Skip to main content
King County logo

Cập nhật ngày 30 tháng 3, 2022: Liều vắc-xin tăng cường thứ nhất và thứ hai

Tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên nên tiêm liều vắc-xin tăng cường đầu tiên để được bảo vệ đầy đủ:

 • 5 tháng sau khi tiêm liều thứ 2 của vắc-xin Pfizer hoặc Moderna
 • 2 tháng sau khi tiêm liều 1 của vắc-xin J&J (Johnson & Johnson)

Liều tăng cường thứ 2 đã được cấp phép cho những người:

Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể tiêm liều vắc-xin tăng cường thứ 2 ít nhất 4 tháng sau khi tiêm liều tăng cường thứ nhất.


Vắc-xin COVID-19 là luôn miễn phí. Tất cả mọi người tuổi từ 5 trở lên đều có thể được chích vắc-xin. Độ tuổi từ 5-17 CHỈ có thể chích Pfizer, độ tuổi 18+ có thể chích Pfizer, Moderna hoặc J&J.

Sử dụng Công Cụ Tìm Kiếm Điểm Chích Ngừa COVID-19 tại bang Washington hoặc xem thông tin về Cách chích vắc-xin bên dưới để biết về các lựa chọn bạn có.

Hỗ trợ qua điện thoại có sẵn

Nếu quý vị cần thông dịch ngôn ngữ hoặc trợ giúp trực tuyến, các đường dây nóng sau đây luôn sẵn sàng hỗ trợ. Để yêu cầu thông dịch viên, hãy nói ngôn ngữ yêu cầu thí dụ nói "Vietnamese" để kết nối với người việt.

 • Đường dây nóng Hỗ trợ COVID-19 của Bang WA: 1-800-525-0127 hoặc 1-888-856-5816 (sau đó nhấn phím #), 6 giờ sáng - 10 giờ tối (Thứ Hai), 6 giờ sáng - 6 giờ chiều (Thứ Ba - Chủ Nhật)
 • Tổng đài COVID-19 của Quận King: 206-477-3977, 8 giờ sáng - 7 giờ tối

Nếu quý vị bị khuyết tật và cần trợ giúp để chích ngừa COVID-19 vắc-xin, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 206-477-3977 (8 giờ sáng – 7 giờ tối, chúng tôi có thông dịch viên) hoặc email publichealthaccommodations@kingcounty.gov.

Thông tin về cách tiêm chủng được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi cố gắng dịch các thông tin nhanh nhất có thể, nhưng vì thời gian có hạn nên việc dịch và đăng thông tin lên trang web có thể bị chậm trễ. Cảm ơn và mong quý vị thông cảm.

Quý vị có thể xem các thông tin mới nhất bằng tiếng Anh tại kingcounty.gov/vaccine.

Làm thế nào để được chích ngừa

Việc chích ngừa là miễn phí bất kể tình trạng bảo hiểm, quốc tịch, hoặc di trú. Quý vị sẽ không bị lập hóa đơn hoặc bị tính phí để được chích ngừa.

Quý vị có thể chích liều thứ hai của vắc-xin Moderna hoặc Pfizer tại hầu hết các địa điểm, ngay cả khi quý vị chích mũi đầu tiên ở một nơi khác. Vui lòng mang theo thẻ chích ngừa của quý vị hoặc hình chụp của thẻ chích ngừa cho mũi đầu tiên.

Tờ rơi (PDF):

Drive through vaccination site

Quý Vị sẽ cần mang theo:

 • Giấy tờ tùy thân của tiểu bang, bộ tộc hoặc liên bang cấp. ID nhân viên có thể được sử dụng cho Giai đoạn 1a hội đủ điều kiện.

 • Mặc áo tay ngắn hoặc ống tay rộng dễ xắn lên để quý vị có thể chích ngừa ở bắp tay.

