Skip to main content
King County logo

ጤናማ ዋሽንግተን- የማገገም ዕቅድ(አቅጣጫ)

ኪንግ ካውንቲ፡ ከስቴቱ ምድቦች በደረጃ 3 የጤናማ ዋሽንግተን ምድብ ይገኛል - የመልሶ መቋቋም ዕቅድ።


ህዝብ ባለበት የፊት ሽፋን ይልበሱ በተጨማሪም 6 ጨማ ያህል ከሌሎች ይራቁ።

ህዝብ ባለበት የፊት ሽፋን ይልበሱ በተጨማሪም 6 ጨማ ያህል ከሌሎች ይራቁ።

ከዓርብ ጁን 26 ጀምሮ ማንም የዋሽንግተን ስቴት ነዋሪዎች ከህንጻ ውጭም ይሁን ከህንጻ ውስጥ ባሉ ህዝባዊ ቦታዎች በሚገኙበት ግዜ የፊት መሸፈኛ መልበስ አለባቸው። ይህን ትእዛዝ ኣለማክበር በአነስተኛ ጥፋት በመከሰስ ከ $25 እስከ $100 መቀጮ ወይም እስከ 90 ቀን እስራት ሊያስከትል ይችላል።

ለ COVID-19 ይመርመሩ።

 • ሳል፣ የትንፋሽ እጥረት፣ ትኩሳት፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ የጡንቻ ሕመምና የጉሮሮ ቁስል፣ የጣዕም ወይም ሽታ እጦት፣ የመሳሰሉ ምልክት ካዩ ይመርመሩ።

  ወይም

 • COVID-19 ካለዉ ሰዉ ጋር በቅርብ ከተገናኙ።

ምልክቶቹ መለስተኛ ቢሆኑም መመርመር ኣለብዎት። ምርመራ ለማድረግ ሃኪሞን ይጠይቁ። ሃኪም ከሌሎት ወይም ሃኪምዎ ምርመራ ሊያደርግልዎ ካልቻለ እኛ መርዳት እንችላለን። ከ 8am እስከ 7pm ባለ ግዜ 206-477-3977 ይደውሉ። ኣስተርጓሚ ካስፈለገ የኣማርኛ ኣስተርጓሚ ብለው ይጠይቁ።

ከ COVID-19 ነፃ መሆንዎ እስካላወቁ ድረስ ከሌሎች ይራቁ። ህመም ሲሰማዎት ወዲያው ምርመራ ማድረግ ቤተሰብዎ፣ ጓደኞችዎና ሕብረተሰቡን ከሕመሙ ይጠብቃል።

ነጻና ክፍት የ COVID-19 መመርመሪያ ቦታዎች

የዋሽኝግተን ክፍለ ሃገር መሪ Jay Inslee ለመላ ዋሽኝግተን ነዋሪዎች (Stay Home, Stay Healthy) የሚል ትእዛዝ በ 03/23/2020 ሰተዋል። ይህ አዋጅ እንዲህ ይላል፣

 • የዋሽኝግተን ክፍለ ሃገር ነዋሪዎች በሙሉ፡ኣስፈላጊ ለሆኑ እንቅስቃሴዎች ካልሆነ በስተቀር፡ ከቤቶቻችው እንዲቀመጡ
 • ማንኛውም ስብሰባ፣ ማህበራዊ፡ መንፈሳዊ ወይም መዝናኛ ተከልክለዋል
 • ግዴታዊ ወይም አስፈላጊ ያልሆኑ ሥራ ቦታዎች ሊዘጉ ይገባቸዋል። ከርቀት ሁነው ሥራ ቤቱን ማንቀሳቀስ ከቻሉ፣ ሥራ መቀጠል ይፈቀዳል። አስፈላጊ ሥራ ቤቶች የሚባሉት አነዚህ ያጠቃልላል፤ የምግብ ሱቅ ገበያ፣ መድኃኒት ቤቶች (ፋርማሲ)፣ ባንኮች፣ ሕክምና ቤቶች፤ የመብራትና ውኃ ኣገልግሎት ሰጪዎች፤ የመጓጓዣ ኣገልግሎቶች፣ ልጅ ጥበቃ (Child Care) ወዘተ

