Skip to main content

Giới thiệu Tóm tắt về Ngân sách của King County 2021-2022

Giới thiệu Tóm tắt về Ngân sách của King County 2021-2022

King County cung cấp các dịch vụ quan trọng của địa phương và khu vực cho hàng triệu người, với ngân sách hai năm khoảng $12.4 triệu, 15.000 nhân viên và trên 60 dịch vụ khác nhau.

Giới thiệu Tổng quan

King County đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách chưa từng có tiền lệ trong giai đoạn 2021-2022. Đại dịch COVID-19 kéo theo hệ quả suy thoái kinh tế đã làm giảm mạnh nguồn thu từ thuế kinh doanh, dẫn đến nhiều nguồn quỹ bị thiếu hụt nghiêm trọng, bao gồm Metro Transit, Quỹ Tổng quát và Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Tâm thần và Lệ thuộc Thuốc.

Ngân sách Đề xuất cho năm 2021-2022 tập trung cân đối ngân sách, đồng thời duy trì các dịch vụ thiết yếu cho người dân, tiếp tục thực hiện các ưu tiên quan trọng như môi trường và thúc đẩy các chương trình chống phân biệt chủng tộc của Quận, bao gồm sự tham gia của cộng đồng một cách có chủ đích và ý nghĩa. Điều này đã được thực hiện thông qua:

 • Giảm chi phí và dịch vụ đối với các cơ quan sử dụng Quỹ Tổng quát và các dịch vụ nội bộ.
 • Sử dụng thận trọng các nguồn quỹ dự trữ đã được Quận xây dựng trong một thập kỷ qua.
 • Nguồn thu mới, bao gồm tiền thuê để được quyền sử dụng đường của các doanh nghiệp tiện ích nhượng quyền tại phần diện tích chưa sát nhập của King County.
 • Đầu tư vào các cách tiếp cận mới trong hệ thống pháp luật hình sự để giảm dần phụ thuộc vào lực lượng cảnh sát trong tương lai.
 • Quản lý nguồn nhân lực hiệu quả, bao gồm áp dụng Chương trình Nghỉ việc Tự nguyện, để giảm thiểu tối đa số lượng người lao động bị sa thải.

200917_10279w_KC_revenue-vie

200917_10279w_KC_expend-vie

200917_10279w_KC_taxable_sales-vie

Điểm nổi bật của Ngân sách

Ngân sách Dự kiến năm 2021-2022 bao gồm các khoản đầu tư để khắc phục tình trạng phân biệt chủng tộc, bao gồm:

 • Cải cách hệ thống pháp luật hình sự.
 • Xây dựng và triển khai các mô hình an toàn công cộng thay thế.
 • Cùng cộng đồng xây dựng các giải pháp.
 • Hỗ trợ các tổ chức cộng đồng phát triển bền vững, lâu dài.
 • Hỗ trợ lao động là Người Da đen, Người bản địa và Người da màu (BIPOC).

Những nỗ lực này là một phần của chiến lược phát triển dài hạn - kéo dài trong nhiều chu kỳ ngân sách - tái triển khai các nguồn lực từ các hành động hỗ trợ ở giai đoạn tiếp cận sang các chương trình phát triển cơ cấu mang tính nền tảng hơn, điều này sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm của Quận từ hệ thống tư pháp hình sự sang một trong những hệ thống công bằng chủng tộc và xã hội.

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức quan trọng nhất về môi trường và kinh tế đối với thế hệ chúng ta. Ngân sách Dự kiến năm 2021-2022 thực hiện những hành động sẽ bảo tồn và phục hồi môi trường tự nhiên, hỗ trợ cư dân và doanh nghiệp thích ứng cũng như định hướng phát triển nền kinh tế năng lượng sạch, công bằng. Các ưu tiên về môi trường của King County bao gồm:

 • Đạt được chất lượng nước và môi trường sống lành mạnh.
 • Bảo tồn, thiết lập, duy trì không gian xanh cân bằng và hệ sinh thái tự nhiên có khả năng phục hồi.
 • Xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch để tạo cơ hội phát triển sự nghiệp cho các cộng đồng vốn bị đàn áp trong quá khứ và chuyển đổi môi trường được xây dựng của chúng ta để có được một tương lai thân thiện với khí hậu.
 • Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi quản lý chất thải theo hướng không lãng phí tài nguyên.

