Skip to main content
King County logo

14 ਦਸੰਬਰ, 2022: ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੂਲ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ,ਜੋ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ , ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

  • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,
  • ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (the first 2 doses of Moderna/Pfizer/Novavax or 1 dose of Johnson & Johnson), ਅਤੇ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ: 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ Pfizer ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ Pfizer ਬਾਇਵੈਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3-ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੀ Pfizer ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਵੈਲੈਂਟ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਫਲਾਇਰ (PDF): ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ COVID-19 ਬੂਸਟਰ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੂਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੱ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ – ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ


ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/punjabi