Skip to main content
King County logo

ጁላይ 28፣ 2022፡- የሞደርና እና የፋይዘር ክትባቶች ለልጆች ይገኛሉ. የኖቫቫክስ ክትባት እድሜው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ይገኛል።

የሞደርና እና የፋይዘር COVID-19 ክትባቶች አሁን ለ6 ወር እና ከዚያ በላይ ለሆነ ለማንኛውም ሰው ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዷል። የኖቫቫክስ ክትባት እድሜው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ለማንኛውም ሰው ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዷል።

5 እና ከዚያ በላይ የሆናቸው ሁሉም ግለሰቦች የፋይዘርን / የሞደርናን 2ኛ ዙር ክትባት ከወሰዱ 5 ወራት ከሞላው ወይም አንደኛውን የJ&J ክትባት ዙር ከወሰዱ 2 ወራት ካለፈ የማጠናከሪያ ዙሩን ክትባት መውሰድ አለባቸው። በጣም ብዙ የCOVID-19 በሽታ እየተስፋፋ ስለሆነ እርስዎ እና ቤተሰብዎ የወቅታዊ ክትባቶችን ለማግኘት አይጠብቁ!

በአቅራቢያዎ የሚገኝ ክሊኒክን ወይም ፋርማሲን ይፈልጉ

የ COVID-19 ክትባት ነፃ ነው እና ምንም ኢንሹራንስ አያስፈልግም። በብዙ የክትባት ቦታዎች ላይ ያለቀጠሮ ክትባት ማግኘት ይችላሉ።

 የስልክ ድጋፍ ይገኛል

የኦንላይን እርዳታ ወይም ኣስተርጓሚ ካስፈለግዎት፡ የሚቀጥሉት ክፍት የስልክ መስመሮች ኣለልዎት። ከተገናኙ በኋላ የሚፈልጉትን ቋንቋ ይበሉ (ኣምሃሪክ)።

 • የ WA State COVID-19 ድጋፍ መስመር: 1-800-525-0127 ወይም 1-888-856-5816 (ከዛም # ይጫኑ) ፣ ሰኞ 6am እስከ 10pm ፣ ማክሰኞ እስከ እሁድ 6am እስከ 6pm
 • ኪንግ ካውንቲ COVID-19 የጥሪ ማዕከል: 206-477-3977 ፣ 8am እስከ 5pm

የአካል ጉዳት ካለብዎ እና የ COVID-19 ክትባትን ለመውሰድ የሚያስፈልጎት ነገር ካለ ፣ እባክዎን በ 206-477-3977 (ከጠዋቱ 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ድረስ ይደውሉልን ፣ የቇንቇ አስተርጓሚ አለን) ወይም በpublichealthaccommodations@kingcounty.gov ያግኙን።


ክትባቱን እንዴት ማግኝት እንደሚቻል ያሉ መረጃዎች በተደጋጋሚ ይሻሻላሉ። እነዚህ ማሻሻያዎች በፍጥነት እንዲተረጎሙ እየሰራን ቢሆንም፣ ትርጉሙን ለመስራት እና ድህረ-ገጽ ላይ ለመለጠፍ በሚወሰደው ጊዜ ምክኒያት መጓተት ሊኖር ይችላል። ለትእግስትዎ እናመሰግናለን።

በእንግሊዘኛ ያሉ በጣም በቅርብ ጊዜ የተሻሻሉ መረጃዎችን ከ kingcounty.gov/vaccine (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኛ ብቻ ነው ያለው) ማግኘት ይችላሉ።

እንዴት መከተብ ይቻላል

ክትባቱ ለማንኛውም ሰው ነጻ ነው. ኢንሹራንስ ቢኖሮትም ባይኖሮትም፣ ዜግነት ቢኖሮትም ባይኖሮትም ፣ ወይም የኢሚግሬሽን ሁኔታዎት ምንም ይሁን ምን ክትባቱን በነጻ ያገኛሉ። ለክትባቱ ክፍያ አይጠየቁም።

