Skip to main content
King County logo

Tallaalka COVID-19 ayaa loo ansaxiyay  in loo isticmaalo xaaladaha dagdeaga kadib markii la gehaly ogalaanshaha Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA). Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County waxay la shaqeynayaan Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington ee qaybinta tallaalka.

 • Sahayda ugu horreysa ee tallaalka waa la xaddidi doonaa oo marka ugu horreysa ayaa loo fidiyaa kooxo gaar ah oo halista ugu jira, sida shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka ku jira guryaha daryeelka iyo xarumaha daryeelka muddada-dheer iyo dadka ka waaweyn.
 • Kiisaska tallaalka COVID-19 wuu sii xaddidnaan doonaa bilaha qaarkood. Ugu dambayntii, tallaal ayaa loo heli doonaa qof kasta oo ka mid ah dhammaan kooxaha lagu taliyay.
 • Badbaadada tallaalka waa mudnaanta. Dhammaan tallaallada COVID-19 waa inay maraan tijaabooyin adag oo tallaabo-qaadis Qiimayn iyo oggolaansho ah kahor intaan la adeegsan. Waa la ansixin doonaa oo keliya haddii ay ka gudbaan FDA’s heerarka amniga iyo waxtarka. Tallaallada sidoo kale waa lala socon doonaa nabadgelyadooda markii la siiyo.

Warbixin ku saabsan sida joogtada ah cusboonaysiiska sida talaalka loo helo. Waxaan ku shaqeyneyna sida loo heli laha cusbooneysiiska oo turjuman oo sida ugu dhaqsahaha badan, lakin waxa jiri kara dib u dhac ay ugu wacan tahay turjumada iyo ku soo bandhigida bogga. Waad ku mahadsan dulqaad kaaga.፡

Cusbooneysiiska ugu dambeyey iminkadan waa English kingcounty.gov/covid/vaccine.

Ugu dambeyntii qof kasta oo doonaya tallaal wuxuu awoodi doonaa inuu helo mid. Si kastaba ha noqotee, marka ugu horreysa ee tallaalka la helo waxaa jiri doona saad xadidan. Tallaalka waxaa la siin doonaa marka hore dad gaar ah oo halista ugu badan ugu jira qaadashada COVID-19 ama leh dhibaatooyin caafimaad oo daran haddii ay ku dhacaan COVID-19, sida shaqaalaha daryeelka caafimaadka, dadka waayeelka ah ee ku nool kalkaalinta ama xarumaha caawinta, iyo shaqaalaha kale ee muhiimka ah.

Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) waxay adeegsan doontaa hagitaan tirade sii kordheysa ee isbitalada, farmashiyasaha iyo nimdaamka cafimaadka kuwaas oo heley talaal. DOH iyo Cafimaadka Daweynaha ee Seattle & King County waxay kala lamanayasha si deg-deg ay kordhiyaan tirade talaalka xarumaha iyo kordhinta helitaanka talaalka.

Laga bilaabo Janaayo 18, 2021, Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington waxay furtay qaybinta tallaalka iyada oo loo marayo wejiga 1b1.
Tallaalku wuxuu hadda u furan yahay dadka:

 • Marxalada 1a wu uqalmaa: (Bogan wuxuu ku qoran yahay English keliya) dhammaan shaqaalaha halista ugu jira helitaanka ama gudbinta COVID ee goobaha daryeelka caafimaadka; shaqaalaha xarunta daryeelka muddada-dheer iyo deggeneyaasha; iyo caawiyeyaasha caafimaadka iyo daryeelka guriga.
 • U qalmaa Wejiga 1b1
  • Da'da 65 sano iyo ka weyn
  • Kuwa Da'doodu tahay 50 ama ka weyn haddii ay ku nool yihiin guri ay ku nool yihiin laba fac ama ka badan, (sida waayeel iyo ilmaha looyahay awoow/ayeeyo), oo buuxiya shuruudahaas:
   • Ma noolaan karo si madaxbanaan wuxuuna ka heli karaa taageero qaraabo ama daryeel bixiye (mushaar ama mushaar la'aan) ama qof ka shaqeeya banaanka guriga
   • Wuxuu la nool yahay oo daryeelaa cunug yar, sida waalid weyn oo leh cunug yar awoowe/ayeeyo.

Uma qalma wejiga:

 • Qof ka yar 50 sano
 • Qof 50 jir ah ama ka weyn oo daryeela lammaane ama saaxiib
 • Qof weyn oo waayeel ah oo awood u leh inuu si madaxbanaan u noolaado oo daryeelo qaraabadooda / carruurtooda.

