Skip to main content
King County logo

स्वस्थ्य वाशिङ्टन – स्वास्थ्य लाभ को लागि बनाइएको कार्यतालिका

वासिङ्टन स्टेटले जुन ३० बाट COVID-19 सम्बन्धी धेरैजसो बन्देज हटाउँदैछ। यसको तात्पर्य अधिकतर बिजनेस र संघसंस्थाले COVID-19 महामारीअघिझैं सामाजिक दुरी र क्षमता सीमाको पर्वाह नगरी कार्यसञ्चालन गर्न सक्नेछन्। कुनै पनि संस्था या बिजनेसले खोपद्वारा पूर्ण सुरक्षित रहन नसकेका मानिसको सुरक्षानिम्ति सामाजिक दुरी र क्षमता सीमा कायम राख्न पनि सक्नेछन्। मास्कसम्बन्धी मार्गदर्शन राज्य स्वास्थ्य आदेश मुताबिक हुनेछ। यससम्बन्धी परिवर्तनहरू हाम्रो वेबपेजमा अद्यावधिक गर्न हामी काम गरिरहेका छौं।


तपाईंईं संग नबसेका मानिसहरुरुको सम्पम्पर्क्क मा आउदा, अनुहार ढाक्क्नेने चीजहरूरू (जस्स् तैतै् मास्कस्क) को प्रप्रयोग गरौ र छ फीटको दूरी कायम गरौ।

तपाईंईं संग नबसेका मानिसहरुरुको सम्पम्पर्क्क मा आउदा, अनुहार ढाक्क्नेने चीजहरूरू (जस्स् तैतै् मास्कस्क) को प्रप्रयोग गरौ र छ फीटको दूरी कायम गरौ।

English version:
COVID-19 poster on face masks and personal hygiene for schools