoạch ứng phó lũ lụt là:

 • Luôn lấy cộng đồng làm trung tâm.
 • Đề cao sự minh bạch và cởi mở.
 • Làm việc với các đối tác địa phương.
 • Phấn đấu để có đầy đủ khả năng truy cập.
 • Đưa các cộng đồng thường không có mặt trong các cuộc trò chuyện về giảm thiểu rủi ro lũ lụt cùng ra thảo luận.

Làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ sự tham gia của quý vị trong việc phát triển kế hoạch ứng phó lũ lụt tiếp theo? Vui lòng chia sẻ ý tưởng của quý vị bằng cách tham gia cuộc khảo sát 10 phút ẩn danh của chúng tôi trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Phản hồi của quý vị sẽ định hình cách chúng tôi làm việc với các thành viên trong cộng đồng.

Kế hoạch ứng phó lũ lụt trong quá khứ

Kế hoạch ứng phó lũ lụt gần đây nhất được hoàn thành vào năm 2006 và được Hội đồng Quận King thông qua vào tháng 1 năm 2007. Kế hoạch ứng phó lũ lụt được cập nhật lần cuối vào năm 2013 và được Hội đồng Quận King chấp thuận với việc thông qua Sắc lệnh số 2013-0419.

Tải xuống bản cập nhật kế hoạch ứng phó lũ lụt năm 2006 và kế hoạch ứng phó lũ lụt năm 2013. Các báo cáo này được cung cấp bằng tiếng Anh ở định dạng Adobe Acrobat .pdf.

Các bản in của kế hoạch ứng phó lũ lụt năm 2006 và 2013 có sẵn tại các Thư viện Quận King sau:

 • Thư viện Auburn
 • Thư viện Khu vực Bellevue
 • Thư viện Khu vực Bothell
 • Thư viện Carnation
 • Thư viện Duvall
 • Thư viện Fairwood
 • Thư viện Fall City
 • Thư viện Issaquah
 • Thư viện Khu vực Kent
 • Thư viện Maple Valley
 • Thư viện Muckleshoot
 • Thư viện North Bend
 • Thư viện Khu vực Redmond
 • Thư viện Skykomish
 • Thư viện Snoqualmie
 • Thư viện Tukwila