Skip to main content
King County logo

O le fausiaina o le Tui Puipuia o le COVID-19 ma lona saogalemu

O le Food and Drug Administration (FDA), ua fa’atagaina le fa’aaogãina faafuase’i o le tui puipuia muamua o le COVID-19. O le tele o nei tui o lo’o ûia ni su'esu'ega ma o le tele o lo’o faia ni su'ega fa’asoifua maloloina mo le sefulu afe o tagata sa ioe mo nei su'ega ina ia mautinoa e saogalemú ma aogã.

O le Food and Drug Administration (FDA) e fa’aaogaina le Emergency Use Authorization po’o le EUA’s i le taimi o fa’alavelave fa’afuase’i i le malo mo le sauniga oni auala avanoa auã le fa’ailoaina o se mana'oga fa’afuase’i e patino ilo tatou soifua maloloina. O le Fa’atagaga o le Fa’aaogã mo Fa'alavelave Fa’afuase’i e fa’atagaina le fa’aaogaina o nei auala ae le’i laisene atoatoaina.

O le EUA e fa’aaogaina mo su’esu’ega, mo masini ma togafitiga. O le FDA sa latou avatu le fa’amomoli i le EUA’s e fa’aali atu ai le fa’ama’i o le Anthrax, EBOLA, H1N1 ma isi lava fa’ama'i fa’afuase’i ole soifua malõlõina i le taimi ua tuana’i.

O fa’asinosinoga a le FDA e tatau ona fa’ataunu’uina mo le tui puipuia o le COVID-19 ina ia filifilia ai mo le EUA, fa’atasi ai ma le saogalemú ma la’asaga aogã ina ia nofo va’ava’aia ai ele vasega tuto’atasi o foma’i fa’apitoa.

Afai ae fa’atagaina e le FDA le tui mo se EUA, ole komiti faufautua tuto’atasi lona lua o le a iloiloina le saogalemú ma le aogã o nei tusitusiga. O lenei Komiti, ole Komiti Faufautua i Tui Puipuia (ACIP) o le a faia se filifiliga e fa’atatau i le tui pe fa’aaogãina . A filifilia loa, o le ACIP o le a avatu loa fa’asinomaga mo tagata faigaluega fa’afoma’i.

O le FDA ma le CDC o le a fa’aauau pea le va’ava’aia o nei tui puipuia i lona saogalemú ma lona aogã e o'o lava ina ua mae'a ona pasia.

O le fa'amuamua ole saogalemú ile tui. O tui puipuia uma lava o le COVID-19 e tatau ona uia ni su’esu’ega faigata ma la'asaga tãua ma auala fa’atapula’aina ina ia fa’atagaina ae le'i o'o atu e fa’aaogaina i totonu o Amerika. O nei auala e a’afia ai ni su’esu’ega sa faia mo ni tagata e sefulu afe, ma ua maua mai ai ni fa’amaumauga sa fa’apea ona va’ava’aia e le vasega tuto’atasi ole puipuiga o le saogalemu. O le a fa’atagaina ona fa’aaogaina pe a pasia su’esu’ega uma lava ma ûia auala ma'oti auã le saogalemú o ola o tagata. O le a nofo va’ava'aia fo'i tui mo le saogalemú o ê o le a faia nei tui.


Ose video pu’upu’u mai le WA State Dept. of Health e faamalamalama atili e uiga ile COVID-19 ma tui o loo gaosiina.

O mea masani o tui puipuia e uia uma lava su'esu'ega ae faia ini taimi ese'ese ini tausaga e tele. Ae talu ai ona o Ie pipisi o Ie fa'ama'i,o lea ua faaavanoa ai e Ie vaega ole Feterale ni alagatupe mo Ie au su'esu'e ma Ie vaega e gaosia mea e fai ai ni su'esu'ega rna Ie fa'atinoina i Ie taimi e tasi. E leai ni sitepu sa fa'apasi ai, ae oIe taimi fa'atulagaina i Ie fausiaina o Ie tui oIe a faia lea ise taimi fa'avavevave.

O tuia puipuia ua faatagaina mai le Pfizer ma Moderna, ole mRNA O tui ole mRNA ua maea ona suesueina ma e faapea ua tele ni tausaga o aoga pea. Ua manaomia pea nei ituaiga tui aua e mafai ona fausia I totonu o potu suesue ile faaaogaina ole tele o mea e fausia ai. O lona uiga e mafai ona faia le fausiaina ole nei tui ini tulaga masani ma faavavevave.

O le tui puipuia o le Johnson & Johnson o se tui fa’apitoa ole tui puipuia mo mafua’aga masani (viral vector vaccine) sa muamua ona fausia ni masini ile tausaga 1970. Mo le tele tausaga, e fia selau o su’esu’ega fa’asaienisi mo tui puipuia mo mafua’aga masani (viral vector vaccine) ma o latou āuga ile lalolagi atoa. Ua fa’aaogāina e tete’e i isi fa’ama’i pipisi pei ole Ebola, Zikz, fūlū ma le HIV.