Baro wax badan oo ku saabsan u-qalmitaanka iyo tallaalka Gobolka King. (Bogan wuxuu ku qoran yahay English keliya)

 • Tallaalka COVID waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkana waxaa lagu dabooli doonaa dadka aan caymiska ku jirin. Waxaa jiri kara lacag-bixin ama lacag-bixin xafiis booqasho, iyadoo kuxiran qorshahaaga caymiska ama dhakhtarka aad u aragto inuu tallaalo.
 • Caafimaadka Dadweynaha sidoo kale waxay qorsheyneysaa xarumo caafimaad oo tallaal oo bilaash ah marka la helo saad talaal.

Tallaallada COVID-19 waa inay maraan tijaabooyin caafimaad oo adag oo kumanaan ka-qaybgalayaal daraasad ah ay qaataan tallaalka. Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) wuxuu qiimeeyaa xogta sayniska ee daraasaddan si loo go'aamiyo badbaadada iyo waxtarka tallaal kasta. FDA waxay ku tiirsan tahay falanqaynta iyo talooyinka kooxda latalinta ee saynisyahano madaxbanaan iyo khubaro, Tallaalada iyo La-talinta Waxyaabaha Biyolojiga La Xiriira  (VRBPAC)
VRBPAC meetings waa u furan yihiin dadweynaha.

Haddii tallaalku la kulmo heerarka amniga iyo waxtarka ee FDA, FDA waxay ka dhigi kartaa tallaallada loo heli karo in looga isticmaalo Mareykanka oggolaansho-dhaqameed ama oggolaansho adeegsi deg-deg ah.

Ka dib markii FDA ay go'aan ka gaarto, hay'ad latalin madaxbanaan oo labaad oo khubarada mmunisation ah, Mareykanka Guddiga La-talinta ee Ku-Dhaqanka Tallaalka (ACIP), waxay dib u eegi doonaan xogta badbaadada iyo waxtarka tallaalka. Waxay talooyin u soo jeedin doonaan CDC iyaga oo la raacaya hagista bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyo dadweynaha ee ku saabsan isticmaalka tallaalka.


La-socodka Amniga Tallaalka

Ka dib tallaal kasta oo loo oggolaado isticmaalka, oo ay ku jiraan tallaallada COVID, tiro badan nidaamyada kormeerka amniga   diyaar u yihiin inay daawadaan dhibaatooyinka soo raaca ee suurtagalka ah. Haddii waxyeelo daran oo daran oo lama filaan ah la ogaado, khubaradu waxay u shaqeeyaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si ay u go'aamiyaan inay tahay walaac nabadgelyo oo dhab ah iyo in kale. Tani waxay u adeegtaa sidii qiimeyn socota oo amniga ah xitaa marka tijaabooyinka caafimaad la dhammeeyo. Tallaalka COVID-19, CDC iyo FDA waxay ballaariyeen nidaamyada kormeerka amniga si ay si taxaddar leh u qiimeeyaan amniga waqtiga-dhabta ah ayna hubiyaan in tallaallada COVID-19 ay yihiin kuwo sida ugu macquulsan u badbaado badan.


Kaliya xirfadlayaal caadimaaf oo ruqsad haysta oo tababaran ayaa bixin kara talaalada

Kaliya shaqsiyaadka ay yihiin shati loo siiyay oo loo tababaray maamulida tallaalada  awoodi doonaan inay bixiyaan tallaal. Mar alla markii tallaalku si ballaaran u helo dadweynaha, noocyo badan oo daryeel caafimaad bixiyeyaal ah ayaa bixin doona tallaal si tallaalka looga dhigo mid u fududeeya dhammaan dadka xiiseynaya inay helaan. Bixiyeyaashani waxay ku siin karaan tallaal bukaan socod eegtada iyo isbitaalada iyo dhacdooyin badan oo guurguura ama ka soo baxa bulshada dhexdeeda.

 • Tallaal badbaado leh oo wax ku ool ah oo ka dhan ah COVID-19 waa tilaabo weyn. Laakiin tallaalka kaligiis ma joojin doono aafada isla markiiba.
 • Xitaa ka dib marka tallaal la helo, joojinta masiibada waxay sii wadi doontaa inay u baahato qof walba - xitaa haddii la tallaalo - inuu sii wado inuu raaco dhammaan tilmaamaha hadda si loo ilaaliyo naftooda iyo dadka kale, oo ay ku jiraan xirashada maaskaro, ka fogaanshaha ugu yaraan 6 fuudh dadka kale, xaddididda howlaha banaanka guriga iyo ka fogaanshaha dadka badan, gacmo dhaqashada badanaa, raacitaanka hagida safarka CDC, iyo raacitaanka hagida karantiilida ka dib soo gaadhista qof qaba COVID-19.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19:


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/somali