 • Sự Đồng Ý Của Người Lớn: Nếu quý vị dưới 18 tuổi, quý vị có thể cần sự đồng ý của người lớn để được tiêm chủng. Quý vị có thể tự chấp thuận việc tiêm chủng nếu quý vị đã được phép quyền độc lập, kết hôn với một người trưởng thành, hoặc địa điểm tiêm chủng xác định quý vị là một trẻ vị thành niên trưởng thành (trang tiếng Anh). Không phải địa điểm tiêm chủng nào cũng có thể xác định một người trẻ là thành niên trưởng thành. Thông tin thêm cho trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm cả các định nghĩa về việc ủy quyền được bao gồm bên dưới. Nếu một người lớn được ủy quyền không thể đến cuộc hẹn tiêm vắc-xin cùng với quý vị, hãy kiểm tra với nhà cung cấp vắc-xin của quý vị về các yêu cầu để xuất trình bằng chứng về sự đồng ý của người lớn hoặc giấy tờ cho phép quyền độc lập.

Làm sao để tới cuộc hẹn chích ngừa:

Nếu quý vị sống ở quận King và cần di chuyển đến buổi hẹn tiêm vắc-xin, có nhiều lựa chọn:

 • Tìm một chuyến đi: Để biết phương tiện đi lại, các chương trình tình nguyện và để lập kế hoạch cho chuyến đi của quý vị, hãy truy cập www.findaride.org (trang web chỉ có tiếng Anh). Nếu quý vị có câu hỏi xem mình có đủ điều kiện và tìm thêm thông tin, hãy truy cập www.findaride.org/covid.

 • Lyft và Uber đang cung cấp các chuyến xe miễn phí đến và đi từ các trung tâm tiêm chủng. Tìm hiểu thêm về chương trình Lyft (bằng tiếng Anh) và chương trình Uber.

 • Dịch vụ xe buýt: King County Metro cung cấp nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển đến các cuộc hẹn tiêm chủng, bao gồm vận chuyển bằng xe buýt, dịch vụ chuyên chở người khuyết tật Access, và xe đưa đón Community Van. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn phương tiện giao thông công cộng từ King County Metro tại đây hoặc gọi số 206-553-3000.

  Lưu ý, các điểm tiêm vắc-xin lái xe qua (drive-through) không thể phục vụ người đi bộ tới (walk-up) và yêu cầu người chích tới bằng xe hơi hoặc phương tiện giao thông, vì vậy phương tiện giao thông công cộng sẽ không phải là lựa chọn tốt cho những địa điểm này. Kiểm tra các thông tin về cách đến địa điểm chích ngừa với nhà cung cấp vắc-xin trước cuộc hẹn của quý vị.

 • Quý vị có Medicaid hoặc Apple Health Card? Hãy gọi cho Hopelink Medicaid theo số 800-923-7433. (Kiểm tra xem có đủ điều kiện)

 • Quý vị là người lớn tuổi hay người khuyết tật? Hãy gọi Metro Access theo số 206-205-5000. (Kiểm tra xem có đủ điều kiện)

 • Quý vị đang cố gắng lên lịch vận chuyển cho nhiều người? Hãy điền vào biểu mẫu này (chỉ có tiếng Anh) và một thành viên của nhóm Quản Lý Di Động Hopelink sẽ liên hệ với quý vị.

Nếu quý vị cần hỗ trợ qua điện thoại hoặc phiên dịch, hãy gọi Đường Dây Hỗ Trợ Vận Chuyển Vắc Xin Phối Hợp theo số 425-943-6706, Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều và nhấn phím 5 để được hỗ trợ về ngôn ngữ.

Lên lịch hẹn cho liều thứ hai

Nếu quý vị chích vắc-xin có 2 liều, hãy làm hẹn để chích ngừa liều thứ hai tại cuộc hẹn chích ngừa sau khi quý vị chích liều thứ nhất. Quý vị nên chích liều thứ hai 21 ngày (Pfizer-BioNTech) hoặc 28 ngày (Moderna) sau liều đầu tiên. Liều thứ hai sẽ bảo vệ quý vị hoàn toàn khỏi vi-rút.

Quý vị không cần tiêm liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 Johnson & Johnson - một liều cung cấp sự bảo vệ hoàn toàn.

Đăng ký cho V-safe

Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, CDC) đã tạo ra một công cụ, V-safe, để giám sát độ an toàn của vắc-xin. V-safe là một công cụ dựa trên điện thoại thông minh sử dụng tin nhắn văn bản và khảo sát trực tuyến để cung cấp các thông tin đăng ký sức khỏe được cá nhân sau khi Quý Vị chích ngừa COVID-19. Quý Vị có thể nhanh chóng báo cho CDC biết nếu Quý Vị có bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi chích ngừa COVID-19. CDC có thể liên hệ với Quý Vị để biết thêm thông tin. V-safe cũng sẽ nhắc Quý Vị chích liều thuốc chích ngừa COVID-19 thứ hai, nếu cần.