A fa’atagaina le tui mai le EUA, o tagata ofo ole a mauaina le tui ole COVID-19 e nofo vavaaia ise vaitaimi puupuu e ese mai nisi faatagana o tui. O tui faaa’oa’o mole COVID-19, e aafia ai ni afe o tagata ofo, ae pe a male afa o tagata ole a nofo vavaaia mo se lua masina pe a uma le tui (ae ese mai ile mea masani ole 6 masina pe sili atu). Ae peitai, ole lua masina pe uma aua e tatau ona iai ni afaina e faailoa mai ai. E mafai ona iai ni tulaga faaletonu e vaaia pe a faia tui o ni miliona pe sili atu oni tagata. Ole mafuaaga lea, ole a faatauaina pea le ola maloloina ma saogalemu o tagata ua faia tui ole COVID-19 ma faaauau le nofo vaavaaia.

E mafaia ea ona seãseã ona a’afia ni a’afiaga ono maua ile miliona ole faitauina o tagata ua faia tui puipuia. Mo lea mafua’aga, ole saogalemú o tui puipuia e ao ai ona va’ai toto’a ma ia fa’aãuãu ona maitauina lelei pe’ã mae’a ona faia.

Ioe. Mai ia Aperila 24, 2021, o tagata e 18 tausaga le matutua ma sili atu e mafai ona mauaina le tui puipuia o le Johnson & Johnson mo le COVID-19, ina ua uma ona faia su'esue'ga ma 'iloiloga mae'ae'a ma le saogalemū e fa'atatau i le tui. (Na o le Gagana Peretania)

O le fa'aaogāina o le tui o le Johnson & Johnson (o le isi igoa fa'ailoa o le J&J/Jansen) sā taofia iā Aperila 13 ina ua uma on faia le su'esu'ega a le CDC e uiga ini fuainumera laitiiti mo ripoti e fa'atatau i se a'afiaga lē ta'atele e fa'atatau i le potopotoi toto ma le faitauina o ālātoto, sa fa'ateleina lona mauaina ai o fafine 18-49 tausaga. Ina ua uma su'esu'ega mae'ae'a o fa'amaumauga, sa maua ai loa ma le fa'atatau a le CDC o le lamatia o lenei a'afiaga e mātūa'i maualalo lava. O lona ese'esega, o le tui o le J&J e maua ai se saogalemū ma le puipuiga o oe mai le maualuga o le lamatia i le taofia i le falema'i po'o le oti mai le COVID-19. (Na o le Gagana Peretania)

O fafine lāiti ifo i lalo ma le 50 tausaga le matūtūa ia tatau ona mata'ala i le lamatia e lē ta'atele a e mata'utia lona āfaina. O isi tui puipuia o le COVID-19 pei o le (Pfizer ma le Moderna) o le ā avanoa ma ē lēai ni lamatiaga.

Afai sā faia sou tui ole J&J, nofo va'ava'aia mo ni uiga fa'aalia mo le tolu vaiaso ina ua uma ona tui' ina oe.

 • Mātuiā ma faifaipea le tiga o lou ulu ma le niniva o lau vaai
 • Tigā o lou fatafata
 • Punitia pe tau lē mafai ona mānāvā
 • Fūfūla ou vae
 • Tumau le tigā ole manava
 • Faigofie ona tōtōlia lou tino po'o tama'i patu patu i lalo i le pa'u o lou tino

Sa'ili vave togafitiga fa'afoma'i pē afai ae maua oe i nei mau fa'ailoga.

Tusitusiga: Afai sa e mauaina le tui ini masina talu ai, o le lamatia o oe e maualalo. O le mauaina o oe ini uiga fa'aalia lē ma'alofia toe laitiiti e ono tatau pei o le fiva, tigā le ulu, tino gāgāse, ma le tigā o lou tino mo so'ona fa'apenā ma le tigā o maso i le vaiaso muamua talu ona tuiina oe i so'o se tui o le COVID-19.

Afai ae iai ni au fesili po'o se pōpolega, vala'au lau foma'i, teine foma'i po'o lau ofisa ma'i. O le CDC ma le FDA o la faifaipea le latou nofo va'ava'aia le saogalemū o tui puipuia o le COVID-19, ma le Ofisa o le Public Health o le a latou fa'asoasoaina atu ni fa'amatalaga atili pe ā fa'ao'o mai.

Ole video mai le WA Department of Health e maua ai ni fautuaga ete fuafuaina le faiga oni leo, tagata e ana le tala, ma mea e maua mai ai ni faamatalaga fou, ma siaki poo ni tagata ete iloaina. Ua faia foi ele Public Health ni auala pei ole Is it True? (Pe moni ea?)e talanoa ai ni faamatalaga le sa’o pe sese e uiga ile tui puipuia ole COVID-19.

E fa'apefea ona aogã o le Tui Puipuia o le COVID-19

O le tui puipuia o le COVID-19 o le a fesoasoani i o tatou tino e fa’amalosia o tatou alagatoto ma totoga auã le puipuia o i tatou pe a maua i le siama o le COVID-19. Afai e faia sou tui, o tatou tõtõga o le'ã saunia ni vaila'au fa’apitoa puipui ai ni inifeti ile tino pe afai ae tatou a’afia i le siama.


