Skip to main content

Vắc-xin phòng ngừa covid-19

Vắc-xin phòng ngừa COVID-19

Ngày 28 tháng 4 năm 2023: Một liều vắc-xin mới nhất (lưỡng trị) được khuyến nghị cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên.

Các khuyến nghị về vắc-xin COVID-19 của CDC tính tới thời điểm ngày 19 tháng 4 năm 2023:

Tất cả mọi người từ 6 tuổi trở lên nên tiêm thêm 1 liều vắc-xin COVID-19 mới nhất của Pfizer hoặc Moderna để được xem là tiêm chủng đầy đủ (trang web chỉ bằng tiếng Anh).

Một số người có thể tiêm thêm các liều tăng cường cho COVID-19:

  • Những người từ 65 tuổi trở lên có thể tiêm thêm 1 liều vắc-xin tăng cường COVID-19 mới nhất từ sau 4 tháng trở lên kể từ khi đã tiêm liều vắc-xin COVID-19 cập nhật lần đầu tiên.
  • Những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ vừa hoặc mức độ nặng có thể tiêm thêm 1 liều tăng cường COVID-19 mới nhất từ sau 2 tháng trở lên kể từ khi đã tiêm liều vắc-xin COVID-19 cập nhật lần đầu tiên.

Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi có thể cần tiêm nhiều liều vắc-xin COVID-19 để được xem là tiêm chủng đầy đủ, bao gồm ít nhất 1 liều cập nhật của Pfizer hoặc Moderna. Điều này phụ thuộc vào số liều trẻ đã tiêm trước đó và số tuổi của trẻ.

Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có thắc mắc về số liều vắc-xin mình cần tiêm.

Truy cập Tiêm vắc-xin ở Quận King để xem thông tin về địa điểm tiêm vắc-xin và đặt lịch hẹn.

Thông tin về cách tiêm chủng được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi cố gắng dịch các thông tin nhanh nhất có thể, nhưng vì thời gian có hạn nên việc dịch và đăng thông tin lên trang web có thể bị chậm trễ. Cảm ơn và mong quý vị thông cảm.

Quý vị có thể xem các thông tin mới nhất bằng tiếng Anh tại kingcounty.gov/covid/vaccine.

  Làm cách nào để tôi có thể chủng ngừa COVID-19 ở Quận King?

Người 6 tháng tuổi trở lên có thể tiêm được vắc-xin COVID-19 (cả liều cơ bản và liều tăng cường).

Tìm hiểu thêm về các điều kiện và cách được chủng ngừa ở Quận King.

Tài nguyên:

Hướng dẫn hiện tại về những người nào có thể tiêm liều tăng cường, khi nào nên tiêm và loại cần tiêm:

CDC khuyến nghị bất cứ ai từ 5 tuổi trở lên có hệ thống miễn dịch suy yếu vừa phải hoặc nghiêm trọng (suy giảm miễn dịch) nên tiêm liều vắc-xin thứ 3. Liều thứ 3 là một phần của loạt vắc-xin ban đầu của họ, không phải là liều tăng cường.

Trẻ em và người lớn bị suy giảm hệ miễn dịch cũng nên tiêm liều tăng cường khi đủ điều kiện.

Truy cập Tiêm vắc-xin ở Quận King để xem thông tin về địa điểm tiêm vắc-xin và đặt lịch hẹn.

Chính quyền liên bang đã mua một lượng lớn vắc-xin COVID-19 được dự kiến sẽ dùng đến hết mùa hè năm 2023. Vắc-xin COVID-19 sẽ được tiêm miễn phí cho tất cả cư dân khi nguồn cung cấp vắc-xin quốc gia vẫn còn ngay cả khi họ không có bảo hiểm.

Sau khi hết nguồn cung cấp vắc-xin liên bang:

  • Tiêm phòng COVID-19 vẫn sẽ miễn phí cho trẻ em ở Washington
  • Tiêm phòng COVID-19 cho người lớn sẽ được chi trả bởi hầu hết các bảo hiểm tư nhân, Medicare (“Apple Health”) và Medicaid/CHIP
  • Những người không có bảo hiểm sẽ được tiêm phòng COVID-19 miễn phí tại một số hiệu thuốc và trung tâm y tế cộng đồng địa phương

Hầu hết các loại bảo hiểm y tế tư nhân phải tiếp tục thanh toán cho vắc-xin COVID-19 do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong mạng lưới của họ cung cấp mà không tính phí bệnh nhân. Những người có bảo hiểm y tế tư nhân có thể phải thanh toán một phần chi phí nếu nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới thực hiện tiêm phòng cho họ.

Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King và các cơ quan khác đang cung cấp các phòng chích ngừa miễn phí. Phân phối vắc-xin một cách công bằng là ưu tiên của các phòng khám này. Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang Chích Ngừa ở Quận King của chúng tôi.

Thông tin thêm về vắc-xin ngừa COVID-19


Theo luật dân quyền của Liên Bang, Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King tuyệt đối không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên tầng lớp được bảo vệ của một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, bản dạng giới (bao gồm thể hiện bản thân theo giới tính), xu hướng tính dục, khuyết tật, tuổi tác, và tình trạng hôn nhân. Nếu quý vị có khiếu nại và muốn nộp đơn khiếu nại, hoặc có câu hỏi về trường hợp phân biệt đối xử, vui lòng liên hệ với Chương Trình Dân Quyền Quận King tại civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (vui lòng nói ngôn ngữ quý vị cần thông dịch); TTY Relay (Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn Thông) 7-1-1; hoặc qua đường bưu điện (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/vaccine/vietnamese

expand_less