Skip to main content

Sở Bầu cử Quận King lần Đầu tiên Cung cấp Lá Phiếu bằng tiếng Nga và tiếng Somali trong cuộc Bầu cử Sơ bộ vào Tháng 8 Sắp tớiSở Bầu cử Quận King lần Đầu tiên Cung cấp Lá Phiếu bằng tiếng Nga và tiếng Somali trong cuộc Bầu cử Sơ bộ vào Tháng 8 Sắp tới

Summary

Lần đầu tiên các lá phiếu và tài liệu bầu cử sẽ được dịch bằng tiếng Nga và tiếng Somali trong cuộc Bầu cử Sơ bộ tháng 8 sắp tới. Trong nhiều năm qua, Sở Bầu cử Quận King (KCE) đã cung cấp lá phiếu, tài liệu bầu cử, dịch vụ chăm sóc cử tri, thư từ và các hướng dẫn cử tri bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Story

Lần đầu tiên các lá phiếu và tài liệu bầu cử sẽ được dịch bằng tiếng Nga và tiếng Somali trong cuộc Bầu cử Sơ bộ tháng 8 sắp tới. Trong nhiều năm qua, Sở Bầu cử Quận King (KCE) đã cung cấp lá phiếu, tài liệu bầu cử, dịch vụ chăm sóc cử tri, thư từ và các hướng dẫn cử tri bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. 

Cử tri có thể lựa chọn ngôn ngữ ưa thích của mình khi đăng ký bầu cử trực tuyến, hoặc cập nhật ngôn ngữ ưa thích của mình bất cứ lúc nào bằng hình thức trực tuyến, qua email hoặc qua điện thoại theo số 206-296-8683. 

Julie Wise, Giám đốc Sở Bầu cử Quận King cho biết “Cam kết của chúng tôi đối với việc tiếp cận ngôn ngữ không chỉ là những từ ngữ trên giấy tờ. Việc có thể bỏ phiếu bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị là điều cơ bản để có thể tham gia đầy đủ vào nền dân chủ của chúng ta. Cho dù đó là việc đọc các tuyên bố của ứng cử viên hay hiểu được thư về vấn đề chữ ký gặp trở ngại mà quý vị nhận được qua đường bưu điện, điều quan trọng là mọi cử tri phải cảm thấy tự tin trong việc hiểu cách tham gia vào các cuộc bầu cử cũng như hiểu việc mình đang bỏ phiếu cho ai và bỏ phiếu cho những vn đề gì”.  

Ngoài các lá phiếu và tài liệu hướng dẫn dành cho cử tri, nhóm Tiếp cận Cộng đồng và Tiếp cận Ngôn ngữ của KCE còn dịch tài liệu giáo dục cử tri, trang web Bầu cử, các mẫu đơn và thư từ. Nhóm này cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cử tri bằng ngôn ngữ và làm việc để truyền đạt thông tin về các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ của KCE và giáo dục cử tri trong các cộng đồng trên toàn quận. 

KCE đã cung cấp các lá phiếu và tài liệu bầu cử bằng tiếng Trung Quốc từ năm 2002, tiếng Việt từ năm 2012, tiếng Hàn Quốc và tiếng Tây Ban Nha từ năm 2016. Giám đốc Wise đã đề xuất bổ sung tiếng Nga và tiếng Somali ngôn ngữ được hỗ trợ sau một cuộc đánh giá dữ liệu dân số các cuộc phỏng vấn các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng. Đề nghị này đã được Hội đồng Quận King tiếp nhận bằng việc thông qua ngân sách và pháp lệnh để bảo đảm quyền tiếp cận ngôn ngữ vô thời hạn trong các cuộc bầu cử. Việc bổ sung tiếng Nga và tiếng Somali của Quận King vượt qua các tiêu chuẩn liên bang được đặt ra bởi Mục 203 của Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965. 

Media contact

Halei Watkins
206-477-4111
hawatkins@kingcounty.gov

Connect with us

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

expand_less