Skip to main content
King County logo

Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) ayaa go'aamisa qaybinta talaalka gobalkeena (websaytka wuxuu ku qoranyahay Ingiriis keliya)  iyo u-qalmitaanka Marxaladaha tallaalka.

Kooxaha dhowaan u-qalma waxaa ka mid ah qof kasta oo jira da'da 60 ama ka weyn, qabana 2 ama in ka badan xaalado caafimaad oo daran, iyo shaqaalaha dhismaha, wax soo saarka, iyo makhaayadaha iyo adeegyada cuntada. Eeg "Yaa hadda is tallaali kara" wixii faahfaahin ah.

Fadlan eeg “Sidee laysku tallaalo” hoos ku qoran wixii ah xulashooyinka ballan samaysashada, oo ay ku jiraan goobaha King County Vaccination Partnership (Iskaashiga Tallaalka King County) ee Auburn, Kent, Redmond, iyo Seattle.

Caawinta Taleefanka Waa La Heli Karaa

Haddii aad u baahan tahay tarjumaad luqadeed ama caawimaad khadka tooska ah, khadka taleefan ee soo socda ayaa la heli karaa. Fadlan sheeg luqadda aad doorbideyso markii lagugu xirayo:

 • Khadka telefoonka Caawinta Gobolka WA ee COVID-19: 1-800-525-0127 ama 1-888-856-5816 (ka dib riix #), 6am - 10pm Isniinta, 6am - 6pm (Talaado - Axad)

 • King County COVID-19 Xarunta Wicitaanka: 206-477-3977, 8am - 7pm

Warbixin ku saabsan sida joogtada ah cusboonaysiiska sida talaalka loo helo. Waxaan ku shaqeyneyna sida loo heli laha cusbooneysiiska oo turjuman oo sida ugu dhaqsahaha badan, lakin waxa jiri kara dib u dhac ay ugu wacan tahay turjumada iyo ku soo bandhigida bogga. Waad ku mahadsan dulqaad kaaga.፡

Cusbooneysiiska ugu dambeyey iminkadan waa English kingcounty.gov/vaccine.

Sidee loo heli kara talaalka

Tallaalka ayaa loo heli karaa shaqsiyaadka u qalma iyada oo aan loo eegin caymiska, muwaadinnimada, ama xaaladda soogalootinimada. Wax lacag ah lagaa qaadi maayo laguguna soo dallaci maayo oo tallaal ku saabsan. Tallaalka waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkuna wuxuu dabooli doonaa dadka aan caymiska lahayn.

Saadka tallaalka iyo ballamaha ayaa xilligan xadidan. Waxaa laga yaabaa in dib u dhac ku yimaado jadwalka. Helitaanka tallaalku way fududaan doontaa marka ay bixiyeyaashu helaan qiyaaso badan iyo goobo tallaal oo aad u sarreeya oo furan.

Flyer: Sida loo qabsado Ballanta Talaalka COVID-19 (PDF)

Flyer፡ Helitaanka Goobaha Iskaashiga Tallaalka ee King County (PDF)


Laga bilaabo Maarso 31, 2021, Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington waxay furtay qaybinta tallaalka iyada oo loo marayo Phase 1b4.

Tallaalka ayaa loo heli karaa kooxaha hoos ku taxan iyada oo aan loo eegin caymiska, muwaadinnimada, ama xaaladda soogalootinimada. Wax lacag ah lagaa qaadi maayo laguguna soo dallaci maayo oo tallaal ku saabsan. Tallaalka waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkuna wuxuu dabooli doonaa dadka aan caymiska lahayn.

