Skip to main content

توصیه های صحت عامه در مورد جلوگیری از COVID-19 (Dari)

توصیه های صحت عامه در مورد جلوگیری از COVID-19

Public Health Recommendations to Stop COVID-19 in Dari

برای معلومات ترجمه شده در مورد COVID-19 لطفا از وب سایت اداره صحت ایالت واشنگتن. شما می توانید از منوی پایین_رونده زبان تمام ترجمه هایی را که آنها ارائه می کنند پیدا کنید.

28 آپریل 2023: یک دوز آپدیت شده واکسین کورونا ( که به نام bivalent هم یاد می شود) برای همه افرادی که عمرشان از 6 ماه بیشتر باشد، توصیه می شود.

واکسین های آپدیت شده نوع امیکرن ویروس کورونا را هدف قرار می دهد که این روزها دربین افراد جامعه شاهد شیوع آن هستیم. این واکسین ها همچنان توانایی مقابله با انواع دیگر ویروس کوید را دارد. افرادی که تمامی واکسین های لازم را دریافت کرده اند بیشترین مصئونیت را در برابر علایم شدید مرض COVID-19 دارا هستند. برای دریافت آخرین معلومات در مورد اینکه واکسین شما مکمل است یا خیر، به این آدرس مراجعه کنید: Stay Up to Date with COVID-19 Vaccines معلومات فقط به زبان انگلیسی موجود است)

توصیه های صحی اداره غذا و ادویه آمریکا (CDC) مورخ 19 آپریل 2023:

تمامی افرادی که عمر آنها از شش ماه بلندتر است باید یک دوز اپدیت شده واکسین فایزر یا مدرنای COVID-19 را زرق کنند تا دوز واکسین شان مکمل حساب شود.( برای معلومات بیشتر در مورد مکمل حساب شدن واکسین تان به این آدرس مراجعه کنید Stay Up to Date with COVID-19 Vaccines معلومات فقط به زبان انگلیسی موجود است)

بعضی از افراد شاید ضرورت به دریافت دوز تقویتی بیشتر COVID-19 داشته باشند:

  • افراد 65 سال و کلانتر از آن شاید ضرورت به دریافت یک دوز تقویتی بیشتر واکسین COVID-19 به فاصله 4 ماه بعد از دریافت دوز تقویتی اول داشته باشند.
  • افرادی که سیستم ایمنی بدن شان ضعیف تر است شاید نیاز به دریافت یک دوز تقویتی اضافه به فاصله دوماه بعد از دریافت دوز تقویتی اول COVID-19 داشته باشند.

اطفال شش ماه تا 5 سال شاید ضرورت به دریافت چندین دوز تقویتی COVID-19 به شمول یک دوز اپدیت شده واکسین فایزر یا مدرنا داشته باشند تا دوز واکسین هایشان مکمل به حساب بیاید. البته تعداد دوزهای تقویتی بستگی به تعداد واکسین هایی دارد که از ابتدای تولد دریافت کرده اند.

اگر در مورد تعداد واکسین ها سوال دارید، لطفا با داکتر فامیلی تان به تماس شوید.

برای معلومات بیشتر درباره واکسیناسیون، به صفحه واکسین وزارت صحت ایالت واشنگتن مراجعه کنید.

برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و حفاظت از یکدیگر اقدامات ذیل را عملی کنید.

بهترین راه محافظت، واکسین کردن است (معلومات فقط به زبان انگلیسی موجود است). اشخاص که کاملاً واکسین شده باشند فعلا می‌توانند فعالیت های بیشتری را به گونه محفوظ انجام دهند (صفحه انترنتی تنها به زبان انگلیسی است) و در جهت کاهش ویروس کرونا نیز نقش موثر تری را در جامعه ایفا نمایند.

استفاده از ماسک در مکان های مزدحم که خطر انتشار ویروس بیشتر است، از همه شما محافظت می کند. این مورد برای حفاظت کودکان و کسانیکه با مشکلات صحی همراه اند و سیستم دفاعی بدن شان نیز با وجود دریافت واکسین در مقابل ویروس ضعیف می باشد، حیاتی پنداشته می شود.

ازمایش کرونا بدهید اگر (صفحه انترنتی تنها به زبان انگلیسی است) علایم COVID-19 را دارید و یا با شخصی که تست کروناش مثبت شده در ارتباط نزدیک بوده اید.

اگر آزمایش COVID-19 شما مثبت است یا در خطر ابتلا به این بیماری هستید، دریافت زودهنگام درمان کووید-19 ( معلومات فقط به زبان انگلیسی) می تواند به محافظت در برابر بیماری شدید و بستری شدن در بیمارستان کمک کند. از داکتر خود بپرسید، که ایا درمان برای شما توصیه می شود یا خیر.

فعالیت و یا گردهمایی ها را کوچک تر و یا در فضای باز بگیرید، در صورتیکه افراد واکسین نشده نیز اشتراک نمایند. انتشار ویرویس کرونا در محیط های سرپوشیده بیشتر است و بدین منظورصاحبان مشاغل و سازمانها می توانند با استفاده از فیلتر و تصفیه هوای مناسب از انتشار ویروس جلوگیری نمایند.

برنامه آزمایش برای تداوی یک پروگرام جدید است برای اشخاص که آزمایش کرونایشان مثبت باشد تا بتوانند آزمایش شوند وبه زودی به تداوی رایگان دسترسی پیداکنند.

زیادتر آگاهی پیدا کنید


خدمات قابل دسترس است

اگر به خدمات ترجمه به زبان های دیگر یا کمک آنلاین نیاز دارید، با خط تلفن معلوماتی ایالت واشنگتن ارتباط بگیرید. ما در مورد وضعیت مهاجرت شما سوال نمی کنیم. هر کسی بدون توجه به وضعیت مهاجرتی خویش، کمک دریافت خواهد کرد.

برای درخواست ترجمان:

  1. 1-800-525-0127
  2. یک پیام پخش خواهد شد. منتظر باشید تا اپراتور مرکز تماس به شما پاسخ دهد.
  3. زبانی را که می خواهید بگویید.
  4. اپراتور مرکز تماس، با یک خدمات مترجم تماس خواهد گرفت. تلفن را قطع نکنید. تا زمانی که به مترجم وصل نشده اید، تلفن را قطع نکنید.
p>

رهنمود های COVID-19

برای کمک با یکدیگر آماده باشید. احساس قوی ھمسبتگی اجتماعی میتواند ما را در غلبه بر وضعیت دشوار کمک کند.

Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/dari

expand_less