Skip to main content

Trung tâm kết nối sinh viên

Trung tâm kết nối sinh viên

Các trung tâm kết nối sinh viên đã được thành lập để cung cấp các dịch vụ bầu cử trong khuôn viên trường và hỗ trợ sinh viên trong những ngày trước ngày bầu cử. Các dịch vụ có thể thay đổi tùy theo địa điểm.

University of Washington Bothell Campus (Đại học Washington, Chi nhánh Bothell)

Trung tâm Hoạt động và Giải trí (ARC)
18220 Campus Way NE
Bothell, WA 98011

Các dịch vụ được cung cấp: Chỉ dành cho những ai cần nhận lá phiếu. Bất kỳ sinh viên nào đã đăng ký bỏ phiếu đều có thể sử dụng chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến để truy cập và in lá phiếu của mình. Sinh viên cũng có thể gửi lại lá phiếu vào giờ mở cửa. Sinh viên cũng có thể gửi lại lá phiếu của mình tại thùng phiếu, mới được lắp đặt, được đặt tại Trung tâm Hoạt động và Giải trí (ARC).

Thứ Hai, ngày 6 tháng 11, 9:00 sáng - 5:00 chiều
Ngày Bầu cử, ngày 7 tháng 11, 9:00 sáng – 8:00 tối

University of Washington Bothell Campus (Đại học Washington, Chi nhánh Bothell)

University of Washington Seattle Campus (Đại học Washington, Chi nhánh Seattle)

Tòa nhà Husky Union, Phòng 145
4001 E Stevens Way NE
Seattle, WA 98195

Các dịch vụ được cung cấp: Địa điểm này sẽ cung cấp cho các sinh viên cơ hội đăng ký bỏ phiếu lần đầu tiên, cập nhật đăng ký của mình, nhận lá phiếu thay thế, hoặc sử dụng các thiết bị hỗ trợ. Nhân viên bầu cử sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi và hỗ trợ các sinh viên khi cần thiết.

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, 10:00 sáng – 4:00 chiều
Thứ Hai, ngày 6 tháng 11, 8:30 sáng - 6:00 tối
Ngày Bầu cử, ngày 7 tháng 11, 8:30 sáng – 8:00 tối

University of Washington Seattle Campus (Đại học Washington, Chi nhánh Seattle)

expand_less