Uqalma cusub (laga bilaabo 3/31/21):

 • Qof kasta oo da'diisu u dhexeyso 60 iyo 64

 • U qalma Wejiga 1b3: Dadka da'doodu tahay sano 16 jir iyo wixii ka weyn oo leh 2 ama in ka badan oo xanuuno xaalado caafimaad oo daran sida ku qoran liiska xaaladaha CDC. (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya)

 • U qalma Wejiga 1b4:
  • Dadka (deggeneyaasha, shaqaalaha, mutadawiciinta) ka hawlgala meelaha qaarkood ee ay isugu yimaada dad badan oo halis sare leh:
   • Guryo kooxeedyo loogu talagalay shakhsiyaadka naafada ah, oo ay kujiraan jirrada dhimirka oo daran, horumarin iyo naafonimo maskaxeed, iyo naafonimo jireed iyo sidoo kale xarumaha isticmaalka maandooriyaha oo aan hore lagu daboolin Wejiga 1.
   • Xabsiyada, jeelasha, xarumaha dadka lagu hayo, iyo xarumaha la midka ah
   • Meelaha u adeegta dadka ay la soo deristo hoy la'aanta (tusaale guri ku meel gaar ah, hoy)
   • Hoyga rabshadaha guriga
  • Shaqaalaha halista badan ee ka hawlgala meelaha meelaha ay iskugu imaadaan dad badan sida goobaha waaxyaha soo socda:
   • Makhaayadaha iyo adeegyada cuntada
   • Wax soo saarka
   • Dhismaha

   Fiiro gaar ah: Meelaha layskugu imaado waxaa loola jeedaa ka shaqeynta meel dhisma ah oo ay kugu weegaarsan yihiin dadka kale halkaasoo masaafada jireed aysan ka dhici karin. Shaqaalaha goobahan ee awood u leh inay ka fogaadaan dadka kale, kaga shaqeeyaan qaab masaafo ama kaga shaqeeyaan meel ka baxsan goobta isku imaatinka.

Tallaalku sidoo kale wuxuu u furan yahay dadka:

 • Phase 1a u qalma: (websaytkan waa ingiriis keliya) dhammaan shaqaalaha halista ugu jira helitaanka ama gudbinta COVID-19 ee goobaha daryeelka caafimaadka; shaqaalaha xarunta daryeelka muddada-dheer iyo deggeneyaasha; iyo caawiyeyaasha caafimaadka iyo daryeelka guriga.

 • U qalmaa Phaseka 1b1:
  • Da'da 65 sano iyo ka weyn
  • Kuwa Da'doodu tahay 50 ama ka weyn haddii ay ku nool yihiin guri ay ku nool yihiin laba fac ama ka badan, (sida waayeel iyo ilmaha looyahay awoow/ayey), oo buuxiya shuruudahaas:
   • Ma noolaan karo si madaxbanaan wuxuuna ka heli karaa taageero qaraabo ama daryeel bixiye (mushaar ama mushaar la'aan) ama qof ka shaqeeya banaanka guriga
   • Wuxuu la nool yahay oo daryeelaa ilmaha yar, sida waalid weyn oo leh cunug awoow/ayeey loo yahay.
  • PreK - 12 bare iyo shaqaalaha iskuulka
  • Shaqaalaha daryeelka carruurta, oo ay ku jiraan:
   • Bixiyeyaasha xanaanada cunugga ee ruqsada haysta, iyo xubnaha qoyska ee ku nool gurigooda.
   • Qoyska, asxaabta, iyo daris bixiyeyaasha ruqsad-la'aanta ah ee aqbala kaalmada Daryeelka Ilmaha ee Xiriirinta Shaqeynta. Adeeg bixiyayaashani waxay u adeegi karaan ilaa 6 carruur ah.
   • ECEAP, bixiyeyaasha dugsiga barbaarinta ee gobolka ee ay maalgeliso Washington. Tani waxay la mid tahay barnaamijka Head Start ee qaranka.
   • Bixiyeyaasha horumarinta dhalinyarada iyo caruurta da’da iskuulka ee ruqsad-kadhaafka ah ee daryeel siinaya carruurta da'da iskuulka ah tan iyo markii uu cudurku bilaabmay iskuuladana la xiray loona wareejiyay barashada internetka ama isku-darka.

 • U qalma Phase 1b2:
  • Shaqaalaha halista badan ku jira ee ka shaqeeya goobaha qaarkood ee dad badan isugu yimaadaan ee waaxaha soosocda:
   • Beeraha
   • Shaqaalaha maraakiibta kaluumeysiga
   • Ka shaqeynta Cuntada
   • Bakhaarada cuntada
   • Xabsiyada iyo xarumaha dadka lagu hayo
   • Maxkamadaha
   • Gadiidka dadweynaha
   • Gurmadayaasha kowaad oo aan lagu darin qeybihii hore(marka laga reebo maamulayaasha ama kuwa meelaha fog ka shaqeyn kara)
   • Waxbarashada hore ee shaqaalaha barnaamijka daryeelka caruurta,horumarinta dhalinyarada ,iyo xerooyinka maalinlaha ah ee aan lagu darin Phase 1b1.

