Skip to main content

Điện Thoại Quấy Nhiễu (Vietnamese)

Điện Thoại Quấy Nhiễu (Vietnamese)

 

Các Hướng Dẫn Về Vấn Đề Điện Thoại Quấy Nhiễu

Điện thoại gọi quấy nhiễu dễ gây bực mình, và tuy không làm gì được ngay để thay đổi tình trạng này khi không biết ai là người gọi nhưng quý vị có thể áp dụng một số biện pháp để tìm cách ngăn cản đối tượng tiếp tục gọi sau này, và cũng để nhờ công ty điện thoại của quý vị trợ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này.

Một hiểu biết sai lầm là sở cảnh sát có thể truy ra những số điện thoại này. Công ty điện thoại có khả năng đó, và các cơ quan cảnh sát cần có giấy tờ chứng minh làm căn bản pháp lý cho cuộc điều tra.

Sau đây là một số biện pháp quý vị có thể áp dụng nếu kẻ gọi điện thoại quấy nhiễu (đã gọi vài lần) vẫn giữ máy nói chuyện với quý vị:

· Truy số điện thoại bằng cách bấm *57 (xem dưới đây);

· Gác máy mà không nói gì cả. Kẻ gọi điện thoại cần nghe phản ứng của nạn nhân, do đó nếu tỏ ra bực bội thì lại càng khuyến khích hắn thêm;

· Khi nghi can còn đang giữ máy, hãy bấm nút “*” trên máy điện thoại và nói như thể quý vị đang nói với nhân viên tổng đài, “Operator, this is the call I want you to trace” (“Nhân viên tổng đài, đây là số điện thoại tôi muốn truy”); (chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng kẻ gọi điện thoại sẽ không biết điều đó)

· Đổi tin nhắn lưu trong máy trả lời điện thoại thành, “You have reached our answering machine. Due to annoyance calls, the phone company is tracing all incoming calls. If you would like your call returned, please leave your name and number” (“Quý vị gọi đến máy trả lời của chúng tôi. Vì có những cú điện thoại quấy nhiễu, công ty điện thoại đang truy tất cả những số điện thoại gọi đến. Nếu quý vị muốn chúng tôi gọi lại, xin nhắn lại tên và số điện thoại của quý vị”);

· Cho kẻ gọi đến biết là quý vị có Caller I.D. (Dịch Vụ Hiện Số Của Người Gọi) và sẽ trình báo cho cảnh sát;

· Bắt đầu ghi vào sổ ngày, giờ, và nội dung của những cú điện để trình báo sau này.

Với dịch vụ “caller ID”, quý vị có thể nhận biết được kẻ gọi điện thoại quấy nhiễu. Hãy lưu lại thông tin này phòng trường hợp vấn đề leo thang đến mức phải nhờ đến các thám tử của chúng tôi; họ sẽ cần quý vị cung cấp chi tiết này.

Các chỉ dẫn sau đây được mỗi công ty điện thoại cung cấp để giúp chúng tôi giúp quý vị đối phó với vấn đề này. Đây cũng là thông tin được Chuyên Viên Truyền Thông 9-1-1 của chúng tôi cung cấp khi quý vị gọi để trình báo trường hợp này. Hãy tìm công ty điện thoại của quý vị và xem những biện pháp nào quý vị có thể áp dụng để khởi đầu tiến trình điều tra.

Verizon (Ban PhụcVụ Khách Hàng – 800-483-3000)

Khách hàng có thể gọi cho Ban Phục Vụ Khách Hàng Verizon. Nếu quý vị đóng lệ phí $3.50 đến $4.50 mỗi tháng, ban phục vụ khách hàng sẽ kích hoạt một chương trình “ghi/truy số điện thoại” trên đường dây của khách hàng. Lần sau khi nghi can gọi đến, khách hàng sẽ nhấc máy, bấm *57, rồi theo đúng chỉ dẫn tự động để “truy số điện thoại”. Ngay sau đó, khách hàng gọi cho Trung Tâm Phụ Trách Điện Thoại Bất Hợp Pháp của Verizon tại số 877-872-2348, để trình báo số ghi này. Nhân viên của Verizon sẽ liên lạc với các thám tử thích hợp khi cần thiết. Không cần phải có số hồ sơ cảnh sát trước khi bắt đầu làm việc này.