Bối cảnh hoạt động của Metro Transit đã thay đổi đáng kể do đại dịch COVID làm sụt giảm đáng kể doanh thu cũng như lượng hành khách. Ngân sách Dự kiến năm 2021-2022 của Metro tập trung khôi phục và xây dựng lại hệ thống phương tiện đi lại, bao gồm:

 • Đảm bảo khả năng tiếp cận phương tiện đi lại cho những lao động thiết yếu và những người phụ thuộc vào phương tiện công cộng trong đại dịch COVID-19 cũng như thực hiện chiến lược phục hồi khi người sử dụng dịch vụ bắt đầu quay trở lại các dịch vụ phương tiện công cộng.
 • Tiếp tục đầu tư vào nhóm phương tiện hoàn toàn không có phát thải.
 • Phối hợp với cộng đồng xác định các mô hình mới để thực thi và kiểm soát giá vé.
 • Triển khai chương trình hỗ trợ thẻ đi lại hàng năm.
 • Hoãn tăng giá vé và ngăn chặn tác động của điều đó đến hành khách và số lượng hành khách cho đến năm 2023.
 • Cập nhật các chính sách phù hợp với Khung Dịch vụ Đi lại.

Dựa trên các bài học kinh nghiệm từ chương trình ứng phó tình trạng vô gia cư trong đại dịch COVID-19, Ngân sách Dự kiến năm 2021-2022 thực hiện các bước cụ thể để giải quyết tình trạng vô gia cư bằng cách:

 • Tạo ra tác động đáng kể trong ngắn hạn và dài hạn đối với tình trạng vô gia cư.
 • Tăng khả năng tiếp cận đối với nhà ở.
 • Tăng cường phát triển nhà ở giá phải chăng.
 • Cải thiện điều phối các hành động ứng phó với khủng hoảng vô gia cư cấp khu vực bằng cách tiếp tục vận hành Cơ quan Quản lý Người vô gia cư Khu vực mới của King County.

Nhu cầu đối với các dịch vụ sức khỏe hành vi ngày càng lớn, đặc biệt là do các tác động của đại dịch COVID-19 đối với sức khỏe và tinh thần. Đồng thời, King County đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về tài trợ cho các dịch vụ sức khỏe hành vi do nguồn thu tiểu bang bị giảm và chi phí ngày càng tăng, đặc biệt là những chi phí tòa án liên quan đến tòa án Đạo luật Điều trị Không tự nguyện (ITA). Trong năm 2021-2022, King County không còn đủ khả năng tài trợ cho nhiều chương trình nhằm ổn định cho những khách hàng không nhận được bảo hiểm Medicaid và giảm tác động đến hệ thống khủng hoảng đòi hỏi nhiều chi phí hơn. Do không có nguồn tài trợ khác hoặc hành động lập pháp của tiểu bang, việc cắt giảm sâu đối với các chương trình không được Medicaid tài trợ sẽ cần thiết bắt đầu từ năm 2022. Quận trưởng Constantine đang đề xuất một nguồn thu mới để khắc phục thiếu hụt này và cũng cung cấp quỹ hỗ trợ lâu dài về nhà ở, tức kết hợp nhà ở với các dịch vụ cần thiết cho người sinh sống ở đó.

Để giảm chi phí trong khi vẫn duy trì các dịch vụ và việc làm, Quận trưởng Constantine đang đề xuất kết hợp không gian văn phòng ở trung tâm thành phố trong ngân sách 2021-2022, bao gồm đóng cửa Tòa nhà Điều Hành và cung cấp một số dịch vụ khách hàng tại cùng một địa điểm tại King Street Center.

