Skip to main content
King County logo

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (COVID-19) ហ្វៃស៊ឺ (Pfizer) ត្រូវបានអនុញ្ញាតចាក់ឲ្យក្មេងអាយុពី ១២ ឆ្នាំ ឡើងទៅ។ មនុស្សគ្រប់ៗគ្នារស់នៅក្នុងរដ្ធវ៉ាស៊ីងតោនដែលមានអាយុពី ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ អាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ បាន។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន! មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងទូទាំងតំបន់ឃីងខោនធី (King County) នៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងធំៗ នៅតាមឱសថស្ថាន ហើយនិងមន្ទីរពិនិត្យសុខភាព (ហើយភាគច្រើនមិនតម្រូវឲ្យមានណាត់ជួបទេ)។ សូមចូលមើលជម្រើសពី "របៀបទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង"

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់យុវវ័យតាមរយៈ kingcounty.gov/youthvaccine/khmer


ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី 24 ខែមេសា៖

ក្រសួង CDC និង FDA បានបញ្ឈប់ការផ្អាក ប្រើថ្នាំវ៉ាក់សាំងចនសិន & ចនសិន Johnson & Johnson (J & J) សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅហើយយល់ព្រមឲ្យប្រើថ្នាំនេះឡើងវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។

គេបានឲ្យផ្អាកប្រើថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ខណៈដែល របាយការណ៌របស់ក្រសួង CDC បានរកឃើញ អាការៈកកឈាមចំឡែកដ៏កម្រដែលបានកើតលើស្ត្រីដែលមានអាយុពី ១៨ ទៅ ៤៩ ឆ្នាំ។ ក្រោយពីបានពិនិត្យយ៉ាងលម្អិតរួច ក្រសួង CDC បានសម្រេចថា កម្រិតហានិភ័យអាការៈកកឈាមដ៌កម្រប្រភេទនេះមានតិចតួចបំផុត។

ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង J&J ហានិភ័យរបស់អ្នកអាចកើតបញ្ហាអ្វីមួយគឺមានកម្រិតទាបបំផុត។ ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងមកដល់នៅពេលឆាប់ៗនេះ នៅពេលដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រនិងធនធានបោះពុម្ពរបស់យើង។

គេផ្ដល់ពត៌មានថ្មីៗជាញឹកញាប់អំពីរបៀបទៅចាក់វ៉ាក់សាំង។ យើងព្យាយាមបកប្រែពត៌មានថ្មីៗជូនអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមដែលអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានការយឺតយ៉ាវ ដោយសារ យើងត្រូវចំណាយ ពេលបកប្រែជាភាសាខ្មែរសិន។ សូមអរគុណចំពោះការអាព្យាស្រ័យរបស់លោកអ្នក។

គេចុះពត៌មានថ្មីៗបំផុតជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងគេហទំព័រ kingcounty.gov/covid/vaccine.

មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុ 12 ឆ្នាំឡើងទៅបច្ចុប្បន្នមានសិទ្ធិទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19។ នៅពេលនេះ វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុតិចជាង 12 ឆ្នាំទេ។ ការសាកល្បងក្នុងទីពិសោធកំពុងដំណើរការសម្រាប់ក្មេងៗ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងតំបន់ឃីងខោនធី (getting vaccinated in King County) ។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនគិតថ្លៃទេ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍ឬស្ថានភាពការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ វ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medicare, Medicaid និងការធានារ៉ាប់រងឯកជនភាគច្រើន ហើយថ្លៃវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវចេញឲ្យហើយស្រាប់សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនអាច

 • គិតលុយអ្នកសំរាប់វ៉ាក់សាំង
 • គិតលុយអ្នកដោយផ្ទាល់សម្រាប់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល ថ្លៃឈ្នួលឬ ថ្លៃផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមនោះទេ
 • បដិសេធការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះអ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមិនខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ ឬនៅក្រៅបណ្តាញ
 • គិតលុយដោយសារការជួបនៅការិយាល័យឬថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតដល់អ្នកទទួល ប្រសិនបើសេវាកម្មដែលបានផ្តល់គឺការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះ
 • តំរូវអោយមានសេវាកម្មបន្ថែមដើម្បីអោយនរណាម្នាក់ទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សេវាកម្មថែទាំសុខភាពបន្ថែមអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងពេលតែមួយនិងអាចចេញវិក្កយប័ត្រដ៏សមរម្យ

អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 អាច

 • ស្វែងរកសំណងសមស្របពីផែនការឬកម្មវិធីរបស់អ្នកទទួល (ឧទាហរណ៍៖ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជន Medicare ឬ Medicaid) សម្រាប់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលរបស់ការចាក់វ៉ាក់សាំង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកផ្តល់សេវាមិនអាចគិតថ្លៃអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងបានទេ។
 • ស្វែងរកសំណងសម្រាប់អ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងពីកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលធនធាននិងសេវាកម្មសុខភាពសម្រាប់អ្នកគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទាក់ទងនឹង COVID-19 (Health Resources and Services Administration's COVID-19 Uninsured Program) ។

