Skip to main content

Tôi tìm thấy thú nuôi đi lạc

Tôi tìm thấy thú nuôi đi lạc

Cat_Calico_close_up


Quý vị tìm thấy một con thú đi lạc và không biết rõ mình phải làm gì? Sau đây là một vài bước đơn giản quý vị có thể làm để giúp đưa trả con thú về cho chủ của nó...

Xin Nhớ Nếu quý vị tìm ra địa điểm của chủ con thú đi lạc, xin gọi cho chúng tôi ở số 206-296-7387 hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi ở địa chỉ lostpets@kingcounty.gov để chúng tôi có thể chấm dứt thông báo thú nuôi bị lạc và/hoặc đã tìm thấy.

Hướng Dẫn Từng Bước khi Tìm Được Thú Nuôi Đi Lạc

  1. Nếu quý vị có thể làm việc này một cách an toàn, hãy xem thử con thú có giấy phép hoặc bảng tên hay không. Thông thường người chủ sẽ ghi trực tiếp số điện thoại lên bảng tên hoặc vòng cổ. Quý vị có thể giúp con thú đi lạc được trở về với chủ của nó mà không cần phải gọi cho chúng tôi.

  2. Nếu con thú có đeo bảng tên của Ban Dịch Vụ Thú Nuôi Cấp Vùng của Quận King (RASKC), hãy gọi số điện thoại trong bảng tên (206-296-2712) và cho biết sáu số in trong đó. Khi quý vị gọi đến, quý vị sẽ gặp nhân viên cấp giấy phép cho thú nuôi của chúng tôi hoặc máy trả lời tự động. Đọc con số trong giấy phép cho nhân viên của chúng tôi, hoặc bấm số này khi nghe máy tự động yêu cầu. Quý vị sẽ được cho số điện thoại của chủ con thú để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với họ để trả lại con thú.

  3. Xem trong tài liệu lưu trữ Tìm Thú Nuôi Đi Lạc để xác minh xem con thú quý vị tìm thấy đã được chủ báo bị lạc chưa.

  4. Nếu con thú hiền lành và quý vị muốn giữ nó trong nhà quý vị trong lúc chúng tôi cố gắng tìm chủ của nó, xin hãy điền vào Thông Báo Tìm Thấy Thú Nuôi Trên Mạng. Nếu quý vị không thể điền vào Thông Báo Tìm Thấy Thú Nuôi trong mạng, hãy gọi cho chúng tôi số 206-296-3936 và chúng tôi sẽ giúp quý vị điền vào thông báo. Lưu ý: Tất cả mọi thú nuôi phải được quét để tìm vi mạch điện tử và phải có hình ảnh để đưa thú về nhà. Nếu quý vị không thể tải hình trên mạng khi gởi thông báo về thú nuôi, xin hãy đem con thú đến Trung Tâm Nhận Thú Nuôi ở Kent. Chúng tôi sẽ chụp hình và kiểm tra thú để tìm vi mạch điện tử.

  5. Nếu quý vị không thể giữ con thú ở nhà quý vị, hãy đem nó đến Trung Tâm Nhận Thú Nuôi ở Kent hoặc nơi tạm giữ thú ở địa phương quý vị. Vì chúng tôi là cơ quan kiểm soát thú vật trong phần lớn Quận King, nên hầu hết những người chủ sẽ đến cơ sở của chúng tôi trước tiên để tìm. Chúng tôi sẽ giữ con thú trong kỳ hạn tạm giữ thú nuôi đi lạc. Nếu không có người nhận, thì tính khí và sức khỏe của con thú sẽ được đánh giá để cho vào chương trình nhận nuôi của chúng tôi.

  6. Vì sự an toàn của quý vị, đừng cố lại gần con thú hung dữ và/hoặc sợ hãi. Nếu quý vị có thể nhốt con thú đi lạc một cách an toàn trong sân, nhà đậu xe, hay trong cũi, xin gọi cho chúng tôi số (206) 296-7387 và chúng tôi sẽ đến nhận con thú đó (giờ làm việc: 7 ngày mỗi tuần / từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 chiều).


Tìm Thú Nuôi Đi Lạc

Bấm vào nút bên dưới để tìm trong tài liệu lưu trữ những con thú đã được báo bị lạc.


Gởi Thông Báo Tìm Thấy Thú Nuôi

Nếu con thú hiền lành và quý vị muốn giữ nó ở trong nhà quý vị, hãy bấm vào nút bên dưới và cho biết càng nhiều chi tiết càng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để báo cho quý vị và người chủ khi chúng tôi tìm thấy phần miêu tả tương tự về con thú.

Đường Dây Thông Tin Về Thú Nuôi
206-296-7387

TTY Relay 711

expand_less