Skip to main content
King County logo

O le fausiaina o le Tui Puipuia o le COVID-19 ma lona saogalemu

O le Food and Drug Administration (FDA), ua fa’atagaina le fa’aaogãina faafuase’i o le tui puipuia muamua o le COVID-19. O le tele o nei tui o lo’o ûia ni su'esu'ega ma o le tele o lo’o faia ni su'ega fa’asoifua maloloina mo le sefulu afe o tagata sa ioe mo nei su'ega ina ia mautinoa e saogalemú ma aogã.

O le Food and Drug Administration (FDA) e fa’aaogaina le Emergency Use Authorization po’o le EUA’s i le taimi o fa’alavelave fa’afuase’i i le malo mo le sauniga oni auala avanoa auã le fa’ailoaina o se mana'oga fa’afuase’i e patino ilo tatou soifua maloloina. O le Fa’atagaga o le Fa’aaogã mo Fa'alavelave Fa’afuase’i e fa’atagaina le fa’aaogaina o nei auala ae le’i laisene atoatoaina.

O le EUA e fa’aaogaina mo su’esu’ega, mo masini ma togafitiga. O le FDA sa latou avatu le fa’amomoli i le EUA’s e fa’aali atu ai le fa’ama’i o le Anthrax, EBOLA, H1N1 ma isi lava fa’ama'i fa’afuase’i ole soifua malõlõina i le taimi ua tuana’i.

O fa’asinosinoga a le FDA e tatau ona fa’ataunu’uina mo le tui puipuia o le COVID-19 ina ia filifilia ai mo le EUA, fa’atasi ai ma le saogalemú ma la’asaga aogã ina ia nofo va’ava’aia ai ele vasega tuto’atasi o foma’i fa’apitoa.

Afai ae fa’atagaina e le FDA le tui mo se EUA, ole komiti faufautua tuto’atasi lona lua o le a iloiloina le saogalemú ma le aogã o nei tusitusiga. O lenei Komiti, ole Komiti Faufautua i Tui Puipuia (ACIP) o le a faia se filifiliga e fa’atatau i le tui pe fa’aaogãina . A filifilia loa, o le ACIP o le a avatu loa fa’asinomaga mo tagata faigaluega fa’afoma’i.

O le FDA ma le CDC o le a fa’aauau pea le va’ava’aia o nei tui puipuia i lona saogalemú ma lona aogã e o'o lava ina ua mae'a ona pasia.

O le fa'amuamua ole saogalemú ile tui. O tui puipuia uma lava o le COVID-19 e tatau ona uia ni su’esu’ega faigata ma la'asaga tãua ma auala fa’atapula’aina ina ia fa’atagaina ae le'i o'o atu e fa’aaogaina i totonu o Amerika. O nei auala e a’afia ai ni su’esu’ega sa faia mo ni tagata e sefulu afe, ma ua maua mai ai ni fa’amaumauga sa fa’apea ona va’ava’aia e le vasega tuto’atasi ole puipuiga o le saogalemu. O le a fa’atagaina ona fa’aaogaina pe a pasia su’esu’ega uma lava ma ûia auala ma'oti auã le saogalemú o ola o tagata. O le a nofo va’ava'aia fo'i tui mo le saogalemú o ê o le a faia nei tui.


Ose video pu’upu’u mai le WA State Dept. of Health e faamalamalama atili e uiga ile COVID-19 ma tui o loo gaosiina.

O mea masani o tui puipuia e uia uma lava su'esu'ega ae faia ini taimi ese'ese ini tausaga e tele. Ae talu ai ona o Ie pipisi o Ie fa'ama'i,o lea ua faaavanoa ai e Ie vaega ole Feterale ni alagatupe mo Ie au su'esu'e ma Ie vaega e gaosia mea e fai ai ni su'esu'ega rna Ie fa'atinoina i Ie taimi e tasi. E leai ni sitepu sa fa'apasi ai, ae oIe taimi fa'atulagaina i Ie fausiaina o Ie tui oIe a faia lea ise taimi fa'avavevave.

O tuia puipuia ua faatagaina mai le Pfizer ma Moderna, ole mRNA O tui ole mRNA ua maea ona suesueina ma e faapea ua tele ni tausaga o aoga pea. Ua manaomia pea nei ituaiga tui aua e mafai ona fausia I totonu o potu suesue ile faaaogaina ole tele o mea e fausia ai. O lona uiga e mafai ona faia le fausiaina ole nei tui ini tulaga masani ma faavavevave.

O le tui puipuia o le Johnson & Johnson o se tui fa’apitoa ole tui puipuia mo mafua’aga masani (viral vector vaccine) sa muamua ona fausia ni masini ile tausaga 1970. Mo le tele tausaga, e fia selau o su’esu’ega fa’asaienisi mo tui puipuia mo mafua’aga masani (viral vector vaccine) ma o latou āuga ile lalolagi atoa. Ua fa’aaogāina e tete’e i isi fa’ama’i pipisi pei ole Ebola, Zikz, fūlū ma le HIV.

A fa’atagaina le tui mai le EUA, o tagata ofo ole a mauaina le tui ole COVID-19 e nofo vavaaia ise vaitaimi puupuu e ese mai nisi faatagana o tui. O tui faaa’oa’o mole COVID-19, e aafia ai ni afe o tagata ofo, ae pe a male afa o tagata ole a nofo vavaaia mo se lua masina pe a uma le tui (ae ese mai ile mea masani ole 6 masina pe sili atu). Ae peitai, ole lua masina pe uma aua e tatau ona iai ni afaina e faailoa mai ai. E mafai ona iai ni tulaga faaletonu e vaaia pe a faia tui o ni miliona pe sili atu oni tagata. Ole mafuaaga lea, ole a faatauaina pea le ola maloloina ma saogalemu o tagata ua faia tui ole COVID-19 ma faaauau le nofo vaavaaia.

E mafaia ea ona seãseã ona a’afia ni a’afiaga ono maua ile miliona ole faitauina o tagata ua faia tui puipuia. Mo lea mafua’aga, ole saogalemú o tui puipuia e ao ai ona va’ai toto’a ma ia fa’aãuãu ona maitauina lelei pe’ã mae’a ona faia.

