Skip to main content
King County logo

ພະຍາດ COVID-19 ສາຍພັນເດລຕ້າ ກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາ. ນັບແຕ່ວັນທີ 7 ກັນຍາ (ເດືອນ 9), ໄດ້ມີການບັງຄັບໃຫ້ທຸກຄົນໃນຄິງຄາວຕີ້ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ໃນງານກາງແຈ້ງບ່ອນທີ່ມີຄົນ 500 ຄົນຂື້ນໄປ ແລະໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນການໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ ໃນພື້ນທີ່ສາທາລະນະໃນຮົ່ມ. ຂໍແນະນໍາຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ (ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບັງຄັບວ່າຕ້ອງໃສ່) ເມື່ອຢູ່ກາງແຈ້ງ ບ່ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍແລະບໍ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະ ຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຟຸດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງຄຳສັ່ງຂອງ ຄິງຄາວຕີ້ ແລະເບິ່ງໜ້າ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການໃສ່ໜ້າກາກ ຢຸ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).


ທ່ານຈົ່ງເຂົ້າຮັບການກວດກ່ຽວກັບ COVID-19 ຖ້າທ່ານ:

 • ມີອາການເຫຼົ່ານີ້: ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ, ເປັນໄຂ້, ໜາວສັ່ນ, ເຈັບກ້າມເນື້ອ, ເຈັບຄໍ, ຫຼືເສຍຄວາມຮູ້ສຶກໃນການຊີມລົດຊາດຫຼືການດົມກິ່ນ.

  ຫຼືວ່າ

 • ໄດ້ມີການພົວພັນຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີ COVID-19.

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະມີອາການແບບບໍ່ຮຸນແຮງກໍຄວນເຂົ້າຮັບການກວດ. ທ່ານຈົ່ງຂໍໃຫ້ທ່ານໝໍກວດໃຫ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີທ່ານໝໍຫຼືທ່ານໝໍບໍ່ສາມາດກວດທ່ານໄດ້, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້. ໂທຫາ 206-477-3977 ໃນລະຫວ່າງ 8 ໂມງເຊົ້າຫາ 7 ໂມງແລງ. ຖາມເອົານາຍພາສາໂດຍການບອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຈົ່ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄົນອື່ນຈົນກວ່າຈະຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ມີ COVID-19. ການໄດ້ຮັບການກວດທັນທີທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍນັ້ນ ສາມາດປົກປ້ອງຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ, ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ

ໃນວັນທີ 23 ມີນາ ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ ເຈ ອິນສະລີ (Jay Inslee) ໄດ້ອອກປະກາດເປັນທາງການ (Stay Home, Stay Healthy – ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ, ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ)

ການປະກາດເປັນທາງການນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ:

 • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງລັດວໍຊິງຕັນທຸກໆຄົນຕ້ອງໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນບ້ານ ນອກຈາກຈຳເປັນຕ້ອງໄປທຳທຸລະທີ່ສຳຄັນແລະຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ.
 • ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຊຸມນຸມ, ສັງສັນ, ຈັດພິທີທາງສາດສະໜາ ແລະງານຊຸມແຊວຕ່າງໆ.
 • ທຸກໆທຸລະກິດຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ປິດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ທຸລະກິດທີ່ຈຳເປັນ (essential businesses)  ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍລະບົບ ອິນເຕີແນດ ຫຼື ເຮັດ​ວຽກ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງຢູ່ບ້ານຈຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.​ ທຸລະກິດທີ່ຈຳເປັນ ໝາຍເຖິງ: ຕລາດຂາຍເຄື່ອງກິນ, ຮ້ານຂາຍຢາ, ທະນາຄານ, ໂຮງໝໍ, ການໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ-ແກັສ, ການຄົມມະນາຄົມຕ່າງໆ ແລະ ​ບ່ອນ​ລ້ຽງ​ເດັກ,  ແລະອື່ນໆ.

ສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດ:

 • ໃຫ້ໄປຊື້ອາຫານໃນຕລາດຂ​ອງກິນ ໄປຮັບເອົາອາຫານສຸກຕາມຮ້ານອາຫານ (ລວມທັງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໄປຮັບແລະສົ່ງອາຫານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ)
 • ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີນັດໝໍກວດສຸຂະພາບແລະລວມທັງໄປຮັບຢາຕາມໝໍສັ່ງໄດ້
 • ສາມາດຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ, ແລ່ນ, ຂີ່ລົດຖີບ ແລະທຳສວນຄົວ. ໃນເວລາເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນກັບຄົນອື່ນ ປະມານ 2 ແມັດ (6 ຟຸດ)
 • ໃຫ້ໄປໃສ່ນ້ຳມັນລົດ, ຮັບອາຫານຈາກປະຊາສົງເຄາະ, ໄປຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ, ທະນາຄານແລະຮ້ານຊັກເຄື່ອງ.
 • ຂໍໃຫ້ໄປເຮັດວຽກງານຕາມປົກກະຕິຫາກທ່ານພົວພັນກັບ “ທຸລະກິດທີ່ຈຳເປັນ”

ສິ່ງທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດ:

 • ຫ້າມຮ່ວມສັງສັນວຽກງານສ່ວນຕົວແລະໝູ່ຄູ່.
 • ຫ້າມໄປຮ່ວມເບິ່ງຊົມ ຝຶກຊ້ອມ ແລະແຂ່ງຂັນການກິລາຕ່າງໆ.
 • ຫ້າມໄປງານວິວາຫະມຸງຄຸນ ຫຼືງານສາປະນະກິດສົບ.
 • ຫ້າມໄປຮ່ວມທຳພິທີທາງສາດສະໜາ
 • ຫ້າມໄປທ່ຽວຫໍພິພິດຕະພັນ, ໂຮງໜັງ, ສະຖານທີ່ສະແດງສິນລະປະວັດຖຸ ຫຼືງານການກຸສົນຫາລາຍໄດ້ຕ່າງໆ.
 • ຫ້າມໄປງານຄອນເສີດ, ງານສະຫລອງ ຫຼື ການແຫ່ຂະບວນ.
 • ຫ້າມໄປຮ້ານເຮັດເລັບ, ຮ້ານຕັດຜົມ ຫຼືຮ້ານສັກລາຍ.
 • ຫ້າມໄປບາຣ ຫຼືນັ່ງກິນຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານ (ກິດຈະກຳທັງສອງຢ່າງນີ້ໄດ້ອອກຫ້າມໄປແລ້ວ)