E mafai ona malamalama ile aoga ole COVID-19 tui i totonu o lou tino pe a matamata ile video e 60 sekone

E fesoasoani le tui ole COVID-19 e puipuia ai oe ile faama’i ae maise ni ma’i tigaina e mafua mai ile COVID-19.

 • E fesoasoani e puipuia oe ile faamasani o lou tino e tete’e ile faama’i e aunoa ma le maua o oe ile COVID-19 inifeti.
 • O fa’aa’oa’oga ua uma ona faia, ua fa’aalia mai ile taimi nei le tui ole COVID-19 e matua aoga tele ile puipuiga o tagata mai le COVID-19.

Ole COVID-19 tui ole a fesoasoani malosi ile taofia o lenei faama’i.

 • Ole faia o tui puipuia e fesoasoani ile puipuiga o oe, au uo ma aiga, ma nisi tagata mai le faamai ole COVID-19. Ole tuufaatasiga ole faia ole tui ma faaaoga fautuaga ale vaega ole soifua maloloina, o auala sili nei mo le puipiga mai le faamai ole COVID-19 ile taimi nei.
 • Fa'aaoga Ie ufi mata ma taofi Ie faatasitasi ma nisi, e fa'aititia ai Ie maua 0 oe ile faama'i, pe pesia ai nisi tagata, ae le'o lava nei auala. E fesoasoani tui puipuia i lou tino e sauniuni ai pe a maua oe ile faarna'i.
 • Ise vaitimi oi Ie lumana'i e faia ai ni tui puipuia 0 tagata, masalo ole a Ie toe mana'omia ni puipuiga mo seisi COVID-19 pei ona iai ile taimi nei.

E leai, oIe tui puipuia oIe COVID-19 e Ie o se mafua'aga lea oIe inifeti o Ie COVID-19. 0 Ie tui puipuia 0 Ie COVID-19 ole fa'aa'oa'oina o tatou tino ina ia mafai ona puipuia i tatou rnai i Ie fa'atama'ia e Ie siama. Ile tagataga'i ane i Ie tui o Ie mRNA (e pei ole Pfizer ma Moderna ma a latou tui) o loo puipuia ai tatou mai Ie fausiaina o ni polotini (protein) e fafagaina ai o tatau alagatoto ina ia 'aua lava ne'i fa'aaogaina ni vaega 0 Ie siama 0 Ie COVID-19.

E mafai ona iai ni auga fa'aalia pei o Ie tiga o Ie ulu, lima tiga, maualuga lou fiva, toe tino gagase ma vaivai ise aso e tasi pe lua pe'a uma ona faia lou tui. 0 nei auga fa'aalia e te maua ai ise taimi pu'upu'u ae o fa'ailoga ia oIe tui o loo taumafai e a'oa'o o tatou tino e gaosia ni vaila'au e tete'e atu mo tatou. 0 nisi mea e maua ai Ie tino, e tai tutusa rna auga ole faama'i ole COVID-19, ae Ie tutusa ma Ie inifeti. E talafeagai lava lena ae le'o se a'afiaga o Ie siama o Ie COVID-19.

O tui e lua ua faatagaina mai le Pfizer ma Moderna o tui ole mRNA. O nei tui ole mRNA o loo faia pea ni suesuega mo ni tausaga e tele.

E leai se faamai e maua mai le tui ole mRNA, e le mafai foi ona maua oe ile faamai ole COVID-19 pe a faia lea tui. Ae ole mRNA tui e maua ai e alagatoto ni faatonuga e fausia ni polotini (protein), e leai ni afaina-tai pei lava ole ituaiga o loo maua ai polotini (protein) ile faamai ole COVID-19. A fausia loa ni polotini (protein), o lou tino ole a fausia ni puipuiga ma faailoa ile toto ina ia tetee ma puipui mai le faamai ole COVID-19. Ole a a’oa’o lou tino ina ia puipui mai ini ituaiga inifeti e aunoa male lamatia ai oe ile faamai.

A maea ona a’oa’oina e le mRNA lou tino e puipui mai le COVID-19, o enesime (enzyme) ole tino ole a galue e soloieseina le mRNA. O mRNA ele ulufia i totonu o tatou sela (cells), DNA, poo ni talaaga ole tino.

E ui ina faapea o uluai tui ole mRNA ole a faataga ona faia, o nei mRNA ua leva ona faia ni suesuega e silia ma le 30 tausaga. Mo ni malamalaga atili ile faaaogaina ole tui mRNA ma lona aoga e maua lea ile website a le CDC.

Ioe, ia mautinoa ua faia lou tui puipui lona lua o le Moderna po'o le Pfizer. A lē faia lou tui puipui lona lua o lona uiga e le'i atoatoa ou tui.

Ua matou fa'alogo o nisi o tagata o lo'o mafaufau e sikipi le faia o le tui puipui lona lua ona o le popolega ini a'afiaga mai ai. Ae peita'i, ane o le tui puipui lona lua e taua ona o le atoatoaga lenᾱ o le puipuiga o oe- o le tui puipui muamua e amataina ai ona fausia o ou musele, ae o le tui puipui lona lua e fa'amalosi ai oe.