Ioe. Mai ia Aperila 24, 2021, o tagata e 18 tausaga le matutua ma sili atu e mafai ona mauaina le tui puipuia o le Johnson & Johnson mo le COVID-19, ina ua uma ona faia su'esue'ga ma 'iloiloga mae'ae'a ma le saogalemū e fa'atatau i le tui. (Na o le Gagana Peretania)

O le fa'aaogāina o le tui o le Johnson & Johnson (o le isi igoa fa'ailoa o le J&J/Jansen) sā taofia iā Aperila 13 ina ua uma on faia le su'esu'ega a le CDC e uiga ini fuainumera laitiiti mo ripoti e fa'atatau i se a'afiaga lē ta'atele e fa'atatau i le potopotoi toto ma le faitauina o ālātoto, sa fa'ateleina lona mauaina ai o fafine 18-49 tausaga. Ina ua uma su'esu'ega mae'ae'a o fa'amaumauga, sa maua ai loa ma le fa'atatau a le CDC o le lamatia o lenei a'afiaga e mātūa'i maualalo lava. O lona ese'esega, o le tui o le J&J e maua ai se saogalemū ma le puipuiga o oe mai le maualuga o le lamatia i le taofia i le falema'i po'o le oti mai le COVID-19. (Na o le Gagana Peretania)

O fafine lāiti ifo i lalo ma le 50 tausaga le matūtūa ia tatau ona mata'ala i le lamatia e lē ta'atele a e mata'utia lona āfaina. O isi tui puipuia o le COVID-19 pei o le (Pfizer ma le Moderna) o le ā avanoa ma ē lēai ni lamatiaga.

Afai sā faia sou tui ole J&J, nofo va'ava'aia mo ni uiga fa'aalia mo le tolu vaiaso ina ua uma ona tui' ina oe.

 • Mātuiā ma faifaipea le tiga o lou ulu ma le niniva o lau vaai
 • Tigā o lou fatafata
 • Punitia pe tau lē mafai ona mānāvā
 • Fūfūla ou vae
 • Tumau le tigā ole manava
 • Faigofie ona tōtōlia lou tino po'o tama'i patu patu i lalo i le pa'u o lou tino

Sa'ili vave togafitiga fa'afoma'i pē afai ae maua oe i nei mau fa'ailoga.

Tusitusiga: Afai sa e mauaina le tui ini masina talu ai, o le lamatia o oe e maualalo. O le mauaina o oe ini uiga fa'aalia lē ma'alofia toe laitiiti e ono tatau pei o le fiva, tigā le ulu, tino gāgāse, ma le tigā o lou tino mo so'ona fa'apenā ma le tigā o maso i le vaiaso muamua talu ona tuiina oe i so'o se tui o le COVID-19.

Afai ae iai ni au fesili po'o se pōpolega, vala'au lau foma'i, teine foma'i po'o lau ofisa ma'i. O le CDC ma le FDA o la faifaipea le latou nofo va'ava'aia le saogalemū o tui puipuia o le COVID-19, ma le Ofisa o le Public Health o le a latou fa'asoasoaina atu ni fa'amatalaga atili pe ā fa'ao'o mai.

I le su'esu'ega sa fai e le vaega puipui o le CDC, sa latou mauaina e ono iai le fesootaiga i le fula/mafiafia o le fatu o tagata tupulaga ma tui puipui o le mRNA (pei o le Moderna ma le Pfizer). O le myocarditis o le fula/mafiafia o le fatu.

I le ova ma le selau miliona tui puipui ua faapea ona fai i tagata eseese, e seāseā maua se ripoti o le myocarditis ma le pericarditis (fula o le afuafu o le fatu). A faapea e iai se a'afiaga i le fatu o se tagata, o auga e tele ona faailoa pe faalogoina foi i le 7 aso ina ua maea ona fai le tui puipui lonalua. O i latou o loo faailoa mai nei aafiaga, o le toatele o alii, faapea foi ma tupulaga e 16 tausaga ma matua ifo. Mo tagata sa fai o latou tui puipui ae uma aafia ai I le myocarditis sa faapea ona lelei le latou talia o to'ogafitiga, ma ina ua maua foi se malolo, sa vave foi ona latou manuia.

O le aafia o se tagata i le myocarditis e maualalo, pe a faatusa i le penefiti ma le aoga o le tui puipui. O le fai o le tui puipui ua faapea ona faaitiita le tele o tagata mama'i, tagata ave i le falema'i ma tagata malililu mai le Koviti -19. O nisi fa'aopoopoga aogā e maua mai le tui puipui: o le puipuiga mai auga tugā faalogoina i le tino i le fanau ma tagata matutua, o auga e umi ona tauave ("Koviti Faaumiumi") aemaise foi le puipui mai ituaiga faama'i Koviti fou ua tulai mai. O lou aafia i auga ia sa taua i luga e sili mamao ona maualuga, nai loo lou aafia i le myocarditis e mafua mai le tui puipui.

O le aafia o se tasi i le myocarditis, e laiititi se fuainumera. Ae ui i lea, o le fautuaga o le CDC mo tagata ua ma'ea ona fai latou tui puipui, e mataala pea mo auga o loo ta'ua i lalo:

 • Tigā o le fatafata
 • Faalogoina le puni o le mānava
 • O le faalogoina o loo tātāvale le fatu, pe faalogoina foi i le fatu o lo'o televave le tātā, pe e le tutusa le tātā o le fatu i tulaga masani

A faapea e te faalogoina ia se tasi pe tele o auga ia ta'ua i luga, vave saili se fesoasoani faafomai.

 • Leai, e le mafai ona e maua ni uiga faamaneta i le tuipuipui COVID-19, e aofia ai le pito na fai tui (lou lima).
 • E leai se mea i tuipuipui e mafai ona gaosia ai se vaega o le malosi faamaneta. O tuipuipui COVID-19 uma e leai ni u'amea pei o iron, nickel, cobalt, lithium, ma isi tuufaatasiga i le eleele. E leai foi nisi mea e gaosiga pei o microelectronics, electrodes, carbon nanotubes, poo nanowire semiconductors.
 • Taga'i i le lisi atoa o vaega o loo i totonu o tuipuipui COVID-19 o loo i lalo i le vaega o le How COVID-19 vaccine works (Galuega a le Tuipuipiu COVID-19).