Việc kết hợp không gian cung cấp dịch vụ của King County với số lượng tòa nhà ít hơn sẽ:

 • Giảm chi phí dịch vụ tiện ích, bảo trì tòa nhà và thuê mặt bằng.
 • Hỗ trợ cư dân dễ dàng tiếp cận nhiều dịch vụ của Quận.
 • Giảm lượng khí thải carbon của Quận.
 • Hỗ trợ mong muốn tiếp tục làm việc từ xa sau đại dịch của nhiều nhân viên.

King County là đơn vị cung cấp dịch vụ địa phương cho khoảng 250.000 người ở các khu vực chưa hợp nhất. Phòng Dịch vụ Địa phương, cùng với các cơ quan khác của Quận, đang tập trung tiếp thu ý kiến của cộng đồng trong quá trình lập ngân sách hai năm một lần bằng cách tăng cường sự tham gia và đưa ra quyết định của cộng đồng để cải thiện các dịch vụ, chương trình và cơ sở vật chất do Quận cung cấp.

Các khoản đầu tư chính được đề xuất trong giai đoạn 2021-2022 bao gồm:

 • Chuyển nguồn ngân sách từ thuế bán lẻ cần sa ra khỏi ngân sách của Cảnh sát trưởng để đảm bảo rằng doanh thu từ thuế bán lẻ cần sa sẽ được tái đầu tư nhiều hơn vào các cộng đồng có cửa hàng bán lẻ cần sa.
 • Hai dự án vốn mới nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng thông qua quy trình lập ngân sách có sự tham gia, bao gồm đánh giá các lựa chọn cho một trung tâm cộng đồng ở Skyway.
 • Tiếp tục hỗ trợ Chương trình Công trình Xanh nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng các tòa nhà, giảm sử dụng nước và giảm chất thải xây dựng.
 • Hơn $20 triệu tài trợ duy trì các không gian mở.

Ngay cả trước khi Cơ quan Y tế Công cộng - Seattle & King County thành lập một trung tâm hành động khẩn cấp để ứng phó với COVID-19 vào tháng 1 năm 2020, King County đã sẵn sàng ứng phó với đại dịch. Trong những tháng tiếp theo đó, King County đã thực hiện những hành động chưa từng có tiền lệ để huy động sự ứng phó của khu vực trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Tuy nhiên, nếu không có thêm nguồn tài trợ từ liên bang hoặc tiểu bang, nhiều chương trình này sẽ kết thúc vào đầu năm 2021.

Sự tham gia và đồng sáng tạo có chủ đích và có ý nghĩa với cộng đồng là nền tảng cho sự thành công của King County trong việc đảm bảo tính công bằng về chủng tộc và giải quyết hiệu quả nạn phân biệt chủng tộc như một cuộc khủng hoảng y tế công cộng. Ngân sách Dự kiến năm 2021-2022 sẽ bao gồm các khoản đầu tư để thay đổi cách tiếp cận của Quận trong việc phối hợp với cộng đồng để hỗ trợ đồng sáng lập và thành công lâu dài của các tổ chức dựa trên cộng đồng.

Quỹ Tổng quát

Quỹ Tổng quát của King County hỗ trợ các chức năng truyền thống của chính quyền quận, hầu hết trong số đó được pháp luật của tiểu bang yêu cầu. Vào tháng 6 năm 2020, Quỹ Tổng quát dự kiến sẽ thiếu hụt $150 triệu cho giai đoạn 2021-2022. Biểu đồ này cho thấy cách ngân sách của Quỹ Tổng quát đã được cân đối.

200917_10279w_KC_GF_revenue-vie

200917_10279w_KC_GF_expend-vie

200917_10279w_KC_balancing_GF-vie

expand_less