Skip to main content
King County logo

Kể từ ngày 15 tháng 4, tất cả những người ở Washington từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để tiêm chủng COVID-19.

Để tìm các cuộc hẹn đang mở, hãy sử dụng công cụ Tìm lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 trong Tiểu bang Washington hoặc xem Cách nhận thông tin tiêm chủng bên dưới.

Hỗ trợ qua điện thoại có sẵn

Nếu quý vị cần thông dịch ngôn ngữ hoặc trợ giúp trực tuyến, các đường dây nóng sau đây luôn sẵn sàng hỗ trợ. Để yêu cầu thông dịch viên, hãy nói ngôn ngữ yêu cầu thí dụ nói “Vietnamese” để kết nối với người việt.

 • Đường dây nóng Hỗ trợ COVID-19 của Bang WA: 1-800-525-0127 hoặc 1-888-856-5816 (sau đó nhấn phím #), 6 giờ sáng - 10 giờ tối (Thứ Hai), 6 giờ sáng - 6 giờ chiều (Thứ Ba - Chủ Nhật)
 • Tổng đài COVID-19 của Quận King: 206-477-3977, 8 giờ sáng - 7 giờ tối

Thông tin về cách tiêm chủng được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi cố gắng dịch các thông tin nhanh nhất có thể, nhưng vì thời gian có hạn nên việc dịch và đăng thông tin lên trang web có thể bị chậm trễ. Cảm ơn và mong quý vị thông cảm.

Quý vị có thể xem các thông tin mới nhất bằng tiếng Anh tại kingcounty.gov/vaccine.

Làm thế nào để được chích ngừa

Chích ngừa có sẵn cho những cá nhân đủ điều kiện bất kể tình trạng bảo hiểm, quốc tịch hoặc nhập cư. Quý vị sẽ không có hóa đơn hoặc bị tính phí cho việc chích ngừa. Thuốc chích ngừa sẽ được Medicare, Medicaid và hầu hết các bảo hiểm tư nhân chi trả, và chi phí chích ngừa sẽ được chi trả cho những người không có bảo hiểm.

Nguồn thuốc vắc xin và lịch hẹn tiêm chủng hiện đang bị hạn chế. Vì lý do đó việc lên lịch hẹn để được tiêm chủng có thể bị chậm trễ. Việc chủng ngừa sẽ dễ dàng hơn khi các nhà cung cấp nhận được nhiều thuốc hơn và các địa điểm tiêm chủng cho số lượng lớn được mở.

Tờ rơi: Cách Làm Hẹn Để Tiêm Vắc xin COVID-19 (PDF)

Tờ rơi: Khả Năng Hỗ Trợ Tại Các Địa Điểm Tiêm Chủng Trong Quận King (PDF)


Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, Bộ Y Tế Bang Washington đã mở phân phối thuốc chích ngừa thông qua Giai đoạn 1b4.

Chích vắc-xin sẽ có cho những cá nhân đủ điều kiện bất kể tình trạng bảo hiểm, quốc tịch hoặc nhập cư. Quý vị sẽ không có hóa đơn hoặc bị tính phí cho việc chích ngừa. Thuốc chích ngừa sẽ được Medicare, Medicaid và hầu hết các bảo hiểm tư nhân chi trả, và chi phí chích ngừa sẽ được chi trả cho những người không có bảo hiểm.

Những người mới đủ điều kiện chích ngừa (kể từ ngày 31/3/2021):

 • Bất kỳ ai trong độ tuổi từ 60 đến 64

 • Đủ điều kiện cho Giai đoạn 1b3: Những người từ 16 tuổi trở lên có 2 bệnh cùng một lúc trở lên theo danh sách các loại bệnh của CDC.