Phải làm gì về tác dụng phụ

Nếu quý vị gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng, hãy gọi 9-1-1 hoặc đến bệnh viện gần nhất. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền quý vị hoặc không thuyên giảm.

Báo cáo tác dụng phụ của vắc-xin cho Hệ Thống Báo Cáo Sự Kiện Có Hại Của Vắc-Xin (VAERS) của FDA/CDC. Gọi VAERS theo số 1-800-822-7967 hoặc báo cáo trực tuyến tại trang web https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Nêu tên của loại vắc-xin quý vị đã nhận được vào dòng đầu tiên của ô số 18 trong biểu mẫu báo cáo.

Tiếp tục các biện pháp phòng ngừa COVID-19

Cho đến khi quý vị được chích ngừa đầy đủ (hai tuần sau liều cuối cùng của quý vị) thì việc tiếp tục bảo vệ người khác là điều quan trọng. Hãy tiếp tục đeo khẩu trang, hạn chế các hoạt động bên ngoài nhà, tránh không gian đông đúc trong nhà, giữ tiếp xúc với người khác trong thời gian ngắn và khoảng cách xa, cải thiện thông gió trong nhà và rửa tay thường xuyên.

Tin tốt lành là một khi quý vị đã được chích ngừa đầy đủ, quý vị có thể bắt đầu thực hiện trở lại nhiều hoạt động đã bị dừng lại do dịch bệnh.

Quý vị được coi như chích ngừa đầy đủ:

 • 2 tuần sau liều thứ hai với vắc-xin cần chích 2 liều, như vắc-xin Moderna hoặc Pfizer HOẶC
 • 2 tuần sau khi chích vắc-xin một liều, như vắc-xin của Johnson & Johnson

Nếu chưa được 2 tuần kể từ khi tiêm hoặc nếu bạn vẫn cần tiêm liều thứ hai, bạn vẫn CHƯA được bảo vệ đầy đủ. Tiếp tục thực hiện tất cả các bước phòng ngừa cho đến khi bạn được tiêm chủng đầy đủ.

Những người được chích ngừa đầy đủ nên nhận biết những điều sau đây:

 • Chỉ thị về đeo khẩu trang của tiểu bang Washington yêu cầu mọi người đeo khẩu trang tại một số cơ sở, bao gồm trường học và các cơ sở chăm sóc trẻ em, cơ sở y tế, những khu vực về dịch vụ cho người vô gia cư, những cơ sở cải huấn và trên các phương tiện giao thông công cộng.
 • Ngay cả những người đã được tiêm chủng cần phải đeo khẩu trang ở trong nhà tại những nơi công cộng và những nơi đông đúc ở ngoài trời để phòng ngừa việc lây truyền COVID-19.
 • Nếu quý vị chọn lựa việc đi du lịch (trong nước hoặc quốc tế), quý vị vẫn cần phải tuân thủ những yêu cầu của CDC về du lịch.
 • Theo dõi những triệu chứng của COVID-19, đặc biệt nếu quý vị có ở gần người bị bệnh. Nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19, hãy đi xét nghiệm và ở nhà và cách ly khỏi những người khác.
 • Nếu quý vị biết bản thân có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19, hãy đi xét nghiệm 3 ngày sau khi tiếp xúc, và giãn cách xã hội và theo dõi triệu chứng trong vòng 2 tuần. Quý vị có thể không cần cách ly, trừ khi quý vị có triệu chứng. Đọc về hướng dẫn cô lập và cách ly của chúng tôi để biết thêm thông tin.
 • Tuân theo những hướng dẫn tại nơi làm việc của quý vị. Các chủ lao động và các tổ chức có thể yêu cầu hoặc đòi hỏi việc cung cấp bằng chứng chích ngừa để có thể tham gia các sự kiện hoặc quay trở lại công việc. Những trang bị phù hợp dành cho những người có khiểm khuyết hoặc vì những lý do khác mà một người không thể chích vắc-xin là điều bắt buộc.
 • Cải thiện chất lượng không khí trong nhà, thông qua việc thông khí và lọc khí tốt hơn, là tối quan trọng để bảo vệ chúng ta khỏi COVID-19. Xem thêm thông tin tại Cải Thiện Không Khí Trong Nhà.

