Skip to main content

Tôi bị mất thú

Tôi bị mất thú

Ban Dịch Vụ Thú Nuôi Cấp Vùng của Quận King giúp chăm sóc và kiểm soát thú vật ở 25 thành phố và vùng chưa hợp nhất của Quận King có ký kết hợp đồng dịch vụ. Nếu quý vị cư ngụ trong vùng phục vụ của chúng tôi, có thể chúng tôi sẽ tìm thấy thú nuôi bị lạc của quý vị. Tuy nhiên, ngay cả khi quý vị cư ngụ trong vùng phục vụ của chúng tôi, chúng tôi đề nghị quý vị nên đi tìm ở tất cả những chỗ tạm giữ thú ở địa phương khi thú của quý vị bị lạc.

Khi chúng tôi nhận được thú bị lạc, chúng tôi sẽ cố gắng xác định tên tuổi của con thú và gọi cho người chủ của nó. Đó là lý do tại sao giấy phép cho thú nuôi lại quan trọng như vậy. Thú nuôi có giấy phép có thể được trả về cho quý vị nhanh chóng hơn. Nếu thú nuôi có giấy phép của quý vị được một nhân viên kiểm soát thú vật của chúng tôi tiếp nhận, chúng tôi sẽ cố gắng đưa con thú về thẳng nhà của quý vị.

Nếu thú nuôi không có giấy phép hay bảng tên, hoặc nếu chúng tôi không thể đưa nó về nhà ngay, chúng tôi sẽ đem con thú về và tạm giữ ở Trung Tâm Nhận Thú Nuôi ở Kent cho được an toàn. Thú nuôi đi lạc không có giấy phép được giữ trong ba ngày để cho người chủ đến chuộc về. Thú nuôi có giấy phép được giữ tối thiểu là năm ngày.


Tìm Thú Bị Lạc

Bấm vào nút dưới đây để tìm trong tài liệu lưu trữ của chúng tôi những con thú hiện đang được giữ ở Trung Tâm Nhận Thú Nuôi.

Lưu ý: Quý vị cũng có thể nghe băng ghi âm những con thú được nhận trong ngày hôm trước bằng cách gọi số (206) 296-7387 (PETS).Bấm số 311 để nghe danh sách chó, hoặc 312 để nghe danh sách mèo.Tìm Thú lạc ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY

Ghi Danh Thú Bị Lạc

Thêm thông tin về con thú của quý vị vào tài liệu lưu trữ thú bị lạc bằng cách bấm nút thích hợp dưới đây. Quý vị sẽ được thông báo bằng thư điện tử nếu có con thú giống với phần miêu tả của quý vị được ghi thêm vào tài liệu lưu trữ của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết khả năng của mình để bảo đảm cho thông tin của chúng tôi được chính xác, quý vị vẫn nên đích thân đến tìm thú bị lạc của quý vị ở Trung Tâm Nhận Thú Nuôi ở Kent.

Đường Dây Thông Tin Về Thú Nuôi
206-296-7387

TTY Relay 711

expand_less