Skip to main content

Các Thắc Mắc Thường Gặp (Vietnamese)

Các Thắc Mắc Thường Gặp (Vietnamese)

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Việc Trình Báo Cảnh Sát Trên Mạng Trực Tuyến

Hỏi

Tôi cần làm gì nếu việc trình báo trên mạng trực tuyến không áp dụng đối với tôi?

Đáp

Nếu sự việc của quý vị thuộc trường hợp khẩn cấp, hãy gọi số 9-1-1. Nếu không khẩn cấp, hãy gọi số (206) 296-3311.

Hỏi

Thế nào là nghi can đã biết?

Đáp

Nghi can đã biết là khi quý vị hoặc người khác biết người đó, hoặc biết được người phạm pháp ở đâu, hoặc quý vị có thể cung cấp số xe của xe có (các) nghi can. Quý vị cần gọi số (206) 296-3311 để trình báo khi quý vị có các thông tin này.

GHI CHÚ: Trường hợp này không áp dụng đối với Phàn Nàn Về Xe Cộ Bị Vứt Bỏ hoặc Trình Báo Hoạt Động Ma Túy trên mạng trực tuyến. Có thể cung cấp chi tiết về nghi can cho các trường hợp trình báo này.

Hỏi

Nếu sự việc này xảy ra tại một thành phố khác, tôi có thể trình báo trên mạng trực tuyến cho Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng hay không?

Đáp

Không, nếu vụ phạm pháp xảy ra tại một thành phố không có hợp đồng với Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt King về dịch vụ cảnh sát, xin gọi cho sở cảnh sát của thành phố đó.

Hỏi

Nếu sự việc này xảy ra trên Xa Lộ Tiểu Bang thì sao?

Đáp

Xin gọi cho Washington State Patrol (Cảnh Sát Tuần Tra Tiểu Bang Washington) tại số (425) 401-7798 trong Hạt King.

expand_less