Skip to main content
Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
Dhallaanka iyo caruurta 6 bilood iyo wixii ka weyn jira waxay hadda qaadan karaan tallaalka COVID-19

Tallaallada COVID-19 ee Moderna iyo Pfizer waxaa hadda loo oggolaaday isticmaalka amarjansiga ee qof kastoo jira 6 bilood ama ka weyn.

U booqo Ku qaado tallaalka King County goobaha tallaalka iyo ballamo.

Warbixin ku saabsan sida joogtada ah cusboonaysiiska sida talaalka loo helo. Waxaan ku shaqeyneyna sida loo heli laha cusbooneysiiska oo turjuman oo sida ugu dhaqsahaha badan, lakin waxa jiri kara dib u dhac ay ugu wacan tahay turjumada iyo ku soo bandhigida bogga. Waad ku mahadsan dulqaad kaaga.

Cusbooneysiiska ugu dambeyey iminkadan waa English: kingcounty.gov/covid/vaccine.

Qof kasta oo jira 5 sano iyo wixii ka weyn ayaa hadda xaq u leh tallaalka COVID-19. Waqtigaan, tallaalada COVID-19 looma oggola carruurta ka yar da'da 5 jir. Tijaabooyin caafimaad oo loogu talagalay carruurta yaryar ayaa hadda socda.

Baro wax badan oo ku saabsan u-qalmitaanka iyo tallaalka Gobolka King. (Bogan wuxuu ku qoran yahay English keliya)

Irbadaha xoojinta koobaad (5 sano+)

Qof kasta oo 5 sano jira ama ka weyn waxaa habboon inuu qaato irbad xoojiso ah si uu ugu ilaalsanaado si buuxda:

 • 5 bilood kadib irbadda labaad ee Pfizer ama Modern (FIIRO-GAARA: Dadka jir difaacoodu hooseeyo waxaa laga yaabaa inay qaataan irbado saa’id ah. Qaado xoojiso 3 bilood kadib irbaddii labaad ee taxanahaaga koobaad.)
 • 2 bilood kadib hal irbad ee J&J ah

Tallaalka labaad ee xoojiya tallaalka

Dadka ay tahay inay helaan tallaalada xoojisa ee labaad ee Pfizer iyo Moderna COVID:

Sidoo kale waxaa u qalma:

 • 18 Sano jir iyo wixii ka weyn kuwasoo qaatay labadii talaalka ee J&J iyo kii xoojiska ahaa.

Hadaad u qalanto, waxaad qaadan kartaa xoojisada 2'aad ugu yaraan 4 bilood kadib xoojisadaadii 1'aad.

CDC waxay ku talisaa qofkasta oo 5 sano jira oo jir difaacoodu si xun ama si dhexdhexaad ah u wiiqmay (jir-difaac hooseeya) inuu qaato irbad sadexaad ee tallaalka. Irbadda sadexaad waa qeyb ka mid ah taxanaha tallaalkooda koobaad, ma ahan xoojiso.

Dadka 12 jira ama ka weyn oo jir difaacoodu si xun ama si dhexdhexaad ah u hooseeyo waa inay sidookale qaataan irbadaha xoojisada 2.

Haddii 2-daadii irbadood ee ugu horreeyay ahaayeen Pfizer/Moderna:

 • Irbad dheeri ah: Pfizer/Moderna, ugu yaraan 1 bil kadib irbadda 2'aad
 • Xoojisada 1'aad: Pfizer/Moderna, 3 bilood kadib irbadda sadexaad
 • Xoojisada 2'aad: Pfizer/Moderna, 4 bilood kadib xoojisada 1'aad
 • Kuwaan waxay ka dhiganyihiin 5 irbadood tootaal ahaan

Hadaad u qaadatay J&J irbaddaadii koobaad:

 • Irbad dheeri ah: Pfizer/Moderna, 2 bilood kadib hal irbad ee J&J ah.
 • Xoojisada 1'aad: Pfizer/Moderna, 2 bilood kadib irbadda dheerigaa
 • Xoojisada 2'aad: Pfizer/Moderna, 4 bilood kadib xoojisada 1'aad
 • Tan waxay ka dhigantahay 4 irbadood tootal ahaan

U booqo Ku qaado tallaalka King County goobaha tallaalka iyo ballamo.

Ma jiro wax kharash ah oo ku baxa tallaalka COVID-19, iyadoon loo eegin soogalootiga ama xaaladda caymiska caafimaadka. Tallaalka waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkana waxaa lagu dabooli doonaa dadka aan caymiska ku jirin.

