Skip to main content
King County logo

ዲሴምበር 14፣ 2022፣ የተሻሻሉ የማጠናከሪያ ዙር ክትባቶች አሁን ይገኛሉ። የተሻሻሉ የማጠናከሪያ ዙር ክትባቶች ትኩረት የሚያደርጉት እየተሰራጩ ያሉትን ተለዋዋጭ ዖሚችሮን እና እንዲሁም የመጀመሪያውን የ COVID ቫይረስ አይነት ይሆናሉ።

የተሻሻውን የማጠናከሪያ ዙር ክትባት ማግኘት ያለብዎት፣

  • 6 ወር ወይም ከዚያ በላይ ነዎት፣
  • የመጀመሪያዎቹን ተከታታይ ክትባቶችዎን ከጨረሱ(የመጀመሪያዎቹ 2 ዙሮች የሞደርና፣ የፋይዘር፣ ኖቫቫክስ ወይንም ወይም 1ዙር ጆንሰን እና ጆንሰን)፣ እና
  • የመጨረሻውን ዙር ከወሰዱ ቢያንስ 2 ወራት ከአለፉ(የመጨረሻው ዙር የመጀመሪያዎቹ ተከታታይ ክትባቶች ወይም የማጠናከሪያ ዙር ሊሆን ይችላል)።

እያንዳንዱ ብቁ የሆነ ሰው ሁሉ የተሻሻለውን የማጠናከሪያ ዙር ክትባት ማግኘት አለበት፣ እናም በተለይ ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ ወይም በሽታ መከላከል አቅማቸው የተዳከመ ወይም እንደ የስኳር በሽታ ወይም የልብ ህመም የጤና እክሎች ያላቸው።

ማስታወሻ፦ የ Pfizer የመጀመሪያ ዙርን የወሰዱ ዕድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 4 ዓመት የሆኑ ልጆች በአጠቃላይ 3 ዶዞችን ይወስዳሉ። እስካሁን ይህን ዙር ካልጨረሱ፣ እንደ ሶስተኛ የመጀመሪያ ዶዛቸው የ Pfizer ባይቫለንት ክትባትን ይወስዳሉ። ልጅዎ ባለ 3-ዶዝ የ Pfizer የመጀመሪያ ዙርን አስቀድሞ ካጠናቀቀ፣ የባይቫለንት ማጠናከሪያ ዶዝ አይወስድም።

የክትባት ቦታዎችን እና ቀጠሮዎችን ለማግኘት በኪንግ ካውንቲ ውስጥ እንዴት ክትባት ማግኘት እንደሚቻል የሚገልጸውን ድህረገፅ ይጎብኙ።

በራሪ (PDF): ወቅታዊ የ COVID-19 ማጠናከሪያ ዙር ክትባት

የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር እና የእርስ በርስ ደህንነትን ለመጠበቅ እንዲረዳ፤ እነዚህን እርምጃዎች ይውሰዱ።

ከሁሉ የተሻለው መከላከያ ክትባት መውሰድ ነው ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ሰዎች አሁን ተጨማሪ ነገሮችን ደህንነታቸውን ጠብቀው ማከናወን ይችላሉ እንዲሁም በህብረተሰቡ ውስጥ የCOVID-19 ስርጭት እንዲቀንስ ያግዛሉ።

ከፍተኛ ተጋላጭነት በሚፈጠርባቸው ቦታዎች (ለምሳሌ በተጨናነቁ ቦታዎች) የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ ሁሉንም ሰው ለመጠበቅ ይረዳል። በተለይም ከክትባቱ ሙሉ ጥበቃ ሊያገኙ የማይችሉትን እንደ ህፃናት ልጆች እና ቫይረሱን ለመቋቋም የማይችሉ የጤና እክል ያለባቸውን ሰዎች ከበሽታው መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው።

የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎ ወይም አዎንታዊ የምርመራ ውጤት ካለው ሰው ጋር በቅርብ የተገናኙ ከሆነ ይመርመሩ

