Skip to main content

Ka eeg khariirdadda falgalka xayawaanka la soo helay

Ka eeg khariirdadda falgalka xayawaanka la soo helayDhammaan xayawaanka la soo helay kama wada iman meel la yaqaan qariiradeeda. Ka raadi liiskeena xayawaanka la soo helay haddii aadan weli ka helin waxii aad ka raadineysay halkan.

Qadka Macluumaadka Xayawaanka
206-296-7387

TTY Relay 711

expand_less