ምን ይፈቀዳል፤

 • የምግብ ሱቅ(ግሮሰሪ) ሂዶ መግዛት፣ ምግብ ገዝቶ ይዞ መዉጣት (ቴክ-ኣውት) ከቤት ሆኖ የሚታዘዝ (ደሊቨሪ) አገልግሎቶች ይፈቀዳሉ
 • ወደ ህክምና ቀጠሮና መድኃኒት ቤት (ፋርማሲ) መሄድ
 • በእግር መራመድ፣ መሮጥ፣ ብስክሌት መንዳት፣ የቤት አትክልት ስራዎች። ይህን ሲያደርጉ ከሌላ ሰው የ6 ጫማ ርቀው ይኑርዎት።
 • ወደ ነጻ ምግብ እደላ ቤት (ፉድ ባንክ) ፣ ነዳጅ ማደያዎች፣ ባንኮች፣ ሸቀጣሸቀጥ ሱቆችና፣ ልብስ እጠባ ቤቶች
 • የነዚህ አስፈላጊ ሥራ ቤቶች ኣካል ከሆኑ ስራዎን ይቀጥሉ

ምን ተከልክለዋል፤

 • በአካል፣ ለማህበራዊ ወይንም ለመዝናኛ ተብለው በሚዘጋጁ ስብሰባዎች መካፈል
 • በስፖርት ግጥምያ ወይም ስፖርታዊ ልምምድ ላይ መካፈል ወይንም ሂዶ ማየት
 • ከሰርግና ቀብር ስርዓት መሳተፍ
 • አምልኮ ስርዓት መሳተፍ
 • ቤተ-መዘክር፣ ቲያትር፣ የስነ-ጥበብ አዳራሽ መጎብኘት፣ ወይንም የገንዘብ መዋጮ ስብሰባ መገኘት
 • ወደ ሙዚቃ፣ ፈስቲቫል እና የሰልፍ ዝግጅቶች መሄድ
 • ከጂም ሄዶ ስፖርት መስራት
 • ወደ ጥፍር ሳሎን፣ ጸጉር ቤት፣ ወይንም ታቱ ቤት መሄድ
 • ወደ መጠጥ ቤት ወይንም ምግብ ቤት መሄድ (ሁለቱ ኣስቀድመው የተከለከሉ ናቸው)

COVID-19 ምንድነዉ?

COVID-19 (በፊት "ኖቬል ኮሮናቫይረስ” ተብሎ የሚታወቀዉ) ከሰዉ ወደ ሰዉ እየተሰራጨ ያለ አዲስ ቫይረስ ነዉ። ምንጩ ከቻይና ሆኖ በአሁኑ ሰዓት አሜሪካና ብዙ ሌሎች አገሮች ይገኛል።

እንዴት ነዉ ኖቬል ኮሮናቫይረስ (COVID-19) የሚሰራጨው?

የጤና ባለሙያዎች ስለስርጭቱ አሁንም ተጨማሪ እየተማሩ ነው። በአሁኑ ሰዓት ይሰራጫል ተብሎ የሚታሰበዉ፡

 • በበሽታዉ የተየዘ ሰዉ ስያስነጥስና ስያስል በትንፋሽ ጠብታዎች ዉስጥ
 • ቅርብ ለቅርብ በሆኑ ሰዎች መካካል (በ6 ጫማ ርቀት ዉስጥ)
 • ቫይረሱ ያለበት ነገር ከነኩ በኋላ አፍ አፍንጫ ወይንም ዐይን በመንካት

ምልክቶቹ ምንድን ናቸው?

