Skip to main content
King County logo

មេរោគដែលតា (Delta) ដែលជាមេរោគបម្លែងថ្មីរបស់ COVID-19 កំពុងតែរាលដាលយ៉ាងខ្លាំង។ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា នៅក្នុងតំបន់ King County គេតម្រូវឱ្យមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅខាងក្រៅដែលមានមនុស្សចំនួនពី ៥០០ នាក់ឡើងទៅ ហើយក៏នៅបន្តតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអាគារតាមទីកន្លែងសាធារណៈ។ គេសំណូមពរយ៉ាងខ្លាំងឱ្យមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាពាក់ម៉ាស់ (ប៉ុន្តែមិនតម្រូវឱ្យធ្វើទេ) នៅតាមកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនហើយមិនអាចរក្សាគម្លាតឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចចម្ងាយ ៦ ហ្វ៊ីត។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល បទបញ្ជារបស់ King County និង ទំព័រណែនាំអំពីការពាក់ម៉ាស់របស់យើង (គេហទំព័រមានតែជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)។ទីតាំងធ្វើតេស្តពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃ

ទីតាំងធ្វើតេស្តពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃ

ធ ើមបីការពារជាំងឺខ្ូវី ១៩ COVID-19 ក ាំឲ្យវារីករាលោលធៅ ល់ស្គួសារ មិេតភកតិនិងស្ហគមន៍ធោយធ្វើធេស្តឲ្យបានឆាប់បាំផ េធៅធពលអ្នកចាប់ធផតើមមិនស្ស្ួលខ្ៃួន។

មណ្ឌលទូរស័ព្ទ៖ ផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែភាសា

មានសំណួរអំពីជំងឺខូវីដ-១៩ឬ? នៅមណ្ឌលទូរស័ព្ទឃីងខោនធី មានអ្នកបកប្រែភាសារងចាំជួយលោកអ្នក។

ដើម្បីរកអ្នកបកប្រែភាសា៖

 1. សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 206-477-3977
 2. រួចហើយនឹងមានសារនិយាយ។សូមរង់ចាំភ្នាក់ងារលើកទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយអ្នក។
 3. ប្រាប់ភាសារបស់អ្នក ដោយនិយាយជាពាក្យនោះជាភាសាអង់គ្លេស។ ឧទាហរណ៌៖ និយាយថា «Khmer»។
 4. ភ្នាក់ងារធ្វើការនៅមណ្ឌលទូរ ស័ព្ទនឹងទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាបកប្រែ។ សូមកុំដាក់ទូរស័ព្ទចុះអោយសោះ។ រង់ចាំអោយគេភ្ចាប់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកបកប្រែ។
 5. សួរសំណួរដែលអ្នកមានទៅអ្នកបកប្រែ។

អោយគេធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលជំងឺខូវីដ១៩ COVID-19 ប្រសិនបើអ្នក៖

 • មានរោគសញ្ញាណាមួយដូចខាងក្រោមនេះ៖ ក្អក, ពិបាកដកដង្ហើម, គ្រុនក្តៅ, គ្រុនរងារ, ឈឺសាច់ដុំ, ឈឺបំពង់ក, ឬបាត់បង់រសជាតិឬក្លិន។

  ឬក៏

 • បានទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលមានជំងឺខូវីដ១៩ COVID-19 ។

សូម្បីតែអ្នកមានរោគសញ្ញាកម្រិតស្រាលក៏ដោយ ក៏គួរតែធ្វើតេស្តដែរ។ សុំគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកធ្វើតេស្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគ្រូពេទ្យ ឬគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកមិនអាចធ្វើតេស្តអោយអ្នក យើងអាចជួយអ្នកបាន។
សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 206-477-3977 ពីចន្លោះម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ ៧ ល្ងាច។ ស្នើសុំអ្នកបកប្រែភាសា ដោយនិយាយប្រាប់ភាសាដែលអ្នកត្រូវការ។ សូមនៅឱ្យឆ្ងាយពីអ្នកដទៃរហូតដល់ពេលអ្នកដឹងលទ្ធផលថាអ្នកមិនមានជំងឺខូវីដ១៩ COVID-19 ទេ។ ការធ្វើតេស្តភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ថាឈឺ អាចការពារក្រុមគ្រួសារ, មិត្តភក្តិនិងសហគមន៍របស់អ្នកបាន។