 • Đủ điều kiện cho Giai đoạn 1b4:
  • Những người (cư dân, nhân viên, tình nguyện viên) trong một số môi trường sống tập trung có nguy cơ cao hơn:
   • Nhà tập thể dành cho người khuyết tật, bao gồm bệnh tâm thần nghiêm trọng, khuyết tật về phát triển và trí tuệ, và khuyết tật về thể chất cũng như các cơ sở điều trị rối loạn do sử dụng chất gây nghiện trong khu dân cư chưa được đề cập trong Giai đoạn 1.
   • Nhà tù, trại giam giữ và các cơ sở tương tự
   • Những nơi phục vụ người vô gia cư (ví dụ: nhà tạm, nơi trú ẩn homeless shelter)
   • Nhà tạm lánh bạo lực gia đình
  • Người lao động thiết yếu có mức độ rủi ro trung bình cao ở các cơ sở tập trung trong các ngành sau:
   • Nhà hàng và dịch vụ ăn uống
   • Sản xuất
   • Xây dựng

   Lưu ý: Môi trường làm việc tập trung là nơi làm việc trong không gian kín xung quanh những người khác, nơi người lao động không thể thực hiện giãn cách vật lý. Không bao gồm những người lao động trong các cơ sở môi trường tập trung nhưng có thể giãn cách vật lý, làm việc từ xa hoặc làm việc ngoài cơ sở tập trung.

Việc chủng ngừa cũng được mở cho những người:

 • Đủ điều kiện cho Giai đoạn 1a (trang web chỉ có tiếng Anh): tất cả những người lao động có nguy cơ mắc phải hoặc lây truyền COVID trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe; nhân viên cơ sở chăm sóc dài hạn và người dân; và các trợ lý chăm sóc và sức khỏe tại nhà.

 • Đủ điều kiện cho Giai đoạn 1b1:
  • Từ 65 tuổi trở lên
  • Từ 50 tuổi trở lên nếu họ sống trong một gia đình có từ hai thế hệ trở lên sinh sống, (chẳng hạn như một người lớn tuổi và một đứa cháu) và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
   • Không thể sống độc lập và nhận được sự hỗ trợ từ người thân hoặc người chăm sóc (được trả lương hoặc không được trả lương) hoặc người làm việc bên ngoài gia đình
   • Sống với và chăm sóc một đứa trẻ nhỏ, giống như ông bà với một đứa cháu.
  • Giáo viên và nhân viên nhà trường từ PreK tới lớp 12
  • Nhân viên chăm sóc trẻ em, bao gồm:
   • Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại hộ gia đình được cấp phép và các thành viên gia đình sống trong nhà của họ.
   • Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình, bạn bè và hàng xóm được miễn giấy phép chấp nhận trợ cấp Working Connections Child Care. Các nhà cung cấp dịch vụ tại nhà này có thể phục vụ tối đa 6 trẻ em.
   • ECEAP, các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non do tiểu bang Washington tài trợ, tương tự như chương trình Head Start của liên bang.
   • Các nhà cung cấp dịch vụ phát triển thanh thiếu niên và trẻ em ở độ tuổi đi học được miễn giấy phép đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ em trong độ tuổi đi học kể từ khi đại dịch bắt đầu và các trường học bị đóng cửa và chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến hoặc kết hợp.

 • Đủ điều kiện cho Giai đoạn 1b2:
  • Những người lao động thiết yếu có nguy cơ rủi ro cao trong môi trường làm việc tập trung ở các ngành sau:
   • Nông nghiệp
   • Đội tàu đánh cá
   • Chế biến thực phẩm
   • Cửa hàng tạp hóa/Ngân hàng thực phẩm
   • Cơ sơ cải tạo (nhà tù, trung tâm giam giữ)
   • Tòa án
   • Phương tiện giao thông công cộng
   • Nhân viên cấp cứu hoặc cảnh sát (first responders) không được bao gồm trong các giai đoạn trước (ngoại trừ quản trị viên hoặc những người có thể làm việc từ xa)
   • Nhân viên của chương trình chăm sóc trẻ em, phát triển thanh thiếu niên và các trại giáo dục (day camp) không được chích ngừa trong Giai đoạn 1b1.