Ole video mai le WA Department of Health e maua ai ni fautuaga ete fuafuaina le faiga oni leo, tagata e ana le tala, ma mea e maua mai ai ni faamatalaga fou, ma siaki poo ni tagata ete iloaina. Ua faia foi ele Public Health ni auala pei ole Is it True? (Pe moni ea?)e talanoa ai ni faamatalaga le sa’o pe sese e uiga ile tui puipuia ole COVID-19.

E fa'apefea ona aogã o le Tui Puipuia o le COVID-19

O le tui puipuia o le COVID-19 o le a fesoasoani i o tatou tino e fa’amalosia o tatou alagatoto ma totoga auã le puipuia o i tatou pe a maua i le siama o le COVID-19. Afai e faia sou tui, o tatou tõtõga o le'ã saunia ni vaila'au fa’apitoa puipui ai ni inifeti ile tino pe afai ae tatou a’afia i le siama.


E mafai ona malamalama ile aoga ole COVID-19 tui i totonu o lou tino pe a matamata ile video e 60 sekone

E fesoasoani le tui ole COVID-19 e puipuia ai oe ile faama’i ae maise ni ma’i tigaina e mafua mai ile COVID-19.

 • E fesoasoani e puipuia oe ile faamasani o lou tino e tete’e ile faama’i e aunoa ma le maua o oe ile COVID-19 inifeti.
 • O fa’aa’oa’oga ua uma ona faia, ua fa’aalia mai ile taimi nei le tui ole COVID-19 e matua aoga tele ile puipuiga o tagata mai le COVID-19.

Ole COVID-19 tui ole a fesoasoani malosi ile taofia o lenei faama’i.

 • Ole faia o tui puipuia e fesoasoani ile puipuiga o oe, au uo ma aiga, ma nisi tagata mai le faamai ole COVID-19. Ole tuufaatasiga ole faia ole tui ma faaaoga fautuaga ale vaega ole soifua maloloina, o auala sili nei mo le puipiga mai le faamai ole COVID-19 ile taimi nei.
 • Fa'aaoga Ie ufi mata ma taofi Ie faatasitasi ma nisi, e fa'aititia ai Ie maua 0 oe ile faama'i, pe pesia ai nisi tagata, ae le'o lava nei auala. E fesoasoani tui puipuia i lou tino e sauniuni ai pe a maua oe ile faarna'i.
 • Ise vaitimi oi Ie lumana'i e faia ai ni tui puipuia 0 tagata, masalo ole a Ie toe mana'omia ni puipuiga mo seisi COVID-19 pei ona iai ile taimi nei.

E leai, oIe tui puipuia oIe COVID-19 e Ie o se mafua'aga lea oIe inifeti o Ie COVID-19. 0 Ie tui puipuia 0 Ie COVID-19 ole fa'aa'oa'oina o tatou tino ina ia mafai ona puipuia i tatou rnai i Ie fa'atama'ia e Ie siama. Ile tagataga'i ane i Ie tui o Ie mRNA (e pei ole Pfizer ma Moderna ma a latou tui) o loo puipuia ai tatou mai Ie fausiaina o ni polotini (protein) e fafagaina ai o tatau alagatoto ina ia 'aua lava ne'i fa'aaogaina ni vaega 0 Ie siama 0 Ie COVID-19.

E mafai ona iai ni auga fa'aalia pei o Ie tiga o Ie ulu, lima tiga, maualuga lou fiva, toe tino gagase ma vaivai ise aso e tasi pe lua pe'a uma ona faia lou tui. 0 nei auga fa'aalia e te maua ai ise taimi pu'upu'u ae o fa'ailoga ia oIe tui o loo taumafai e a'oa'o o tatou tino e gaosia ni vaila'au e tete'e atu mo tatou. 0 nisi mea e maua ai Ie tino, e tai tutusa rna auga ole faama'i ole COVID-19, ae Ie tutusa ma Ie inifeti. E talafeagai lava lena ae le'o se a'afiaga o Ie siama o Ie COVID-19.

O tui e lua ua faatagaina mai le Pfizer ma Moderna o tui ole mRNA. O nei tui ole mRNA o loo faia pea ni suesuega mo ni tausaga e tele.

E leai se faamai e maua mai le tui ole mRNA, e le mafai foi ona maua oe ile faamai ole COVID-19 pe a faia lea tui. Ae ole mRNA tui e maua ai e alagatoto ni faatonuga e fausia ni polotini (protein), e leai ni afaina-tai pei lava ole ituaiga o loo maua ai polotini (protein) ile faamai ole COVID-19. A fausia loa ni polotini (protein), o lou tino ole a fausia ni puipuiga ma faailoa ile toto ina ia tetee ma puipui mai le faamai ole COVID-19. Ole a a’oa’o lou tino ina ia puipui mai ini ituaiga inifeti e aunoa male lamatia ai oe ile faamai.

A maea ona a’oa’oina e le mRNA lou tino e puipui mai le COVID-19, o enesime (enzyme) ole tino ole a galue e soloieseina le mRNA. O mRNA ele ulufia i totonu o tatou sela (cells), DNA, poo ni talaaga ole tino.

E ui ina faapea o uluai tui ole mRNA ole a faataga ona faia, o nei mRNA ua leva ona faia ni suesuega e silia ma le 30 tausaga. Mo ni malamalaga atili ile faaaogaina ole tui mRNA ma lona aoga e maua lea ile website a le CDC.

Ioe, ia mautinoa ua faia lou tui puipui lona lua o le Moderna po'o le Pfizer. A lē faia lou tui puipui lona lua o lona uiga e le'i atoatoa ou tui.

Ua matou fa'alogo o nisi o tagata o lo'o mafaufau e sikipi le faia o le tui puipui lona lua ona o le popolega ini a'afiaga mai ai. Ae peita'i, ane o le tui puipui lona lua e taua ona o le atoatoaga lenᾱ o le puipuiga o oe- o le tui puipui muamua e amataina ai ona fausia o ou musele, ae o le tui puipui lona lua e fa'amalosi ai oe.

E le'o tagata uma e i ai ni a'afiaga mai le tui puipui lona lua, o isi tagata e fa'aalia ni a'afiaga laiti nai lo'o isi. Afai ae maua oe ini a'afiaga atonu e le sili atu ma le tele o ni aso. O nisi ia fa'ailoga e fa'aali mai ai le aogᾱ ole tui puipuia, o lou tino ua amata ona fausiaina musele. O ou musele e gaosiaina ni porotini, ma lou tino ma alagᾱtoto e tete'e atu i le COVID-19. O le ᾱ a'oa'oina e lou tino ona puipuia oe mai i a'afiaga o le maua o oe i le COVID-19 aunoa ma le malamalama i le coronavirus moni.

