Skip to main content
King County logo

This page is also available in PDF format.


Caruurta badankood ee jiran COVID-19 waxay qabaan xaalado khafiif ah. Si kastaba ha noqotee, caruurta iyo dhalinyarada qaar ayuu ku dhici kara xaalad dhif ah oo saameyn ku yeelan kara dadka dhalinyarada ah ee soo maray COVID-19. Waxaa loo yaqaannaa Multisystem Inflammatory Syndrome ee Caruurta (MIS-C). Caruurta / dhalinyarada soo kora tan waxay u baahan doonaan in isbitaal la dhigo si loo daweeyo. Dhamaan caruurta ku dhacda MIS-C ma yeelan doonaan astaamo COVID-19, qaarna waxaa laga yaabaa inay leeyihin astaamo usbuucyo ka hor.

In kasta oo ay dhif tahay, waxaa muhiim ah in waalidiinta iyo daryeelayaashu ay ogaadaan inay raadsadaan astaamaha soo socda:

 • Qandho joogto ah oo soconaysa 24 saacadood in ka badan
 • Dareemid daal badan
 • Calool xanuun
 • Shuban biyood
 • Lalabo
 • Finan
 • Cudurka daafka (Isha gaduudan)
 • Qoor xanuun

La xariir dhakhtarkaaga isla markiiba haddii ilmahaagu leeyahay mid ka mid ah calaamadahan.

Hadii ilmahaagu leeyahay astaamaha daran ee soo socda, raadso daryeel deg-deg ah:

 • neefsashada kugu adkaato
 • Xabad xanuun ama cadaadis
 • Dibnaha ama wijiga buluuga ah
 • Xanuun caloosha oo daran
 • Jahwareer
 • Awood la'aan in aad soo jeedo ama soo kacdo

Haddii aadan lahayn dhakhtar, la xiriir Community Health Access Program (CHAP) (websaydhkan af Ingiriis ayu ku qoranyahay) si aad u hesho dhakhtar ilko, dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad iyo daryeel caafimaad oo aad awoodi karto. Waa adeeg bilaash ah turjubaanna waa la heli karaa.

Waxbadan ka baro khadka CDC oo ay ku jiraan macluumaadka lagu turjumay Isbaanish, Kuuriyaan, Fiyatnaamiis iyo Shiinaha.