ምንም እንኳን የሞደርናን ወይም የፋይዘርን የመጀመሪያውን ዙር ክትባት ሌላ ቦታ ቢወስዱም ሁለተኛውን ዙር ክትባት በአብዛኛዎቹ ጣቢያዎች ላይ መውሰድ ይችላሉ ፡፡ እባክዎን የክትባት ካርዶትን ወይም የመጀመሪያዎን ክትባት ዙር የወሰዱበትን ካርድ ፎቶምስል ይዘው ይምጡ።

በራሪ (PDF):

Drive through vaccination site

እነዚህን ማምጣት ይገባዎታል፡

 • የልደት ቀን ያለው መታወቂያ፡የሠራተኛ መታወቂያ ወይም በግዛት፣ በጎሳ ወይም በፌዴራል-የተሰጠ መታወቂያ። ስምዎትን እና አድራሻዎትን የያዘ የክፍያ ወረቀት ወይም የባንክ ደብዳቤም መጠቀም ይችላሉ።
 • በላይኛው ክንድዎ ውስጥ መከተብ እንዲችሉ በቀላሉ ለመጠቅለል ቀላል የሆኑ አጭር እጀታዎችን ወይም የተለቀቁ እጀታዎችን ይልበሱ።
 • ስልጣን ባለው አዋቂ ሰው የተሰጠ ፈቃድ: ዕድሜዎ ከ18 ዓመት በታች ከሆነ: ክትባት ለማግኘት ስልጣን ካለው አዋቂ ሰው ፈቃድ ማግኘት ያስፈልግዎታል። ከቤተሰብ ነጻ ሆነው የሚኖሩ ከሆነ : አዋቂ ሰው አግብተው ከሆነ: ወይም የክትባት ጣቢያው የበሰሉ/አዋቂ ልጅ (mature minor) መሆንዎትን ከወሰነ ለራስዎ ፈቃድ መስጠት ይችላሉ። ሁሉም የክትባት ጣቢያዎች የበሰለ/አዋቂ ልጅ ውሳኔዎችን ሊሰጡ አይችሉም። ልጆችንና ወጣቶችን እንዲሁም ስልጣን ያለው አዋቂ ሰው ጨምሮ ትርጉማቸው ምን ማለት እንደሆነ ከዚህ በታች ተካቷል። ስልጣን ያለው አዋቂ ሰው በክትባት ቀጠሮው ላይ ከርስዎ ጋር የማይገኝ ከሆነ ስልጣን ያለውን አዋቂ ሰው ማረጋገጫ ወይም በህግ ነጻ መሆንዎትን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ለማሳየት የሚያስፈልጉ ነገሮችን በተመለከተ ክትባቱን ከሚስጥዎት ድርጅት ያጣሩ።
 • የእርስዎ ሲዲሲ የክትባት ካርድ: የሲዲሲ ክትባት ካርድዎ ሁለተኛ ዙር ወይም የማበረታቻ ክትባቶች የሚዎስዱ ከሆነ አዲስ የወሰዱት መጠን ወደ ካርዱ ይመዘገባል።

እንዴት መድረስ እንደሚቻል

የሚኖሩበት ቦታ ኪንግ ካውንቲ ከሆነና ወደ ክትባት ቦታ ለመድረስ ማጓጓዣ የሚያስፈልግዎ ከሆነ ብዙ ኣማራጮች ኣሉ።

 • የመጓጓዣዎች አገልግሎት፥ ወደ ክትባት ቀጠሮዎ ለመሄድ የመጓጓዣ አገልግሎት ከፈለጉ ፣ www.findaride.org ን ይጎብኙ ወይም ወደ ትራንስፖርት መርጃዎች መስመር በ425-943-6760 ይደውሉ (ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 8:30 a.m እስከ ምሽቱ 4 p.m። ለትርጉም 5 ይደውሉ)። አስተርጓሚ ከፈለጉ የሚፈልጉትን ቋንቋ ይናገሩ።
 • የአውቶቡስ አገልግሎቶች፥ የኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ብዙ የመጓጓዣ አማራጮችን ለክትባት ቀጠሮዎች ያቀርባል፣ የአውቶቡስ ትራንዚትን ጨምሮ፣ የጋራ መጓጓዣን እና የኮሚኒቲ ቫን ማመላለሻዎችን ጨምሮ። ከኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ስለ ትራንዚት አማራጮች የበለጠ ይረዱ፡፡ ወይም 206-553-3000 ይደውሉ።
 • የሜዲኬድ ወይም ኣፕል ሄልዝ ካርድ ካለዎት ሆፕ ሊንክ ሜዲኬድ 800-923-7433 በመደወል (ብቁነትዎን ያረጋግጡ)
 • በዕድሜ የገፉ ወይም የኣካል ጉዳተኛ ከሆኑ ሜትሮ ኣክሰስ 206-205-5000 ይደውሉ። (ብቁነትዎን ያረጋግጡ)
 • ለበርካታ ሰዎች መጓጓዣ ለማመቻቸት እየጣሩ ነው? ይህንን ቅጽ ይሙሉ ና የሆፕሊንክ ሞቢሊቲ (Hopelink Mobility Management team) ኣባል ሁኔታውን ለመከታተል ከርስዎ ይገናኛል።

