Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Indigenous Peoples' Day.  
King County logo

Ngày 9 Tháng 9 Năm 2022: Hiện đã có liều vắc-xin tăng cường mới nhất. Các liều tăng cường mới nhất sẽ nhắm vào các biến thể Omicron đang lây lan cũng như chủng vi-rút COVID ban đầu.

Quý vị sẽ được tiêm liều tăng cường mới nhất nếu:

 • Quý vị từ 12 tuổi trở lên ,
 • Quý vị đã hoàn thành loạt vắc-xin chính (2 liều đầu tiên của Moderna/Pfizer/Novavax hoặc 1 liều của Johnson & Johnson) và ,
 • Đã được ít nhất 2 tháng kể từ ngày tiêm liều cuốI (liều cuốI cùng của quý vị có thể là liều chính hoặc là liều tăng cường).

Tất cả những người đủ điều kiện nên tiêm liều tăng cường mới nhất này, và đặc biệt là những người trên 50 tuổi hoặc những người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc có các tình trạng sức khỏe như tiểu đường hoặc bệnh tim.

Truy cập Tiêm vắc-xin ở Quận King để xem thông tin về địa điểm tiêm vắc-xin và đặt lịch hẹn.

Tiêm vắc-xin COVID-19 là miễn phí và không cần bảo hiểm. Tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đều có thể tiêm chủng Moderna hoặc Pfizer. CDC khuyến nghị tiêm vắc-xin Pfizer hoặc Moderna thay vì J&J cho các mũi tiêm ban đầu và mũi tiêm vắc-xin tăng cường. Tìm hiểu thêm về tiêm chủng cho thanh thiếu niên tại kingcounty.gov/youthvaccine/vietnamese

Không cần hẹn trước: hầu hết các nhà thuốc, phòng khám, và trung tâm Y Tế Công Cộng hiện nay đều cung cấp vắc-xin COVID-19. Nhập mã zip của quý vị vào Địa Điểm Tiêm Vắc-Xin của Washington (chọn ngôn ngữ của quý vị từ menu ngôn ngữ) để tìm địa điểm tiêm chủng gần quý vị.

Thông tin về cách tiêm chủng được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi cố gắng dịch các thông tin nhanh nhất có thể, nhưng vì thời gian có hạn nên việc dịch và đăng thông tin lên trang web có thể bị chậm trễ. Cảm ơn và mong quý vị thông cảm.

Quý vị có thể xem các thông tin mới nhất bằng tiếng Anh tại kingcounty.gov/covid/vaccine.

  Làm cách nào để tôi có thể chủng ngừa COVID-19 ở Quận King?

Tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm vắc-xin COVID-19. Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm mũi tăng cường.

Tìm hiểu thêm về các điều kiện và cách được chủng ngừa ở Quận King.

Tài nguyên:

CDC khuyến nghị bất cứ ai từ 5 tuổi trở lên có hệ thống miễn dịch suy yếu vừa phải hoặc nghiêm trọng (suy giảm miễn dịch) nên tiêm liều vắc-xin thứ 3. Liều thứ 3 là một phần của loạt vắc-xin ban đầu của họ, không phải là liều tăng cường.

Tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch vừa phải hoặc nghiêm trọng cũng nên tiêm 2 liều vắc-xin tăng cường.

Nếu 2 liều đầu tiên của quý vị là vắc-xin Pfizer / Moderna:

 • Liều bổ sung (thứ 3): Pfizer / Moderna, ít nhất 1 tháng sau khi tiêm liều thứ 2
 • Liều tăng cường thứ nhất: Pfizer / Moderna, 3 tháng sau khi tiêm liều thứ 3
 • Liều tăng cường thứ 2: Pfizer / Moderna, 4 tháng sau khi tiêm liều tăng cường thứ nhất
 • Điều này có nghĩa là tổng cộng 5 liều

Nếu quý vị tiêm liều 1 của vắc-xin J&J (Johnson & Johnson):

 • Liều bổ sung: Pfizer / Moderna, 2 tháng sau khi tiêm 1 liều vắc-xin J&J
 • Liều tăng cường thứ nhất: Pfizer / Moderna, 2 tháng sau khi tiêm liều bổ sung
 • Liều tăng cường thứ 2: Pfizer / Moderna, 4 tháng sau khi tiêm liều tăng cường thứ nhất
 • Điều này có nghĩa là tổng cộng 4 liều

Truy cập Tiêm vắc-xin ở Quận King để xem thông tin về địa điểm tiêm vắc-xin và đặt lịch hẹn.

Vắc-xin được miễn phí cho tất cả người dân, với mọi tình trạng nhập cư và bảo hiểm y tế. Vắc-xin sẽ được Medicare, Medicaid và hầu hết các bảo hiểm tư nhân chi trả, và chi phí của vắc-xin sẽ được chi trả đối với những người không có bảo hiểm.