O lenei ituaiga tui puipui e le a'afia ai oe i le COVID-19 po'o le tele o fa'ama'i oi le siama le masani oi le fūlū sa masani ona fa'ao'o mai ai fa'amatalaga. O le tui puipuia e le mafaia ona suia ni musele ma DNA aemaise ni ou totoga.

O Saienisi sa amataina ona fausiaina le mafua'aga masani ua fe'avea'ia ai siama (viral vectors) i le tausaga e afe iva selau fitu sefulu (1970). Mo le tele tausaga, e fia selau o su'esu'ega fa'asaienisi mo tui puipuia mo mafua'aga masani (viral vector vaccine) ma o latou āuga ile lalolagi atoa. Ua fa'aaogāina e tete'e i isi fa'ama'i pipisi pei ole Ebola, Zikz, fūlū ma le HIV.

O le tui puipui mo le COVID-19 a le Johnson & Johnson e fa'aaogaina ni mea e fa'atatau pe e maua i le fūlū ua mafai ona fa'aitiitia ina ia aua ne'i e ma'i. O lenei siama lē ma'alofia e momoliina atu ni fautuaga ina ia a'oa'oina musele o lou tino ia fausia ni porotini e alia'e i luga o le coronavirus. Afai ae fausia nei porotini, o le a malolosi ou totoga e tete'e atu I le COVID-19. O le a a'oa'oina lou tino ina ia puipuia oe mai i a'afiaga i le COVID-19 ae le'o lē fa'aalia o oe i le coronavirus.

O lenei ituaiga tui puipui e le a'afia ai oe i le COVID-19 po'o le tele o fa'ama'i mai siama le masani oi le fūlū sa masani ona fa'ao'o mai ai fa'amatalaga. O le tui puipuia e le mafaia ona suia ni musele ma DNA aemaise ni ou totoga.

O Saienisi sa amataina ona fausiaina le mafua'aga masani ua fe'avea'ia ai siama (viral vectors) i le tausaga e afe iva selau fitu sefulu (1970). Mo le tele tausaga, e fia selau o su'esu'ega fa'asaienisi mo tui puipuia mo mafua'aga masani (viral vector vaccine) ma o latou āuga ile lalolagi atoa. Ua fa'aaogāina e tete'e i isi fa'ama'i pipisi pei ole Ebola, Zikz, fūlū ma le HIV.

Fafine e lāiti ifo i le 50 tausaga e tatau ona latou nofo va’ava’aia ini lamatiaga ē lē iloagofie ae mata’utia e fa’atatau i potopotoi toto ma le maualalo o le faitaulia o alātoto. O isi tui o le COVID-19 o le (Pfizer ma le Moderna) o lo’o avanoa e leai ni lamatia pei ona ta’ua muamua. Fa’amolemole e va’ai ane i fesili e fa’atatau “Pe o avanoa le tui puipuia o le Johnson & Johnson e fa’aaogā” taga’i ane i luga mo fa’amatalaga.

O suesuega sa muamua e fautuaina le ono maua o isi penefiti i le sili ma le tasi le tuiga i tuipuipui eseese. E ono fautuaina i le lumana'i le fai faatasi o tuipuipui eseese poo le faia o se tuiga lona lua o le tuipuipui J&J. I le taimi nei e le'i lava ni faamatalaga e fautuaina ai se tui lona lua pe a mae'a le J&J, a'o loo faia pea suesuega a le CDC pe mana'omia se isi faatupu malosi o tui.

Ua faatagaina ma fautuaina e le FDA ma le CDC se tuiga faatupu malosi o le tui puipui o le Pfizer poo le Moderna mo tagata ua matua afaina o latou malosi faalenatura (i le FaaIgilisi), e aofia ai tagata ua tuuina iai okeni pe o loo mauaina togafitiga o le kanesa. E le faatagaina pe fautuaina foi tuiga faatupu malosi mo tagata e le o afaina o latou malosi faalenatura, poo tagata ua mauaina le tui puipui o le Johnson & Johnson foi.

O tagata ua afaina o latou malosi faalenatura e ono tau le faatupuina ni polotini e tetee atu ai faama'i pipisi pe a uma ona faia tui puipui. O loo faaalia mai e faamaumauga fou o se tuiga lona tolu o tui puipui o le mRNA e fesoasoani e faateleina ai le aoga o le tui puipui mo lenei vaega.

E le'i faamaonia pe fautuaina e le FDA ma le CDC tuiga faatupu malosi mo nisi lava tagata. Ua faamatala mai e le malo feterale lo latou fuafuaga mo le amataina o le ofoina o tuiga faatupu malosi i lenei vaitau o le tautoulu. A o le'i amataina lena, o le a iloiloina e foma'i faapitoa i le FDA ma le CDC le aoga ma le saogalemu o se tuiga faatupu malosi lona tolu o le Pfizer poo le Moderna. O loo faamoemoe e le Matagaluega mo le Soifua Maloloina Lautele e mauaina taitaiga faaopoopo i vaiaso a sau.

O mea pitotaua o loo maua i tui ole Pfizer male Moderna ole mRNA, e faailoa i ou sela (cells) le faiga oni polotini (protein) mai le coronavirus, e mafai ai on iloa le COVID-19 ma puipui ai oe mai ni inifeti. O nei tui e maua ai foi ni lipids, masina, ma suka.

O le ki tãua oi le tui puipuia ole Johnson & Johnson, ole adenovirus 26, ose siama leaga na te lavea’ia pe ave’esea le spike protein, (porotini o iai ni matuituia o lo’o pipii ai le tele o siama leaga atu e mama’i ai tagata) ina ia fa’amasani ai tagata ile itua’iga siama pei ole COVID-19 ma puipuia ai oe mai le fa’ama’i. Ole tui puipuia ole J&J na te anotusia le citric acid ma ethanol.

E le maua mea nei ile tui: fasi puaa, fuamoa, latex, ni ituaiga toto, siama ole COVID-19, mercury poo ni microchips. O tui puipuia e le maua ai ni totoga oni pepe e lei fanau, ma e leai ni sela (cell).

