Skip to main content
King County logo

دستور استفاده از ماسک کینگ کاونتی برای فضای سربسته به تاریخ ۱۱ مارچ سال ۲۰۲۲ خاتمه پیدا می کند

شروع ۱۲ مارچ به چه معنی است؟

ماسک دیگر در بسیاری از فضاهای عمومی سرپوشیده مورد نیاز قلمداد نخواهد شد:

  • مکاتب، کودکستان و کتابخانه ها
  • رستورانت و بارها
  • عبادتگاه ها
  • سالن های ورزشی، مراکز تفریحی و امکانات ورزشی سرپوشیده
  • فروشگاه های مواد غذای ، مشاغل ، و فروشگاه خرده فروشی

استفاده از ماسک در مکانهای ذیل الزامی است:

  • مراکز صحی و درمانی، از جمله شفاخانه ها، مریضان خارج بستر، کلینک دندان و دواخانه ها
  • مراکز صحی درازمدت
  • مراکز اصلاحی

کسب‌ وکارهای خصوصی، نهادها، مکاتب و کودکستان ممکن است همچنان الزامات ماسک خود را اجرا کنند. لطفا انتخاب مردم را در قبال استفاده از ماسک احترام بگذارید.

برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و حفاظت از یکدیگر اقدامات ذیل را عملی کنید.

بهترین راه محافظت، واکسین کردن است (معلومات فقط به زبان انگلیسی موجود است). اشخاص که کاملاً واکسین شده باشند فعلا می‌توانند فعالیت های بیشتری را به گونه محفوظ انجام دهند (صفحه انترنتی تنها به زبان انگلیسی است) و در جهت کاهش ویروس کرونا نیز نقش موثر تری را در جامعه ایفا نمایند.

استفاده از ماسک در مکان های مزدحم که خطر انتشار ویروس بیشتر است، از همه شما محافظت می کند. این مورد برای حفاظت کودکان و کسانیکه با مشکلات صحی همراه اند و سیستم دفاعی بدن شان نیز با وجود دریافت واکسین در مقابل ویروس ضعیف می باشد، حیاتی پنداشته می شود.

ازمایش کرونا بدهید اگر علایم COVID-19 را دارید و یا با شخصی که تست کروناش مثبت شده در ارتباط نزدیک بوده اید.

اگر آزمایش COVID-19 شما مثبت است یا در خطر ابتلا به این بیماری هستید، دریافت زودهنگام درمان کووید-19 ( معلومات فقط به زبان انگلیسی) می تواند به محافظت در برابر بیماری شدید و بستری شدن در بیمارستان کمک کند. از داکتر خود بپرسید، که ایا درمان برای شما توصیه می شود یا خیر.

فعالیت و یا گردهمایی ها را کوچک تر و یا در فضای باز بگیرید، در صورتیکه افراد واکسین نشده نیز اشتراک نمایند. انتشار ویرویس کرونا در محیط های سرپوشیده بیشتر است و بدین منظورصاحبان مشاغل و سازمانها می توانند با استفاده از فیلتر و تصفیه هوای مناسب از انتشار ویروس جلوگیری نمایند.

برنامه آزمایش برای تداوی یک پروگرام جدید است برای اشخاص که آزمایش کرونایشان مثبت باشد تا بتوانند آزمایش شوند وبه زودی به تداوی رایگان دسترسی پیداکنند.

زیادتر آگاهی پیدا کنید

برای کمک با یکدیگر آماده باشید. احساس قوی ھمسبتگی اجتماعی میتواند ما را در غلبه بر وضعیت دشوار کمک کند.

Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/dari