E le'o tagata uma e i ai ni a'afiaga mai le tui puipui lona lua, o isi tagata e fa'aalia ni a'afiaga laiti nai lo'o isi. Afai ae maua oe ini a'afiaga atonu e le sili atu ma le tele o ni aso. O nisi ia fa'ailoga e fa'aali mai ai le aogᾱ ole tui puipuia, o lou tino ua amata ona fausiaina musele. O ou musele e gaosiaina ni porotini, ma lou tino ma alagᾱtoto e tete'e atu i le COVID-19. O le ᾱ a'oa'oina e lou tino ona puipuia oe mai i a'afiaga o le maua o oe i le COVID-19 aunoa ma le malamalama i le coronavirus moni.

O lenei ituaiga tui puipui e le a'afia ai oe i le COVID-19 po'o le tele o fa'ama'i oi le siama le masani oi le fūlū sa masani ona fa'ao'o mai ai fa'amatalaga. O le tui puipuia e le mafaia ona suia ni musele ma DNA aemaise ni ou totoga.

O Saienisi sa amataina ona fausiaina le mafua'aga masani ua fe'avea'ia ai siama (viral vectors) i le tausaga e afe iva selau fitu sefulu (1970). Mo le tele tausaga, e fia selau o su'esu'ega fa'asaienisi mo tui puipuia mo mafua'aga masani (viral vector vaccine) ma o latou āuga ile lalolagi atoa. Ua fa'aaogāina e tete'e i isi fa'ama'i pipisi pei ole Ebola, Zikz, fūlū ma le HIV.

O le tui puipui mo le COVID-19 a le Johnson & Johnson e fa'aaogaina ni mea e fa'atatau pe e maua i le fūlū ua mafai ona fa'aitiitia ina ia aua ne'i e ma'i. O lenei siama lē ma'alofia e momoliina atu ni fautuaga ina ia a'oa'oina musele o lou tino ia fausia ni porotini e alia'e i luga o le coronavirus. Afai ae fausia nei porotini, o le a malolosi ou totoga e tete'e atu I le COVID-19. O le a a'oa'oina lou tino ina ia puipuia oe mai i a'afiaga i le COVID-19 ae le'o lē fa'aalia o oe i le coronavirus.

O lenei ituaiga tui puipui e le a'afia ai oe i le COVID-19 po'o le tele o fa'ama'i mai siama le masani oi le fūlū sa masani ona fa'ao'o mai ai fa'amatalaga. O le tui puipuia e le mafaia ona suia ni musele ma DNA aemaise ni ou totoga.

O Saienisi sa amataina ona fausiaina le mafua'aga masani ua fe'avea'ia ai siama (viral vectors) i le tausaga e afe iva selau fitu sefulu (1970). Mo le tele tausaga, e fia selau o su'esu'ega fa'asaienisi mo tui puipuia mo mafua'aga masani (viral vector vaccine) ma o latou āuga ile lalolagi atoa. Ua fa'aaogāina e tete'e i isi fa'ama'i pipisi pei ole Ebola, Zikz, fūlū ma le HIV.

Fafine e lāiti ifo i le 50 tausaga e tatau ona latou nofo va’ava’aia ini lamatiaga ē lē iloagofie ae mata’utia e fa’atatau i potopotoi toto ma le maualalo o le faitaulia o alātoto. O isi tui o le COVID-19 o le (Pfizer ma le Moderna) o lo’o avanoa e leai ni lamatia pei ona ta’ua muamua. Fa’amolemole e va’ai ane i fesili e fa’atatau “Pe o avanoa le tui puipuia o le Johnson & Johnson e fa’aaogā” taga’i ane i luga mo fa’amatalaga.

O mea pitotaua o loo maua i tui ole Pfizer male Moderna ole mRNA, e faailoa i ou sela (cells) le faiga oni polotini (protein) mai le coronavirus, e mafai ai on iloa le COVID-19 ma puipui ai oe mai ni inifeti. O nei tui e maua ai foi ni lipids, masina, ma suka.

O le ki tãua oi le tui puipuia ole Johnson & Johnson, ole adenovirus 26, ose siama leaga na te lavea’ia pe ave’esea le spike protein, (porotini o iai ni matuituia o lo’o pipii ai le tele o siama leaga atu e mama’i ai tagata) ina ia fa’amasani ai tagata ile itua’iga siama pei ole COVID-19 ma puipuia ai oe mai le fa’ama’i. Ole tui puipuia ole J&J na te anotusia le citric acid ma ethanol.

E le maua mea nei ile tui: fasi puaa, fuamoa, latex, ni ituaiga toto, siama ole COVID-19, mercury poo ni microchips. O tui puipuia e le maua ai ni totoga oni pepe e lei fanau, ma e leai ni sela (cell).