   Môi trường làm việc tập trung là môi trường làm việc trong một không gian kín, ở cạnh những người khác, nơi không thể thực hiện giãn cách vật lý.

  • Người có thai
  • Người khuyết tật có nguy cơ rủi ro cao bị bệnh nặng nếu nhiễm COVID-19.

Tìm hiểu thêm về các hướng dẫn ưu tiên chích ngừa của tiểu bang Washington (trang web chỉ có tiếng Anh).

Quý Vị sẽ cần mang theo:

 • Giấy tờ tùy thân của tiểu bang, bộ tộc hoặc liên bang cấp. ID nhân viên có thể được sử dụng cho Giai đoạn 1a hội đủ điều kiện.

 • Mặc áo tay ngắn hoặc ống tay rộng dễ xắn lên để quý vị có thể chích ngừa ở bắp tay.

 • Sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ: Nếu bạn là 16 hoặc 17 tuổi, bạn có thể cần sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ để chích ngừa, trừ khi bạn được giải phóng hợp pháp. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ không thể cùng nhau tới được cho cuộc hẹn tiêm vắc-xin với bạn, hãy kiểm tra với nhà cung cấp vắc-xin của mình về các yêu cầu để xuất trình bằng chứng về sự đồng ý của phụ huynh / người giám hộ hoặc giải phóng hợp pháp.

Làm sao để tới cuộc hẹn chích ngừa:

Nếu quý vị sống ở quận King và cần di chuyển đến buổi hẹn tiêm vắc-xin, có nhiều lựa chọn:

 • Tìm một chuyến đi: Để biết phương tiện đi lại, các chương trình tình nguyện và để lập kế hoạch cho chuyến đi của quý vị, hãy truy cập www.findaride.org (trang web chỉ có tiếng Anh). Nếu quý vị có câu hỏi xem mình có đủ điều kiện và tìm thêm thông tin, hãy truy cập www.findaride.org/covid.

 • Dịch vụ xe buýt: King County Metro cung cấp nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển đến các cuộc hẹn tiêm chủng, bao gồm vận chuyển bằng xe buýt, dịch vụ chuyên chở người khuyết tật Access, và xe đưa đón Community Van. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn phương tiện giao thông công cộng từ King County Metro tại đây hoặc gọi số 206-553-3000.

  Lưu ý, các điểm tiêm vắc-xin lái xe qua (drive-through) không thể phục vụ người đi bộ tới (walk-up) và yêu cầu người chích tới bằng xe hơi hoặc phương tiện giao thông, vì vậy phương tiện giao thông công cộng sẽ không phải là lựa chọn tốt cho những địa điểm này. Kiểm tra các thông tin về cách đến địa điểm chích ngừa với nhà cung cấp vắc-xin trước cuộc hẹn của quý vị.

 • Quý vị có Medicaid hoặc Apple Health Card? Hãy gọi cho Hopelink Medicaid theo số 800-923-7433. (Kiểm tra xem có đủ điều kiện)

 • Quý vị là người lớn tuổi hay người khuyết tật? Hãy gọi Metro Access theo số 206-205-5000. (Kiểm tra xem có đủ điều kiện)

 • Quý vị đang cố gắng lên lịch vận chuyển cho nhiều người? Hãy điền vào biểu mẫu này (chỉ có tiếng Anh) và một thành viên của nhóm Quản Lý Di Động Hopelink sẽ liên hệ với quý vị.

Nếu quý vị cần hỗ trợ qua điện thoại hoặc phiên dịch, hãy gọi Đường Dây Hỗ Trợ Vận Chuyển Vắc Xin Phối Hợp theo số 425-943-6706, Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều và nhấn phím 5 để được hỗ trợ về ngôn ngữ.

