Skip to main content
King County logo

Các liều vắc-xin COVID-19 tăng cường hiện tại chỉ dành cho những người có hệ miễn dịch suy giảm đáng kể, ví dụ những người đang điều trị ung thư hoặc được ghép tạng. Dữ liệu mới cho thấy rằng liều vắc-xin Moderna hoặc Pfizer thứ ba giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ cho nhóm người trên.

Tại thời điểm này, Sở Y Tế Công Cộng không cung cấp hoặc khuyến nghị liều vắc-xin tăng cường cho các nhóm khác. Hội đồng chuyên gia của FDA và CDC sẽ đánh giá tính hiệu quả và độ an toàn của việc tiêm liều vắc-xin tăng cường cho các nhóm khác và Sở Y Tế Công Cộng đang chờ để nhận được thêm các hướng dẫn trong những tuần tới.


Vắc-xin COVID-19 hiệu Pfizer đã được cho phép dùng chích cho người từ 12 tuổi trở lên. Tất cả những ai từ 12 tuổi trở lên ở Washington đều đủ điều kiện chích ngừa vắc-xin COVID-19.

Chích ngừa giờ đã dễ dàng hơn! Bạn có thể chọn chích vắc-xin tại các điểm chích ngừa số lượng lớn, tiệm thuốc và phòng khám ở quận King (nhiều cơ sở trong đó không cần phải đặt hẹn). Xem "Chích ngừa ở Quận King" để biết về các lựa chọn bạn có.

Tìm hiểu thêm về vắc-xin cho thanh thiếu niên tại kingcounty.gov/vaccine/youth/vietnamese.

Thông tin về cách tiêm chủng được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi cố gắng dịch các thông tin nhanh nhất có thể, nhưng vì thời gian có hạn nên việc dịch và đăng thông tin lên trang web có thể bị chậm trễ. Cảm ơn và mong quý vị thông cảm.

Quý vị có thể xem các thông tin mới nhất bằng tiếng Anh tại kingcounty.gov/covid/vaccine.

Tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm chủng COVID-19. Tại thời điểm này, vắc-xin COVID-19 không được phép sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành cho trẻ em.

Tìm hiểu thêm về các điều kiện và cách được chủng ngừa ở Quận King.

Vắc-xin được miễn phí cho tất cả người dân, với mọi tình trạng nhập cư và bảo hiểm y tế. Vắc-xin sẽ được Medicare, Medicaid và hầu hết các bảo hiểm tư nhân chi trả, và chi phí của vắc-xin sẽ được chi trả đối với những người không có bảo hiểm.

Các nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 không thể:

  • Tính phí chích ngừa cho quý vị
  • Tính phí trực tiếp cho quý vị với bất kỳ phí quản lý, phí đồng thanh toán hoặc phí đồng bảo hiểm nào
  • Từ chối chích ngừa cho bất kỳ ai không có bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm hoặc ngoài mạng lưới bảo hiểm của nhà cung cấp vắc-xin
  • Tính phí đến văn phòng hoặc các phí khác nếu dịch vụ duy nhất được cung cấp là chích ngừa COVID-19
  • Yêu cầu các dịch vụ bổ sung để một người đủ điều kiện tiếp nhận được vắc-xin COVID-19; tuy nhiên, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bổ sung có thể được cung cấp cùng lúc và được lập hóa đơn khi thích hợp

Các nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 có thể:

  • Tìm kiếm khoản bồi hoàn thích hợp từ chương trình hoặc gói bảo hiểm của người nhận (ví dụ: bảo hiểm y tế tư nhân, Medicare, Medicaid) cho phí chích vắc-xin. Tuy nhiên, các nhà cung cấp không thể tính phí trực tiếp người được chích vắc-xin.
  • Tìm kiếm khoản bồi hoàn cho những người được chích vắc-xin không được bảo hiểm từ Chương Trình cho Cá Nhân Không Được Bảo Hiểm COVID-19 của Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ và Tài Nguyên Y Tế.

Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King và các cơ quan khác đang cung cấp các phòng chích ngừa miễn phí. Phân phối vắc-xin một cách công bằng là ưu tiên của các phòng khám này. Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang Chích Ngừa ở Quận King của chúng tôi.

Vắc-xin COVID-19 phải trải qua các thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt trong đó hàng ngàn người tham gia thử nghiệm nhận được vắc-xin này. Food and Drug Administration (Cơ Quan Quản Lý Dược Phẩm Liên Bang, FDA) đánh giá dữ liệu khoa học từ các nghiên cứu này để xác định tính an toàn và hiệu quả của từng loại vắc-xin. FDA dựa vào các phân tích và khuyến nghị từ một nhóm cố vấn gồm các nhà khoa học và chuyên gia độc lập, gọi là Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (Ủy Ban Cố Vấn Vắc-Xin và Các Sản Phẩm Sinh Học Có Liên Quan, VRBPAC). Các cuộc họp của VRBPAC được mở cho công chúng theo dõi.

Nếu vắc-xin đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả của FDA, FDA có thể cung cấp vắc-xin đó để sử dụng ở Hoa Kỳ bằng giấy phép truyền thống hoặc giấy phép sử dụng khẩn cấp.

Sau khi FDA đưa ra quyết định, cơ quan tư vấn độc lập thứ hai gồm các chuyên gia tiêm chủng, Advisory Committee on Immunization Practices (Ủy Ban Tư Vấn về Thực Hành Tiêm Chủng, ACIP), sẽ xem xét dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin. Họ sẽ đưa ra các khuyến nghị cho CDC với các hướng dẫn sử dụng vắc-xin cho nhân viên y tế và công chúng.


Giám sát an toàn vắc-xin

Sau khi vắc-xin được phép sử dụng, bao gồm cả vắc-xin COVID,  nhiều hệ thống giám sát an toàn được thiết lập để theo dõi các tác dụng phụ có thể xảy ra. Nếu phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng không mong muốn, các chuyên gia sẽ làm việc nhanh nhất có thể để xác định xem liệu đó có phải là mối quan tâm an toàn thực sự hay không. Đây là cách để đánh giá liên tục về độ an toàn ngay cả sau khi các thử nghiệm lâm sàng đã hoàn thành. Đối với vắc-xin COVID-19, CDC và FDA đã mở rộng hệ thống giám sát an toàn để tiếp tục đánh giá cẩn thận tính an toàn và đảm bảo vắc-xin COVID-19 an toàn nhất có thể.


Chỉ các chuyên gia y tế được cấp phép và được đào tạo mới có thể tiêm vắc-xin

Chỉ những cá nhân được cấp phép và được đào tạo để quản lý vắc-xin mới có thể thực hiện tiêm chủng. Một khi vắc-xin được phổ biến rộng rãi hơn cho công chúng, nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ được cung cấp vắc-xin theo thứ tự. Những nhà cung cấp này có thể cung cấp vắc-xin ở cả phòng khám và bệnh viện cũng như tại các sự kiện lưu động trong cộng đồng.

  • Thuốc vắc-xin an toàn và hiệu quả để chống lại COVID-19 là một bước đột phá lớn. Nhưng chỉ riêng vắc-xin sẽ không chấm dứt đại dịch ngay lập tức.

  • Không phải tất cả mọi người đều đã chích ngừa, và các biến thể có tính lây nhiễm cao hơn đang lây lan. Các biện pháp bảo vệ - bao gồm việc đeo khẩu trang như là một việc được yêu cầu ở trường học, bệnh viện, trên các phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi khác, cải thiện việc thông khí trong nhà, và đi xét nghiệm khi cần – vẫn tiếp tục là những điều tối quan trọng để phòng ngừa việc nhập viện và tử vong do COVID-19.

  • Tin tốt lành là một khi quý vị đã được chích ngừa đầy đủ, quý vị có thể bắt đầu thực hiện trở lại nhiều hoạt động đã bị dừng lại do dịch bệnh. Tìm hiểu thêm trên trang Chích Ngừa ở Quận King.

Thông tin thêm về vắc-xin ngừa COVID-19


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/vaccine/vietnamese