የሁለተኛ ክትባት ቀጠሮ ማስያዝ

ባለ 2 ዙር ክትባት የሚወስዱ ከሆነ፣ የመጀመሪያ ዙር ከወሰዱ በኋላ ለሁለተኛው የክትባት ዙር ቀጠሮ ይያዙ። የመጀመሪያው ዙር ከወሰዱ ከ 21 ቀናት (Pfizer-BioNTech) ወይም 28 ቀናት (Moderna) በኋላ ፤ የሁለተኛ ዙር መውሰድ ይኖርብዎታል። ሁለት ዙር በመከተብ የመጀመሪያውን የክትባት ተከታታይ ያጠናቅቃሉ፤ ይህም የበሽታ ተከላካይ ስርዓትዎ በተሻለ ሁኔታ እንዲከላከልልዎ ያደርጋል።

ለመጀመሪያ ተከታታይ ክትባትዎ ሁለተኛ መጠን የ የጆንሰን እና ጆንሰን (Johnson & Johnson COVID-19) ሁለተኛ ዙር ክትባት አያስፈልግዎትም።

ለማጠናከሪያ መጠን (Booster dose) ይቅጠሩ

ማጠናከሪያዎች (Boosters) ተጨማሪ ክትባት ሲሆን፤ የመከላከል ጥንካሬን እና የቆይታ ጊዜን ይጨምራል። በተለይ ከ50 በላይ ለሆኑ አዋቂዎች እና የጤና ችግር ላለባቸው ሰዎች ማጠናከሪያ (Boosters) ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው።

እድሜያቸው 5 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ማንኛውም ሰዎች የመከላከል አቅምን ለመጠበቅ ተጨማሪ የማጠናከሪያ መጠን መውሰድ አለባቸው ከመጀመሪያ ተከታታይ ክትባቶች በኋላ የመከላከል ብቃት በጊዜ ሂደት እየደበዘዘ ስለሚሄድ።

 • ከሁለተኛው የጵፊዘር (Pfizer) ወይም ሞደርና (Moderna) ክትባት ከአምስት ወራት በኋላ (ማስታወሻ፡ የበሽታ መከላከል ችግር ያለባቸው ሰዎች ብዙ ክትባት ሊኖራቸው ይችላል። በቀዳሚ ተከታታይዎ ውስጥ ከመጨረሻው ክትባት ከ3 ወራት በኋላ ማበረታቻ ያግኙ።)
 • የመጀመሪያውን የጄ&ጄን (J&J) ክትባት ከወሰዱ ከ2 ወራት በኋላ

ሁለተኛው ዙር የማጠናከሪያ ክትባቶች

የፋይዘር እና ሞደርና ሁለተኛውን ዙር የCOVID ማጠናከሪያ ክትባቶች ማግኘት ያለባቸው ሰዎች፡

እንዲሁም ብቁ የሆኑት

 • 18 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ጆንሰን እና ጆንሰን ክትባትን የወሰዱ እና የመጀመሪያ ዙር የማጠናከሪያ ክትባት የተቀበሉ ናቸው

ብቁ ከሆኑ፣ የ1ኛውን የማጠናከሪያ ዙር ክትባት ከወሰዱ ቢያንስ ከ4 ወራት በኋላ የ2ኛውን ማጠናከሪያ ዙር ክትባት ማግኘት ይችላሉ።