Ole lisi nei o ituaiga mea eseese o loo faia ai le tui puipuia ole Pfizer, o loo maua mai le FDA:

O mea Gaoia

 • Nucleoside-faaaliga suia RNA (MODrna) suiga ole alu i luga ole glycoprotein(s) ole SARS-CoV-2

Lípidos

 • (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2- hexyldecanoate)
 • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide
 • 1,2-distearoylsnglycero-3-phosphocholine
 • cholesterol

O nisi mea faaopopo (Masima, Suka, Buffers)

 • potassium chloride
 • monobasic potassium phosphate
 • sodium chloride
 • dibasic sodium phosphate dihydrate
 • sucrose

O lisi atoa o mea o loo fai ai le tui ole Moderna, o loo maua mai le FDA:

O le mea Gaoia

 • Nucleoside-faaaliga suia RNA (MODrna) suiga ole alu i luga ole glycoprotein(s) ole SARS-CoV-2

Lípidos

 • polyethylene glycol (PEG) 2000 dimyristoyl glycerol (DMG)
 • SM-102
 • 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine
 • cholesterol

O nisi mea faaopopo (Masima, Suka, Buffers)

 • tromethamine
 • tromethamine hydrochloride
 • acetic acid
 • sodium acetate
 • sucrose

O le lisi lea o le atoa’aga o vaila’au oi totonu ole Tui puipui saunia e le Johnson & Johnson, o loo maua mai le FDA:

Mea aogã e fai, (Active Ingredients)

 • recombinant, replication-incompetent adenovirus type 26 expressing the SARS-CoV2 spike protein. (toe tu’ufa’atasia ose fa’amatalaga le atoatoa ma le agava’a ole adenovirus type 26 e uiga ile SARS-CoV2 porotini ese)

Mea le aogã (Inactive Ingredients)

 • Mea le aogã (Inactive Ingredients)
 • Trisodium citrate dihydrate
 • Ethanol
 • 2-hydroxypropyl-ß-cyclodextrin (HBCD)
 • Polysorbate-80
 • Sodium chloride

O le Delta variant o se tasi lea o fa'amai o le Koviti mai le ono ituaiga ua faavasegaina "ituaiga Koviti e fa'aeteete ai" (o le 'upega tafa'ilagi nei ua nā o le gagana fa'aperetania e maua ai) i Amerika. O le Delta variant e malosi lona pepesi ma e ono avea ma ituaiga Koviti e pito sili ona maoa'e lona pepesi. O le auala sili e puipui ai oe, lou aiga ma lou nuu mai le Delta variant o le fai o le tui puipui ia ma'ea lelei. A faapea o le tui puipui o le ituaiga o le Pfizer poo le Moderna ia mautinoa e ta'unu'u le fai o tui e lua. 

O mo tagata ia e le'i faia o latou tui puipui mai le Koviti ma ona ituaiga fa'ama'i eseese, o latou lea e tele fa'apopolega ona e mauagofie ma a'afia i le fa'amai. A faapea e lei faia lau tui puipui, e mafai lava ona e puipui ia oe ma isi tagata e ala atu i: le fai o sau talifofoga, o lau tu mamao mai tagata, ma fai sau siaki/su'esu'ega e faamaonia ai le faamai (pe leai) i se taimi vave pe a ua e faalogoina i lou tino auga o le fa'amai Koviti-19, pe sa e mafuta pe latalata i se tagata ua faamaonia ua maua i le fa'amai o le Koviti. 

O le Agava’a ma le Mauaina o Tui

O loo tufatufaina tui puipuia ole COVID-19 i falemai, fale faatau ai vailaau (pharmacies), vaimea e tele ai ni tuiga, community health centers ma isi vaimea e fai ai tui. E maua atili nisi fale e fai ai tui puipuia i totonu o King County i inei.

O nisi o ofisa o lo'o ofoina atu nei tui puipui o lo'o I ai le latou lisi o tui o lo'o avanoa I luga o upega tafa'ilagi pe ᾱ e resitalaina pe e mafai fo'I ona fa'ailoa atu I luga o le telefoni. O tui puipuia uma lava ua fa'atagaina lona fa'aaogāina ina ia puipuia ai le nofo ai i le falema'i po'o le oti mai i le COVID-19. O tui puipuia uma lava e sefeina ma maualuga lona aogᾱ. Ae peita'i ane, e i ai se ese'esega tāua:

 • Tausaga fa'atagaina: O le tui puipui o le Pfizer ua ofoina I le taimi nei I tagata 16 tausaga le matutua ma luga atu. O le tui puipui o le Moderna ma le Johnson & Johnson o le a tuiina ai tagata 18 tausaga ma luga atu.
 • O le fainumera o tui: O le tui puipui o le Johnson & Johnson e fa'atasi ona tuiina. E lua tui fa'atulagaina mo le Pfizer (e tatau ona tolu vaiaso pe a uma ona tuiina) a'o le tui puipui o le Moderna (e tatau ona fa vaiaso e fa'atali ai)

O ofisa o lo'o ofoina nei tui e eseese ituaiga tui puipuia e ofoina atu I le taimi e avanoa ai. O le sapalai e suisui, o le ituaiga tui puipui e mauaina e nei ofisa e i ai se suiga.

Talavou e 12 tausaga pe luga atu ua mafai ona tuiina I tui ole COVID-19 i le taimi nei. O le tui o le Pfizer ua fa'atagaina mo ē 12 tausaga ma luga atu a'o le tui o le Moderna ma le Johnson & Johnson ua fa'atagaina mo tagata 18 tausaga ma luga atu.

Mo su'esu'ega mo le aogā o le tui  mo tamaiti laiti o lo'o fa'aauauina i le taimi nei ini vaega fou ma o tui o le COVID-19 e le'o avanoa se'i vagana ua fa'aalia mai i fa'amaumauga o tui ua saogalemū ma aogā mo tamaiti laiti.

Mo nisi fa'amatalaga auiliili e fa'atatau I tui mo talavou  asiasi ane i le upega tafa'ilagi lea kingcounty.gov/youthvaccine/samoan.

O loo fautuaina e le American College of Obstetricians and Gynecologists (Kolisi o Foma'i Faapitoa o le Ma'itaga ma Foma'i Faapitoa o Fafine o Amerika) (i le FaaIgilisi) ma le CDC (i le FaaIgilisi) o le mauaina o le tui puipui o le COVID-19 pe afai e te ma'itaga, pe o loo e taumafai e ma'ito, pe faasusupepe foi. O le mauaina o se tui puipui e mafai ona fesoasoani ia oulua uma ma lau pepe.