   Meelaha lagu badanyahay waxaa loola jeedaa ka shaqeynta meel xiran oo dadka kale agtooda ah halkaasoo eey suurtagal ahayn in la kala fogaado.

  • Haweenka uurka leh
  • Dadka naafada ah oo halis badan ugu jira xanuun daran oo uu keeno COVID-19.

Ka baro wax badan oo ku saabsan tilmaamaha mudnaanta tallalka ee Washington (websaytkan waa ingiriis keliya).

Waxaad u baahntahay inaad horay usoo qaadatid:

 • Aqoonsiga taariikhda dhalashada: gobolka, qabiilka, ama aqoonsi ay soo saartay federaalka. Biil ama ogeysiis bangi oo leh magacaaga iyo cinwaankaaga sidoo kale waa la isticmaali karaa. Aqoonsiga Shaqaalaha waa la isticmaali karaa haddii aad xaq u leedahay Phase 1a.

 • Xidho gacmo-gaab ama gacmo-furan oo si fudud isu rogi kara si aad uga tallaasho cududdaada sare.

Sida loo tago Halkaas:

Haddii aad ku nooshahay King County oo aad u baahan tahay gaadiid aad si aad u tagto ballanta tallaalkaaga, waxaa jira fursado badan:

 • Raadi Gaadiid: Wixii ku saabsan gaadiid, barnaamijyada tabarucaada, iyo qorsheynta safarkaaga, booqo http://www.findaride.org (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya). Wixii su'aalo u qalmida iyo macluumaad dheeraad ah, booqo http://www.findaride.org/covid (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya).

 • Adeega baska: King County Metro waxay bixisaa xulashooyin gaadiid oo badan si aad u tagto ballamada talaalka, oo ay kujiraan safarka baska, Paratransitka Access, iyo gawaarida bulshada. Ka baro waxbadan oo ku saabsan ikhtiyaarrada safarka ee 'King County Metro' halkan ama wac 206-553-3000.

  Ogsoonow, goobaha tallaal ee lagu dhex wado ma qaadi karaan macaamiisha socodka oo waxay u baahan yihiin baabuur ama gaari, sidaa darteed gaadiidka dadweynaha ma noqon doono ikhtiyaar wanaagsan goobahan. Ka hubi faahfaahinta helitaanka bixiyaha tallaalka ka hor ballantaada.

 • Ma leedahay Medicaid ama Kaarka Apple Health? Ka wac Hopelink Medicaid 800-923-7433 (hubi u qalmitaanka)

 • Ma tahay qof da' weyn mise tahay naafo? Ka wac Metro Access 206-205-5000 (hubi u qalmitaanka).

 • Ma waxaad isku dayeysaa inaad ballan u sameyso gaadiidka dad badan? Buuxi foomkan (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya) xubin ka tirsan kooxda Hopelink Mobility Management ayaa kula socon doonta adiga.

Haddii aad u baahan tahay caawimaad taleefan ama tarjumaad, ka ka wac Khadka Caawinta Tallaalka Laysku duway lambarka 425-943-6706 Isniinta - Jimcaha inta u dhexeysa 8:30 AM - 4:00 PM oo riix 5 si aad u hesho caawin dhanka luuqadda ah.

Flyer: Talooyinka Saraakiisha Caafimaadka: Talaalka COVID-19 Kaddib (PDF)


Ballan labaad sameesoa

Haddii aad qaadanayso tallaal 2-jeer, ballan ka sameyso tallalka labaad ballantaada tallaalka ka dib marka aad hesho talaalka koowaad. Waa inaad qaadataa talaalkaada labaad 21 maalmood (Pfizer-BioNTech) ama 28 maalmood (Moderna) kadib talaalka koowaad kadib. Qiyaasta labaad waxay ka bixin doontaa difaac buuxa fayraska.