Ole lisi nei o ituaiga mea eseese o loo faia ai le tui puipuia ole Pfizer, o loo maua mai le FDA:

O mea Gaoia

 • Nucleoside-faaaliga suia RNA (MODrna) suiga ole alu i luga ole glycoprotein(s) ole SARS-CoV-2

Lípidos

 • (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2- hexyldecanoate)
 • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide
 • 1,2-distearoylsnglycero-3-phosphocholine
 • cholesterol

O nisi mea faaopopo (Masima, Suka, Buffers)

 • potassium chloride
 • monobasic potassium phosphate
 • sodium chloride
 • dibasic sodium phosphate dihydrate
 • sucrose

O lisi atoa o mea o loo fai ai le tui ole Moderna, o loo maua mai le FDA:

O le mea Gaoia

 • Nucleoside-faaaliga suia RNA (MODrna) suiga ole alu i luga ole glycoprotein(s) ole SARS-CoV-2

Lípidos

 • polyethylene glycol (PEG) 2000 dimyristoyl glycerol (DMG)
 • SM-102
 • 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine
 • cholesterol

O nisi mea faaopopo (Masima, Suka, Buffers)

 • tromethamine
 • tromethamine hydrochloride
 • acetic acid
 • sodium acetate
 • sucrose

O le lisi lea o le atoa’aga o vaila’au oi totonu ole Tui puipui saunia e le Johnson & Johnson, o loo maua mai le FDA:

Mea aogã e fai, (Active Ingredients)

 • recombinant, replication-incompetent adenovirus type 26 expressing the SARS-CoV2 spike protein. (toe tu’ufa’atasia ose fa’amatalaga le atoatoa ma le agava’a ole adenovirus type 26 e uiga ile SARS-CoV2 porotini ese)

Mea le aogã (Inactive Ingredients)

 • Mea le aogã (Inactive Ingredients)
 • Trisodium citrate dihydrate
 • Ethanol
 • 2-hydroxypropyl-ß-cyclodextrin (HBCD)
 • Polysorbate-80
 • Sodium chloride

O tui puipuia ole Moderna male Pfizer o loo faaauau pea se ofo ise tulaga maualuga ole puipuiga mai le COVID-19 ma o loo tumau le taumafaiga e taofia le sosolo o lea faamai. Ole Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ua lipotia mai faapea ole Moderna male Pfizer ma latou tui puipuia ua foliga e aoga tele mai le 8.1.1.7 eseesega (variants), ma ua taua foi ole UK eseesega (variants), ma ua maua foi ile sitete o Uosigitone. Oni aoaoga poo ni suesuega ua faailoa mai ai faapea oni antibodies ua gaosia mai le tui puipuia, ua faailoa ele B.1.351 (South Africa) ma P.1 (Brazil) eseesega (variants). Oni tagata atamamai ole Soifua Maloloina o loo latou va’avaia ma saili pea le aoga ole tui puipuia e faasaga ile eseesega (variants).

O le tui puipuia ole Johnson & Johnson, sa fa’ata’ita’ia ma ua atoa ise taimi talu ai nei, ma ni va’aiga fa’ama’i pipisi fou ua sili atu ile faitauina ile lautelega ole si’omaga o tagata, ma ua ai se maoa’e o lona aogã. Ma. O lenei tui ole Johnson & Johnson ua ofoina atu ile tulaga maualuga ole la’asaga auã o puipuiga o e a’afiagofie i fa’ama’i matuiã pei ua fa’ataotolia ai tagata ile falema’i, ma tagata ua maliliu ile COVID-19, B.1.351 (South Africa) ma le P.1 (Brazil) variants. Foma’i fa’apitoa ole Soifua Mãlõlõina ua latou fa’aauauina pea le va’aia toto’a and faia pea su’esu’ega ole aogã ole tui puipuia ma po’o le’ã fo’i lona le aogã.

Ole a matou puipui le faamai mai le sosolo ma pesia, ma faaititia ai nisi eseesega (variants) ile faia lea ole tui puipuia ma faaauau pea nisi ituaiga puipuiga mai le COVID-19 ile faia lea o ufi mata, tu vava mai nisi tagata e ese mai lou aiga, ma fufulu ou lima.

Mauaina o tui

O loo tufatufaina tui puipuia ole COVID-19 i falemai, fale faatau ai vailaau (pharmacies), vaimea e tele ai ni tuiga, community health centers ma isi vaimea e fai ai tui. E maua atili nisi fale e fai ai tui puipuia i totonu o King County i inei.

O nisi o ofisa o lo'o ofoina atu nei tui puipui o lo'o I ai le latou lisi o tui o lo'o avanoa I luga o upega tafa'ilagi pe ᾱ e resitalaina pe e mafai fo'I ona fa'ailoa atu I luga o le telefoni. O tui puipuia uma lava ua fa'atagaina lona fa'aaogāina ina ia puipuia ai le nofo ai i le falema'i po'o le oti mai i le COVID-19. O tui puipuia uma lava e sefeina ma maualuga lona aogᾱ. Ae peita'i ane, e i ai se ese'esega tāua:

 • Tausaga fa'atagaina: O le tui puipui o le Pfizer ua ofoina I le taimi nei I tagata 16 tausaga le matutua ma luga atu. O le tui puipui o le Moderna ma le Johnson & Johnson o le a tuiina ai tagata 18 tausaga ma luga atu.
 • O le fainumera o tui: O le tui puipui o le Johnson & Johnson e fa'atasi ona tuiina. E lua tui fa'atulagaina mo le Pfizer (e tatau ona tolu vaiaso pe a uma ona tuiina) a'o le tui puipui o le Moderna (e tatau ona fa vaiaso e fa'atali ai)

O ofisa o lo'o ofoina nei tui e eseese ituaiga tui puipuia e ofoina atu I le taimi e avanoa ai. O le sapalai e suisui, o le ituaiga tui puipui e mauaina e nei ofisa e i ai se suiga.