 • O tagata o loo ma'itaga e sili atu le lamatiaga o le ma'i tigaina mai le COVID-19, ma talu ai e matua pipisi le Delta variant e atili ai ona faanatinati le mauaina o se tui puipui a'o e ma'itaga.
 • O loo aoga lava le COVID-19 i le taofia mai faama'i, ma'i tigaina, ma le oti, ma o le puipuiga e mafai ona pasi ane i lau pepe a'o atiina ae ai o ia.
 • O loo faamoania le faateleina o faamaumauga e saogalemu tui puipui o le COVID-19 a'o ma'itaga. E leai se faamaoniga e faaalia mai ai e faateleina le lamatiaga o le leiloa a lau pepe a o to. Afai e iai ni au fesili, talanoa ma lau foma'i.

Afai sa faia sau tui puipuia o le COVID-19 ise atunu'u i fafo, ae le'i fa'atagaina lona fa'aaogaina e le FDA (e pei o le tui o le AstraZeneca) e leai ni fa'amaumauga ua avanoa e fa'atatau i le saogalemu po'o le aoga pe a toe tuiina oe ise tui ua fa'atagaina lona fa'aaogaina i totonu o le U.S (e pei o le Moderna, Pfizer, po'o le Johnson & Johnson)

Ae peita’i ane, o tagata ua mauaina tui e le’o fa’atagaina i totonu o le U.S i le taimi nei, e tatau ona toe tuiina i se tui ua fa’atagaina le fa’aaogāina-e le FDA mo tulaga nei:

 • O tui puipuia o le COVID ua fa’atagaina lona fa’aaogāina e le WHO (Fa’alapotopotoga a le Ofisa o le Soifua Malōlōina i le Lalolagi)
  • O tagata ua ma’ea le tuiina i vaega atoatoa o tui ole COVID-19 i se tui ua fa’atagaina le fa’aaogāina ise tulaga fa’afuase’i mai le Fa’alapotopotoga ale Ofisa o le Soifua Malōlōina i le Lalolagi (World Health Organization) (WHO) ē lē mana’omia nisi tui fa’aopoopo mai tui o le COVID-19 ua fa’atagaina- e le FDA.
  • O tagata ēle’i ma’ea le atoatoa ona tuiina i vaega tui puipuia o le COVID-19 ua fa’atagaina le fa’aaogāina i tulaga fa’afuase’i e le Fa’alapotopotoga a le Ofisa a le Soifua Malōlōina i le Lalolagi (WHO) e tatau ona ofoina atu ai ni tui ua fa’atagaina e le Ta’ita’iga a le Ofisa o Mea’ai ma Va’ila’au Fa’asāina (FDA) mai vaega tui a le COVID-19.

 • O tui puipuia o le COVID-19 e le’i fa’atagaina e le FDA pe le’i fa’atagaina fo’i lona fa’aaogāina i tulaga fa’afuase’i e le WHO

E tatau ona e fa’atali mo le 28 aso talu ona faia lou tui i atunu’u i fafo ae le’i tuiina oe i se tui ua fa’atagaina e le FDA mai le vaega tui o le COVID-19.

O a ni mea e tatau ona ou malamalama iai?

E leai se totogi po'o se tau o le tui puipui o le COVID-19, tusa pe leai ni ou pepa nofomau pe leai fo'i sau inisiua. O le tui ua aofia I le polokalama a le Medicare, Medicaid ma le tele o inisuia totogi patino a tagata lava ia, ma o le tau o le ᾱ leai se totogi mo tagata e leai ni inisiua.

O tagata po'o ofisa o lo'o ofoina atu le tui puipui o le COVID-19 ē lē mafai ona:

 • I ai se tau mo le tui
 • I ai se tau mo tagata ofisa po'o nisi lava tau fa'atulagaina fa'ainisiua.
 • Tete'e atu tui mo so'o se tagata e leai se inisiua, pe la'ititi lana inisiua, pe le'o i ai I lalo o le va'avaiga a le foma'i
 • I ai se totogi mo le asiasi atu o lenei tagata i le ofisa e patino i le tui puipui o le COVID-19
 • Ofoina atu isi itu'aiga mea ina ia mafai ona ofoina atu le tui puipui o le COVID-19, peita'i e mafai ona fa'atagaina isi galuega fa'afoma'i I le taimi lava lea pe afai ona ofoina atu i se tulaga fa'atagaina.

O tagata po'o ofisa o lo'o ofoina atu le tui puipui o le COVID-19 e mafai:

 • E mafai ona nofo vaaia le fa'atagaina o le tau mai le inisiua po'o le polokalama (fa'ata'ita'iga: inisiua patino, Medicare, Medicaid) mo le tau o tagata faigaluega i ofisa o lo'o ofoina nei tui. Peita'I e le mafai ona i ai se tau e avatu I le tagata o lo'o tuiina mo le paleni o le pili.
 • Saili atu o se auala e toe totogi ai le pili a tagata e laititi le inisiua mai le polokalama a le Heath Resources and Services Administration's COVID-19 Uninsured.

Ofisa a le Soifua Maloloina-I totonu o Seattle ma le Itumalo a King ma isi ua ofoina atu ni nofoaga e faia ai tui puipuia e leai se totogi. O le tutusa o le tufatufaina atu o nei tui o le fa'atumutumuga lenᾱ o nei nofoaga. Mo ni fa'amaumauga ma ni fesili atili o le a maua le a I luga o upega tafa'ilagi nei Getting Vaccinated in King County page.

E fa’amoemoe lava i luga ole itua’iga tui ua e filifilia. Ole tui puipuia a le Johnson & Johnson mo le COVID-19 na’o le mana’omiaina le tui e tasi mo le atoaga ole nofo puipuia. Ole Pfizer ma le Maderna e mana’omiaina le lua o tui, e tasi e amata ai ina ia amatalia ona fausia le puipuiga ma le lona lua ole tui ina ia lautele ai le puipuiga mai le fa’ama’i.

O lou tui lona lua e faia pe a uma aso e 21 poo Ie 28 talu ona fai lou tui, e fuafua lava ile ituaiga tui puipuia. E tatau ona tutusa Ie tui puipuia mo tui uma e lua. A fai lou tui muamua, ole a faailoa atu ia oe le vaitaimi e tatau ai ona faia lou tui lona lua.