Tờ rơi: Những Khuyến nghị của Public Health (Y Tế Công Cộng): Sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 (PDF)


Lên lịch hẹn cho liều thứ hai

Nếu quý vị chích vắc-xin có 2 liều, hãy làm hẹn để chích ngừa liều thứ hai tại cuộc hẹn chích ngừa sau khi quý vị chích liều thứ nhất. Quý vị nên chích liều thứ hai 21 ngày (Pfizer-BioNTech) hoặc 28 ngày (Moderna) sau liều đầu tiên. Liều thứ hai sẽ bảo vệ quý vị hoàn toàn khỏi vi-rút.

Quý vị không cần tiêm liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 Johnson & Johnson - một liều cung cấp sự bảo vệ hoàn toàn.

Đăng ký cho V-safe

Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, CDC) đã tạo ra một công cụ, V-safe, để giám sát độ an toàn của vắc-xin. V-safe là một công cụ dựa trên điện thoại thông minh sử dụng tin nhắn văn bản và khảo sát trực tuyến để cung cấp các thông tin đăng ký sức khỏe được cá nhân sau khi Quý Vị chích ngừa COVID-19. Quý Vị có thể nhanh chóng báo cho CDC biết nếu Quý Vị có bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi chích ngừa COVID-19. CDC có thể liên hệ với Quý Vị để biết thêm thông tin. V-safe cũng sẽ nhắc Quý Vị chích liều thuốc chích ngừa COVID-19 thứ hai, nếu cần.

Phải làm gì về tác dụng phụ

Nếu quý vị gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng, hãy gọi 9-1-1 hoặc đến bệnh viện gần nhất. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền quý vị hoặc không thuyên giảm.

Báo cáo tác dụng phụ của vắc-xin cho Hệ Thống Báo Cáo Sự Kiện Có Hại Của Vắc-Xin (VAERS) của FDA/CDC. Gọi VAERS theo số 1-800-822-7967 hoặc báo cáo trực tuyến tại trang web https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Nêu tên của loại vắc-xin quý vị đã nhận được vào dòng đầu tiên của ô số 18 trong biểu mẫu báo cáo.

Tiếp tục các biện pháp phòng ngừa COVID-19

Các loại vắc-xin này có mức độ bảo vệ cao chống lại sự nhiễm bệnh, nhập viện và tử vong do COVID-19. Vậy tại sao chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác?

Hiện tại, hầu hết mọi người đều chưa được tiêm chủng - chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu phân phối vắc-xin với nguồn cung hạn chế. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu cách hoạt động của vắc-xin trong việc ngăn chặn những người được tiêm vắc-xin lây lan COVID-19 cho người khác và vắc-xin có hiệu quả như thế nào với các biến thể của vi-rút corona đang có ở quận King.

Ngay cả sau khi tiêm chủng, chúng ta cần bảo vệ những người khác. Hãy tiếp tục đeo khẩu trang, hạn chế các hoạt động bên ngoài nhà, tránh không gian đông đúc trong nhà, giữ tiếp xúc với người khác trong thời gian ngắn và khoảng cách xa, cải thiện thông gió trong nhà và rửa tay thường xuyên.

Tin tốt lành là sau khi đã được chích ngừa đầy đủ, quý vị có thể bắt đầu làm lại một số hoạt động quý vị đã phải dừng vì đại dịch.

Quý vị được coi như chích ngừa đầy đủ:

 • 2 tuần sau liều thứ hai với vắc-xin cần chích 2 liều, như vắc-xin Moderna hoặc Pfizer HOẶC
 • 2 tuần sau khi chích vắc-xin một liều, như vắc-xin của Johnson & Johnson

Nếu chưa được 2 tuần kể từ khi tiêm hoặc nếu bạn vẫn cần tiêm liều thứ hai, bạn vẫn CHƯA được bảo vệ đầy đủ. Tiếp tục thực hiện tất cả các bước phòng ngừa cho đến khi bạn được tiêm chủng đầy đủ.