ទីតាំងប ើកបោយប្វើបេស្ដពិនិេយជាំងឺខូវីដ១៩ COVID-19 បោយឥេគិេថ្លៃ

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា អភិបាលរដ្ឋ លោក Jay Inslee បានប្រកាស់ ចេញបញ្ជាទូទាំងរដ្ឋ​  (Stay Home, Stay Healthy ស្នាក់នៅផ្ទះ, ថែ រក្សាសុខភាព)។ ការប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់ថា៖

 • ប្រជាជនវ៉ាស៊ីងតោនត្រូវតែស្នាក់នៅផ្ទះ លុះត្រាតែពួកគេមានធុរៈចាំបាច់ខ្លាំងទើបចេញក្រៅបាន។
 • គ្រប់កម្មវិធី ឬព្រឹត្តិការណ៍សង្គម ជំនឿ និងកម្មវិធីកំសាន្តត្រូវបានបិទចោល។
 • គ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវតែបិទ លើកលែងតែអាជីវកម្មសំខាន់ ខ្លាំង​។ អាជីវកម្មណាដែលធ្វើតាមការងារទូរគមនាគមន៍និងធ្វើ ពីផ្ទះអាចបន្តដំំណើការបាន។​ អាជីវកម្មសំខាន់ មានដូចជា ហាង ចាប់ហួយ, ឱសថស្ថាន, ធនាគារ, កន្លែងមើលថែសុខភាព, ហាង លក់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់, ការដឹងជញ្ជូន, សេវាមើលថែក្មេង។ល។

អ្វីដែលគេអនុញ្ញាតអោយធ្វើបាន៖

 • ទិញគ្រឿងធ្វើម្ហូប និងកម្មង់ម្ហូបពីហាងទៅហូបនៅផ្ទះ (ការដឹក ជញ្ជូនម្ហូបក៏បានអនុញ្ញាតផងដែរ)
 • មានណាត់ជួបទាក់ទងនឹងសុខភាព និងទៅឱសថស្ថាន។
 • ការដើរហាត់ប្រាណ, រត់ហាត់ប្រាណ, ជិះកង់និងថែរក្សាសួន ច្បារ។ រាល់សកម្មភាពនៅខាងក្រៅទាំងអស់ អ្នកត្រូវរក្សាចម្ងាយ ពីអ្នកដ៏ទៃអោយបានចំងាយ៦ហ្វីត។
 • ទៅចាក់សាំង, ទៅយកម្ហូបនៅកន្លែងផ្ដល់អាហារ, ហាងលក់គ្រឿង ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ, ធនាគារនិងកន្លែងបោកគក់សម្លៀកបំពាក់។
 • បន្តទៅធ្វើកាធម្មតារប្រសិនជាអ្នកធ្វើការក្នុង “អាជីវកម្មសំខាន់”

អ្វីដែលគេមិនអនុញ្ញាត៖

 • ចូករួមក្នុងពិធីជួបជុំគ្នាកំសាន្ត, មុខរបរកម្សាន្ដ, ឬក្លឹបសង្គម
 • ចូលរួម ឬលេងល្បែងកីឡា ឬធ្វើការហាត់សម
 • ចូលរួមអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬពិធីបុណ្យសព
 • ចូលរួមក្នុងពិធីសាសនា
 • ទៅលេងសារៈមន្ទីរ, រោងកុន, សាលសិល្បៈ, ឬកម្មវិធីមូលនិធិ
 • ចូលរួមពិធីប្រគុំតន្រ្តី, ពិធីបុណ្យ ឬក្បួនដង្ហែរ
 • ទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណឬមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ
 • ទៅហាងធ្វើក្រចក ហាងកាត់សក់ ឬ កន្លែចាក់សាក់
 • ទៅបារ ឬបរិភោគអាហារតាមភោជនីយដ្ឋាន (សកម្មភាពទាំងពីរនេះត្រូវបានហាមរួចមកហើយ)

តើជំងឺខូវីដ-១៩ COVID-19 គឺជាជំងឺអ្វី?