Ole faatulagaina ole tui lona lua ua fautuaina e fai ile 21 aso mai le aso na fai ai le tui muamua ole Pfizer tui puipuia, ma fai le tui lona lua pe a uma le 28 aso e fai ai le tui puipuia ole Moderna. E sili pe a faia le tui lona lua e faatatau ile taimi ua faatonuina, ae o loo aoga pea le tui a’o paasi le taimi ile va o tui e lua. E tatau lava ona e faia le tui lona lua, tusa pe ua te’a le taimi na faatonu e fai ai.

O nisi tagata sa fa’aalia mai ni auga pei o le niniva o le ulu, fiva, poo le gagase o musele mo ni nai aso, i le taimi sa uma ai ona tui. O nei ãuga e ta’atele aemaise lava ile tui faalua. O nei ãuga e ta’u mai ai ua amata galuega a le tino i totonu e fausiaina ni puipuiga mo le soifua maloloina. O mea masani ma e maua ai foi i nisi ituaiga tui eseese.

Anaphylaxis – ose mea e matua afaina ai le tino poo ni lagona – ae seasea maua ai pe a uma ona faia le tui puipuia ole COVID-19. O tagata uma na latou maua i nei tulaga ina ua uma ona fai le tui puipuia COVID-19, ua latou toe malolosi, pei ona maua mai ini lipoti, ma e leai ni tagata ua maliliu ai. E tele atu le popole ile ituaiga afaina ole tino mai nisi tui puipuia ae le pei o faaetetega mo ni ma'i tigaina pe maliu mai le tui puipuia ole COVID-19 pe a uma ona fai.

Ua faasalalau ma tufatufaina ele CDC ni lipoti e uiga ile anaphylaxis (afaina ole tino poo ni lagona) mani mea ua vaaia mai le tui puipuia:

Ole a tatalaina e le CDC se ripoti talafeagai mo Johnson & Johnson na saunia tui puipuia ma fa’ata’ita’iga mo falema’i atoa.

E tele ni tagata na latou maua ile anaphylaxis (afaina ole tino poo ni lagona) ile 15 minute talu ona fai le tui. O nei tagata uma na togafitia vave ile fa'aaogaina ole epinephrine talu ona vaaia nei tulaga.

O fale uma e fai ai tui e iai lava tagata ole vaega o falemai poo faletalavai ua faapitoa o latou tomai e faasino ma fai togafitiga mo le anaphylaxis (afaina ole tino poo ni lagona). E vaavaai e latou tagata uma e fai o latou tui puipuia COVID-19 mole 15 minute ma faatali pe manaomia se fesoasoani pe a manaomia.

E mafai ona e toe fo'i e faigaluega ae le quarantine (nofo faasaina) pe a uma ni nai aso talu ona faia le tui, PE AFAI:

 • Ete pa'i ma seisi o loo maua ile COVID-19 MA
 • Ua lagona ete malosi ma e mafai ona fai au mea masani pei ole faigaluega MA
 • E leai sou fiva MA
 • Oni me vaaia ma faalogoina e limiti lava ini tagata ua uma ona fai le tui puipuia COVID-19 (tusia i inei, faatasi ai male tiga, fufula, vaivai, maalili, niniva ole ulu) MA
 • E le maua oe i nisi auga ole COVID-19, pei ole tale, le lava le manava, tiga le fa'ai, pe sui le manogi poo le tofo i mea ai.

O Nisi mea faaopopo:

CDC: Post Vaccine Considerations for Healthcare Personnel
CDC: Post Vaccine Considerations for Residents of Long-Term Care

Ua faia ele CDC se mea e ta’u ole V-safe, e maua fua se telephone e fai ai ni text messaging ma we surveys e fai ai ni ou siakina o oe pe afai ua uma ona fai lou tui puipuia ole COVID-19. E faamanatu atu foi e le V-safe le taimi e fai ai lou tui lona lua. E fautuaina oe ina e au ai ile V-safe. E maua nisi mea atili pe a alu ile www.cdc.gov/vsafe.

Ioe, mo le lua vaiaso. O le puipui atoa o oe mai le Koviti e faatoa maua pe a fai uma tui e lua e manaomia (i lalo o le ituaiga tui puipui lea o le Moderna poo le Pfizer) ma ua atoa le lua vaiaso mai le aso sa ma'ea ona fai ai le tui lonalua. A faapea o le tui puipui e tasi (pei o le J&J), a ma'ea ona fai le tui puipui, o le puipui atoa lelei o oe, e fa'atoa amata pe a ma'ea le lua vaiaso mai le aso sa maua ai lau tui puipui. I lenei foi taimi o lea matou te saili le aoga ma le lelei o tui puipui i le puipuiga o tagata mai le pepesi o le Koviti 19 i tagata lautele. Ua faapea foi ona matou vaavaai i le malosi o le tui puipui aua le puipui o tagata mai isi ituaiga faamai Koviti lea ua iloa ua pepesi i King County.

Tusa lava pe a faapea ua ma’ea ona fai lau tui puipui, faamolemole fai o la pupuni fofoga i totonu o nofoaga lautele ina ia taofia ai le pesia o le COVID-19. E mafai lava e soo se pisinisi poo se matagaluega ona faamalosia le fai o pupuni fofoga pe fai foi va saogalemu o tagata. Mo nisi faamatalaga: e mafai ona asiasi i le upega tafailagi kingcounty.gov/covid/samoan o lo'o i le gagana faaperetania.

Ma o se tala fiafia foi, e mafai ona e toe amata faia le tele o mea sa taofia talu ai lea fa'ama'i pepesi i le lalolagi! Afai ae e te fia iloa atili nisi o fa'amaumauga, asiasi atu i luga o a'upega tafa'ilagi Getting Vaccinated in King County page.

Flyer: Fautuaga mo le Soifua Mālōlōina Lautele: Ina Ua Māe’a le faia o le Tui Puipui mo le COVID-19

E le faapea ole tui ole COVID-19 o le a maua ai oe ile faama’i ile faiga oni suega mo seisi inifeti.

O suega ole toto e saili ai pe o maua le tagata ile faama’i poo le siama. E fausiaina le fesoasoani ile toto pe a fafanaina ma ni tui puipuia. A faapea e tete’e lou tino ile tui ole COVID-19, masalo la e maua oe i nisi ituaiga suega mo le COVID-19.