Talavou e 12 tausaga pe luga atu ua mafai ona tuiina I tui ole COVID-19 i le taimi nei. O le tui o le Pfizer ua fa'atagaina mo ē 12 tausaga ma luga atu a'o le tui o le Moderna ma le Johnson & Johnson ua fa'atagaina mo tagata 18 tausaga ma luga atu.

Mo su'esu'ega mo le aogā o le tui  mo tamaiti laiti o lo'o fa'aauauina i le taimi nei ini vaega fou ma o tui o le COVID-19 e le'o avanoa se'i vagana ua fa'aalia mai i fa'amaumauga o tui ua saogalemū ma aogā mo tamaiti laiti.

Mo nisi fa'amatalaga auiliili e fa'atatau I tui mo talavou  asiasi ane i le upega tafa'ilagi lea kingcounty.gov/youthvaccine/samoan.

O le tuiina o lau lava lenᾱ filifiliga. So'o se tasi o lo'o maua i ia tulaga ua fa'atagaina i le taimi nei ona mauaina tui puipuia ma ofoina atu ie ma'itaga ma fa'asusuina latou pepe. Afai ae iai sau fesili e fa'atatau I le tuiina, fa'afeso'ota'i lau foma'i e fa'amalamalama ma fesoasoani ia te oe, ae lē fa'amalosia.

Find more information from the CDC here.

O a ni mea e tatau ona ou malamalama iai?

E leai se totogi po'o se tau o le tui puipui o le COVID-19, tusa pe leai ni ou pepa nofomau pe leai fo'i sau inisiua. O le tui ua aofia I le polokalama a le Medicare, Medicaid ma le tele o inisuia totogi patino a tagata lava ia, ma o le tau o le ᾱ leai se totogi mo tagata e leai ni inisiua.

O tagata po'o ofisa o lo'o ofoina atu le tui puipui o le COVID-19 ē lē mafai ona:

 • I ai se tau mo le tui
 • I ai se tau mo tagata ofisa po'o nisi lava tau fa'atulagaina fa'ainisiua.
 • Tete'e atu tui mo so'o se tagata e leai se inisiua, pe la'ititi lana inisiua, pe le'o i ai I lalo o le va'avaiga a le foma'i
 • I ai se totogi mo le asiasi atu o lenei tagata i le ofisa e patino i le tui puipui o le COVID-19
 • Ofoina atu isi itu'aiga mea ina ia mafai ona ofoina atu le tui puipui o le COVID-19, peita'i e mafai ona fa'atagaina isi galuega fa'afoma'i I le taimi lava lea pe afai ona ofoina atu i se tulaga fa'atagaina.

O tagata po'o ofisa o lo'o ofoina atu le tui puipui o le COVID-19 e mafai:

 • E mafai ona nofo vaaia le fa'atagaina o le tau mai le inisiua po'o le polokalama (fa'ata'ita'iga: inisiua patino, Medicare, Medicaid) mo le tau o tagata faigaluega i ofisa o lo'o ofoina nei tui. Peita'I e le mafai ona i ai se tau e avatu I le tagata o lo'o tuiina mo le paleni o le pili.
 • Saili atu o se auala e toe totogi ai le pili a tagata e laititi le inisiua mai le polokalama a le Heath Resources and Services Administration's COVID-19 Uninsured.

Ofisa a le Soifua Maloloina-I totonu o Seattle ma le Itumalo a King ma isi ua ofoina atu ni nofoaga e faia ai tui puipuia e leai se totogi. O le tutusa o le tufatufaina atu o nei tui o le fa'atumutumuga lenᾱ o nei nofoaga. Mo ni fa'amaumauga ma ni fesili atili o le a maua le a I luga o upega tafa'ilagi nei Getting Vaccinated in King County page.

E fa’amoemoe lava i luga ole itua’iga tui ua e filifilia. Ole tui puipuia a le Johnson & Johnson mo le COVID-19 na’o le mana’omiaina le tui e tasi mo le atoaga ole nofo puipuia. Ole Pfizer ma le Maderna e mana’omiaina le lua o tui, e tasi e amata ai ina ia amatalia ona fausia le puipuiga ma le lona lua ole tui ina ia lautele ai le puipuiga mai le fa’ama’i.

O lou tui lona lua e faia pe a uma aso e 21 poo Ie 28 talu ona fai lou tui, e fuafua lava ile ituaiga tui puipuia. E tatau ona tutusa Ie tui puipuia mo tui uma e lua. A fai lou tui muamua, ole a faailoa atu ia oe le vaitaimi e tatau ai ona faia lou tui lona lua.