ለV-Safe ይመዝገቡ

የበሽታ መከላከል እና መቆጣጠር (CDC) ማዕከል የክትባቱን ደህንነት ለመቆጣጠር V-Safe (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው) የተባለ መገልገያ አቅርቧል፡፡ V-Safe በስልኮች ላይ የተመሰረተ መገልገያ ሲሆን የጽሁፍ መልዕክትን እና የድህረ-ገጽ ዳሰሳ ጥናቶችን በመጠቀም ለየሰው የተመቻቸ ለCOVID-19 የጤና መከታተያ የሚያቀርብ ነው፡፡ የCOVID-19 ክትባትን ካገኙ በኋላ የጎንዮሽ ችግር ቢያጋጥሞት ለበሽታ መከላከል እና መቆጣጠጠር ማዕከል (CDC) በቶሎ ማሳወቅ ይችላሉ፡፡፡ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠርማዕከል (CDC) ለተጨማሪ መረጃ ሊያናግሮት ይችላል፡፡ ካስፈለገ፣ V-Safe ሁለተኛውን ክትባቶን እንዲያገኙ ሊያስታውስዎት ይችላል፡፡

ያልተፈለጉ የጎንዮሽ (side effects) ምልክቶች ሲያጋጥም ምን መደረግ ኣለበት

ከባድ ኣለርጂ ከፈጠረብዎ፡ 9-1-1- ይደውሉ ወይም በኣቅራብያዎ ወዳለ ሆስፒታል ይሂዱ። ሌላ የሚያሳስብዎ ወይም ኣልለቅ ያለ የጎንዮሽ ስሜት (side effect) ከተሰማዎት ሓኪምዎ ጋ ይደውሉ።

ክትባቱ የፈጠረብዎ ማንኛውም የጎንዮሽ ምልክት ለምግብና መድኋኒት ኣስተዳደር (FDA) / የበሽታ ቁጥጥርና መከላከያ ማእከል (CDC) Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ያመልክቱ። የ VAERS ቁጥር 1-800-822-7967 በመደወል ወይም ኦንላይን https://vaers.hhs.gov/reportevent.html በመሄድ ያመልክቱ። በመጀመርያው መስመር 18ቁጥር ሳጥን ላይ የወሰዱትን ክትባት ይጨምሩ።

የCOVID-19 መከላከያ መንገዶችን መከተል ይቀጥሉ

ሙሉ በሙሉ እስኪከተቡ ድረስ (የመጨረሻውን ዙር ክትባት ከወሰዱ ከሁለት ሳምንት በኃላ) የሌሎችን ደህንነት መጠበቅ አስፈላጊ ነው። ፊት ሽፋን መልበስዎን ይቀጥሉ ፣ ከቤት ውጭ ያሉ የቤት ውስጥ እንቅስቃሴዎችን ይገድቡ ፣ የተጨናነቁ የቤት ውስጥ ቦታዎችን ያስወግዱ ፣ ከሌሎች ጋር አጭር እና ርቀትን ያኑሩ ፣ በቤት ውስጥ የአየር ማናፈሻ ያሻሽሉ እና እጅዎን ብዙ ጊዜ ይታጠቡ ፡፡

ጥሩ ዜናው አንዴ በክትባቶች (ወቅታዊ) up-to-date ከሆኑ በኋላ በወረርሽኙ ምክንያት የቆሙ ብዙ ነገሮችን እንደገና ማድረግ መጀመር ይችላሉ።

የመጀመሪያ ተከታታይ ዙር ክትባቶችን እና የሚመከሩትን እና በቂ የሆኑበትን የማበረታቻ ክትባቶችን ሲያጠናቅቁ (ወቅታዊ) up-to-dated እንደሆኑ ይቆጠራል።

ማን ነው ብቁ ?

በአሁኑ ጊዜ ዕድሜው 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ግለሰብ ለCOVID-19 ክትባት ብቁ ነው። በአሁኑ ጊዜ ዕድሜው 5 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ግለሰብ ለማጠናከሪያ ዙር ክትባቶች ብቁ ነው።

የስምምነት መስፈርቶችን ጨምሮ ለወጣቶች ክትባት የበለጠ በዚህ ይመልከቱ kingcounty.gov/youthvaccine/amharic.

ክትባቶች አሁን ላይ የት የት ነው የሚገኙት?