Ioe, e tatau ona tuiina oe tusa pe ua uma ona maua ma a’afia oe i le COVID-19. O tagata popoto ma a’oa’oina latou te lē iloa po’o le ā le umi e puipuia ai i tatou mai le maua i fa’ama’i fai mai pe’ā uma ona maua ma e manuia mai i a’afiaga o le COVID-19. Tusa pē uma ona e manuia mai i le mauaina oe i le fa’ama’i o le COVID-19, e i ai le manatu e mafai lava ona toe a’afia oe i le siama e mafua ai le COVID-19.

E tatau ona tuiina oe pe a uma le taimi sa e nofo valavala (I le Fa’aperetania) ai ma ua leai ni ou āuga matuiā. E le mana’omia le faia o sou su’ega mo le COVID-19 a’o tau su’eina se nofo’aga e faia ai lou tui.

Afai sa fōfōina oe ini monoclonal antibodies po’o convalescent plasma, e tatau ona e fa’atali mo le 90 aso ona faia lea o sou tui o le COVID-19. Talanoa i lau foma’i pe’ā e lē mautinoā po’o le ā le itua’iga vaifōfō sa e mauaina po’o nisi fesili e fa’atatau i tui puipuia o le COVID-19.

O le tele o pule o galuega o loo filifili e faamalosia le tui puipui o le COVID-19, mo se faataitaiga ua faamalosia e le Kovana tui puipui o le COVID-19 mo tagata faigaluega o le Setete o Uosigitone. O loo iai se fuafuaga a le Washington State pe faatonuina le faia ole tui puipuia, ae o tagata fai pisinisi e mafai ona latou faamalosia. E fautuaina e le Public Health le faia ole tui COVID-19 ona e sefe, aoga, ma taua tele le puipui ile mauaina o oe ile COVID-19, faaititia ni faamai, toafiga ile falemai, ma ni tagata ua maliliu e mafua mai ile COVID-19, ma fesoasoani e foia lenei faamai pipisi.

Ile taimi nei, e leai se faamalosiga ele Malo Tele o Amerika mo tagata asiasi mai ile Unaite Sitete, poo tagata nofo mau o Amerika sa asiasi i nisi atunuu i fafo pe a toe foi mai ile Unaite Sitete. Ae peitai, o kamupani vaalele taitasi e mafai ona latou faatonuina mo tagata faimalaga e fa'aali ni faamaoniga ole tui puipuia. Faamolemole siaki uma ni puipuiga mole saogalemu ale kamupani vaalele ile sauniga o lau faigamalaga.

A'o fa'aauau pea le tufaina o tui, o isi atunuu masalo e faatonuina le faamaoniga ole tui puipuia ile lumana'i ile faatagaina o tagata faimalaga, ae ole taimi nei e leai ni atunuu ua faamalosia le faia ole tui puipuia.

E fautuaina ele CDC ia tagata faimalaga e taofiofi le faia oni malaga ele tatau, ma ua latou faia se guidance about domestic travel in the U.S. (taitaiga e uiga ile faigamalaga i totonu ole U.S.). E maua tali mai le CDC ile frequently asked questions about travel here (fesili fai soo e uiga i femalagaiga i inei).

O loo toatele tagata i le King County e lei faia o latou tui puipui – e aofia ai le fanau e i lalo ifo o le 12 tausaga, tagata ua faaitiitia le malosi o latou tino e teena ai faamai, o tagata e faigata ona latou auai i se nofoaga e fai ai le tui puipui, ma tagata e lē talitonuina ma fesiligia ia faalapotopotoga o le soifua maloloina, faapea foi ma tagata ua aafia i ni uiga leaga poo ni faamatalaga e faailoga lanu. 

O se auala e puipui uma ai tatou aiga ma nuu, o le alu o oe e fai lau tui puipui mai le Koviti ma faamatala i au uo, aiga ma e masani ia le faiga o le tui puipui. Faamatala auiliili iai ma tali latou fesili e uiga i le tui puipui, o le taua o le vave fai faiga o siaki/suesuega e saili ai poo aafia se tasi i le faamai – aemaise pe a faapea o fa'alogoina i le tino auga o le Koviti-19, pe ua e mafuta pe latalata i se tagata o loo maua i le faamai. Ave le faamalosiau i tagata ma o latou faaiuga fai e puipui i latou mai le Koviti. Mo I latou e lei maua le tui puipui, e tatau lava ona latou utagia le Washington Taiala a le Uasigitone Setete e puipui ai latou mai le faamai ma fesoasoani e taofi le pepesi o le faamai Koviti-19.

 1. Suesue lau faamaumauga a lau tui puipui mai le "My Immunization Registry (O La'u Lesitala o le Tui Puipuia)" (MyIR) (La'uIR) o le setete o WA. Afai ua uma ona e lesitala, ulufale i totonu le MyIR (La'uIR) (i le FaaIgilisi) e suesue ai lau pepa tui, ona lolomi ai lea pe pu'e se ata pu'eina a lau faamaumauga. Afai e leai sau faamaumauga, ona e lesitala mo MyIR (La'uIR) (i le FaaIgilisi) i soo lava se taimi.
 2. Faaaoga le lomiga feavea'i o le lesitala o tui puipuia o le setete o WA, MyIRmobile (i le FaaIgilisi) ina ia maua lau pepa tui. MyIRmobile o loo faafetaui ai faamaumauga e tusa ai ma le igoa, aso fanau, telephoni, ma imeli. Afai e misi se tasi o nei vaega pe le sa'o fa'i o le a le mafai ona faafetaui lelei lau faamaumauga. A iai ni faafitauli i mea tau faafetaui, ona e faaoga lea le vaega o le talanoa i le MyIR Mobile pe vili 833-VAX-HELP. E maua auaunaga mo le fa'aliiuina o le gagana.
 3. Afai ua e mauaina lau tui puipui i lau tausi soifua maloloina, e mafai ona avatu e le ofisa a lau tausi soifua maloloina se kopi a lau faamaumauga.
 4. E mafai ona e toe fo'i i le mea na faia ai lau tui puipui ma fesili i le supavaisa a le falema'i mo se pepa fou. E ono mafai ona latou suesue lau faamaumauga ma fai se pepa fou.