Skip to main content
King County logo

Ngày 14 tháng 12 năm 2022: Hiện đã có liều vắc-xin tăng cường mới nhất. Các liều tăng cường mới nhất sẽ nhắm vào các biến thể Omicron đang lây lan cũng như chủng vi-rút COVID ban đầu.

Quý vị sẽ được tiêm liều tăng cường mới nhất nếu:

 • Quý vị từ 6 tháng tuổi trở lên,
 • Quý vị đã hoàn thành loạt vắc-xin chính (2 liều đầu tiên của Moderna/Pfizer/Novavax hoặc 1 liều của Johnson & Johnson) và ,
 • Đã được ít nhất 2 tháng kể từ ngày tiêm liều cuốI (liều cuốI cùng của quý vị có thể là liều chính hoặc là liều tăng cường).

Tất cả những người đủ điều kiện nên tiêm liều tăng cường mới nhất này, và đặc biệt là những người trên 50 tuổi hoặc những người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc có các tình trạng sức khỏe như tiểu đường hoặc bệnh tim.

Lưu ý: Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi nhận các liều vắc-xin chính của Pfizer sẽ được nhận tổng cộng 3 liều. Nếu chưa hoàn thành loạt vắc-xin này, trẻ sẽ nhận vắc-xin lưỡng trị của Pfizer như là liều chính thứ ba. Nếu con quý vị đã hoàn thành loạt 3 liều chính của Pfizer thì trẻ sẽ không nhận thêm liều tăng cường lưỡng trị.

Tờ rơi (PDF): Liều Tăng cường COVID-19 Mới

Tìm phòng khám hoặc nhà thuốc gần quý vị

Vắc xin COVID-19 là miễn phí và không cần bảo hiểm. Tại rất nhiều điểm tiêm chủng, quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.

 Hỗ trợ qua điện thoại có sẵn

Nếu quý vị cần thông dịch ngôn ngữ hoặc trợ giúp trực tuyến, các đường dây nóng sau đây luôn sẵn sàng hỗ trợ. Để yêu cầu thông dịch viên, hãy nói ngôn ngữ yêu cầu thí dụ nói "Vietnamese" để kết nối với người việt.

 • Đường dây nóng Hỗ trợ COVID-19 của Bang WA: 1-800-525-0127 hoặc 1-888-856-5816 (sau đó nhấn phím #), 6 giờ sáng - 10 giờ tối (Thứ Hai), 6 giờ sáng - 6 giờ chiều (Thứ Ba - Chủ Nhật)
 • Liên lạc với Tổng Đài COVID-19 của Quận King theo số 206-477-3977. Nhân viên làm việc vào các ngày thường trong tuần, từ 8h sáng đến 5h chiều (đóng cửa vào các ngày lễ). Vui lòng cho biết ngôn ngữ quý vị yêu cầu khi được kết nối.

Nếu quý vị bị khuyết tật và cần trợ giúp để chích ngừa COVID-19 vắc-xin, liên lạc với Tổng Đài COVID-19 của Quận King hoặc email publichealthaccommodations@kingcounty.gov.


Thông tin về cách tiêm chủng được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi cố gắng dịch các thông tin nhanh nhất có thể, nhưng vì thời gian có hạn nên việc dịch và đăng thông tin lên trang web có thể bị chậm trễ. Cảm ơn và mong quý vị thông cảm.

Quý vị có thể xem các thông tin mới nhất bằng tiếng Anh tại kingcounty.gov/covid/vaccine.

Làm thế nào để được chích ngừa

Việc chích ngừa là miễn phí bất kể tình trạng bảo hiểm, quốc tịch, hoặc di trú. Quý vị sẽ không bị lập hóa đơn hoặc bị tính phí để được chích ngừa.

Quý vị có thể chích liều thứ hai của vắc-xin Moderna hoặc Pfizer tại hầu hết các địa điểm, ngay cả khi quý vị chích mũi đầu tiên ở một nơi khác. Vui lòng mang theo thẻ chích ngừa của quý vị hoặc hình chụp của thẻ chích ngừa cho mũi đầu tiên.

Tờ rơi (PDF):

Drive through vaccination site

Quý Vị sẽ cần mang theo:

 • Giấy tờ tùy thân của tiểu bang, bộ tộc hoặc liên bang cấp. ID nhân viên có thể được sử dụng cho Giai đoạn 1a hội đủ điều kiện.
 • Mặc áo tay ngắn hoặc ống tay rộng dễ xắn lên để quý vị có thể chích ngừa ở bắp tay.
 • Sự Đồng Ý Của Người Lớn: Nếu quý vị dưới 18 tuổi, quý vị có thể cần sự đồng ý của người lớn để được tiêm chủng. Quý vị có thể tự chấp thuận việc tiêm chủng nếu quý vị đã được phép quyền độc lập, kết hôn với một người trưởng thành, hoặc địa điểm tiêm chủng xác định quý vị là một trẻ vị thành niên trưởng thành (trang tiếng Anh). Không phải địa điểm tiêm chủng nào cũng có thể xác định một người trẻ là thành niên trưởng thành. Thông tin thêm cho trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm cả các định nghĩa về việc ủy quyền được bao gồm bên dưới. Nếu một người lớn được ủy quyền không thể đến cuộc hẹn tiêm vắc-xin cùng với quý vị, hãy kiểm tra với nhà cung cấp vắc-xin của quý vị về các yêu cầu để xuất trình bằng chứng về sự đồng ý của người lớn hoặc giấy tờ cho phép quyền độc lập.
 • Thẻ tiêm vắc-xin CDC của quý vị nếu quý vị đang đi tiêm liều thứ hai hoặc liều tăng cường. Thông tin về liều tiêm mới của quý vị sẽ được thêm vào thẻ.

Làm sao để tới cuộc hẹn chích ngừa:

Nếu quý vị sống ở quận King và cần di chuyển đến buổi hẹn tiêm vắc-xin, có nhiều lựa chọn:

 • Tìm Dịch Vụ Chuyên Chở: Nếu quý vị cần xe chở đến buổi hẹn tiêm chủng của mình, vui lòng truy cập www.findaride.org (trang web chỉ có tiếng Anh). hoặc gọi Đường Dây Hỗ Trợ Di Chuyển theo số 425-943-6760 (Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8h30 sáng đến 4h chiều. Bấm số 5 để được thông dịch). Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy nói ngôn ngữ mà quý vị cần.
 • Dịch Vụ Xe Buýt:King County Metro cung cấp nhiều sự lựa chọn phương tiện di chuyển để đến các cuộc hẹn tiêm chủng, bao gồm di chuyển bằng xe buýt, xe chuyên chở người khuyết tật Access, và xe đưa đón Community Van cho cộng đồng. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn phương tiện giao thông công cộng từ King County Metro tại đây hoặc gọi số 206-553-3000.
 • Quý vị có Medicaid hoặc Apple Health Card? Hãy gọi cho Hopelink Medicaid theo số 800-923-7433. (Kiểm tra xem có đủ điều kiện)

 • Quý vị là người lớn tuổi hay người khuyết tật? Hãy gọi Metro Access theo số 206-205-5000. (Kiểm tra xem có đủ điều kiện)

 • Quý vị đang cố gắng lên lịch vận chuyển cho nhiều người? Hãy điền vào biểu mẫu này (chỉ có tiếng Anh) và một thành viên của nhóm Quản Lý Di Động Hopelink sẽ liên hệ với quý vị.

Lên lịch hẹn cho liều thứ hai

Nếu quý vị đang tiêm loại vắc-xin có 2 liều, hãy đặt hẹn để tiêm liều thứ hai ngay tại nơi hẹn tiêm chủng sau khi quý vị nhận được liều đầu tiên. Quý vị nên tiêm liều thứ hai 21 ngày (Pfizer-BioNTech) hoặc 28 ngày (Moderna) sau liều đầu tiên. Hai liều hoàn thành loạt tiêm chủng ban đầu của quý vị để hệ miễn dịch của quý vị có thể bảo vệ quý vị tốt nhất.

Quý vị không cần tiêm liều thứ hai của vắc-xin Johnson & Johnson COVID-19 cho loạt tiêm chủng lần đầu của mình.

Đặt lịch hẹn cho liều tăng cường

Liều tăng cường là một mũi vắc-xin bổ sung để gia tăng sức mạnh và thời gian bảo vệ. Đối với người lớn trên 50 tuổi và những người có bệnh nền, việc tiêm liều tăng cường đặc biệt rất quan trọng.

Mọi người từ 5 tuổi trở lên nên tiêm một liều tăng cường để duy trì khả năng miễn dịch của quý vị khi mà khả năng bảo vệ từ loạt tiêm chủng ban đầu bắt đầu giảm dần theo thời gian.

Hướng dẫn hiện tại về những người nào có thể tiêm liều tăng cường, khi nào nên tiêm và loại cần tiêm:


Theo luật dân quyền của Liên Bang, Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King tuyệt đối không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên tầng lớp được bảo vệ của một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, bản dạng giới (bao gồm thể hiện bản thân theo giới tính), xu hướng tính dục, khuyết tật, tuổi tác, và tình trạng hôn nhân. Nếu quý vị có khiếu nại và muốn nộp đơn khiếu nại, hoặc có câu hỏi về trường hợp phân biệt đối xử, vui lòng liên hệ với Chương Trình Dân Quyền Quận King tại civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (vui lòng nói ngôn ngữ quý vị cần thông dịch); TTY Relay (Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn Thông) 7-1-1; hoặc qua đường bưu điện (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/vietnamese