Skip to main content
King County logo

Oktoobar 13, 2022: Tallaallo xoojin oo cusub baa hadda diyaar ah. Irbadaha xoojinta ee cusub ayaa beegsan doona caabuqyada Omicron ee faafaya iyo sidookale noocii asalka ahaa ee feyraska COVID.

Waxaa habboon in aad qaadato xoojisada cusub haddii:

  • Aad jirto 2 sano ama ka weyntahay,
  • Aad dhameystirtay taxanahaagii koobaad ee tallaallada (2-dii irbadood ee koobaad ee Moderna/Pfizer/Novavax ama 1-kii irbad ee Johnson & Johnson), iyo
  • Ay kasoo wareegtay ugu yaraan 2 bilood irbaddaadii ugu dambeysay (irbaddaadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in ay ahayd irbad koobaad ama irbad xoojin ah).

Qof kasta oo u qalma waxaa habboon inuu qaato xoojisada cusub, iyo gaar ahaan dadka ka weyn da’da 50 ama dadka leh jir difaac wiiqmay ama xaalado caafimaad sida sonkorow ama cudur wadne.

U booqo Ku qaado tallaalka King County goobaha tallaalka iyo ballamo.

Flyer (PDF): Kobciyeyaasha COVID-19 ee la cusboonaysiiyay

Tallaalka COVID-19 waa bilaash oo caymis looma baahna. Qof kasta da’da 6 bilood ama ka weyn wuxuu qaadan karaa tallaalka COVID-19. CDC waxay kula talisaa in Pfizer ama Moderna ka tayo roon yihiin tallaalka J&J tallaalada bilowga ah iyo kuwa xoojiska labadaba. Wax badan ka baro tallaalka dhalinyarada oo booqo kingcounty.gov/youthvaccine/somali

Ballan looma baahna: farmashiyeyaasha, rugaha caafimaadka, iyo xarumaha caafimaadka dadwaynaha intooda badan hadda waxay bixiyaan tallaalka COVID-19 . Geli lambarkaaga sib-ka aaladda Washington's Vaccine Locator (ka dooro luqaddaada liiska luqadaha) si aad u hesho goobta tallaalka ee kuugu dhow.

Warbixin ku saabsan sida joogtada ah cusboonaysiiska sida talaalka loo helo. Waxaan ku shaqeyneyna sida loo heli laha cusbooneysiiska oo turjuman oo sida ugu dhaqsahaha badan, lakin waxa jiri kara dib u dhac ay ugu wacan tahay turjumada iyo ku soo bandhigida bogga. Waad ku mahadsan dulqaad kaaga.

Cusbooneysiiska ugu dambeyey iminkadan waa English: kingcounty.gov/covid/vaccine.

  Sideen ku heli karaa tallaalka COVID-19 gudaha degmada King?

Qof kasta oo da'diisu tahay 6 bilood iyo wixii ka weyn wuxuu hadda xaq u leeyahay tallaalka COVID-19. Qof kasta oo da'diisu tahay 5 sano iyo wixii ka weyn wuxuu xaq u leeyahay tallaalka xoojiska.

Baro wax badan oo ku saabsan u-qalmitaanka iyo tallaalka Gobolka King.

Khayraadka:

Hagitaanka hadda jira ee cidda qaadan karta irbadda xoojinta, marka la qaato, iyo nooca la qaato:

CDC waxay ku talisaa qofkasta oo 5 sano jira oo jir difaacoodu si xun ama si dhexdhexaad ah u wiiqmay (jir-difaac hooseeya) inuu qaato irbad sadexaad ee tallaalka. Irbadda sadexaad waa qeyb ka mid ah taxanaha tallaalkooda koobaad, ma ahan xoojiso.

Caruurta iyo dadka jir difaacooda liito waxay sidookale qaadan karaan irbadaha xoojinta markii loo qalmo.

U booqo Ku qaado tallaalka King County goobaha tallaalka iyo ballamo.

Ma jiro wax kharash ah oo ku baxa tallaalka COVID-19, iyadoon loo eegin soogalootiga ama xaaladda caymiska caafimaadka. Tallaalka waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkana waxaa lagu dabooli doonaa dadka aan caymiska ku jirin.

Talaal bixiyaasha COVID-19 ma:

  • Kugu ma soo dalaci doono tallaalka
  • Si toos ah kuuguma soo dallaci doono wixii khidmad ah ee maamul, lacag bixinno ah, ama caymis
  • U diid karaan tallaalka qof kasta oo aan lahayn caymiska caafimaadka, aan caymis ku jirin, ama ka baxsan shabakadda
  • Kuu dalab booqasho xafiis ama khidmad kale qaataha haddii adeegga kaliya ee la bixiyo uu yahay tallaalka COVID-19
  • Ubaahan adeegyo dheeri ah si qofku u helo tallaalka COVID-19; si kastaba ha noqotee, adeegyo daryeel caafimaad oo dheeri ah ayaa la bixin karaa isla markaa isla markaana biil loogu bixin karaa sida ugu habboon

Talaal bixiyaasha COVID-19 waxay:

  • Ka dalban karaan magdhow ku habboon qorshaha ama barnaamijka ceymiska qofka (tusaale: caymiska caafimaadka gaarka loo leeyahay, Medicare, Medicaid) ee khidmadda maamulka tallaalka. Si kastaba ha noqotee, adeeg-bixiyeyaashu kuma soo dallaci karaan tallaal qaata dheelitirka biilka.

Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County iyo kuwa kaleba waxay bixiyaan xarumo caafimaad oo tallaal oo bilaash ah. Qeybinta sinaanta ayaa mudnaan u leh rugahan caafimaad. Macluumaad dheeri ah waxaa laga heli karaa boggayaga Tallaalka ee Degmada King County.

Tallaallada COVID-19 waa inay maraan tijaabooyin caafimaad oo adag oo kumanaan ka-qaybgalayaal daraasad ah ay qaataan tallaalka. Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) wuxuu qiimeeyaa xogta sayniska ee daraasaddan si loo go'aamiyo badbaadada iyo waxtarka tallaal kasta. FDA waxay ku tiirsan tahay falanqaynta iyo talooyinka kooxda latalinta ee saynisyahano madaxbanaan iyo khubaro, Tallaalada iyo La-talinta Waxyaabaha Biyolojiga La Xiriira  (VRBPAC)
VRBPAC meetings waa u furan yihiin dadweynaha.

Haddii tallaalku la kulmo heerarka amniga iyo waxtarka ee FDA, FDA waxay ka dhigi kartaa tallaallada loo heli karo in looga isticmaalo Mareykanka oggolaansho-dhaqameed ama oggolaansho adeegsi deg-deg ah.

Ka dib markii FDA ay go'aan ka gaarto, hay'ad latalin madaxbanaan oo labaad oo khubarada mmunisation ah, Mareykanka Guddiga La-talinta ee Ku-Dhaqanka Tallaalka (ACIP), waxay dib u eegi doonaan xogta badbaadada iyo waxtarka tallaalka. Waxay talooyin u soo jeedin doonaan CDC iyaga oo la raacaya hagista bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyo dadweynaha ee ku saabsan isticmaalka tallaalka.


La-socodka Amniga Tallaalka

Ka dib tallaal kasta oo loo oggolaado isticmaalka, oo ay ku jiraan tallaallada COVID, tiro badan nidaamyada kormeerka amniga   diyaar u yihiin inay daawadaan dhibaatooyinka soo raaca ee suurtagalka ah. Haddii waxyeelo daran oo daran oo lama filaan ah la ogaado, khubaradu waxay u shaqeeyaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si ay u go'aamiyaan inay tahay walaac nabadgelyo oo dhab ah iyo in kale. Tani waxay u adeegtaa sidii qiimeyn socota oo amniga ah xitaa marka tijaabooyinka caafimaad la dhammeeyo. Tallaalka COVID-19, CDC iyo FDA waxay ballaariyeen nidaamyada kormeerka amniga si ay si taxaddar leh u qiimeeyaan amniga waqtiga-dhabta ah ayna hubiyaan in tallaallada COVID-19 ay yihiin kuwo sida ugu macquulsan u badbaado badan.


Kaliya xirfadlayaal caadimaaf oo ruqsad haysta oo tababaran ayaa bixin kara talaalada

Kaliya shaqsiyaadka ay yihiin shati loo siiyay oo loo tababaray maamulida tallaalada  awoodi doonaan inay bixiyaan tallaal. Mar alla markii tallaalku si ballaaran u helo dadweynaha, noocyo badan oo daryeel caafimaad bixiyeyaal ah ayaa bixin doona tallaal si tallaalka looga dhigo mid u fududeeya dhammaan dadka xiiseynaya inay helaan. Bixiyeyaashani waxay ku siin karaan tallaal bukaan socod eegtada iyo isbitaalada iyo dhacdooyin badan oo guurguura ama ka soo baxa bulshada dhexdeeda.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19:


Si waafaqsan sharciga xuquuqda madaniga ee Federaalka, Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & Degmada King ma takoorto barnaamij kasta ama waxqabad ku salaysan dabaqadda qofka la ilaaliyo, oo ay ku jirto laakiin aan ku koobnayn jinsiyadda, midabka, asalka wadanka, diinta, aqoonsiga jinsga (oo ay ku jiraan muujinta jinsiga), doorashada jinsiga isu-tagga, naafonimada, da'da, iyo xaaladda guurka. Haddii aad qabto cabasho oo aad rabto inaad gudbiso cabasho, ama aad qabtid su'aal ku saabsan takooridda suurtogalka ah, fadlan kala xiriir Barnaamijka Xuquuqda Madaniga ee Degmada King civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (fadlan sheeg luqaddaada si loo fasiro); TTY Relay 7-1-1; ama boostada (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/somali