Ole faatulagaina ole tui lona lua ua fautuaina e fai ile 21 aso mai le aso na fai ai le tui muamua ole Pfizer tui puipuia, ma fai le tui lona lua pe a uma le 28 aso e fai ai le tui puipuia ole Moderna. E sili pe a faia le tui lona lua e faatatau ile taimi ua faatonuina, ae o loo aoga pea le tui a’o paasi le taimi ile va o tui e lua. E tatau lava ona e faia le tui lona lua, tusa pe ua te’a le taimi na faatonu e fai ai.

O nisi tagata sa fa’aalia mai ni auga pei o le niniva o le ulu, fiva, poo le gagase o musele mo ni nai aso, i le taimi sa uma ai ona tui. O nei ãuga e ta’atele aemaise lava ile tui faalua. O nei ãuga e ta’u mai ai ua amata galuega a le tino i totonu e fausiaina ni puipuiga mo le soifua maloloina. O mea masani ma e maua ai foi i nisi ituaiga tui eseese.

Anaphylaxis – ose mea e matua afaina ai le tino poo ni lagona – ae seasea maua ai pe a uma ona faia le tui puipuia ole COVID-19. O tagata uma na latou maua i nei tulaga ina ua uma ona fai le tui puipuia COVID-19, ua latou toe malolosi, pei ona maua mai ini lipoti, ma e leai ni tagata ua maliliu ai. E tele atu le popole ile ituaiga afaina ole tino mai nisi tui puipuia ae le pei o faaetetega mo ni ma'i tigaina pe maliu mai le tui puipuia ole COVID-19 pe a uma ona fai.

Ua faasalalau ma tufatufaina ele CDC ni lipoti e uiga ile anaphylaxis (afaina ole tino poo ni lagona) mani mea ua vaaia mai le tui puipuia:

Ole a tatalaina e le CDC se ripoti talafeagai mo Johnson & Johnson na saunia tui puipuia ma fa’ata’ita’iga mo falema’i atoa.

E tele ni tagata na latou maua ile anaphylaxis (afaina ole tino poo ni lagona) ile 15 minute talu ona fai le tui. O nei tagata uma na togafitia vave ile fa'aaogaina ole epinephrine talu ona vaaia nei tulaga.

O fale uma e fai ai tui e iai lava tagata ole vaega o falemai poo faletalavai ua faapitoa o latou tomai e faasino ma fai togafitiga mo le anaphylaxis (afaina ole tino poo ni lagona). E vaavaai e latou tagata uma e fai o latou tui puipuia COVID-19 mole 15 minute ma faatali pe manaomia se fesoasoani pe a manaomia.

E mafai ona e toe fo'i e faigaluega ae le quarantine (nofo faasaina) pe a uma ni nai aso talu ona faia le tui, PE AFAI:

 • Ete pa'i ma seisi o loo maua ile COVID-19 MA
 • Ua lagona ete malosi ma e mafai ona fai au mea masani pei ole faigaluega MA
 • E leai sou fiva MA
 • Oni me vaaia ma faalogoina e limiti lava ini tagata ua uma ona fai le tui puipuia COVID-19 (tusia i inei, faatasi ai male tiga, fufula, vaivai, maalili, niniva ole ulu) MA
 • E le maua oe i nisi auga ole COVID-19, pei ole tale, le lava le manava, tiga le fa'ai, pe sui le manogi poo le tofo i mea ai.

O Nisi mea faaopopo:

CDC: Post Vaccine Considerations for Healthcare Personnel
CDC: Post Vaccine Considerations for Residents of Long-Term Care

Ua faia ele CDC se mea e ta’u ole V-safe, e maua fua se telephone e fai ai ni text messaging ma we surveys e fai ai ni ou siakina o oe pe afai ua uma ona fai lou tui puipuia ole COVID-19. E faamanatu atu foi e le V-safe le taimi e fai ai lou tui lona lua. E fautuaina oe ina e au ai ile V-safe. E maua nisi mea atili pe a alu ile www.cdc.gov/vsafe.

Ioe. E lē atoatoa le puipuiina o oe se’i uma le lua vaiaso pe a uma le tui lona lua i le vaega o tui (pei o le Moderna po’o le Pfizer) pe lua vaiaso talu ona tuiina oe i le tui e tasi mai (le J&J). I le taimi fo’i lea o lo’o tatou a’oa’oina fa’atasi uma ai fo’i le iloa ole aogã ole tui ma lona le aoga. E mana’omia fo’i ona tatou malamalama lelei ona a’afiaga aua le puipuiga ole saogalemu o tagata mai le pipisi ole fa’ama’i ole COVID-19 o lo’o ta’amilo ile Itumalo o King County.

E tusa pe a uma foi le tui puipuia, e tãua tele le nofo puipuia ma le va fealoa’i ma isi. Ia fa’aãuãu le fa’aaogaina ole ufi fofoga, limiti mea e fai i totonu o fale ma le tumutumuga o tagata o lo’o auai ai, o fa’atasiga o tagata i fafo o fale, fa’aiti’itia ni fa’atasiga tetele i totonu o fale, tausi le va fealoa’i ma le tasi tagata, ia fa’aea totonu ole fale mo se ea fou, ma fufulu ou lima taimi uma.

