Skip to main content
King County logo

Caafimaadka Washington - Wadada (khariidadda/Naqshaqa) dib u soo kabashada

King County waxay ku jirtaa Wejiga 3aad ee qorshaha Caafimaadka gobalka Washington - Ku wajahan qorshaha Soo-kabashada.

Xarunta Wicitaanka: Helitaanka adeegyada tarjumada

Tarjubaano luuqadeed ayaa Xarunta Wicitaanka ee King County kooronafayras diyaar kuugu ah.

Si aad u codsato turjubaan:

 1. Wac 206-477-3977
 2. Fariin ayaa maqli doonta. Sug hawl wadeenaha xarunta wicitaanka
 3. Codso luqadda aad rabto adoo Ingiriis ku hadlaya. Tusaale ahaan: dheh “Isbaanish"(ha dhihin isbanyool).
 4. Shaqaalaha xarunta wicitaanku ayaa wici doona tarjubaan. Ha dhigin telefoonka. Joog ilaa laguugu xiro tarjubaan.
 5. Su'aashaada tarjubaanka weydii

Kuma weydiinayno xaaladaada socdaal. Qof kastaa wuu heli doonaa caawimaad, iyadoon loo eegin xaaladdiisa.


Hagitaanka COVID-19

Waxaad yareyn kartaa halista naftaada ee ku keeni karto COVID-19, iyo tan ugu muhiimsan, kuwa kuu dhow:

 • Guriga joog markaad jirantahay oo ha tagin meelaha dadka isku yimadaan.
 • Hadii aad u baahato mooyee, ka fogow goobaha caafimaadka guud ahaan. Hadii aad xanuunsantahay, wac xafiiska dhakhtarkaaga intaadan galin.
 • Hadii aadan xanuunsaneyn xitaa iska ilaali booqashada isbitaalada iyo xarumaha daryeelka. Hadii aad u baahatid inaad booqato xarumadahaas mid ka mid ah, waqtigaa joogto yaree, oo ka fogoo bukaanka ilaa 2 mitir
 • Hadii aada ka maarmin mooyee, Ha aadin qolka gargaarka degdega ah. Xirfadlayaasha ka shaqeeyo qolka gargaarka degdega ah, waxay u baahanyihiin inay marka hore u adeegaan baahiyaha ugu daran. Hadii aad leedahay qufac, qandho, ama astaamo kale, marka hore wac dhakhtarkaaga caadiga ah.
 • Ku dadaal caadooyinka nadaafada shaqsiyeed ee wanaagsan, oo ay kujiraan in aad gacmahaage ku dhaqdid biyo iyo saabuun in badan. Ku qufac tishuu ama xusulkaaga, oo iska ilaali taabashada indhahaaga, sankaaga, ama afkaaga.
 • Ka fogow dadka jiran, khaasatan hadaad khatar sare ugu sugan tahay koronavirus.
 • Nadiifi meelaha aad loo taabto ( sida nal shidida iyo albaabaha guriga). Alaabaha guriga ee wax lagu nadiifiyo waa kuwo wax tariyo.
 • Ku dadaal nasasho badan, cab cabitaano fara badan, cun cuno caafimaad leh, oo isku day inaad yareesid istireeska, si aad u xoojisid bulshadaade.

Infoɡrafik


Fiidiyowyo


Boorarka

Calaamadaha daabacaadda iyo soo bandhigida si ay uga caawiyaan hay'adaha in ay la xiriiraan macaamiishooda iyo shaqaalahooda ee tallaabooyinka ay qaadayaan si loo yareeyo halista COVID-19:

Diyaar u noqo inaad is caawisaan. Dareenka adag ee bulshada waxay inow fududaynaysaa inaan arintaan adag wado marno.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/somali