የኖቭል ኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው በምርመራ የተረጋገጠባቸው ሰዎች ለቫይረሱ ከተጋለጡ በኋላ ቢያንስ በ2 ቀናት ውስጥ ወይም ቢበዛ እስከ 14 ቀናት ድረስ ምልክቶች ይታዩባቸዋል።

ምልክቶቹ ምንድን ናቸው?

የህዝብ ጤና ለከፋ ህመም ተጋላጭነት ስጋት ላለበቸው ሰዎች ቤት እንዲቀመጡና ብዙ ሰዎች ካሉበት ስፍራ በተቻለ መጠን እንዲርቁ ይመክራል። የከፋ ህመም ተጋላጭነት ስጋት ያለባቸው ሰዎች የሚጨምረዉ፡

 • ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ
 • ሌላ ቀደም ያለ የጤና ችግር ያለባቸው፤ የልብ ህመም፣ ሳምባ በሽታ ወይንም ስኳር ያለባቸውን ጨምሮ
 • በሽታ የመከላከል አቅማቸዉ ደካማ የሆኑ
 • እርጉዝ የሆኑ

ማንኛዉም የጤናቸው ሁኔታ ለከፋ COVID-19 ህመም ተጋላጭ እንደሚያደርጋቸዉ ጥያቄ ካላቸው ከሃኪሞቹ ጋር መማከር አለባቸው።

በዚህ ወሳኝ የድንገተኛ ወቅት ከተቻለ ብዛት ያለቸዉን ሰዎች አንድ ላይ ማምጣትን ማስወገድ፣ ኩነቶችንና ስብስባዎችን ማስተላለፍ። ሰዎች አንድ ላይ ማምጣትን ማስወገድ የማይችሉ ከሆነ፤

 • የታመመ ሰዉ እንዳይሳተፍ መገፋፋት
 • ለ COVID-19 በከፍተኛ ተጋላጭ የሆኑትን እንዳይሳተፉ ማበረታታት
 • ለሰዎች ብዙ ክፍተት ለመስጠት መንገድ መፈለግ በተቻለ መጠን ቅርብ ለቅርብ እንዳይሆኑ
 • ተሳታፊዎችን እንደ ቶሎ ቶሎ እጅ መታጠብ ያሉትን መልካም ልማዶችን እንዲቀጥሉበት ማበረታታት
 • በየጊዜዉ ነገሮችን ላያቸዉን ማጽዳጥ። መደበኛ ማጽጃዎች በCOVID-19 ላይ ዉጤታማ ናቸው።

ከርስዎ በተለይ ደግሞ ለCOVID-19 በከፍተኛ ተጋላጭ ለሆኑት ስጋት ለመቀነስ፤

 • ቤት ይቆዩ በተጨማሪም ሲታመሙ ህዝብ ወዳለበት እንዳይወጡ።

 • አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ህክምና አካባቢ መሆንን ማስወገድ። ሆኖም ከታመሙ ወደ ዶክተርዎ ቢሮ ከመሄድዎ በፊት ይደዉሉ።

 • ባይታመሙም እንኳን በተቻለ መጠን ሆስፒታሎችን፣ የረጅም ግዜ መንከባከቢያ ቦታዎችን ወይንም ነርሲንግ ቤቶችን መጎብኘትን ያስወግዱ። ከነዚህ ቦታዎች አንዱ ጋ መሄድ ካለብዎት፣ ከዚያ የሚቆዩበትን ግዜ ይገድቡ በተጨማሪም 6 ጫማ ከታማሚዎች ይራቁ።

 • አስፈላጊ ካልሆነ በቀር ድንገተኛ ክፍሎች እንዳይሄዱ። የድንገተኛ ህክምና አገልግሎቶች ቅድምያ በጣም ለተጎዱት ነዉ ማገለገል ያለባቸዉ። ሳል፣ ትኩሳት ወይንም ሌላ ምልክት ካለብዎ መጀመሪያ መደበኛ ዶክተርዎ ይደዉሉ።