O se tala fiafia ma le manuia afai ae atoatoa ou tui, o le a amata loa ona fa'atagaina ona faia nisi o mea masani ma vaega sa taofia ona o le fa'ama'i. Afai ae e te fia iloa atili nisi o fa'amaumauga, asiasi atu i luga o a'upega tafa'ilagi Getting Vaccinated in King County page.

Flyer: Fautuaga mo le Soifua Mālōlōina Lautele: Ina Ua Māe’a le faia o le Tui Puipui mo le COVID-19

E le faapea ole tui ole COVID-19 o le a maua ai oe ile faama’i ile faiga oni suega mo seisi inifeti.

O suega ole toto e saili ai pe o maua le tagata ile faama’i poo le siama. E fausiaina le fesoasoani ile toto pe a fafanaina ma ni tui puipuia. A faapea e tete’e lou tino ile tui ole COVID-19, masalo la e maua oe i nisi ituaiga suega mo le COVID-19.

Ioe, e tatau ona tuiina oe tusa pe ua uma ona maua ma a’afia oe i le COVID-19. O tagata popoto ma a’oa’oina latou te lē iloa po’o le ā le umi e puipuia ai i tatou mai le maua i fa’ama’i fai mai pe’ā uma ona maua ma e manuia mai i a’afiaga o le COVID-19. Tusa pē uma ona e manuia mai i le mauaina oe i le fa’ama’i o le COVID-19, e i ai le manatu e mafai lava ona toe a’afia oe i le siama e mafua ai le COVID-19.

Ia tatau ona e fa’atali se’i tolu vaiaso talu ona uma ona maua oe i a’afiaga o le COVID-19 ona faia lea o sou tui. Afai sa fōfōina oe ini monoclonal antibodies po’o convalescent plasma, e tatau ona e fa’atali mo le 90 aso ona faia lea o sou tui o le COVID-19. Talanoa i lau foma’i pe’ā e lē mautinoā po’o le ā le itua’iga vaifōfō sa e mauaina po’o nisi fesili e fa’atatau i tui puipuia o le COVID-19.

O oe ma lau filifiliga e fai ai sou tui mo le COVID-19. O loo iai se fuafuaga a le Washington State pe faatonuina le faia ole tui puipuia, ae o tagata fai pisinisi e mafai ona latou faamalosia. E fautuaina e le Public Health le faia ole tui COVID-19 ona e sefe, aoga, ma taua tele le puipui ile mauaina o oe ile COVID-19, faaititia ni faamai, toafiga ile falemai, ma ni tagata ua maliliu e mafua mai ile COVID-19, ma fesoasoani e foia lenei faamai pipisi.

Ile taimi nei, e leai se faamalosiga ele Malo Tele o Amerika mo tagata asiasi mai ile Unaite Sitete, poo tagata nofo mau o Amerika sa asiasi i nisi atunuu i fafo pe a toe foi mai ile Unaite Sitete. Ae peitai, o kamupani vaalele taitasi e mafai ona latou faatonuina mo tagata faimalaga e fa'aali ni faamaoniga ole tui puipuia. Faamolemole siaki uma ni puipuiga mole saogalemu ale kamupani vaalele ile sauniga o lau faigamalaga.

A'o fa'aauau pea le tufaina o tui, o isi atunuu masalo e faatonuina le faamaoniga ole tui puipuia ile lumana'i ile faatagaina o tagata faimalaga, ae ole taimi nei e leai ni atunuu ua faamalosia le faia ole tui puipuia.

E fautuaina ele CDC ia tagata faimalaga e taofiofi le faia oni malaga ele tatau, ma ua latou faia se guidance about domestic travel in the U.S. (taitaiga e uiga ile faigamalaga i totonu ole U.S.). E maua tali mai le CDC ile frequently asked questions about travel here (fesili fai soo e uiga i femalagaiga i inei).

O tui puipuia o le COVID-19 e aoga ma sele lelei, ma e matagofie lea tulaga mai le puipuia o’i tatou mai le COVID-19 ma uma ai loa lea faama’i. Ile taimi nei, e tatau ona fai faatasi nei tui puipuia ma nisi ituaiga auala o puipuiga.

Tusa pe maua le tui puipuia, e le na’o le tui na te fa’aumaina le fa’ama’i, ae mana’omia le tatou galulue fa’atasi-tusa pe tuiina oe-fa’aauau pea lou fa’atinoina o fa’atonuga mo le nofo puipuia o i tatou ma isi tagata. Moni masina e tele, e tatau ona fa’aauau pea le faia o ou ufimata, nofo valavala mo le 6 futu le mamao, ia fa’amalosia le fa’apotopoto i fafo ma le fale ma ia alo'ese mai le auai atu i nofo'aga o lo’o iai ni tagata e to’atele, fa’amamã ma fufulu ou lima i taimi uma, ma usita’i i fa’atonuga mai le CDC e fa’atatau i faiga malaga, ma ia fa’aete'ete e nofo ese'ese ma valavala mo e ua a’afia i le siama o le COVID-19.