Talaal bixiyaasha COVID-19 ma:

 • Kugu ma soo dalaci doono tallaalka
 • Si toos ah kuuguma soo dallaci doono wixii khidmad ah ee maamul, lacag bixinno ah, ama caymis
 • U diid karaan tallaalka qof kasta oo aan lahayn caymiska caafimaadka, aan caymis ku jirin, ama ka baxsan shabakadda
 • Kuu dalab booqasho xafiis ama khidmad kale qaataha haddii adeegga kaliya ee la bixiyo uu yahay tallaalka COVID-19
 • Ubaahan adeegyo dheeri ah si qofku u helo tallaalka COVID-19; si kastaba ha noqotee, adeegyo daryeel caafimaad oo dheeri ah ayaa la bixin karaa isla markaa isla markaana biil loogu bixin karaa sida ugu habboon

Talaal bixiyaasha COVID-19 waxay:

 • Ka dalban karaan magdhow ku habboon qorshaha ama barnaamijka ceymiska qofka (tusaale: caymiska caafimaadka gaarka loo leeyahay, Medicare, Medicaid) ee khidmadda maamulka tallaalka. Si kastaba ha noqotee, adeeg-bixiyeyaashu kuma soo dallaci karaan tallaal qaata dheelitirka biilka.

Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County iyo kuwa kaleba waxay bixiyaan xarumo caafimaad oo tallaal oo bilaash ah. Qeybinta sinaanta ayaa mudnaan u leh rugahan caafimaad. Macluumaad dheeri ah waxaa laga heli karaa boggayaga Tallaalka ee Degmada King County.

Tallaallada COVID-19 waa inay maraan tijaabooyin caafimaad oo adag oo kumanaan ka-qaybgalayaal daraasad ah ay qaataan tallaalka. Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) wuxuu qiimeeyaa xogta sayniska ee daraasaddan si loo go'aamiyo badbaadada iyo waxtarka tallaal kasta. FDA waxay ku tiirsan tahay falanqaynta iyo talooyinka kooxda latalinta ee saynisyahano madaxbanaan iyo khubaro, Tallaalada iyo La-talinta Waxyaabaha Biyolojiga La Xiriira  (VRBPAC)
VRBPAC meetings waa u furan yihiin dadweynaha.

Haddii tallaalku la kulmo heerarka amniga iyo waxtarka ee FDA, FDA waxay ka dhigi kartaa tallaallada loo heli karo in looga isticmaalo Mareykanka oggolaansho-dhaqameed ama oggolaansho adeegsi deg-deg ah.

Ka dib markii FDA ay go'aan ka gaarto, hay'ad latalin madaxbanaan oo labaad oo khubarada mmunisation ah, Mareykanka Guddiga La-talinta ee Ku-Dhaqanka Tallaalka (ACIP), waxay dib u eegi doonaan xogta badbaadada iyo waxtarka tallaalka. Waxay talooyin u soo jeedin doonaan CDC iyaga oo la raacaya hagista bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyo dadweynaha ee ku saabsan isticmaalka tallaalka.


La-socodka Amniga Tallaalka

Ka dib tallaal kasta oo loo oggolaado isticmaalka, oo ay ku jiraan tallaallada COVID, tiro badan nidaamyada kormeerka amniga   diyaar u yihiin inay daawadaan dhibaatooyinka soo raaca ee suurtagalka ah. Haddii waxyeelo daran oo daran oo lama filaan ah la ogaado, khubaradu waxay u shaqeeyaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si ay u go'aamiyaan inay tahay walaac nabadgelyo oo dhab ah iyo in kale. Tani waxay u adeegtaa sidii qiimeyn socota oo amniga ah xitaa marka tijaabooyinka caafimaad la dhammeeyo. Tallaalka COVID-19, CDC iyo FDA waxay ballaariyeen nidaamyada kormeerka amniga si ay si taxaddar leh u qiimeeyaan amniga waqtiga-dhabta ah ayna hubiyaan in tallaallada COVID-19 ay yihiin kuwo sida ugu macquulsan u badbaado badan.


Kaliya xirfadlayaal caadimaaf oo ruqsad haysta oo tababaran ayaa bixin kara talaalada

Kaliya shaqsiyaadka ay yihiin shati loo siiyay oo loo tababaray maamulida tallaalada  awoodi doonaan inay bixiyaan tallaal. Mar alla markii tallaalku si ballaaran u helo dadweynaha, noocyo badan oo daryeel caafimaad bixiyeyaal ah ayaa bixin doona tallaal si tallaalka looga dhigo mid u fududeeya dhammaan dadka xiiseynaya inay helaan. Bixiyeyaashani waxay ku siin karaan tallaal bukaan socod eegtada iyo isbitaalada iyo dhacdooyin badan oo guurguura ama ka soo baxa bulshada dhexdeeda.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19:


Si waafaqsan sharciga xuquuqda madaniga ee Federaalka, Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & Degmada King ma takoorto barnaamij kasta ama waxqabad ku salaysan dabaqadda qofka la ilaaliyo, oo ay ku jirto laakiin aan ku koobnayn jinsiyadda, midabka, asalka wadanka, diinta, aqoonsiga jinsga (oo ay ku jiraan muujinta jinsiga), doorashada jinsiga isu-tagga, naafonimada, da'da, iyo xaaladda guurka. Haddii aad qabto cabasho oo aad rabto inaad gudbiso cabasho, ama aad qabtid su'aal ku saabsan takooridda suurtogalka ah, fadlan kala xiriir Barnaamijka Xuquuqda Madaniga ee Degmada King civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (fadlan sheeg luqaddaada si loo fasiro); TTY Relay 7-1-1; ama boostada (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/somali