Skip to main content
King County logo

نوع جدید کوید-۱۹ که دلتا نام دارد به سرعت در حال گسترش است. سر از تاریخ ۷ سپتامبر در کینگ کانتی، پوشیدن ماسک برای همه در گردهمایی های بیرونی با ۵۰۰ نفر یا بیشتر از آن و همچنان در فضاهای عمومی سرپوشیده، ضروری است. پوشیدن ماسک جداً توصیه می شود (اما لازمی نیست) در محیط های پر تجمع در فضای باز که افراد نمی توانند حداقل دو متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً ازدستورالعمل/فرمان کتبی کینگ کاونتی و صفحه راهنمای استفاده از ماسک, دیدن کنید (ویب سایت ها فقط به زبان انگلیسی در دسترس هستند).

اگر شما کووید-۱۹ دارید، آزمون بدهید

 • آيا يکی از اين علايم را داريد؟

  سرفه، مشکل تنفسی، تب، لرزه، درد عضلات، گلو درد و یا از دست دادن حس ذایقه و یا شامعه/بویایی.

ویا

 • با شخصیکه کووید-۱۹ داشته، در تماس نزدیک بوده اید؟

حتی اشخاصیکه دارای علائم خفیف هستند باید آزمایش شوند. از داکتر خود درخواست آزمایش کنید. اگر داکتر ندارید یا هم داکتر تان نمی تواند شما را آزمایش کند، ما می توانیم شما را کمک کنیم. به شماره ۳۹۷۷-۴۷۷(۲۰۶) بین ساعات ۸ صبح الی ۷ شام در تماس شوید. با گفتن لسان مورد ضرورت خود مترجم درخواست کنید. تا زمانیکه اطمینان حاصل میکنید کووید-۱۹ ندارید،‌ از دیگران دور باشید. با انجام آزمایش به محض اینکه احساس بیماری کردید می توانید خانواده، دوستان و جامعه تان را محافظت کنید.

به تاریخ مارچ  Jay Inslee  فرمان ایالتی   Stay Home, Stay Healthy (در خانه بمانید، صحتمند بمانید) را صادر نمود.23.

این اعلامیه اظهار میدارد که:

 • لازم است تمام ساکنین واشنگتن در خانه بمانند مگر اینکه کار خیلی مهم داشته باشند.
 • تمام گردهمآیی های اجتماعی، مذهبی و تفریحی ممنوع اند.
 • تمام فعالیت ها به استثنای فعالیت های تجاری خیلی مهم، مسدود می باشند. کارهای که میتوان توسط تلیفون یا از خانه انجام داد، ادامه خواهند داشت .فعالیت های خیلی  مهم شامل خوراکه فروشی ها، دواخانه ها، بانک ها، مراقبت های صحی، خدمات شهری، حمل و نقل، مراقبت اطفال وغیره میشوند.

چه مجاز است:

 • خرید مواد خوراکی و سفارش غذای سیار از رستورانت ها (رسانش غذا نیز مجاز است).
 • رفتن به داکتر و دواخانه.
 • قدم زدن، دویدن، بایسکل سواری و باغداری. هنگامیکه در فضای باز فعالیتی را انجام میدهید، باید ۶ فُت دورتر از دیگران قرار بگیرید.
 • رفتن به فروشگاه های گاز، بانک های غذا، فروشگاه ها، بانک ها و رخت شویی ها.
 • ادامه کار در صورتیکه شما کارمند "فعالیت های خیلی مهم" باشید.

چه مجاز نیست:

 • اشتراک در هرگونه تفریح، سرگرمی یا کلپ های اجتماعی.
 • حضور یا بازی کردن بازی ها و تمرینات ورزشی.
 • رفتن به عروسی یا جنازه.
 • حضور در مراسم دینی.
 • بازدید از موزیم، تیاتر، گالری هنر یا محل جمع آوری اعانه.
 • رفتن به کنسرت، جشنواره یا رسم گذشت.
 • تمرین در کلپ یا مرکز تربیت بدنی.
 • رفتن به سالون ناخن، سلمانی یا سالون های خالکوبی/تاتو.
 • رفتن به شرابخانه یا صرف غذا در رستورانت (هردوی این فعالیت از قبل مسدود شده اند).

ویروس کرونای جدید چیست؟

کووید- ۱۹ (قبلا به نام "ویروس کرونای جدید" شناخته میشد) عبارت از یک ویروس جدیدی است که از انسان به انسان انتقال می یابد. در حال حاضر این ویروس در ایالات متحده امریکا و بسیاری از کشورھای دیگر موجود میباشد.

ویروس کرونای جدید چگونه شیوع پیدا میکند؟

کارشناسان صحی ھنوز ھم در تلاش اند تا در مورد شیوع این مرض فھم بھتر پیدا کنند. در حال حاضر، فکر میشود از طریق موارد ذیل انتقال میشود:

 • ز طریق قطرات تنفسی زمانیکه یک شخص مبتلا به این ویروس سرفه یا عطسه کند.
 • میان اشخاصیکه با یکدیگر از نزدیک تماس دارند (در فاصله ۶ فُت).
 • در نتیجه لمس نمودن بینی و دھان یا چشم فرد بعد از لمس سطح یا شئ آلوده به ویروس.

علائم این ویروس چی است؟

افرادی که به ویروس کرونای جدید مبتلا شده اند علائمی را گزارش کرده اند که ممکن است در مدت زمان حداقل ۲ روز یا تا ۱۴ روز پس از در معرض قرارگرفتن با ویروس ظاھر شوند.

COVID-19 symptoms infographic in Dari language

اداره صحت عامه توصیه میکند افرادی که در معرض خطر بلند ابتلا به بیماری شدید قرار دارند در خانه بمانند و تا حد امکان از تجمعات بزرگ افراد دوری کنند. افرادی که در معرض خطر بلند قرار دارند شامل این افراد است:

 • افراد بالاتر از سن ۶۰ سال.
 • داشتن مشکل صحی به شمول امراض قلبی، بیماری شش، یا دیابت/شکر.
 • داشتن سیستم ضعیف ایمنی بدن.
 • و افراد حامله یا باردار.

افرادیکه میخواھند بدانند آیا وضعیت شان آنھا را با خطر ابتلا به کووید-۱۹ مواجه میکنند یا خیر، باید با فراھم کننده خدمات صحی یا داکتر معالج خود مشوره نمایند.

شما میتوانید خطر را نسبت به خود، و مھمتر از آن به آنعده اشخاصیکه در مقابل کووید-۱۹ آسیب پذیر ھستند کاھش دھید:

 • در خانه بمانید و اگر مریض میباشید به اماکن عامه نروید.
 • به صورت عموم از رفتن به محلات طبی اجتناب کنید مگر اینکه لازمی باشد. درصورت داشتن ھرنوع مریضی به دفتر داکتر خود قبل از رفتن زنگ بزنید.
 • حتی اگر مریض هم نباشید، از رفتن به شفاخانه ھا، تسھیلات مراقبت ھای دائمی و یا مراکز پرستاری تا حد امکان اجتناب کنید. درصورتیکه نیاز دارید از یکی از این تسھیلات دیدن نمایید زمان خود را محدود سازید و از مریضان به فاصله ۶ فتُ دوری اختیار کنید.
 • به اتاق اضطراری یا شعبه عاجل داخل نشوید مگر اینکه لازمی باشد. خدمات اضطراری طبی باید نخست به نیازمندی ھای جدی رسیدگی کند. درصورتیکه شما سرفه، تب، یا سائر علائم دیگری داشته باشید، نخست به داکتر عادی/معالجوی خود زنگ بزنید.
 • عالیترین رفتارھای حفظ الصحه شخصی را عملی کنید، به شمول شستشوی مداوم دست ھا با صابون و آب، سرفه در دستمال کاغذی یا بالای آرنج تان، و اجتناب از لمس نمودن چشمان، بینی، یا دھن تان.
 • از اشخاصیکه بیمار ھستند دوری کنید، بالخصوص اگر شما در معرض خطر بلند ابتلای ویروس کرونا قرار داشته باشید.
 • سطوح و اشیاء را که اغلب مورد لمس قرار میگیرند پاک کاری کنید (مثل دستگیر دروازه و سویچ چراغ). وسایل پاک کننده خانگی معمولی موثر میباشد.

به حد کافی استراحت کنید، مایعات کافی بنوشید، غذاھای صحی صرف کنید، و استرس خود را اداره کنید تا سیستم ایمنی تان قوی بماند.

 • ۲۰۶۴۷۷۳۹۷۷ شماره تماس با مرکز خدمات کینگ کاونتی برای مبارزه با ویروس کرونای جدید. این خط رھنمایی تیلفونی از ساعت ۸ صبح الی ساعت ۷ بعد از ظھر ھمه روزه فعال میباشد.
 • ۱۸۰۰۵۲۵۰۱۲۷ شماره تماس با مرکز خدمات ایالت واشنگتن برای مبارزه با ویروس کرونای جدید، بعد از اتصال دکمه # را فشار دھید. این خط رھنمایی تیلفونی از ساعت ۶ صبح الی ساعت ۱۰ بعد از ظھر ھمه روزه فعال میباشد.

اپریتور/تیلفونچی ھا میتوانند مترجم زبان را که بیرون از اداره هستند، با شما وصل نمایند. شما باید بتوانید نیاز به مترجم زبان مورد نظر تان را به لسان انگلیسی بیان دارید. ممکن است زمان انتظار طولانیتری را تجربه کنید.


برای کمک با یکدیگر آماده باشید. احساس قوی ھمسبتگی اجتماعی میتواند ما را در غلبه بر وضعیت دشوار کمک کند.

Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/dari