Các nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 không thể:

 • Tính phí chích ngừa cho quý vị
 • Tính phí trực tiếp cho quý vị với bất kỳ phí quản lý, phí đồng thanh toán hoặc phí đồng bảo hiểm nào
 • Từ chối chích ngừa cho bất kỳ ai không có bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm hoặc ngoài mạng lưới bảo hiểm của nhà cung cấp vắc-xin
 • Tính phí đến văn phòng hoặc các phí khác nếu dịch vụ duy nhất được cung cấp là chích ngừa COVID-19
 • Yêu cầu các dịch vụ bổ sung để một người đủ điều kiện tiếp nhận được vắc-xin COVID-19; tuy nhiên, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bổ sung có thể được cung cấp cùng lúc và được lập hóa đơn khi thích hợp

Các nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 có thể:

 • Tìm kiếm khoản bồi hoàn thích hợp từ chương trình hoặc gói bảo hiểm của người nhận (ví dụ: bảo hiểm y tế tư nhân, Medicare, Medicaid) cho phí chích vắc-xin. Tuy nhiên, các nhà cung cấp không thể tính phí trực tiếp người được chích vắc-xin.

Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King và các cơ quan khác đang cung cấp các phòng chích ngừa miễn phí. Phân phối vắc-xin một cách công bằng là ưu tiên của các phòng khám này. Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang Chích Ngừa ở Quận King của chúng tôi.

Vắc-xin COVID-19 phải trải qua các thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt trong đó hàng ngàn người tham gia thử nghiệm nhận được vắc-xin này. Food and Drug Administration (Cơ Quan Quản Lý Dược Phẩm Liên Bang, FDA) đánh giá dữ liệu khoa học từ các nghiên cứu này để xác định tính an toàn và hiệu quả của từng loại vắc-xin. FDA dựa vào các phân tích và khuyến nghị từ một nhóm cố vấn gồm các nhà khoa học và chuyên gia độc lập, gọi là Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (Ủy Ban Cố Vấn Vắc-Xin và Các Sản Phẩm Sinh Học Có Liên Quan, VRBPAC). Các cuộc họp của VRBPAC được mở cho công chúng theo dõi.

Nếu vắc-xin đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả của FDA, FDA có thể cung cấp vắc-xin đó để sử dụng ở Hoa Kỳ bằng giấy phép truyền thống hoặc giấy phép sử dụng khẩn cấp.

Sau khi FDA đưa ra quyết định, cơ quan tư vấn độc lập thứ hai gồm các chuyên gia tiêm chủng, Advisory Committee on Immunization Practices (Ủy Ban Tư Vấn về Thực Hành Tiêm Chủng, ACIP), sẽ xem xét dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin. Họ sẽ đưa ra các khuyến nghị cho CDC với các hướng dẫn sử dụng vắc-xin cho nhân viên y tế và công chúng.


Giám sát an toàn vắc-xin

Sau khi vắc-xin được phép sử dụng, bao gồm cả vắc-xin COVID,  nhiều hệ thống giám sát an toàn được thiết lập để theo dõi các tác dụng phụ có thể xảy ra. Nếu phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng không mong muốn, các chuyên gia sẽ làm việc nhanh nhất có thể để xác định xem liệu đó có phải là mối quan tâm an toàn thực sự hay không. Đây là cách để đánh giá liên tục về độ an toàn ngay cả sau khi các thử nghiệm lâm sàng đã hoàn thành. Đối với vắc-xin COVID-19, CDC và FDA đã mở rộng hệ thống giám sát an toàn để tiếp tục đánh giá cẩn thận tính an toàn và đảm bảo vắc-xin COVID-19 an toàn nhất có thể.


Chỉ các chuyên gia y tế được cấp phép và được đào tạo mới có thể tiêm vắc-xin

Chỉ những cá nhân được cấp phép và được đào tạo để quản lý vắc-xin mới có thể thực hiện tiêm chủng. Một khi vắc-xin được phổ biến rộng rãi hơn cho công chúng, nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ được cung cấp vắc-xin theo thứ tự. Những nhà cung cấp này có thể cung cấp vắc-xin ở cả phòng khám và bệnh viện cũng như tại các sự kiện lưu động trong cộng đồng.

Thông tin thêm về vắc-xin ngừa COVID-19


Theo luật dân quyền của Liên Bang, Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King tuyệt đối không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên tầng lớp được bảo vệ của một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, bản dạng giới (bao gồm thể hiện bản thân theo giới tính), xu hướng tính dục, khuyết tật, tuổi tác, và tình trạng hôn nhân. Nếu quý vị có khiếu nại và muốn nộp đơn khiếu nại, hoặc có câu hỏi về trường hợp phân biệt đối xử, vui lòng liên hệ với Chương Trình Dân Quyền Quận King tại civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (vui lòng nói ngôn ngữ quý vị cần thông dịch); TTY Relay (Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn Thông) 7-1-1; hoặc qua đường bưu điện (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/vaccine/vietnamese