Ngay cả những người đã chích ngừa có thể chọn tiếp tục đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Một số người đã chích ngừa có thể chọn tiếp tục đeo khẩu trang nếu họ có nguy cơ cao mắc những vấn đề nhiễm trùng nghiêm trọng, có những vấn đề bệnh lý nền, hoặc tiếp xúc gần với người có nguy cơ cao. Một số khác có thể chọn tiếp tục đeo khẩu trang để ủng hộ việc đeo khẩu trang của những người chưa chích ngừa hoặc bởi vì họ cảm thấy thoải mái hơn khi làm như vậy. Một số người cũng tiếp tục đeo khẩu trang để bảo vệ chính họ khỏi các bệnh lý về hô hấp hoặc các thứ gây dị ứng.

Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu cách vắc-xin ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và tiếp tục các cập nhật. Hãy xem trang web của CDC để biết hướng dẫn mới nhất cho những người được chích ngừa đầy đủ.

Ai đủ điều kiện?

Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để chích ngừa cho COVID-19. Tại thời điểm này, vắc-xin COVID-19 không được phép sử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Các cuộc thí nghiệm y tế đang được tiến hành cho trẻ nhỏ.

Tìm hiểu thêm về vắc-xin cho thanh thiếu niên, cùng các yêu cầu khi khai đơn cam kết cho phép chích vắc-xin tại kingcounty.gov/youthvaccine/vietnamese.

Hiện nay có thể chích ngừa ở đâu?

 • Cơ sở Chăm sóc Dài hạn, cư dân của các viện dưỡng lão, hỗ trợ sống và một số cơ sở chăm sóc dài hạn khác đang nhận thuốc chích ngừa tại chỗ thông qua quan hệ đối tác quốc gia với các chuỗi nhà thuốc.

 • Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe, bao gồm bác sĩ, bệnh viện và phòng khám cộng đồng, là cách chính mà hầu hết người lớn tuổi ở Quận King sẽ được chích ngừa.

 • Các Đội Chích Ngừa Di Động, được điều phối bởi Sở Y Tế Công Cộng và Sở Cứu Hỏa địa phương đang tiếp cận những người lớn tuổi có nguy cơ cao nhất, bao gồm cả những người sống trong các Nhà Gia Đình dành cho Người Lớn (Adult Family Homes) và các trung tâm dưỡng lão vừa túi tiền.

 • Nơi chích ngừa với số lượng lớn, được điều phối bởi Y tế Công cộng, đang tiếp cận các nhóm ở phía nam Quận King có tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 cao hơn, bao gồm cả người lớn tuổi, và những người không thể sống độc lập và những người chăm sóc của họ.

 • Tiệm Thuốc Tây: Cũng giống như chích phòng cúm tại tiệm thuốc địa phương của quý vị, nhiều chuỗi tiệm thuốc tây - bao gồm cả cửa hàng tạp hóa - có cung cấp các cuộc hẹn chích ngừa COVID-19.

 • Phòng Khám Cộng Đồng hoặc Địa Điểm Tâm Linh: Các địa điểm ăn uống, trung tâm cao niên và các tổ chức, địa điểm tâm linh là những ví dụ nơi các phòng khám tạm thời (pop-up) đang được lên kế hoạch, ngay khi có đủ liều vắc-xin.

 • Tiêm Chủng Tại Nhà là một lựa chọn cho người lớn tuổi ít ra khỏi nhà. Các đội tiêm chủng lưu động và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà.

Theo luật dân quyền của Liên Bang, Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King tuyệt đối không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên tầng lớp được bảo vệ của một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, bản dạng giới (bao gồm thể hiện bản thân theo giới tính), xu hướng tính dục, khuyết tật, tuổi tác, và tình trạng hôn nhân. Nếu quý vị có khiếu nại và muốn nộp đơn khiếu nại, hoặc có câu hỏi về trường hợp phân biệt đối xử, vui lòng liên hệ với Chương Trình Dân Quyền Quận King tại civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (vui lòng nói ngôn ngữ quý vị cần thông dịch); TTY Relay (Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn Thông) 7-1-1; hoặc qua đường bưu điện (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/vietnamese