Uma baahnid qaadasho labaad ee tallaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 - hal tallaal ayaa bixiyo difaac buuxa.

Saxiix u samee V-safe

Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waxay abuureen aalad, V-safe (Bogan wuxuu ku qoran yahay English keliya), si loola socdo badbaadada tallaalka. V-safe waa aalad ku saleysan taleefannada casriga ah oo adeegsata farriimaha qoraalka iyo sahaminta websaydhka si ay u bixiso baaritaanno caafimaad oo shakhsi ahaaneed ka dib markaad hesho tallaalka COVID-19. Si dhakhso leh ayaad ugu sheegi kartaa CDC haddii aad leedahay waxyeellooyin soo raaca ka dib qaadashada tallaalka COVID-19. CDC ayaa kula socon doonta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. V-safe waxay sidoo kale ku xasuusin doontaa inaad hesho talaalkaada labaad ee tallaalka COVID-19, haddii loo baahdo.

Waxa laga qabto waxyelooyinka tallalka

Hadii aad isku aragto xasaasiyad daran,wac 9-1-1 ama aad isbitaalka kuugu dhow. Wac daryeel cafimaad bixiyahaaga hadii aad isku aragto waxyelooyin kale oo dhib kugu haya ama aanan baxeyn.

U soosheeg waxyelooyinka tallalka nidaamka ka warbixinta waxyeloyinka daran ee tallalka ee FDA/CDC (VAERS) . Ka wac lambarka VAERS halkan 1-800-822-7967 ama interneetka ku dhiib warbixintaada halkan https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. (websaytkan waa ingiriis keliya) Ku xus magaca tallalka aad heshay sadarka kowaad ee sanduuqa #18 ee foomka warbixinta.

Sii wad taxaddarrada COVID-19

Tallaaladu waxay bixiyaan difaac heer sare ah oo kahortaga infekshinka, isbitaal dhigista, iyo dhimashada COVID-19 ah. Marka maxaan weli ugu baahan nahay inaan xiranno maaskaro iyo ka fogaanshaha dadka kale?

Waqtigan xaadirka ah, dadka badankood weli lama tallaalin - waxaan ku jirnaa marxalado aad u horreeya oo tallaal qaybinta ah oo leh saad kooban. Waxaan sidoo kale baraneynaa sida uu talaalku uga shaqeynayo ka hortagga dadka la tallaalay in eeysan ku faafinin dadka kale COVID-19 iyo sida uu wax uga qabto noocyada kala duwan ee coronavirus, kuwaas oo la ogyahay in ay ku wareegayaan King County.

Xitaa tallaalka kadib, waa muhiim inaad ilaaliso dadka kale. Sii wad inaad xirato maaskarada, xaddid howlaha ka baxsan guriga, iska ilaali meelaha dadku ku badan yihiin, xiriirka dadka kale ka dhig mid gaaban oo fog, hagaaji hawo soogalitaanka gudaha guriga, iyo in badan gacmahaaga dhaq.

Warka wanaagsan waa in marka aad si buuxda u qaadato tallalka,waxaad dib u bilaabi kartaa waxyaalo u istaagay cudurka daraadiis.

Dadka waxaa lagu tiriyaa in ay si buuxda u tallalanyihiin :

 • 2 todobaad ka dib taxanaha labaad, marka tallalku uu labo taxano ka kooban yahay, sida tallalada Moderna ama Pfizer AMA
 • 2 todobaad ka dib tallalka halka mar ah,sida tallalka Johnson & Johnson.

Hadii laga joogo wax ka yar 2 todobaad tallalkaada,ama wali kuu dhiman yahay taxanaha labaad, MA AHA in aad si buuxda u ilaalsantahay.Sii wad inaad qaadato dhamaan talaaboyinka ka hortaga ilaa aad si buuxda u heshid tallalka.

