Skip to main content

Số Điện Thoại Không Khẩn Cấp của Các Cơ Quan Cảnh Sát Tại Quận King (Vietnamese)

Số Điện Thoại Không Khẩn Cấp của Các Cơ Quan Cảnh Sát Tại Quận King (Vietnamese)

Không Khẩn Cấp

Các Số Điện Thoại Của Cơ Quan Cảnh Sát Tại Hạt King

Valley Communications: (253) 852-2121; phục vụ:

Algona

Des Moines

Pacific

Auburn

Federal Way

Renton

Black Diamond

Kent

Tukwila

NORCOM: (425) 577-5656 – phục vụ:

Bellevue

Kirkland

Yarrow Pt.

Clyde Hill

Medina

Hunts Point

Mercer Island

SNOPAC: (425) 407-3970; phục vụ:

Everett

Monroe

Sultan

Gold Bar

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt Snohomish

Lake Stevens

Stanwood

SNOCOM: (425) 775-4545; phục vụ:

Brier

Mill Creek

Woodway

Edmonds

Mountlake Terrace

Lynnwood

Mukilteo

Bothell: (425) 486-1254

Buckley: (253) 862-9059

Carnation/Duval: (425) 556-2500

Enumclaw: (360) 825-3505

Issaquah/Snoqualmie: (425) 837-3200

Lake Forest Park : (425) 486-1254

Normandy Park : (206) 248-7600

Port of Seattle (Phi Trường SeaTac): (206) 433-5400

Redmond : (425) 556-2500

Seattle (206) 583-2111

Washington State Patrol (Cảnh Sát Tuần Tra Tiểu Bang Washington)

Hạt King : (425) 649-4370

Hạt Pierce: (253) 536-6210

Hạt Snohomish: (800) 283-7807

 

expand_less