COVID-19 ከተገኘብዎት ወይም ለበሽታው ከፍተኛ ተጋላጭ ከሆኑ የCOVID-19 ህክምና አስቀድሞ ማግኘት ከጠና ህመም እና ሆስፒታል ከመግባት ሊታደግ ይችላል። ህክምና የሚያስፈልግዎ መሆኑን ለማወቅ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያማክሩ።

ያልተከተቡ ሰዎች የሚሳተፉ ከሆነ የተሳታፊዎችን ቁጥር ቀንሰው ዝግጅትዎን ከቤት ውጭ ያድርጉ። ቫይረሱ በቀላሉ በቤት ውስጥ ስለሚሰራጭ የንግድ ድርጅቶች እና መስሪያ ቤቶች በቤት ውስጥ ጥሩ የአየር ዝውውር እንዲኖር በማድረግ እና የአየር ማጣሪያዎችን (በቤት ውስጥ ጥሩ የአየር ፍሰት እና የአየር ማጣሪያዎችን በመጠቀም) (የእንግሊዝኛ ድረ-ገጽ) በመጠቀም ቫይረሱን በአየር ላይ መቀነስ ይችላሉ።

Caring for yourself or others

ለ COVID-19 ጋር እራስዎን ወይም ሌሎችን እንዴት እንደሚንከባከቡ

ቨድዮ ኢንፎግራፊክ

መመርመር ለመታከም /Test to Treat/ ሰዎች ተመርምረው COVID-19 ከተገኘባቸው በአፋጣኝ የነፃ ህክምና እንዲያገኙ የሚረዳ አዲስ ፕሮግራም ነው።

የበለጠ ለማወቅየስልክ ጥሪ ማዕከል፡ እንዴት አስተርጓሚ ማግኘት እንደሚቻል

ስለ COVID-19 ጥያቄ አለዎት? የኪንግ ካውንቲ የኮሮና ቫይረስ የስልክ ጥሪ ማእከል አስተርጓሚዎች አዘጋጅተዋል።

አስተርጓሚ ካስፈለገዎት፡

  1. 206‑477‑3977 ይደውሉ
  2. አስቀድሞ የተቀረጸ መልዕክት ከሰሙ ሰው እስኪያናግርዎ ይጠብቁ።
  3. የፈለጉትን ቋንቋ በእንግሊዘኛ አጠራሩ ይንገሩ። ለምሳሌ “አማርኛ” ከማለት ፈንታ “አማሐርክ” ይበሉ።
  4. የስልክ ጥሪዎ የተቀበለ ሰው፡ አስተርጓሚ ወዳለበት ስልክ ይደውላል። ስልኩን ሳይዘጉ ይጠብቁ። አስተርጓሚ እስኪቀርብ መስመር ላይ ይጠብቁ።
  5. ያለዎት ጥያቄ አስተርጓሚውን ይጠይቁ።

እኛ ስለ ስደተኝነት ሁነታ አንጠይቅም፤ማንኛውም ሰው ሁነታዉ ከግምት ውስጥ ሳይገባ እርዳታ ያገኛል።


የ COVID-19 መምራዎች


ኢንፎግራፊክ


ቨድዮ

ለ COVID-19 ጋር እራስዎን ወይም ሌሎችን እንዴት እንደሚንከባከቡ

ለምንድነው ጨቅላ ህጻናት እና ህጻናት የኮቪድ ክትባት መውሰድ ያለባቸው?

ለታዳጊ ልጅዎ የኮቪድ ክትባት እንዴት እንደሚዘጋጁ

የማጠናከሪያ ዙር ክትባት መውሰድ ለምን አስፈለገኝ?

ትንሹ ልጃችሁ የኮቪድ ክትባቱን ሲወስድ ምን እንደሚጠበቅ


ፖስተሮች

የ COVID-19 አደጋ ለመቀነስ ሠራተኞቹ ምልክቶቹን በማተምና በመለጠፍ ከ ደንበኛ ጋር በመግባባት ይተባበራሉ።

እርስበርስ ለመረዳዳት ዝግጁ ሁኑ። ጠንካራ የመተሳሰብ ስሜት ከዚህ ከባድ ወቅት እንድናልፍ ይረዳናል።


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/amharic