Skip to main content

Hướng ngoại cộng đồng về việc cấp giấy phép cho thú nuôi

Hướng ngoại cộng đồng về việc cấp giấy phép cho thú nuôi

Chương trình hướng dẫn tận nhà

rsz_canvassing_male_woman-dogs_3-3-16_rszNhân viên đại diện cấp giấy phép cho thú nuôi của RASKC cùng với một cư dân Quận King

Ban Dịch Vụ Thú Nuôi Cấp Vùng của Quận King (RASKC) có chương trình đến tận nhà về việc cấp giấy phép cho thú nuôi để hướng dẫn người dân về quyền lợi và yêu cầu của việc xin giấy phép cho thú nuôi. Tất cả mèo và chó, từ tám tuần tuổi trở lên ở trong vùng phục vụ của RASKC đều phải xin cấp giấy phép của Quận King.

Hướng ngoại cộng đồng về việc cấp giấy phép cho thú nuôi thường diễn ra vào mùa xuân và mùa hè, và chỉ vào những ngày cuối tuần. Quý vị có thể dễ dàng nhận ra nhân viên đại diện cấp giấy phép cho thú nuôi của RASKC vì họ đeo thẻ ID của Quận King và mặc áo thun hoặc áo khoác ngoài của RASKC. Nếu nhân viên đại diện tìm thấy một con thú chưa có giấy phép, họ sẽ không viết giấy phạt. Thay vì vậy, họ sẽ cấp giấy phép tạm thời, để chủ của con thú có thời gian mua giấy phép dài hạn.

Các nhân viên đại diện của chúng tôi đều được huấn luyện, có kinh nghiệm, và làm theo những nguyên tắc nghiêm ngặt về đạo đức chuyên môn. Họ sẽ không nhìn vào cửa sổ hay qua hàng rào để tìm thú nuôi. Nếu người dân không có ở nhà vào lúc nhân viên đại diện đến nơi, họ có thể để lại thông tin ở cửa nhà quý vị.

Quận King có nhiều lựa chọn để cấp giấy phép cho thú nuôi. Chủ của con thú có thể mua giấy phép cho thú nuôi trên mạng, gởi tiền thanh toán giấy phép cho RASKC qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp đến mua giấy phép tại bất kỳ địa điểm nào có hợp tác với chúng tôi trong việc cấp giấy phép cho thú nuôi.

Có nhiều quyền lợi khi mua giấy phép cho thú nuôi của quý vị. Điều trước tiên và quan trọng nhất là thú nuôi có giấy phép sẽ dễ dàng được đem trả lại cho chủ hơn rất nhiều lần so với những con thú không có giấy phép. Lệ phí mua giấy phép cũng trực tiếp hỗ trợ cho sứ mệnh của RASKC là giúp đỡ thú nuôi trong vùng của chúng ta, bao gồm điều tra về việc bạo hành thú nuôi, giúp cho thú nuôi đi lạc được đoàn tụ với gia đình, và tìm chỗ ở cố định cho hàng ngàn thú nuôi mỗi năm.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Có, các nhân viên đại diện cấp giấy phép cho thú nuôi đến các khu phố trong vùng phục vụ của chúng tôi để hướng dẫn cho người dân về những quyền lợi và những yêu cầu của việc cấp giấy phép cho thú nuôi. Nếu nhân viên đại diện tìm thấy một con thú chưa có giấy phép, họ sẽ không viết giấy phạt. Thay vì vậy, họ sẽ cấp giấy phép tạm miễn phí, để cho chủ của con thú có thời gian mua giấy phép dài hạn. Vui lòng truy cập trang mạng www.kingcounty.gov/LicenseMyPet để biết thêm chi tiết.

Các nhân viên đại diện của chúng tôi mặc áo màu xanh nhạt có biểu tượng của RASKC và áo gió hoặc áo khoác màu xanh dương. Mỗi nhân viên cũng đeo trên cổ sợi dây có thẻ ID chính thức của Quận King. Đơn cấp giấy phép cho thú nuôi mà các nhân viên đại diện sử dụng cũng sẽ có biểu tượngvà thông tin liên lạc của RASKC.