ជំងឺខូវីដ-១៩ (ពីមុនមកត្រូវបានគេហៅថា "ណូវែល ខូរ៉ូនណាវីរុស novel Coronavirus") គឺជាប្រភេទមេរោគថ្មីដែលរីករាលដាល (ឆ្លង)ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ បច្ចុប្បន្ននេះវាមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស ជាច្រើនទៀត។

តើជំងឺខូវីដ-១៩នេះឆ្លងដោយរបៀបណា?

អ្នកឯកទេសផ្នែកសុខភាពកំពុងតែសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីការឆ្លងជំងីនេះ។ បច្ចុប្បន្ន គេបានគិតថា វាឆ្លងតាម៖

 • តាមរយៈដំណក់ទឹកមាត់នៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺនេះក្អកឬកណ្តាស់
 • រវាងមនុស្សដែលនៅជិតគ្នា (ចម្ងាយប្រហែល ៦ ហ្វីត)
 • ដោយការប៉ះលើផ្ទៃឬវត្ថុអ្វីមួយដែលមានមេរោគនេះហើយបន្ទាប់មកយកដៃដែលប៉ះនោះមកប៉ះមាត់ ច្រមុះ ឬភ្នែក

តើវាមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

អ្នកដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថា មានជំងឺខូរ៉ូនណាវីរុស របាយការណ៍បានអោយដឹងថា វាអាចចេញរោគសញ្ញាក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ ឬ១៤ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានឆ្លងរោគ៖

តើវាមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈណែនាំថា អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ងាយនឹងកើតជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគួរតែស្នាក់នៅផ្ទះ និងខំព្យាយាមនៅអោយឆ្ងាយពីទីកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន។ អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មានដូចជា៖

 • អ្នកមានអាយុ៦០ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានកើតជំងឺ ដូចជាជំងឺបេះដូង ជំងឺសួតឬជំងឺទឹកនោមផ្អែម
 • មានប្រព័ន្ធការពារសុខភាពទន់ខ្សោយ
 • អ្នកមានផ្ទៃពោះ

អ្នកដែលមានចម្ងល់ថា តើស្ថានភាពរបស់ពួកគេអាចធ្វើឱ្យពួកគេមានហានិភ័យងាយនឹងកើតជំងឺខូវីដ-១៩ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ គួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេ។

ចៅវាយនៅកន្លែងធ្វើកាគួរតែចាត់វិធានការដើម្បីជួយអោយបុគ្គលិករបស់ពួកគេអាចកាត់បន្ថយធ្វើការនៅទីកន្លែងមានមនុស្សច្រើន។

ចៅវាយនៅកន្លែងធ្វើការគួរតែ៖

 • បង្កើនអោយមានបុគ្គលិកធ្វើការពីផ្ទះអោយច្រើន
 • ជំរុញអោយបុគ្គលិកស្នាក់នៅផ្ទះនៅពេលពួកគេឈឺ។
 • បង្កើនអោយមានពេលវេលាឈប់បានច្រើនសម្រាប់អ្នកឈឺ ឬអ្នកដែលគេសំណូមពរអោយស្នាក់នៅផ្ទះ ព្រោះពួកគេមានហានិភ័យខ្ពស់អាចឈឺ។
 • គួរតែផ្លាស់ប្តូរម៉ោងចាប់ផ្តើមធ្វើការនិងម៉ោងចេញ ដើម្បីកុំអោយមានមនុស្សធ្វើការជុំគ្នាច្រើនពេកនៅក្នុងពេលតែមួយ។

នៅថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា អភិបាលរដ្ឋ លោក Inslee បានបញ្ជាឱ្យសាលារៀនសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់ ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី១២ ត្រូវបិទក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះ។

អ្នកអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ខ្លួនអ្នក ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺខូវីដ-១៩៖

 • ស្នាក់នៅផ្ទះហើយកុំចេញទៅក្រៅនៅទីសាធារណៈនៅពេលអ្នកកំពុងឈឺ។
 • ជាទូទៅ ជៀសវាងទៅទីកន្លែងមន្ទីរព្យាបាលជំងឺ លុះត្រាតែចាំបាច់។ ប្រសិនបើអ្នកឈឺ សូមទូរស័ព្ទទៅការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកជាមុនសិន មុននឹងទៅ។
 • ទោះបីជាអ្នកមិនឈឺក៏ដោយ សូមចៀសវាងទៅមន្ទីរពេទ្យ កន្លែងថែទាំអ្នកជំងឺ ឬមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ជរា។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទៅមណ្ឌលណាមួយ សូមកំណត់ពេលវេលារបស់អ្នកនៅទីនោះ(ព្យាយាមកុំនៅយូរពេក ហើយរក្សាចំងាយ 6 ហ្វីតពីអ្នកជំងឺ។)
 • សូមកុំទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់លុះត្រាតែចាំបាច់។ មន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺសម្រាប់មើលអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកក្អក គ្រុនក្តៅឬមានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀត សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យប្រចាំសុខភាពរបស់អ្នកជាមុនសិន។
 • ការអនុវត្តទម្លាប់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ល្អ ដូចជាការលាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកអោយបានញឹកញាប់ ក្អកដាក់ក្រដាសឬកែងដៃហើយនិងចៀងវាងប៉ះភ្នែក ការប៉ះច្រមុះ ឬមាត់របស់អ្នក។
 • នៅឱ្យឆ្ងាយពីមនុស្សដែលឈឺ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់អាចឆ្លងជំងឺខូរ៉ូនណាវីរុស។
 • ឧស្សាហ៍លាងសម្អាតផ្ទៃនិងវត្ថុដែលអ្នកប៉ះអោយបានញឹកញាប់ (ដូចជាដៃទ្វារហើយនិងកុងតាក់ភ្លើង) ។ ផលិតផលសម្អាតផ្ទះគឺជាផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធភាព។
 • សម្រាកឱ្យបានច្រើន ផឹកទឹកឱ្យបានច្រើន បរិភោគអាហារដែលមានជីវជាតិល្អ និងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធការពារសុខភាពរបស់អ្នកអោយបានរឹងមាំ។.
 • មជ្ឈមណ្ឌលទូរស័ព្ទជំងឺខូរ៉ូនណាវីរុសរបស់ឃីងខោនធីគឺ 206-477-3977។ ខ្សែទូរស័ព្ទនេះ បើកពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 7 យប់ ជា រៀងរាល់ថ្ងៃ។
 • មជ្ឈមណ្ឌលទូរស័ព្ទជំងឺខូរ៉ូនណាវីរុសរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន 1-800-525-0127 ហើយចុចសញ្ញា # ។ បណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយនេះ បើកពីម៉ោង 6ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 10យប់ ជា រៀងរាល់ថ្ងៃ។

អ្នកលើកទូរស័ព្ទអាចភ្ជាប់អ្នកជាមួយអ្នកបកប្រែភាសា។ អ្នកត្រូវចេះប្រាប់ពួកគេជាភាសាអង់គ្លេសនូវភាសារដែលអ្នកនិយាយ។ អ្នកប្រហែលជាអាចរង់ចាំយូរ។


Signs to print and post to help establishments communicate with their customers and staff the steps they are taking to minimize the risk of COVID-19:

ត្រៀមខ្លួនជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ ស្មារតីរឹងមាំរបស់សហគមន៍នឹងនាំយើងឆ្លងផុតគ្រាលំបាក។


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/khmer