Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Martin Luther King Day.  
King County logo
COVID-19 डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलँदैछ। किङ काउन्टीमा सेप्टेम्बर ७ बाट, ५०० वा सोभन्दा बढी मानिस भेला हुने बाहिरी कार्यक्रममा सबैले मास्क लगाउनुपर्नेछ, र सार्वजनिक भित्री ठाउँमा यो कायमै रहनेछ। मानिसहरूले ६ फुट दुरी कायम गर्न नसक्ने भिडभाड बाहिरी ठाउँमा मास्क लगाउन कडा रूपमा जोड दिइएको छ (अनिवार्य भने छैन)। थप जानकारीका लागि, किङ काउन्टीको आदेश र हाम्रो मास्कङ मार्गदर्शन पेज हेर्नुहोस् (वेबसाइट अंग्रेजीमा मात्र छ)।

कोरोना भाइरसको फैलावट व्यवस्थापन गर्न र एक अर्कालाई सुरक्षित राख्न यी कार्यहरू अपनाउनु होस |

उत्तम सुरक्षा चाहि खोप(अंग्रेजीमा वेबसाइट) लगाउनु हो। पूर्ण रूपमा खोप लगाएका मानिसहरूले अब सुरक्षित रूपमा धेरै कुराहरू (अंग्रेजीमा वेबसाइट) गर्न सक्छन् र समुदायमा COVID-19 लाई कम गर्न मद्दत गरिरहेका छन्।.

तपाईलाई खोप लगाइएको होस् वा नलगाइएको होस्, कृपया किराना पसल, खुद्रा पसल, सिनेमाघरहरु, ब्यायामशालाहरु, मनोरञ्जनस्थलहरू, र विश्वासमा आधारित जमघटहरू जस्ता भित्री सार्वजनिक स्थलहरु मा मास्क लगाउनुहोस् । थप जानकारीको लागि मास्किङ मार्गदर्शन पृष्ठ (अंग्रेजीमा वेबसाइट) हेर्नुहोस्।

उच्च जोखिमयुक्त अवस्था हरूमा (जस्तै भीडभाड हुने ठाउँहरू) मा मास्क लगाउनाले सबैलाई जोगाउन मद्दत गर्छ। यो विशेष गरी खोपबाट पूर्ण सुरक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने मानिसहरूलाई बचाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जस्तै साना बालबालिकाहरू र भाइरससँग लड्न कम सक्षम स्वास्थ्य अवस्था भएका मानिसहरू।

यदि तपाइँसँग COVID-19 लक्षणहरू छन् वा सकारात्मक परीक्षण गर्ने कसैसँग नजिकको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने परीक्षण गर्नुहोस् (अंग्रेजीमा वेबसाइट)।

भाइरस सजिलै घर भित्र फैलिन्छ, त्यसैले व्यवसाय र संस्थाहरूले घर भित्र राम्रो हावा प्रवाह गरेर र हावा प्रवाह्क (फिल्टर्) हरू (अंग्रेजीमा वेबसाइट) प्रयोग गरेर हावामा भाइरस कम गर्न सक्छन्।