Không, chúng tôi không bao giờ thu tiền ngay tại nhà quý vị. Thay vì vậy, các nhân viên đại diện sẽ cấp cho quý vị giấy phép tạm thời miễn phí, và chủ của con thú phải mua giấy phép dài hạn trước khi giấy phép tạm thời hết hạn. Có thể mua giấy phép dài hạn trên mạng, qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp đến mua tại bất kỳ địa điểm nào có hợp tác với chúng tôi trong việc cấp giấy phép cho thú nuôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang mạng cấp giấy phép cho thú nuôi của chúng tôi.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể liên lạc với sandy.jones@kingcounty.gov hoặc gọi trực tiếp đến số (206) 263-1988. Lưu ý: tất cả các nhân viên đại diện cấp giấy phép cho thú nuôi của chúng tôi đều có danh thiếp của RASKC trong đó có đầy đủ thông tin liên lạc.

Nhân viên của RASKC sẽ đến các khu phố ở Bellevue, Covington, Enumclaw, Kenmore, Kent, Kirkland, Maple Valley, Newcastle, và những khu chưa hợp nhất ở vùng phía nam Quận King vào những ngày cuối tuần trong mùa xuân và mùa hè. Những thành phố khác có thể được thêm vào danh sách này sau này.

Bộ Luật Quận King 11.04.030 bắt buộc tất cả chó và mèotừ tám tuần tuổi trở lên đều phải được cấp giấy phép. Thông tin tên tuổi ghi trong giấy phép cho thú nuôi có lợi rất nhiều và cũng là một "chính sách bảo hiểm" quan trọng trong trường hợp thú nuôi của quý vị bị lạc. Thú bị lạc có thể nhanh chóng được đoàn tụ với chủ, và chúng còn có thể được "Đưa Về Nhà Miễn Phí" lần đầu khi bị lạc.

Tiền thu từ việc cấp giấy phép giúp trang trải chi phí điều hành các trung tâm nhận thú nuôi của chúng tôi, chăm sóc, cho ăn, trợ giúp y tế, triệt sản và thiến, nuôi giữ tạm thời, và những chương trình nhận thú nuôi cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Tiền này còn hỗ trợ cho các nhân viên kiểm soát thú vật là những người phục vụ cộng đồng của quý vị bằng cách điều tra những trường hợp bạo hành thú nuôi, đầu cơ và bỏ bê thú nuôi, bắt những con thú nguy hiểm và thu nhận thú nuôi thuần hóa đã qua đời, và giúp giải quyết hành vi gây phiền hà của thú nuôi. Tiền thu từ việc cấp giấy phép giúp RASKC truy tố những người ngược đãi thú vật qua chương trình điều tra bạo hành thú vật.

Nhân viên đại diện đã được huấn luyện cách tìm những dấu hiệu cho biết trong nhà có thú hay không, thí dụ như có cửa nhỏ dành cho thú nuôi, chén đựng thức ăn, đồ chơi của con thú, tiếng sủa, hoặc con thú đứng nhìn ra từ cửa sổ. Là nhân viên chính thức của Quận King, họ phải ký tên vào giấy cam kết rằng họ sẽ không nhìn qua hàng rào hay nhìn vào cửa sổ và họ sẽ chỉ đứng ở chỗ mà họ chắc chắn là đường đi vào cửa chính nhà quý vị. Nếu nhân viên quan sát thấy có dấu hiệu của thú nuôi và không tìm thấy hồ sơ về giấy phép, họ có thể sẽ để lại giấy "Thông Báo về Giấy Phép" ở cửa nhà quý vị. Nếu nhân viên quan sát không thấy có thú nuôi hoặc thú nuôi của quý vị đã có giấy phép, nhân viên đại diện có thể sẽ để lại Thông Báo để cho quý vị biết là họ đã đến nhà quý vị.

Đường Dây Thông Tin Về Thú Nuôi
206-296-7387

TTY Relay 711

expand_less