Skip to main content

Thông tin bãi biển bơi

Thông tin bãi biển bơi

Các dấu hiệu “BEACH CLOSED” (BÃI BIỂN ĐANG ĐÓNG CỬA) có nghĩa là:

Các dấu hiệu BÃI BIỂN ĐANG ĐÓNG CỬA
 • Bãi biển bơi lội đang đóng cửa.
 • Trong nước có nồng độ vi khuẩn cao.
 • Không được bơi.
 • Không được lội.
 • Đừng để con quý vị xuống nước.

Nồng độ vi khuẩn cao có nghĩa là trong nước có một loại phân nào đó. Có thể là phân người, chó, ngỗng hoặc các động vật khác. Phân có khả năng mang vi khuẩn gây bệnh.

Đừng để phân tiếp xúc với nước!

 • Đừng mang chó của quý vị đến các bãi biển bơi. Chó không được phép vào hầu hết các bãi biển bơi.
 • Đừng cho vịt, ngỗng ăn.
 • Cho em bé và trẻ mới biết đi mặt tã bơi loại thật tốt.
 • Tắm người trước khi bơi.

Những bãi biển nào đang được thử nghiệm?

Quận King đang thử nghiệm nước tại nhiều bãi biển bơi công cộng. Có bản đồ trên trang mạng kingcounty.gov/swimbeach. Chúng tôi thử nghiệm nước mỗi tuần trong suốt mùa hè, thường là vào thứ Hai.

Những bãi biển nào đang đóng cửa?

Hai ngày sau khi thử nghiệm, kết quả thử nghiệm sẽ được đăng trên kingcounty.gov/swimbeach. Trên bản đồ này, những vòng tròn màu xanh lá cây đánh dấu những bãi biển mà đã được thử nghiệm gần đây và hiện đang mở cửa. Các hình thoi màu đỏ đánh dấu những bãi biển đang đóng cửa.

Bãi biển bơi lội đang đóng cửa.
Các bãi biển đang đóng cũng được liệt kê ở phía bên phải của trang bằng chữ màu đỏ.
Bãi biển bơi được mở.
Nếu không có bãi biển nào đang đóng cửa, bản đổ sẽ cho biết vậy “All sampled beaches are open.

Còn bơi ở những nơi không được thử nghiệm thì sao?

Chúng tôi chỉ có thể thử nghiệm một số bãi biển bơi phổ biến nhất.  Tại các bãi biển, hồ hoặc suối không được thử nghiệm:

 • Hãy thận trọng nếu quý vị thấy một loài tảo nở hoa trong nước.Một số loài tảo nở hoa có thể tạo ra độc tố. Tìm hiểu về tảo và xem kết quả xét nghiệm độc tố tại www.nwtoxicalgae.org.
 • Hãy thận trọng nếu quý vị nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi phân dọc bờ biển. Điều này có nghĩa là trong nước có thể có phân của người, vật nuôi hoặc động vật hoang dã.

Các thông tin hữu ích khác:

 • Để đọc các lời khuyên về an toàn bơi lội và nơi tìm áo phao rẻ hoặc cho thuê, hãy truy cập trang web An toàn Bơi lội của Quận King.
 • Các bãi biển trên Puget Sound được thử nghiệm bởi Bộ Sinh Thái Bang Washington.
 • Quận King cũng thử nghiệm vi khuẩn ở nhiều con suối mỗi tháng. Kết quả kiểm tra sẽ được đăng trên trang web Giám sát Suối.
 • Một số khu phố cũ ở Seattle đã kết hợp các cống rãnh, tức là các đường ống mà dẫn nước mưa và nước thải cùng nhau. Trang web Tràn Cống Kết hợp cho thấy những nơi mà cống kết hợp đã tràn gần đây. Tránh bơi lội gần những nơi có tình trạng tràn cống trong 48 giờ.
expand_less