Skip to main content
King County logo

Không Khẩn Cấp

Các Số Điện Thoại Của Cơ Quan Cảnh Sát Tại Hạt King

Valley Communications: (253) 852-2121; phục vụ:

Algona

Des Moines

Pacific

Auburn

Federal Way

Renton

Black Diamond

Kent

Tukwila

NORCOM: (425) 577-5656 – phục vụ:

Bellevue

Kirkland

Yarrow Pt.

Clyde Hill

Medina

Hunts Point

Mercer Island

SNOPAC: (425) 407-3970; phục vụ:

Everett

Monroe

Sultan

Gold Bar

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt Snohomish

Lake Stevens

Stanwood

SNOCOM: (425) 775-4545; phục vụ:

Brier

Mill Creek

Woodway

Edmonds

Mountlake Terrace

Lynnwood

Mukilteo

Bothell: (425) 486-1254

Buckley: (253) 862-9059

Carnation/Duval: (425) 556-2500

Enumclaw: (360) 825-3505

Issaquah/Snoqualmie: (425) 837-3200

Lake Forest Park : (425) 486-1254

Normandy Park : (206) 248-7600

Port of Seattle (Phi Trường SeaTac): (206) 433-5400

Redmond : (425) 556-2500

Seattle (206) 583-2111

Washington State Patrol (Cảnh Sát Tuần Tra Tiểu Bang Washington)

Hạt King : (425) 649-4370

Hạt Pierce: (253) 536-6210

Hạt Snohomish: (800) 283-7807