 • የረጅም ጊዜ የእንክብካቤ ማእከላት፣ የነርሲንግ ቤቶች ነዋሪዎች፣ የተረጂ ነዋሪዎች እና ሌሎች የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ማእከላት፣ ከፋርማሲዎች ጋር ብሄራዊ ትብብር በመፍጠር ክትባቱን ያሉበት ቦታ ላይ ሆነው እያገኙ ነው።

 • የጤና ተቋማት ስርአቶች፣ ሃኪሞችን፣ ሆስፒታሎችን፣ እና የማህበረስብ ክሊኒኮችን ጨምሮ በኪንግ ካውንቲ ያሉ በእድሜ የገፉ አዋቂዎች ክትባታቸውን የሚያግኙበት መንገድ ነው።

 • ተንቀሳቃሽ የክትባት ቡድኖች፣ በማህበረስብ ጤና እና አካባቢያዊ የእሳት አደጋ ቡድኖች በማስትባበር፣ ከፍተኛ አደጋ ላይ ያሉ በእድሜ የገፉ አዋቂዎችን፣ በአዋቂ ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩትን ጨምሮ፣ እየከተቡ ይገኛሉ እና ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው አዛውንት የኑሮ ተቋማት ።

 • ከፍተኛ መጠን ያለው የክትባት ጣቢያዎች በሕዝብ ጤና አስተባባሪነት በደቡብ ኪንግ ካውንቲ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሆስፒታሎች እና የሞት መጠን ከ COVID-19 ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የክትትል ጣቢያዎች ፣ ራሳቸውን ችለው መኖር የማይችሉ ግለሰቦችን እና ተንከባካቢዎቻቸውን ጨምሮ።

 • ፋርማሲዎች፡ ልክ በአካባቢያችሁ ፋርማሲ እንደምታገኙት የጉንፋን ክትባት፣ ትልልቅ ፋርማሲዎች - የምግብ መሸጫ መደብሮችን ጨምሮ - የ COVID-19 ክትባትን ቀጠሮ መያዝ።

 • ማህበረሰብ ወይም እምነት ላይ የተመሰረቱ ክሊኒኮች፡ ልክ ክትባቶች በሚገኙበት ጊዜ ለማዳረስ እንደ መመገቢያ ቦታዎች፣ የአዛውንቶች መኖሪያዎች እና እምነትን መሰረት ባደረጉ ድርጅቶች ላይ እነዚህን አይነት ክሊኒኮች ለመክፈት እየታቀደ ነው።

 • ከቤት መውጣት ለሚከብዳቸው ኣረጋውያን ከመኖርያ ቤትዎ ሳይወጡ መከተብ ሌላ ኣማራጭ ነው። ተንቀሳቃሽ የክትባት ቡድንና ከቤት ቤት እየሄዱ የጤና ኣገልግሎት ለማቅረብ ፈቃድ ያላቸው ተቋማት ናቸው እቤትዎ ድረስ መጥተው ክትባቱን የሚሰጡ።


በፌዴራል የሲቪል መብት ህግ መሰረት: የማህበረሰብ ጤና-ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ በማናቸውም ፕሮግራም ወይም ስራዎች ላይ ጥበቃ በሚደረግላቸው ግለሰቦች ምድብ: ሁሉንም ያካተተና በዘር ሳይገደብ : በመልክ: በመጡበት የትውልድ ስፍራ/አገር: ሃይማኖት: የጾታ ማንነት (የጾታ አገላለጽን አካቶ):የጾታ ኦሪየንቴሽን: የአካል ጉዳተኛነትን: እድሜ: እና የጋብቻ ሁኔታ ላይ መሰረት ያደረገ ማናቸውንም ልዩነቶች አያደርግም። ቅሬታ ካልዎትና ክስ መመስረት ከፈለጉ: ወይም አድሎአዊነትን በተመለከተ ጥያቄ ካልዎት እባክዎትን የኪንግ ካውንቲ የሲቪል መብቶች ፕሮግራምን በ civil-rights.OCR@kingcounty.gov206-263-2446(እባክዎትን ለትርጉም አገልግሎት ቋንቋዎትን ይግለጹ); TTY ሪሌይ 7-1-1; ወይም በፖስታ አድራሻ (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104) ያግኙ።


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/amharic