Nếu đã chích ngừa đầy đủ, quý vị có thể:

 • Tụ tập trong nhà với những người đã được chích ngừa đầy đủ khác mà không đeo khẩu trang
 • Tụ tập trong nhà mà không đeo khẩu trang với những người chưa được chích ngừa nếu họ thuộc về một hộ gia đình. Không tụ tập trong nhà mà không đeo khẩu trang nếu bất kỳ ai trong số những người đó hoặc bất kỳ ai mà họ sống cùng có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 cao (ví dụ: người bị suy giảm miễn dịch, người 65 tuổi trở lên)
 • Nếu quý vị đã tiếp xúc với một người nhiễm COVID-19, quý vị có thể không cần phải cách ly, trừ khi quý vị có các triệu chứng. Để chắc chắn, hãy xem hướng dẫn về cách ly tại đây.

Những người đã chích ngừa đầy đủ nên tiếp tục:

 • Đeo khẩu trang và giãn cách xã hội ở nơi công cộng
 • Tránh các cuộc tụ tập quy mô vừa hoặc lớn hơn
 • Trì hoãn việc đi lại trong nước và quốc tế. Nếu quý vị đi du lịch, quý vị vẫn cần tuân theo các yêu cầu của CDC.
 • Theo dõi các triệu chứng của COVID-19, đặc biệt nếu quý vị ở gần một người bị bệnh. Nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19, hãy đi xét nghiệm và ở nhà cũng như tránh xa những người khác.
 • Tuân theo hướng dẫn tại nơi làm việc của quý vị.

Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu cách vắc-xin ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và tiếp tục các cập nhật. Hãy xem trang web của CDC để biết hướng dẫn mới nhất cho những người được chích ngừa đầy đủ.

Hiện nay có thể chích ngừa ở đâu?

 • Cơ sở Chăm sóc Dài hạn, cư dân của các viện dưỡng lão, hỗ trợ sống và một số cơ sở chăm sóc dài hạn khác đang nhận thuốc chích ngừa tại chỗ thông qua quan hệ đối tác quốc gia với các chuỗi nhà thuốc.

 • Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe, bao gồm bác sĩ, bệnh viện và phòng khám cộng đồng, là cách chính mà hầu hết người lớn tuổi ở Quận King sẽ được chích ngừa.

 • Các Đội Chích Ngừa Di Động, được điều phối bởi Sở Y Tế Công Cộng và Sở Cứu Hỏa địa phương đang tiếp cận những người lớn tuổi có nguy cơ cao nhất, bao gồm cả những người sống trong các Nhà Gia Đình dành cho Người Lớn (Adult Family Homes) và các trung tâm dưỡng lão vừa túi tiền.

 • Nơi chích ngừa với số lượng lớn, được điều phối bởi Y tế Công cộng, đang tiếp cận các nhóm ở phía nam Quận King có tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 cao hơn, bao gồm cả người lớn tuổi, và những người không thể sống độc lập và những người chăm sóc của họ.

 • Tiệm Thuốc Tây: Cũng giống như chích phòng cúm tại tiệm thuốc địa phương của quý vị, nhiều chuỗi tiệm thuốc tây - bao gồm cả cửa hàng tạp hóa - có cung cấp các cuộc hẹn chích ngừa COVID-19.

 • Phòng Khám Cộng Đồng hoặc Địa Điểm Tâm Linh: Các địa điểm ăn uống, trung tâm cao niên và các tổ chức, địa điểm tâm linh là những ví dụ nơi các phòng khám tạm thời (pop-up) đang được lên kế hoạch, ngay khi có đủ liều vắc-xin.

 • Tiêm Chủng Tại Nhà là một lựa chọn cho người lớn tuổi ít ra khỏi nhà. Các đội tiêm chủng lưu động và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà.