Skip to main content
King County logo

14 دسامبر سال 2022: واکسین های تقویت کننده به روز شده اکنون در دسترس هستند. تقویت‌کننده به‌روز شده، انواع Omicron که در حال گسترش هستند و همچنین سویه اصلی ویروس COVID-19 را هدف قرار می‌دهند.

شما باید تقویت کننده به روز شده را دریافت کنید اگر:

  • شما 6 ماهه یا بالاتر می باشید،
  • روند اولیه primary واکسین های خود را تکمیل کرده باشید (2 دوز اول Moderna/Pfizer/Novavax یا 1 دوز Johnson & Johnson)، و
  • حداقل 2 ماه از آخرین دوز دریافتی واکسین شما گذشته باشد (آخرین دوز شما می تواند دوز اولیه یا دوز تقویت کننده باشد).

همه افرادی که واجد شرایط هستند باید تقویت کننده به روز شده را دریافت کنند، به ویژه افراد بالای 50 سال یا کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند یا با شرایط صحی مانند دیابت یا بیماری قلبی همراه هستند.

توجه: اطفالی که 6 ماهه تا 4 ساله می باشند و سری اولیه Pfizer را می گیرند در مجموع 3 دوز دریافت می کنند. اگر آنها تاکنون سری خود را تکمیل نکرده اند، آنها یک واکسین دو ظرفیتی Pfizer را بعنوان دوز سوم اولیه دریافت خواهند کرد. اگر طفل شما پیش از این سری 3 دوزی اولیه Pfizer را تکمیل کرده است، آنها یک دوز دو ظرفیتی دریافت نخواهند کرد.

برای معلومات بیشتر درباره واکسیناسیون، به صفحه واکسین وزارت صحت ایالت واشنگتن مراجعه کنید.

برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و حفاظت از یکدیگر اقدامات ذیل را عملی کنید.

بهترین راه محافظت، واکسین کردن است (معلومات فقط به زبان انگلیسی موجود است). اشخاص که کاملاً واکسین شده باشند فعلا می‌توانند فعالیت های بیشتری را به گونه محفوظ انجام دهند (صفحه انترنتی تنها به زبان انگلیسی است) و در جهت کاهش ویروس کرونا نیز نقش موثر تری را در جامعه ایفا نمایند.

استفاده از ماسک در مکان های مزدحم که خطر انتشار ویروس بیشتر است، از همه شما محافظت می کند. این مورد برای حفاظت کودکان و کسانیکه با مشکلات صحی همراه اند و سیستم دفاعی بدن شان نیز با وجود دریافت واکسین در مقابل ویروس ضعیف می باشد، حیاتی پنداشته می شود.

ازمایش کرونا بدهید اگر علایم COVID-19 را دارید و یا با شخصی که تست کروناش مثبت شده در ارتباط نزدیک بوده اید.

اگر آزمایش COVID-19 شما مثبت است یا در خطر ابتلا به این بیماری هستید، دریافت زودهنگام درمان کووید-19 ( معلومات فقط به زبان انگلیسی) می تواند به محافظت در برابر بیماری شدید و بستری شدن در بیمارستان کمک کند. از داکتر خود بپرسید، که ایا درمان برای شما توصیه می شود یا خیر.

فعالیت و یا گردهمایی ها را کوچک تر و یا در فضای باز بگیرید، در صورتیکه افراد واکسین نشده نیز اشتراک نمایند. انتشار ویرویس کرونا در محیط های سرپوشیده بیشتر است و بدین منظورصاحبان مشاغل و سازمانها می توانند با استفاده از فیلتر و تصفیه هوای مناسب از انتشار ویروس جلوگیری نمایند.

برنامه آزمایش برای تداوی یک پروگرام جدید است برای اشخاص که آزمایش کرونایشان مثبت باشد تا بتوانند آزمایش شوند وبه زودی به تداوی رایگان دسترسی پیداکنند.

زیادتر آگاهی پیدا کنید


رهنمود های COVID-19

برای کمک با یکدیگر آماده باشید. احساس قوی ھمسبتگی اجتماعی میتواند ما را در غلبه بر وضعیت دشوار کمک کند.

Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/dari