Skip to main content
King County logo

Laga bilaabo Sebtembar 6 ee Degmada King, maaskarada ayaa looga baahan yahay qof kasta oo xaflado dibadeed leh 500 qof ama ka badan, waxaana lagu sii baahanayaa meelaha bannaan ee dadweynaha.

Laga bilaabo 25'ta Oktoobar: Macaamiisha waxaa lagu waajibin doonaa inay tusaan caddeyn tallaalka COVID-19 ama baaritaan cudurka aan laga helin si ay u galaan:

  • Dhacdooyinka bannaanka (Kulamada) ee wata 500 oo qof ama ka badan (oo ay ku jiraan dhacdooyinka xirfadleyda, ciyaaraha jaamacadaha iyo madadaalada)
  • Dhacdooyinka (kulamada) ama goobaha ciyaaraha ee gudaha (oo ay ku jiraan ciyaaraha xirfadleyda, madadaalada, riwaayadaha, shaleemooyinka, miyuusiga tooskaa, meelaha jimicsiga iyo shirarka)
  • Makhaayadaha iyo baararka (oo ay ku jiraan cunto-cunista gudaha). Tan ma quseyso cunto-cunista bannaanka, macaamiisha cuntada qaata, iyo meelaha inta badan aan loo isticmaalin makhaayad ahaan sida dukaamada cuntada.

Tan ma quseyso caruurta ka yar 12.

Macluumaad intaas ka badan, fadlan eeg amarka Degmada King iyo boggeena Bogga hagista maaskarada.


Xarunta Wicitaanka: Helitaanka adeegyada tarjumada

Tarjubaano luuqadeed ayaa Xarunta Wicitaanka ee King County kooronafayras diyaar kuugu ah.

Si aad u codsato turjubaan:

  1. Wac 206-477-3977
  2. Fariin ayaa maqli doonta. Sug hawl wadeenaha xarunta wicitaanka
  3. Codso luqadda aad rabto adoo Ingiriis ku hadlaya. Tusaale ahaan: dheh “Isbaanish"(ha dhihin isbanyool).
  4. Shaqaalaha xarunta wicitaanku ayaa wici doona tarjubaan. Ha dhigin telefoonka. Joog ilaa laguugu xiro tarjubaan.
  5. Su'aashaada tarjubaanka weydii

Kuma weydiinayno xaaladaada socdaal. Qof kastaa wuu heli doonaa caawimaad, iyadoon loo eegin xaaladdiisa.


Infoɡrafik


Boorarka

Calaamadaha daabacaadda iyo soo bandhigida si ay uga caawiyaan hay'adaha in ay la xiriiraan macaamiishooda iyo shaqaalahooda ee tallaabooyinka ay qaadayaan si loo yareeyo halista COVID‑19:

Diyaar u noqo inaad is caawisaan. Dareenka adag ee bulshada waxay inow fududaynaysaa inaan arintaan adag wado marno.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/somali