Qwest (Ban Phục Vụ Khách Hàng – 800-582-0655)

Khách hàng có thể “truy” số điện thoại gây phiền hà hoặc quấy nhiễu chỉ bằng cách nhấc máy khi nghi can gọi đến, rồi bấm số *57 và theo đúng chỉ dẫn tự động để “truy” số điện thoại. Sau đó họ tiếp tục với Phòng Phụ Trách Điện Thoại Gây Phiền Hà của Qwest tại số 800-582-0655. Phòng này sẽ giải đáp thêm thắc mắc, nhưng không thể tiết lộ tên/thông tin của nghi can gọi điện thoại đến công dân đó. Thông tin đó sẽ được cung cấp cho các nhân viên cảnh sát khi có yêu cầu của họ trong những vụ hình sự. Công dân không cần phải có số hồ sơ cảnh sát trước khi bắt đầu làm việc này.

Comcast (Ban Phục Vụ Khách Hàng – 877-824-2288)

Comcast cung cấp dịch vụ “Anonymous Call Rejection” (“Từ Chối Điện Thoại Vô Danh”) miễn phí cho khách hàng của họ. Dịch vụ này ngăn chận bất cứ điện thoại nào gọi đến và ghi là “số riêng tư/không có/bị ngăn chận” trên caller id. Muốn kích hoạt chức năng này, chỉ cần bấm số *77. Muốn ngưng dịch vụ này, hãy liên lạc với Ban Phục Vụ Khách Hàng của Comcast. Nếu khách hàng muốn ngăn chận một số điện thoại cụ thể nào đó, Comcast có dịch vụ “Call Screening” (“Lọc Số Điện Thoại”) miễn phí để ngăn chặn đến tối đa 12 số điện thoại. Để kích hoạt, hãy bấm số *60 và bấm vào các số điện thoại muốn ngăn chận. Công dân không cần phải có số hồ sơ cảnh sát trước khi bắt đầu làm việc này.

AT&T (Ban Phục Vụ Khách Hàng – 800-288-2747)

AT&T cung cấp dịch vụ “Anonymous Call Rejection” (“Từ Chối Điện Thoại Vô Danh”) miễn phí cho khách hàng của họ. Dịch vụ này ngăn chận bất cứ điện thoại nào gọi đến và ghi là “số riêng tư/không có/bị ngăn chận” trên caller id. Muốn kích hoạt chức năng này, chỉ cần bấm số *77. Muốn ngưng dịch vụ này, hãy liên lạc với Ban Phục Vụ Khách Hàng của AT&T. Nếu khách hàng muốn ngăn chận một số điện thoại cụ thể nào đó, AT&T có dịch vụ “Call Screening” (“Lọc Số Điện Thoại”) để ngăn chận đến tối đa 15 số điện thoại với giá $4.50 mỗi tháng. Hãy gọi cho AT&T để kích hoạt trước, rồi chỉ cần bấm số *60 và bấm vào các số điện thoại muốn ngăn chận. Công dân không cần phải có số hồ sơ cảnh sát trước khi bắt đầu làm việc này.

Century Tel (Ban Phục Vụ Khách Hàng – 800-201-4099)

Century Tel cung cấp dịch vụ “Anonymous Call Rejection” (“Từ Chối Điện Thoại Vô Danh”) cho khách hàng của họ. Dịch vụ này ngăn chặn bất cứ điện thoại nào gọi đến và ghi là “số riêng tư/không có/bị ngăn chận” trên caller id với giá $1.20 mỗi tháng. Để kích hoạt chức năng này, chỉ cần nhấc máy điện thoại lên và bấm số *77. Muốn ngưng dịch vụ này, hãy liên lạc với Ban Phục Vụ Khách Hàng của Century Tel. Nếu khách hàng muốn ngăn chận một số điện thoại cụ thể nào đó, Century Tel có dịch vụ “Call Screening” (“Lọc Số Điện Thoại”) để ngăn chận đến tối đa 12 số điện thoại với giá $4.50 mỗi tháng. Hãy gọi cho Ban Phục Vụ Khách Hàng của Century Tel để kích hoạt trước, rồi chỉ cần bấm số *60 và bấm vào các số điện thoại muốn ngăn chận. Công dân không cần phải có số hồ sơ cảnh sát trước khi bắt đầu làm việc này. Nếu công dân muốn “ghi/truy” số điện thoại nào đó để điều tra, Century Tel khuyên khách hàng của họ bấm số *57, rồi liên lạc với sở cảnh sát địa phương để trình báo.

 

expand_less