Skip to main content
King County logo

ሜይ 5፣ 2022 ዝማኔ: ስለ የምርመራ ጣቢያዎች መዘጋት

የህዝብ ጤና - ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ በተክዊላ እና በፌደራል ዌይ COVID-19 ምርመራ ጣቢያዎች ላይ እየሰራ የነበረውን ስራ እያቆመ ነው። ለበሽታው በጣም ተጋላጭ የሆኑትን ማህበረሰቦቻችንን ለመጠበቅ እነዚህን ጣቢያዎች በፍጥነት በስራ ላይ እንዲውሉ ለረዱት ሰራተኞች፣ በጎ ፈቃደኞች እና አጋሮች ሁሉ እናመሰግናለን።

 • ኪንግ ካውንቲ በፌደራል ዌይ እና በተክዊላ የምርመራ ቦታዎች ላይ የሚያቀርበውን ስራ የሚያቆምበት የመጨረሻ ቀን ሜይ 27 ነው።
 • የፌደራል ገንዘብ ድገፋ እና የህዝብ የምርመራ ጥያቄ ፍላጎት እየቀነሰ ስለመጣ፣ የህዝብ ጤና ጥበቃ የድንገተኛ አደጋ ምላሽን ከመስጠት ይልቅ ወደ የረጅም ጊዜ የCOVID መከላከል እርምጃ እየተሸጋገረ ነው። ግለሰቦች፣ በተለይም ከፍተኛ ተጋላጭ የሆኑ ማህበረሰቦች ነፃ የCOVID-19 ምርመራ በቀላሉ ማግኘት መቻላቸው ለእኛ ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ነው።
 • የነፃ ፈጣን በራስ የሚደረግ የምርመራ መሳሪያዎችን ከዚህ በታች በተጠቀሱት መረጃዎች ማግኘት ይቻላል:
  • ከጤና መምሪያ – www.sayyescovidhometest.org (ድህረገጹ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው) ወይም 1-800-525-0127
   ቤተሰቦች በየወሩ ተጨማሪ የምርመራ መሳሪያዎችን ማዘዝ ይችላሉ
  • ከፌዴራል መንግስት – www.covidtests.gov (ድህረገጹ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው) ወይም 1-800-232-0233
   በአሜሪካ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ቤት ሁለት የምርመራ መሳሪያዎችን ሊያዝ ይችላል፣ በአጠቃላይ 4 የነፃ የቤት ውስጥ መመርመሪያ መሳሪያዎችን ማግኘት ይቻላል
 • በኪንግ ካውንቲ ውስጥ ያሉ ብዙ የምርመራ ጣቢያዎች ነጻ ምርመራ እያቀረቡ ናቸው። የወቅቱን የምርመራ ጣቢያዎች ዝርዝር በ kingcounty.gov/covidtesting ድህረገጽ ላይ ማግኘት ይችላል (ድህረገጹ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው)።

የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር እና የእርስ በርስ ደህንነትን ለመጠበቅ እንዲረዳ፤ እነዚህን እርምጃዎች ይውሰዱ።

ከሁሉ የተሻለው መከላከያ ክትባት መውሰድ ነው ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ሰዎች አሁን ተጨማሪ ነገሮችን ደህንነታቸውን ጠብቀው ማከናወን ይችላሉ እንዲሁም በህብረተሰቡ ውስጥ የCOVID-19 ስርጭት እንዲቀንስ ያግዛሉ።

ከፍተኛ ተጋላጭነት በሚፈጠርባቸው ቦታዎች (ለምሳሌ በተጨናነቁ ቦታዎች) የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ ሁሉንም ሰው ለመጠበቅ ይረዳል። በተለይም ከክትባቱ ሙሉ ጥበቃ ሊያገኙ የማይችሉትን እንደ ህፃናት ልጆች እና ቫይረሱን ለመቋቋም የማይችሉ የጤና እክል ያለባቸውን ሰዎች ከበሽታው መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው።

የ COVID-19 ምልክቶች ካለብዎ ወይም አዎንታዊ የምርመራ ውጤት ካለው ሰው ጋር በቅርብ የተገናኙ ከሆነ ይመርመሩ

COVID-19 ከተገኘብዎት ወይም ለበሽታው ከፍተኛ ተጋላጭ ከሆኑ የCOVID-19 ህክምና አስቀድሞ ማግኘት ከጠና ህመም እና ሆስፒታል ከመግባት ሊታደግ ይችላል። ህክምና የሚያስፈልግዎ መሆኑን ለማወቅ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያማክሩ።

ያልተከተቡ ሰዎች የሚሳተፉ ከሆነ የተሳታፊዎችን ቁጥር ቀንሰው ዝግጅትዎን ከቤት ውጭ ያድርጉ። ቫይረሱ በቀላሉ በቤት ውስጥ ስለሚሰራጭ የንግድ ድርጅቶች እና መስሪያ ቤቶች በቤት ውስጥ ጥሩ የአየር ዝውውር እንዲኖር በማድረግ እና የአየር ማጣሪያዎችን (በቤት ውስጥ ጥሩ የአየር ፍሰት እና የአየር ማጣሪያዎችን በመጠቀም) (የእንግሊዝኛ ድረ-ገጽ) በመጠቀም ቫይረሱን በአየር ላይ መቀነስ ይችላሉ።

Caring for yourself or others
ለ COVID-19 ጋር እራስዎን ወይም ሌሎችን እንዴት እንደሚንከባከቡ

የስልክ ጥሪ ማዕከል፡ እንዴት አስተርጓሚ ማግኘት እንደሚቻል

ስለ COVID-19 ጥያቄ አለዎት? የኪንግ ካውንቲ የኮሮና ቫይረስ የስልክ ጥሪ ማእከል አስተርጓሚዎች አዘጋጅተዋል።

አስተርጓሚ ካስፈለገዎት፡

 1. 206‑477‑3977 ይደውሉ
 2. አስቀድሞ የተቀረጸ መልዕክት ከሰሙ ሰው እስኪያናግርዎ ይጠብቁ።
 3. የፈለጉትን ቋንቋ በእንግሊዘኛ አጠራሩ ይንገሩ። ለምሳሌ “አማርኛ” ከማለት ፈንታ “አማሐርክ” ይበሉ።
 4. የስልክ ጥሪዎ የተቀበለ ሰው፡ አስተርጓሚ ወዳለበት ስልክ ይደውላል። ስልኩን ሳይዘጉ ይጠብቁ። አስተርጓሚ እስኪቀርብ መስመር ላይ ይጠብቁ።
 5. ያለዎት ጥያቄ አስተርጓሚውን ይጠይቁ።

እኛ ስለ ስደተኝነት ሁነታ አንጠይቅም፤ማንኛውም ሰው ሁነታዉ ከግምት ውስጥ ሳይገባ እርዳታ ያገኛል።


ኢንፎግራፊክ


ቨድዮ


ፖስተሮች

የ COVID-19 አደጋ ለመቀነስ ሠራተኞቹ ምልክቶቹን በማተምና በመለጠፍ ከ ደንበኛ ጋር በመግባባት ይተባበራሉ።

እርስበርስ ለመረዳዳት ዝግጁ ሁኑ። ጠንካራ የመተሳሰብ ስሜት ከዚህ ከባድ ወቅት እንድናልፍ ይረዳናል።


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/amharic