 • እጅዎን በሳሙናና ዉሃ በየጊዜዉ መታጠብ፣ በሶፍት ወይንም ክንድዎ ላይ ማሰል፣ ና ዐይኖን፣አፍንጫ፣ ወይንም አፎን መንካት ማስወገድን ጭምር ያሉትን ምርጥ የግል ንጽህና ልማዶችን ያድርጉ።

 • በተለይ ለኮሮናቫይረስ በከፍተኛ ተጋላጭነት ስጋት ያለብዎት ከሆኑ ከታመሙ ሰዎች ይራቁ።

 • በየጊዜው የሚነኩ እቃዎችንና ላያቸዉን ያጽዱ (እንደ በር እጀታዎችና መብራት ማብሪያ/ማጥፊያዎች)። መደበኛ የቤት ማጽጃዎች ዉጤታማ ናቸዉ።

 • ብዙ እረፍት ያግኙ፤ ብዙ ፈሳሽ መጠጣት፤ ጤናማ ምግቦችን መብላት ና ጫናዎትን መቆጣጠር የሰዉነትዎን በሽታ የመከላከል ችሎታን ጠንካራ እንደሆነ ለመጠበቅ።
 • የኪንግ ካዉንቲ የኖቬል ኮሮናቫይረስ ጥሪ ማእከል 206-477-3977። ይህ የአገልግሎት መስመር ከጧት 8 ስዓት እስከ ምሽት 7 ሰዓት በየእለቱ ክፍት ነዉ።

 • የዋሽንግተን ስቴት የኖቬል ኮሮናቫይረስ ጥሪ ማእከል 1-800-525-0127 ና #ን ይጫኑ። ይህ የአገልግሎት መስመር ከጧት 6 ስዓት እስካ ሌሊት 10 ሰዓት በየእለቱ ክፍት ነዉ።

ኦፕሬተሮቹ ከሶስተኛ ወገን አስተርጓሚ ጋር ማገናኘት ይችላሉ። የየትኛው ቋንቋ አስተርጓሚ እንደሚፈልጉ በእንግሊዘኛ መንገር መቻል አለብዎት። ለረጅም ጊዜ መስመር ላይ ልጠብቁ ይችላሉ።


Signs to print and post to help establishments communicate with their customers and staff the steps they are taking to minimize the risk of COVID-19:

የስልክ ጥሪ ማዕከል፡ እንዴት አስተርጓሚ ማግኘት እንደሚቻል

ስለ COVID-19 ጥያቄ አለዎት? የኪንግ ካውንቲ የኮሮና ቫይረስ የስልክ ጥሪ ማእከል አስተርጓሚዎች አዘጋጅተዋል።

አስተርጓሚ ካስፈለገዎት፡

 • 206-477-3977 ይደውሉ
 • አስቀድሞ የተቀረጸ መልዕክት ከሰሙ ሰው እስኪያናግርዎ ይጠብቁ።
 • የፈለጉትን ቋንቋ በእንግሊዘኛ አጠራሩ ይንገሩ። ለምሳሌ “አማርኛ” ከማለት ፈንታ “አማሐርክ” ይበሉ።
 • የስልክ ጥሪዎ የተቀበለ ሰው፡ አስተርጓሚ ወዳለበት ስልክ ይደውላል። ስልኩን ሳይዘጉ ይጠብቁ። አስተርጓሚ እስኪቀርብ መስመር ላይ ይጠብቁ።
 • ያለዎት ጥያቄ አስተርጓሚውን ይጠይቁ።

እርስበርስ ለመረዳዳት ዝግጁ ሁኑ። ጠንካራ የመተሳሰብ ስሜት ከዚህ ከባድ ወቅት እንድናልፍ ይረዳናል።


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/amharic