Skip to main content

U_Visa Vietnamese Translation

U_Visa Vietnamese Translation

U-VISA - I-918, Đơn xin Chứng nhận Tình trạng Không di trú 

Được phân phối bởi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, một U-Visa cho phép bảo vệ di trú các nạn nhân của hoạt động tội phạm đủ điều kiện và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ (nếu thích hợp), những người có thể giúp cơ quan chấp pháp trong việc tạm giữ, điều tra hoặc truy tố hoạt động tội phạm.  Đây là một thị thực tạm thời có thể có giá trị tối đa bốn năm, và trong một số trường hợp có thể gia hạn. 

U-Visa không được cấp tự động, và chỉ có thể được cấp nếu giấy tờ thích hợp được gửi đến Bộ An ninh Nội địa thông qua cơ quan chấp pháp nơi hoạt động tội phạm đó diễn ra

Nếu (các) vụ việc xảy ra thuộc thẩm quyền của Văn phòng Cảnh sát trưởng của Hạt King thì người xin thị thực nộp hồ sơ I-918 đã hoàn tất của họ để chứng nhận.  Người chứng nhận là Cảnh sát trưởng Mitzi Johanknecht. 

Để chứng nhận đơn, người nộp đơn phải nộp bằng chứng, đính kèm theo đơn, về sự hợp tác của họ với cơ quan chấp pháp. Người được ủy quyền của Cảnh sát trưởng hoặc các thám tử liên quan phải đồng tình rằng người xin U-Visa đã hợp tác với cơ quan chấp pháp cũng như sẽ hợp tác trong bất kỳ truy tố tiếp theo nào trước khi Cảnh sát trưởng Urquhart chứng nhận đơn xin. 

Các yêu cầu phải được chuyển đến Sara Fitzgibbons, Nhân viên giám sát Hồ sơ, để nghiên cứu và xử lý. Hồ sơ sau đó sẽ được gửi đến Cảnh sát trưởng Urquhart để phê duyệt lần cuối/ký chứng nhận. 

Văn phòng Cảnh sát trưởng của Hạt King không có trách nhiệm pháp lý phải ký tờ khai và có thể làm như vậy theo ý của mình.  Việc chứng nhận này không nghiễm nhiên có lợi cho quá trình di trú.  U-Visa sẽ bị từ chối nếu không có chứng nhận của cơ quan chấp pháp. 

Để biết thêm thông tin về quy trình và các mẫu quy đinh, vui lòng truy cập http://www.uscis.gov/i-918


Gửi các yêu cầu đến địa chỉ sau đây: 

King County Sheriff
Attn: Zoraida Arias
516 3rd Ave #W116
Seattle, WA 98104 

Nếu có thắc mắc email KCSOUvisa@kingcounty.gov  hoặc gọi số: (206) 263-3199

expand_less