Hadii si buuxda laguu tallalay, waxaad:

 • Gudaha guriga kula kulmi kartaa dad kale oo si buuxda loo tallalay adigoo maaskaro la'an ah.
 • Gudaha guriga kula kulmi kartaa maaskaro la'an dad aan la tallalin oo ka socda wax aan ka badneyn hal qoys. Guriga gudihiisa ha isugu uruurina maaskaro la'an hadii mid ka mid ah dadkaas,ama qof kasta oo ay la nool yihiin,uu khatar badan ugu jiro xanuun daran oo ka yimaada COVID-19 (tusaalo ahaan dadka difaaca jirkooda uu liito,qof 65 ka weyn)
 • Hadii aad kulan la ogyahay la yeelatay qof uu kudhacay COVID-19 ,waxay u badan tahay inaad u baahneyn inaad karantiil gasho hadii aad qaado ,inaad astaamaha cudurka leedahay mooyee. Si aad u hubiso,halkan ka eeg tilmaamaha ku saabsan karantiilka.

Dadka sida buuxda loo tallalay waa in ay sii wadaan:

 • Xirashada maaskarada iyo ka fogaanshaha dadka kale fagaaraha marka la joogo.
 • Ka fogaanshaha kulamada dhexdhexaadka ama kuwa waaweyn.
 • Dib udhigida safarada gudaha iyo kuwa dibada. Hadii aad safarto,wali waxaad u baahantahay in aad raacdo shuruudaha CDC (websaytkan waa ingiriis keliya)
 • Ka fiirso astaamaha COVID-19 ,gaar ahaan hadii aad ag joogtay qof xanuusan. Hadii aad leedahay astaamaha COVID-19 ,iska baar oo guuriga jog dadkana ka fogow.
 • Raac tilmaamaha gobta shaqadaada.

Waxaan wali baaraynaa waxtarka tallaladu ee xaga kahortagitaanka faafida COVID-19 la socodsiintana way socotaa. Eeg websaydhka CDC si aad u hesho tilmaamihii ugu dambeeyay ee loogu talagalay dadka si buuxda u tallalan. (websaytkan waa ingiriis keliya).

Halkee laga heli karaa tallaallada hadda?

 • Xarumaha Daryeelka Muddada-dheer, dadka deggan guryaha dadka lagu xannaaneeyo, nolol caawimaad leh iyo qaar kale oo ka mid ah xarumaha daryeelka muddada-dheer ayaa qaata tallaalka goobta iyadoo loo marayo iskaashi qaran iyo silsilado farmashiye.

 • Nidaamyada Daryeelka Caafimaadka, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta, isbitaalada, iyo rugaha caafimaad ee bulshada, ayaa ah habka ugu muhiimsan ee inta badan dadka waaweyn ee ku nool King County ay u heli karaan tallaal.

 • Kooxaha Tallaalka Guurguura, oo ay iska kaashanayaan Caafimaadka Dadweynaha iyo Waaxyada Dabka ee deegaanka ayaa gaaraya dadka waaweyn ee ugu halista badan, oo ay ku jiraan kuwa ku nool Guryaha Qoyska ee Dadka Waaweyn iyo tas-hiilaadka waayeelka ee la awoodi karo.

 • Goobaha Tallaalka Volume-ka sareeya, oo ay isku dubariday Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha, ayaa waxay gaarayaan kooxo ku sugan koonfurta King County oo leh heerar sare oo isbitaal dhigid iyo geeri ka timaadda COVID-19, oo ay ku jiraan dadka waaweyn iyo shakhsiyaadka aan madax-bannaanida u noolaan karin, iyo daryeelayaashooda.

 • Farmashiyada: Sida tallaalka hargabka ee farmashiyaha xaafaddaada, silsilado badan oo farmashiyeyaal ah - oo ay ku jiraan dukaamada cuntada - waxay leeyihiin ballamo tallaal oo COVID-19 ah.

 • Rugaha Caafimaadka ee diimaha ama Bulshada Ku Salaysan: Goobaha cuntada, xarumaha waaweyn, iyo ururada diinta ku saleysan ayaa tusaale u ah halka lagu qorsheynayo rugaha caafimaad ee pop-up, isla marka la helo qiyaaso.

 • Tallaalka Guriga waa ikhtiyaar loogu talagalay dadka waaweyn ee guryaha aan kasoo bixi karin. Kooxaha talaalka wareega iyo daryeel caafimaad bixiyeyaasha idman ayaa samayn doona booqashada guryaha