Skip to main content

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อหยุด COVID-19 (Thai)

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อหยุด COVID-19

Public Health Recommendations to Stop COVID-19 in Thai

28 เมษายน 2023: ขอแนะนำให้ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ (สองสายพันธุ์)

วัคซีนรุ่นใหม่ (สองสายพันธุ์) มุ่งเป้าที่สายพันธุ์โอมิครอนซึ่งยังคงระบาดแพร่หลายในชุมชนของเราอย่างต่อเนื่อง วัคซีนชนิดนี้ยังมุ่งเป้าที่เชื้อไวรัส COVID ดั้งเดิมสองสายพันธุ์ บุคคลที่ฉีดวัคซีนครบ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ตามจำนวนโดสที่แนะนำทั้งหมดจะได้รับการป้องกันที่ดีที่สุดจากการติดเชื้อ COVID-19 ที่รุนแรง

คำแนะนำของศูนย์ CDC ในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ วันที่ 19 เมษายน 2023:

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปควรได้รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna ป้องกัน COVID-19 รุ่นใหม่ 1 เข็มจึงจะถือว่าฉีดวัคซีนครบ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

บุคคลที่อาจรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน COVID-19:

  • คคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปอาจรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มกระตุ้นรุ่นใหม่เพิ่มเติม 1 เข็มหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19 รุ่นใหม่เข็มที่หนึ่ง 4 เดือนขึ้นไป
  • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางหรือรุนแรงอาจรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มกระตุ้นรุ่นใหม่เพิ่มเติม 1 เข็มหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19 รุ่นใหม่เข็มที่หนึ่ง 2 เดือนขึ้นไป

เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปีอาจจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 หลายโดสเพื่อให้ครบตามกำหนด รวมถึงวัคซีน Pfizer หรือ Moderna รุ่นใหม่อย่างน้อย 1 เข็ม ขึ้นอยู่กับจำนวนโดสที่ได้รับก่อนหน้านี้และอายุของเด็ก

โปรดสอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนโดสที่คุณต้องฉีด

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม เข้าสู่ หน้าวัคซีน COVID-19 จากกระทรวงสาธารณสุขของรัฐวอชิงตัน

การกระทำเหล่านี้จะช่วยจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกัน

การป้องกันที่ดีที่สุดคือการ ฉีดวัคซีน บุคคลที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วสามารถ ทำสิ่งต่างๆได้อย่างปลอดภัย และช่วยลด COVID-19 ในชุมชนได้

การสวมใส่หน้ากากในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น สถานที่มีคนพลุกพล่าน) จะช่วยปกป้องทุกคน มันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนักที่จะปกป้องบุคคลที่ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองเต็มที่จากวัคซีน อย่างเช่น เด็กเล็กและบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งไม่สามารถต่อต้านไวรัสได้ดีนัก

ไปตรวจ (เว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หากคุณมีอาการ COVID-19 หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีผลตรวจเป็นบวก

หากคุณมีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก หรือ มีความเสี่ยงที่จะติดโรคมากขึ้น การได้รับการรักษา COVID-19 ในระยะเริ่มแรก (เว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) สามารถช่วยป้องกันอาการป่วยหนัก และการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ สอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ เพื่อแนะนำการรักษาที่เหมาะกับคุณ

จัดกิจกรรมเล็กๆและอยู่กลางแจ้งหากมีบุคคลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายภายในอาคาร ดังนั้นธุรกิจร้านค้าและองค์กรต่างๆ สามารถลดไวรัสในอากาศได้โดยการมี การถ่ายเทอากาศที่ดีภายในอาคารและใช้เครื่องกรองอากาศ (เว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)


มีบริการช่วยเหลือ

หากคุณต้องการบริการแปลเป็นภาษาอื่นหรือความช่วยเหลือทางออนไลน์ โปรดโทรไปที่สายด่วนข้อมูลรัฐวอชิงตัน เราไม่ถามเกี่ยวกับสถานะการเข้าเมืองของคุณ ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนโดยไม่คำนึงถึงสถานะของพวกเขา

หากต้องการขอล่าม:

  1. 1-800-525-0127
  2. ระบบตอบรับทำการให้ข้อมูล ให้ถือสายรอเจ้าหน้าที่
  3. แจ้งภาษาที่ต้องการ
  4. พนักงานตอบรับจะทำการติดต่อบริการล่าม ห้ามวางสาย ให้ถือส่ายรอจนติดต่อล่ามได้

คำแนะนำเกี่ยวกับ COVID-19


ข้อมูลเชิงภาพ

เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจช่วยให้สังคมและชุมชนของเรามีพลังแข็งแกร่งและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/thai

expand_less