Skip to main content

Yêu cầu lá phiếu hoặc phong bì thay thế

Yêu cầu lá phiếu hoặc phong bì thay thế

Lá phiếu hoặc phong bì của quý vị bị thất lạc hoặc hư hỏng? Quý vị có thể yêu cầu một lá phiếu thay thế hoặc tải xuống một phong bì thay thế.

Tôi cần lá phiếu thay thế

Đăng nhập vào Thông tin Cử tri Của tôi để yêu cầu lá phiếu thay thế.

Quý vị có máy in không? Quý vị có thể đánh dấu và in lá phiếu thay thế trực tuyến. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn thực hiện các lựa chọn khác để bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này, xin vui lòng liên lạc với Sở Bầu cử Quận King.

Tôi cần phong bì thay thế

Tải xuống và in tập phong bì thay thế.

Tập phong bì thay thế không bao gồm lá phiếu. Nếu quý vị cần lá phiếu thay thế, xin vui lòng xem hướng dẫn ở trên.

Cách sử dụng tập phong bì thay thế

  1. In tập tài liệu.
  2. Điền đầy đủ thông tin cử tri của quý vị.
  3. Ký tên vào trang tuyên thệ và chữ ký.
  4. Thực hiện theo hướng dẫn trong tập tài liệu để sắp xếp phong bì thay thế.
  5. Gửi lại lá phiếu đến Sở Bầu cử Quận King.

Tôi phải làm gì nếu phong bì gửi lại bị dán kín?

Trong hầu hết các trường hợp, phong bì vẫn có thể sử dụng được ngay cả khi bị dán một phần. Xin quý vị cẩn thận mở phong bì hoặc, nếu cần, rạch phần mí trên phong bì. Dùng một ít băng keo để dán phong bì lại. Nếu phong bì bị hư hại nặng và không thể sử dụng được, quý vị nên tải xuống phong bì thay thế.

expand_less