មន្ទីរសុខភាពសាធារណៈ - ទីក្រុងស៊ីអាថលនិងតំបន់ឃីងខោនធី និងកន្លែងផ្សេងទៀតកំពុងផ្តល់ជូនគ្លីនិកចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃ។ ការចែកចាយប្រកបដោយសមធម៌គឺជាអាទិភាពសម្រាប់គ្លីនិកទាំងនេះ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅលើទំព័រចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុង King County របស់យើង។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺខូវីដ១៩ COVID-19 ត្រូវឆ្លងកាត់ការសាកល្បងព្យា បាលយ៉ាងហ្មត់ចត់ដែលមានអ្នកចូលរួមសាកល្បងរាប់ពាន់នាក់ បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។ ការអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ត្រូវអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ។ រដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យ ថ្នាំពេទ្យ (FDA) វិភាគទិន្នន័យ វិទ្យាសាស្ត្រពីការសាកល្បងទាំងនេះដើម្បីកំណត់ពី សុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនីមួយៗ។ រដ្ធបាល FDA រំពឹងលើការវិភាគនិង អនុសាសពីក្រុមប្រឹក្សាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញឯករាជ្យ ដែលគេហៅថា គណកម្មការក្រុមប្រឹក្សាទាក់ទងនិងផលិតលជីវសាស្រ្តនិងវ៉ាក់សាំង Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC)។  អង្គប្រជុំរបស់ VRBPAC បើកអោយសាធារណៈចូលរួម។

ប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងត្រូវនឹងខ្នាតស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋបាល FDA, FDA អាចបើកអោយប្រើវ៉ាក់សាំងនេះ នៅសហរដ្ឋ អាមេរិក តាមរយៈអាជ្ញាប័ណ្ណបែប បុរាណឬអនុញ្ញាតអោយប្រើក្នុងលក្ខណៈគ្រាបន្ទាន់សិន។

ក្រោយពីរដ្ឋបាល FDA បានធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនហើយ ស្ថាប័នប្រឹក្សាឯក រាជ្យនៃអ្នកជំនាញផ្នែកពិនិត្យថ្នាំវ៉ាក់សាំងទី២និង គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាអនុវត្តថ្នាំ វ៉ាក់សាំងនៃសហរដ្ធអាមេរិក the US Advisory Committee on Im-munizationPractices (ACIP) នឹងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធ ភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយផ្តល់អនុសាសន៍ ទៅក្រសួងគ្រប់គ្រងជំងឺ CDC ពីគោល ការណែនាំសម្រាប់អ្នកថែទាំសុខភាពនិងសាធារណៈអំពីការប្រើវ៉ាក់សាំងនេះ។


ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំង

ក្រោយពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយយកមកប្រើប្រាស់ហើយ គេក៏ដាក់ ប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព ជាច្រើន Safety monitoring systems ដើម្បីតាម ដានផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើង។ ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរកឃើញ ដែលគេមិនបានរំពឹងទុកជាមុន អ្នកជំនាញនឹងធ្វើការឱ្យបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បី កំណត់ថា តើវាពិតជាគួរអោយព្រួយបារម្មណ៌
ពីសុវត្តភាព មែនឬអត់។ នេះគឺជាដំណើរ ការបន្តវិភាគសុវត្ថិភាពទោះបីជាការសាកល្បងព្យាបាលត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយ។ ចំពោះ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺខូវីដ១៩ COVID-19 ក្រសួង CDC និង រដ្ធបាល FDA បានពង្រីកប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព ដើម្បីវិភាគមើលសុវត្ថិភាពដោយ យកចិត្តទុកដាក់និងធានាថា ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺខូវីដ១៩មានសុវត្ថិភាព ដ៏ល្អជាទីបំផុត។

 • ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមស: ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺខូវីដ១៩នៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC

មានតែអ្នកជំនាញខាងសុខភាពដែលមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតនិងការហ្វឹកហ្វឺនទេទើបអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអោយអ្នកជំងឺបាន។

មានតែបុគ្គលដែលមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតនិងការហាត់ហ្វឹកហ្វឺនប៉ុណ្ណោះទើបអាចចាក់ថ្នាំ វ៉ាក់សាំងអោយអ្នកជំងឺបាន។ នៅពេលថ្នាំវ៉ាក់ សាំងមានកាន់តែច្រើនសម្រាប់សាធារណៈ ជនទូទៅ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពជាច្រើនប្រភេទនឹងផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងតាម លំដាប់លំដោយ។ អ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះអាចផ្ដល់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនៅ ក្នុងមន្ទីរសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យហើយនិងនៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ចល័តឬព្រឹត្តការណ៍ ជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍។

 • វ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្តភាពនិងប្រសិទ្ធិភាពអាចទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩បាន គឺជាការរកឃើញដ៏ធំធេងមួយ។ ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងតែ មួយមុខគត់គឺមិនអាចបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនេះ បានទេ។

 • យើងក៏កំពុងសិក្សាផងដែរថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការការពារអ្នកដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពីការចម្លងកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដល់អ្នកដទៃ និងថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះវីរុសប្រភេទថ្មីដែលត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងឆ្លងនៅក្នុង King County។

 • សូម្បីតែបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារអ្នកដទៃ។ បន្តពាក់ម៉ាស់ កំណត់សកម្មភាពក្នុងផ្ទះនៅខាងក្រៅផ្ទះ ជៀសវាងកន្លែងចង្អៀតមានមនុស្សច្រើន រក្សាការទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងនិងរក្សាចំងាយពីគ្នា ធ្វើឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលល្អក្នុងផ្ទះ និងលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់។

 • ដំណឹងល្អគឺថានៅពេលដែលអ្នកបានទទួលវ៉ាក់សាំងបានពេញលេញហើយ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនម្តងទៀតដែលបានបញ្ឈប់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅលើទំព័រចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុង King County

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺខូវីដ១៩ (COVID-19)


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/khmer